Master Managementul bolnavului critic

Master

Examenul va analiza cunoștiințele de bază necesare parcurgerii programului de masterat,fiind alcătuit din 2 probe:
1. Examen scris tip grilă (MCQ) cu întrebări din materia de medicină de urgență predate în cursul facultății;
2. Interviu cu comisia de examen care va evalua motivația și dorința de dezvoltare profesională a candidatului, inclusiv posibilitatea de comunicare într-o limbă de circulație internațională (de preferință engleză și franceză)

La dosarul depus vor fi anexate :
a. dovezi ale activității științifice a candidatului (copii ale programelor de
simpozioane/congrese la care s-au prezentat lucrări, articole publicate în calitate de autor sau co-autor) – vor aduce candidatului un bonus de până la 10% la media finală (1 lucrare științifică prezentată la conferință 1%, un articol revistă neindexată 2%,revistă BDI 3%, revistă ISI 5%).
b. dovezi ale absolvirii sau frecventarii unui curs de limba străină de circulatie internațională sau certificate.
c. copii ale diplomei/certificatului pentru cursuri/masterate anterior absolvite care vor folosi la departajarea candidatilor cu medii egale.

La calculul notei finale se va lua în considerare nota de la testul scris, nota obținută la interviul cu comisia de examen, nota examenului de licență la facultatea de AML și activitatea științifică.
Bibliografie
1) Cursurile de medicină de urgență predate în programul de licență al facultăţii de Disciplina Medicină de Urgență
2) Protocolul de resuscitare ERC 2015
3) Sheehy’s manual of Emergency Care, Mosby Elsevier 2013
4) Algoritmi de urgență. https://medicinadeurgenta.ro/

Ponderea probelor, modul de calculare a notei finale, modul de clasificare a
candidaților, limite de admisie:
I. Examenul scris 40%
II. Interviu 30%
III. Media din examenului de licență – AML 20%
IV. Activitate stiinţifică 10%
V. Clasificarea se va face în ordinea mediilor.
VI. Necunoașterea unei limbi străine la nivelul B1 este eliminatorie, deoarece nu permite realizarea studiului în domeniu și redactarea lucrării de dizertație.
Șef de Disciplină Medicină de urgență
Conf. dr. Adela Golea

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns