TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea MEDICINA MUNCII

Examene

I – II. DOUĂ PROBE PRACTICE
III. PROBA CLINICĂ

I. PRIMA PROBĂ PRACTICĂ (pentru evaluarea factorilor nocivi profesionali –riscurile profesionale)
1. Profesiograma: elaborarea, interpretarea şi aprecierea unei profesiograme.
2. Evaluarea efortului predominant musculo-osteo-articular: expunerea unei tehnici folosite in practică,interpretarea unui buletin.
3. Evaluarea capacitaţii de efort fizic prin determinarea indirectă a consumului maxim de oxigen: testul Astrand.
4. Evaluarea efortului predominent neuro-psiho-senzorial: expunerea unei tehnici folosite in practică,interpretarea unui buletin.
5. Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianţa termica profesională (microclimatului
profesional): expunerea experienţei proprii, interpretarea unui buletin.
6. Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianţa sonoră profesională (zgomotul profesional):
expunerea experienţei proprii, interpretarea unui buletin.
7. Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianţa sonoră profesională asupra urechii.
Audiometria tonală şi vocală în scopurile medicinei muncii: expunerea experienţei proprii,interpretarea unei audiograme.
8. Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianta termica profesionala asupra organismului:
expunerea experientei proprii, interpretarea unui buletin.
9. Evaluarea riscului profesional reprezentat de vibraţiile mecanice la un loc de muncă: expunerea
experienţei proprii, interpretarea unui buletin.
10. Evaluarea riscului profesional reprezentat de vibraţiile mecanice asupra organismului: testul de provocare la rece, testul presor la rece, calcularea indicelui Pyykko. Citirea şi interpretarea de
radiografii ale coloanei vertebrale, articulaţiilor pumnului, mâinii.
11. Evaluarea riscului profesional reprezentat de ambianţa luminoasă la un post de muncă (iluminatul
profesional): expunerea experienţei proprii, interpretarea unui buletin.
12. Evaluarea riscului profesional reprezentat de toxicele profesionale în aerul locurilor de muncă:interpretarea de buletine.
13. Evaluarea toxicelor profesionale în lichidele biologice. Monitorizarea biologică. Expunerea experienţei proprii, interpretarea de buletine.
14. Evaluarea riscului profesional reprezentat de pulberile industriale în aerul locurilor de muncă.
Expunerea experienţei proprii, interpretarea de buletine.
15. Explorări funcţionale respiratorii (pulmonare) în practica medicinei muncii: CV, VEMS, DME25-
75%CV, volum rezidual, timp de mixică, teste bronhomotorii: metodologie, tehnici, interpretarea de buletine.
16. Probe funcţionale cardiovasculareîn practica medicinei muncii: Teslenko, Crampton, Brouha, probe
de efort ; metodologie, tehnici, interpretarea unui buletin.
17. Citirea şi interpretarea de radiografii pulmonare standard (RPS) pentru diagnosticul de pneumoconioză (silocoză, azbestoză, sideroză etc.).
18. Evaluarea riscului profesional reprezentat de radiaţiile electromagnetice neionizante şi ionizante la
locul de muncă. Expunerea experienţei proprii, interpretarea de buletine.

II. A DOUA PROBĂ PRACTICĂ (privind elaborarea şi aplicarea de programe de profilaxia bolilor profesionale)
1. Program de medicina muncii privind profilaxia silicozei într-o intreprindere sau pe un judeţ.
2. Program de medicina muncii privind profilaxia azbestozei într-o intreprindere sau pe un judeţ.
3. Program de medicina muncii privind profilaxia intoxicaţiei profesionale cu plumb într-o intreprindere
sau pe un judeţ.
4. Program de medicina muncii privind profilaxia hipoacuziei şi surditaţii profesionale într-o intreprindere sau pe un judeţ.
5. Program de medicina muncii privind profilaxia dermatozelor profesionale într-o intreprindere sau pe un judeţ.
6. Program de medicina muncii privind profilaxia bolii de vibraţie într-o intreprindere sau pe un judeţ.
7. Program de medicina muncii privind profilaxia intoxicaţiei profesionale cu solvenţi organici într-o
intreprindere sau pe un judeţ.
8. Program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale datorită mişcărilor repetitive întro intreprindere sau pe un judeţ.
9. Program de medicina muncii privind profilaxia bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesiune într-o:
– mină
– intreprindere constructoare de masini
– intreprindere chimică
– intreprindere textilă
– unitate agricolă
– unitate spitalicească
– unitate bancară
– muncă la videoterminale
10. Prezentarea unei cercetări ergonomice personale la un post de muncă, aprecierea unei cercetări
ergonomice efectuate la un post de muncă, recomandări privind profilaxia oboselii şi a
suprasolicitării.
11. Analiza absenteismului medical cu incapacitate temporară de muncă, pe o intreprindere sau pe un
judeţ.
12. Avizarea şi autorizarea din punct de vedere al medicinei muncii a intreprinderilor sau altor unitaţi
(legislaţie, metodologie).
13. Prezentarea unei cercetări a cauzelor unei boli profesionale. Interpretarea şi aprecierea unui proces
verbal de cercetare a cauzelor unei boli profesionale. Semnalarea, declararea, cercetarea si evidenţa
bolilor profesionale (legislaţie, metodologie).
14. Organizarea examenului medical la angajare, examenului medical de adaptare, controlului medical
periodic şi examenului medical la reluarea muncii după o absenţă din cauze medicale.
15. Calcularea fracţiunii etiologice profesionale în vederea evidenţierii unei boli multifactoriale ca boală
legată de profesiune.
16. Prelucrarea statistică a datelor obtinute prin monitorizarea mediului de muncă şi/sau a stării de
sănătate a muncitorilor expuşi la noxe profesionale (media, mediana, deviaţia standard, indici de
corelaţie, teste de semnificaţie statistică).
17. Legislatie actuală de medicina muncii: norme generale de protecţia muncii, Legea Inspecţiei Sanitare,
Legea Inspecţiei Muncii, Ordinul 15/1982, Legea privind sancţiunile, statutul medicului de medicina
muncii, codul deontologic internaţional privind medicina muncii, ghidurile de diagnostic şi tratament privind bolile profesionale.

III. PROBA CLINICĂ
– Examinarea unui solicitant la un loc de muncă, în vederea stabilirii aptitudinii în muncă din punct de
vedere medical sau
– Examinarea unui bolnav în vederea stabilirii diagnosticului de boală profesională
Stabilirea aptitudinii în muncă sau stabilirea bolii profesionale are în vedere urmatoarele categorii de
expuneri profesionale:
1. Pulberile minerale: silicoza si azbestoza.
2. Pulberile organice: astmul bronsic profesional şi bisinoza.
3. Plumbul: intoxicaţia cronică profesională cu plumb şi intoxicaţia acută cu tetraetil de plumb.
4. Mercurul: intoxicaţia cronică profesională cu mercur şi intoxicaţia acută cu compuşi
organomercuriali.
5. Cromul: intoxicaţia cronică profesională cu crom şi compusii lui.
6. Hidrocarburi aromatice: intoxicaţia acută şi cronică cu benzen şi toluen.
7. Nitro şi amino-derivaţii hidrocarburilor aromatice: intoxicaţia acută şi cronică cu nitrobenzen, anilină.
8. Hidrocarburi alifatice halogenate: intoxicaţia acută şi cronică cu tetraclorură de carbon, tricloretilenă,
clorura de metil, bromura de metil.
9. Gaze şi vapori iritanţi: intoxicaţia acută şi cronică cu clor, fluor, bioxid, trioxid şi acid sulfuric, oxizi
de azot şi acid azotic, hidrogen sulfurat, diizocianaţi.
10. Gaze hipoxemiante: intoxicaţia acută cu oxid de carbon, acid cianhidric şi compuşi cianici.
11. Pesticide: intoxicaţia acută profesională cu organo-fosforice, hidrocarburi clorate, ierbicide.
12. Zgomotul profesional: hipoacuzia şi surditatea profesională.
13. Vibraţii: boala de vibraţii.
14. Presiunea atmosferică crescută/scazută: boala de decompresiune.
15. Agenti carcinogeni profesionali: cancerul profesional.
16. Dermatozele profesionale.
17. Munca la înălţime.
18. Munca la reţele electrice de înaltă tensiune.
19. Munca cu suprasolicitarea aparatului locomotor (mişcari repetitive).
20. Munca în microclimat cald.
21. Munca cu expunere la radiaţii ionizante.
22. Boli legate de profesie: hipertensiunea arterială, cardiopatia ischemică (boala cardiacă ischemică),afecţiuni musculo-scheletale, bronşita cronică nespecifică.

DURATA PROBELOR
Pentru proba practică se acordă:
– 20 minute pentru efectuarea lucrării
– 20 minute pentru expunere
Pentru proba clinica se acorda:
– 30 minute pentru examinare
– 20 minute pentru meditaţie
– 20 minute pentru expunere

Lasă un răspuns