Colegiul Medicilor din România recomandă celor care semnează acte adiționale la Contractul-cadru 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗨𝗟𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗗𝗘 𝗢𝗕𝗜𝗘𝗖𝗧𝗜𝗨𝗡𝗜, după cum urmează:

Semnez actul adițional cu următoarele obiecțiuni: 1. Solicit ca, pentru trimestrul IV al anului 2024, să semnez contractul cunoscând valoarea punctului per capita si pe serviciu medical, având în vedere că, în conformitate cu prevederile HG nr.687/2024, pct. 13, valorile garantate pentru serviciile medicale prestate nu sunt prevăzute. De esența oricărui contract este ca prețul […]

Continue Reading

Guvernul a adoptat astăzi o Hotărâre de modificare a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Una din principalele modificări este menținerea pentru întreg semestrul I al acestui an a valorilor punctelor per capita și pe serviciu din asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate care au fost valabile în semestrul al II-lea al anului 2023, așa cum s-a convenit în cursul negocierilor și consultărilor dintre CNAS și reprezentanții organizaţiilor reprezentative […]

Continue Reading

Alte noutăți care vor fi puse în practică la 1 iulie 2023 odată cu intrarea în vigoare a noului Contract-cadru

Odată cu intrarea în vigoare a noului Contract-cadru, de la 1 iulie 2023 vor intra în vigoare și Normele metodologice de aplicare a acestuia, aprobate printr-un Ordin comun al Ministerului Sănătății și al CNAS. Cele două acte normative creează împreună un cadru legal inovator. În completarea schimbărilor anunțate deja în comunicatul CNAS din data de […]

Continue Reading

Soluţiile pentru sănătate se pot găsi doar prin dialog

Consultările/negocierile pe tema noului Contract-cadru și a normelor de aplicare a acestuia cu Colegiul Medicilor din România (CMR), precum și cu celelalte organizaţii reprezentative din domeniul medical sunt menite să faciliteze găsirea de soluții agreate de toate părțile participante, care să fie transpuse apoi în actele normative menționate. Acest proces este unul complet transparent, care […]

Continue Reading

Aplicarea actualului Contract-cadru se prelungește până la 31 martie 2023

Termenul de aplicare a Contractului-cadru pe anul 2022 (HG nr. 696/2021) a fost prelungit până la data de 31 martie 2023 printr-o Hotărâre adoptată în cadrul ședinței de guvern de astăzi. Principalul motiv al prelungirii aplicabilității actului normativ este asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate, […]

Continue Reading