Prin prezenta informare vă comunicăm datele în legătură cu numărul de Certificate Profesionale Curente (C.P.C.) emise pe ultimii șase ani (2016-2021) de către Colegiul Medicilor din România, cu scopul de a exercita profesia în afara României

Stiri
Pentru anul 2021 avem emise un număr de 776 de Certificate Profesionale Curente (C.P.C.)
 
Pentru perioada 2016-2020, situația este următoarea:
 
. Nr. total al CPC emise la nivel național în anul 2016 = 1462
. Nr. total al CPC emise la nivel național în anul 2017 = 1374
. Nr. total al CPC emise la nivel național în anul 2018 = 1221
. Nr. total al CPC emise la nivel național în anul 2019 = 1099
. Nr. total al CPC emise la nivel național în anul 2020 = 858
 
Menționăm faptul că, situația statistică din anul 2016, 2017, 2018 și primele trei luni din anul 2019 a fost întocmită în baza raportărilor colegiilor teritoriale ale Colegiului Medicilor din România, iar începând cu luna aprilie 2019, situația statistică este întocmită direct din aplicația informatică a Colegiului Medicilor din România realizată pe baza înregistrărilor colegiilor teritoriale.
 
Precizări suplimentare:
 
GOOD STANDING – certificat profesional curent
 
Prin GOOD STANDING – certificat profesional curent se înțelege documentul cuprinzând datele personale relevante cu privire la onorabilitate și moralitate, inclusiv la competența cu care medicii își exercită profesia.
 
Certificatul profesional curent (GOOD STANDING) este documentul eliberat la cererea medicului (ori la cererea autorității competente omoloage dintr-un alt stat) și cuprinde datele personale relevante cu privire la onorabilitatea, moralitate și competența cu care își poate exercita profesia medicul care deține sau a deținut în trecut calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România (C.M.R.).
 
Medicii au obligația să solicite eliberarea GOOD STANDING – ului în vederea:
 
a) întocmirii dosarului de înscriere la orice examen de promovare profesională sau concurs de ocupare a unui post vacant de medic, de medic dentist și, respectiv, de farmacist;
b) înființării cabinetelor medicale/de medicină dentară, în cazul medicilor, respectiv al medicilor dentiști;
c) exercitării profesiei în afara granițelor României.
 
Obligatoriu se acordă doar membrilor Colegiului Medicilor din România.
 
Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .