TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea ENDODONŢIE

Examene

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ
III. PROBA CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Anatomia spaţiului endodontic.
2. Morfologia şi fiziologia pulpei dentare. Caracteristici morfologice şi funcţionale ale complexului pulpo-dentinar şi rolul acestora în reuşita unor metode terapeutice
biostimulatoare. Morfologia şi fiziologia parodonţiului apical.
3. Factorii etiologici ai patologiei pulpare. Elemente de profilaxie în endodonţie.
4. Metode diagnostice în endodonţie. Interpretarea examenului radiologic şi imagistic -examinarea computer tomografică cu fascicul conic (CBCT) – în scopul stabilirii diagnosticului endodontic.
5. Inflamaţia pulpară. Caracterul reversibil şi ireversibil al inflamaţiilor pulpare.
6. Inflamaţia pulpară reversibilă – semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial. Indicaţii şi
principii privind conservarea pulpei dentare prin tratament biologic conservator.
7. Inflamaţia pulpară ireversibilă – semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial. Indicaţii
şi principii ale extirpării parţiale sau totale a pulpei dentare.
8. Identificarea factorilor etiologici ai necrozei şi gangrenei pulpare simple. Mijloace
preventive.
9. Necroza şi gangrena pulpară simplă – semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial.
10. Parodontitele apicale acute – clasificare, semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial,
evoluţie şi prognostic. Procedurile terapeutice de urgenţă în parodontitele apicale acute.
11. Parodontitele apicale cronice – clasificare, semne clinice, diagnostic pozitiv şi diferenţial,
principii de tratament, evoluţie şi prognostic.
12. Evaluarea preoperatorie a posibilităţilor unui tratament endodontic corect.
13. Principii şi mijloace de determinare a lungimii canalelor radiculare. Consecinţele supra şi
subevaluării lungimii de lucru.
14. Principii şi metode de realizare a tratamentului biomecanic de canal. Tehnici actuale,
manuale şi rotative, de tratament biomecanic. Metode neconvenţionale de preparare a
canalelor radiculare: tehnici sonice, ultrasonice şi bazate pe radiaţia laser.
15. Criterii de selecţie a soluţiilor de irigare a spaţiului endodontic, rolul antiseptic şi chelator
al acestora. Interpretarea aspectelor de microscopie electronică ale dentinei radiculare
parietale în urma pregătirii spaţiului endodontic.
16. Rolul medicaţiei endodontice, criterii de selecţie a substanţelor medicamentoase,
posibilităţile de potenţare a efectelor antiseptice şi biostimulatoare. Evaluarea clinică şi
microbiologică a statusului endodontic.
17. Principiile obturaţiei de canal tridimensionale. Materiale şi metode actuale de realizare a
obturaţiei de canal tridimensionale.
18. Incidente, accidente şi eşecuri în tratamentul endodontic – prevenire şi posibilităţi de rezolvare.
19. Posibilităţile şi limitele tratamentului endodontic ortograd în tratamentul leziunilor periapicale cronice.
20. Monitorizarea tratamentelor endodontice. Criterii de apreciere succes/eşec în endodonţie.
21. Posibilitatea reluării tratamentului endodontic ortograd: motive, moment, instrumentar,tehnici şi metode.
22. Elemente de diagnostic şi metode de tratament în patologia endo-parodontală.
23. Tratamentul de urgenţă în traumatismele dento-parodontale cu implicaţii pulpare şi apicale.
24. Principiile biomecanice ale restaurărilor morfo-funcţionale pentru dinţii trataţi endodontic.
Metode de restaurare corono-radiculară a dinţilor trataţi endodontic.
25. Specificul tratamentului endodontic la vârstnici şi pacienţi cu afecţiuni sistemice.
26. Materiale şi metode de rezolvare a discromiei dinţilor devitali.

II. PROBA PRACTICĂ
1. Realizarea examenului clinic, cu întocmirea foii de observaţie, utilizarea instrumentarului de
consultaţie şi a testelor de vitalitate.
2. Stabilirea planului de tratament. Interpretarea examenului radiologic şi imagistic în diagnostic şi evaluarea tratamentului endodontic.
3. Aplicarea mijloacelor de izolare a cîmpului operator în endodonţie.
4. Realizarea accesului în spaţiul endodontic prin utilizarea instrumentarului şi a tehnicilor specifice.
5. Stabilirea odontometriei canalului radicular prin coroborarea diferitelor metode.
6. Permeabilizarea canalelor radiculare prezentând curburi accentuate, multiple sau în mai multe planuri.
7. Utilizarea instrumentarului endodontic manual din oţel şi nichel-titan şi a tehnicilor convenţionale în cadrul tratamentul biomecanic de canal.
8. Utilizarea instrumentarului endodontic rotativ din nichel-titan de conicităţi diferite şi a sistemelor rotative în cadrul tratamentul biomecanic de canal.
9. Aplicarea tratamentului de urgenţă în parodontitele apicale acute.
10. Realizarea obturaţiei tridimensionale de canal prin aplicarea tehnicilor actuale de condensare şi retroobturare a gutapercii.
11. Realizarea obturaţiei tridimensionale de canal prin aplicarea tehnicilor specifice endodonţiei adezive.
12. Aplicarea tratamentului biomecanic de canal şi a obturaţiei de canal la dinţii cu apex larg.
13. Identificarea, aprecierea şi managementul incidentelor şi accidentelor ce pot surveni în cursul diferitelor etape ale tratamentului endodontic: perforaţii ale podelei camerei pulpare,perforaţii radiculare, căi false, fractura instrumentarului în spaţiul endodontic, etc.
14. Determinarea pe baza examenului clinic, radiologic şi imagistic a necesităţii, oportunităţii şi
metodelor de reluare a tratamentului endodontic.
15. Dezobturarea canalelor radiculare în vederea reluării tratamentului endodontic.
16. Utilizarea instrumentarului şi tehnicilor specifice pentru îndepărtarea obstacolelor prezente
la nivelul canalelor radiculare: instrumente fracturate, pivoturi endodontice.
17. Abordarea terapeutică a leziunilor endo-parodontale complexe.
18. Aplicarea de metode, tehnici şi materiale specifice de restaurare morfo-funcţională coronară
a dinţilor trataţi endodontic.
19. Determinarea necesităţii de utilizare, selecţia şi aplicarea diferitelor tipuri de pivoturi
endodontice în scopul restaurării corono-radiculare directe a dinţilor trataţi endodontic.
20. Aplicarea metodei terapeutice de albire ambulatorie internă în discromia dinţilor devitali.

III. PROBA CLINICĂ
Prezentare de caz pe pacient. Se vor alege cazuri din tematica probei practice.

Lasă un răspuns