Cerere inscriere la examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist, sesiunea 13 aprilie-13 mai 2022

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul/a_______________________________________________, 

licențiat ca       1. medic       2. medic dentist    3. farmacist,

cu finalizarea programului de pregătire: a.) în rezidențiat   b.) a doua specialitate,

 la data de la data de ___/___/_____ , vă  rog să-mi aprobaţi înscrierea pentru examenul de obţinere a titlului  de specialist în  specialitatea __________________________________, din sesiunea 13 aprilie 2022.

 Am efectuat pregătirea în această specialitate prin:

  1. rezidențiat – confirmat prin OMS nr.______/_____,
  2. cea de a doua specialitate cu taxă, începând cu anul_______,

La înscrierea în această sesiune de examen, sunt deja posesor al certificatului de medic specialist în specialitatea ____________________, din anul_______.

Solicit susținerea examenului în centrul universitar ______________________;

Am efectuat pregătirea de minimum 6 luni din stagiul de bază în specialitate, în centrul universitar solicitat.

Solicit transmiterea certificatului la DSP a Jud./București__________________;

date personale:

  1. N.P.______________________________,
  2. telefon de contact____________________,
  3. adresa mail__________________________,
  4. loc de muncă cu durată nedeterminată*_________________________,

 

Subsemnatul/a _______________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

DA, sunt de acord                                           NU sunt de acord

                    Data:                                                                        Semnătura:

 

 

Doamnei Director General a 

Direcției Generale Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale

Datele din formular se vor completa cu majuscule şi diacritice, conform CI/BI

*Locul de muncă se completează doar de către candidații cu contract pe durată nedeterminată

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .

Lasă un răspuns