Spitalul Judetean de Urgenta Zalau organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de medic

Jobs

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ZALĂU organizează, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

• 1 post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea cardiologie, cu competență în cardiologie intervențională, în cadrul Secției Cardiologie, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi;
• 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie, cu competență în cardiologie intervențională, în cadrul Secției Cardiologie, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, durata timpului de lucru 7 ore/zi.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS
A. Pentru postul de medic primar confirmat în specialitatea cardiologie:
-diplomă de licență în domeniul de studii medicină;
-certificat de medic primar în specialitatea cardiologie;
-atestat de studii complementare în cardiologie intervențională.
B. Pentru postul de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie:
-diplomă de licență în domeniul de studii medicină;
-certificat de medic specialist în specialitatea cardiologie;
-atestat de studii complementare în cardiologie intervențională.

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
09.07 – 22.07.2024 ora 15.00 Perioada de depunere a dosarelor de înscriere la concurs
23.07 – 24.07.2024 Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba
suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în Anexa nr. 3 la ordin
24.07.2024 Afișarea rezultatelor selecție dosarelor depuse
25.07.2024 Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor
26.07.2024 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, punctajul obținut (la proba D)
02.08.2024, ora 9.00 Proba scrisă (proba B)
02.08.2024 Afișarea rezultatelor la proba scrisă, cu punctajul obținut
05.08.2024 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise
06.08.2024 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, punctajul obținut (proba B)
07.08.2024 Proba clinică/practică (proba C)
07.08.2024 Afișarea rezultatelor probei clinice/practice, punctajul obținut
08.08.2024 Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei clinice/practice
09.08.2024 Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor, punctajul obținut (proba C)
12.08.2024 Afişarea rezultatelor finale al concursului

Relaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, în intervalul orar 11.00 – 13.00, de la Serviciul RUNOS, Spitalul Județean de Urgență Zalău, str. Simion Bărnuțiu nr. 67, tel. 0260/616920, int. 112; tel: 0756078369, sau pe pagina web a spitalului: www.spitalzalau.ro, secțiunea Informații publice-concursuri de angajare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .