Soluţiile pentru sănătate se pot găsi doar prin dialog

Stiri

Consultările/negocierile pe tema noului Contract-cadru și a normelor de aplicare a acestuia cu Colegiul Medicilor din România (CMR), precum și cu celelalte organizaţii reprezentative din domeniul medical sunt menite să faciliteze găsirea de soluții agreate de toate părțile participante, care să fie transpuse apoi în actele normative menționate.

Acest proces este unul complet transparent, care respectă dispoziţiile legale în vigoare, în fiecare etapă de elaborare a proiectelor celor două acte normative publicându-se pe site-ul CNAS, în secțiunea „Transparență decizională”, atât proiectele propriu-zise cât și notele de fundamentare ale acestora.

Proiectul de Contract-cadru a fost actualizat în urma analizării propunerilor transmise de către persoanele interesate, precum și în urma consultărilor și negocierilor menționate anterior, iar proiectul normelor de aplicare a Contractului-cadru se află în acest moment în etapa colectării de propuneri. În acest context, ne surprinde comunicatul de presă emis de CMR în data de 18 aprilie 2023, precum şi poziţia exprimată de reprezentanţii acestuia şi din acest motiv solicităm precizarea clară și concretă a modificărilor formulate de reprezentanţii CMR, în timpul procesului de consultare şi negociere, care au fost agreate cu CNAS şi nu au fost introduse în textul actualizat al proiectului de Contract-cadru.

Pentru prima dată după mai mulți ani, cele două proiecte de acte normative aduc noutăți majore pe fiecare tip de asistență medicală, iar CNAS va continua procesul de corelare a prevederilor legale cu necesitățile asiguraților prin dialog continuu şi transparent cu actorii sociali și profesionali. Astfel, în scopul armonizării cu interesul populației şi cu strategia naţională de sănătate, noile prevederi sunt axate pe depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra vieţii și pe monitorizarea activă a stării de sănătate a pacientului, vizându-se degrevarea etapizată a spitalelor de acele cazuri care pot fi diagnosticate şi monitorizate in asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate.

CNAS este întru totul de acord cu necesitatea debirocratizării actului medical și stimulării financiare a personalului medico-sanitar în corelație cu volumul de muncă și complexitatea cazurilor tratate. Acest lucru se face prin înregistrarea, evidențierea și validarea informatizată a serviciilor acordate, dar presupune și actualizarea tarifelor de decontare la costul real al serviciilor medicale. Preocuparea pentru debirocratizarea activităților desfășurate de furnizorii de servicii medicale s-a concretizat prin accesarea de către CNAS a 11 proiecte cu finanțare europeană care țintesc, printre altele:

– validarea online a activității medicale și raportarea în timp real către casele de asigurări de sănătate și implicit eliminarea raportărilor lunare cu scopul diminuării poverii administrative a medicilor, în avantajul actului medical;

– redimensionarea și optimizarea platformei informatice a asigurărilor de sănătate (PIAS);

– automatizarea fluxurilor aferente certificatelor de concediu medical, a biletelor de trimitere, a scrisorilor medicale, a recomandărilor de îngrijiri la domiciliu şi de dispozitive medicale, eliminarea formularelor pe hârtie și utilizarea exclusivă a formularelor electronice;

– conectarea la platforma europeană de sănătate.

Având în vedere că soluțiile optime pentru sistemul de sănătate din România se pot identifica doar prin dialogul consistent între profesioniștii din domeniu, în cadru organizat, îi invităm pe reprezentanții CMR, alături de celelalte organizaţii reprezentative din domeniul medical, la următoarea rundă de negocieri și consultări pe tema normelor de aplicare a Contractului-cadru, în perioada 2-16 mai a.c., conform calendarului afișat pe site-ul CNAS, www.cnas.ro.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .