TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea PARODONTOLOGIE

Examene

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ
III. PROBA CLINICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Introducere. Istoricul Parodontologiei. Obiectul Parodontologiei – ramură medico-chirurgicală
a ştiinţelor stomatologice. Stadiul actual al cunoştinţelor de specialitate în Parodontologie.
Terminologie.
2. Evoluţia filogenetică a sistemului de fixare a dinţilor de structurile maxilare.
Dezvoltarea embrionară a dinţilor şi a parodonţiului marginal. Consideraţii privind structurarea
funcţională a cementului , desmodonţiului şi osului alveolar
3. Structura funcţională a parodonţiului de înveliş. Comportamentul funcţional al componentelor
gingivale: epiteliu, corion şi sistemul ligamentelor supraalveolare
Structura funcţională a parodonţiului de susţinere. Comportamentul funcţional al componentelor
profunde: cement radicular, desmodonţiu şi os alveolar.
4. Epidemiologia bolii parodontale.Particularităţi şi semnificaţii ale anchetei epidemiologice la
bolnavi parodontopaţi cu afecţiuni sistemice.
Rolul plăcii bacteriene în producerea parodontopatiilor marginale cronice ( P.M.C. )
Rolul factorilor locali favorizanţi în producerea P.M.C.
Rolul factorilor generali în producerea PMC.
5. Concepţii moderne asupra mecanismelor de patogenitate microbiană şi al altor mecanisme
implicate în perioada actuală în producerea bolii parodontale
6. Modalităţi conceptuale privind etapele examenului clinic obiectiv al parodonţiului marginal în
condiţii de sănătate şi de îmbolnăvire.
Indici de evaluare a igienei bucale şi a stării de îmbolnăvire parodontală.
7. Criterii moderne de diagnostic în gingivite şi parodontite.
Teste moderne de identificare a patogenilor parodontali pentru un diagnostic corect şi un
tratament antimicrobian specific.
Concepţia actuală privind ierarhizarea nosologică a diferitelor forme clinice de îmbolnăvire a
parodonţiului marginal.
8. Particularităţi nosologice ale formelor clinice şi a simptomatologie gingivitelor cronice în
contextul recunoaşterii etiologiei microbiene şi a altor factori locali şi generali asociaţi.
9. Parodontita marginală cronică superficială entitate nosologică rezultată din evoluţia
ontogenetică a gingivitelor cronice – forme clinice şi simptomatologie.
Modificări morfopatologice în parodontita marginală cronică superficială.
10. Semnificaţii actuale privind existenţa ca forme nosologice diferenţiate între parodontitele
agresive şi parodontitele marginale cronice.
Modificări morfopatologice în parodontitele marginale profunfe.
11. Consideraţii moderne privind clinica şi tratamentul retracţiilor gingivale.
Corelaţii între patologia endodontică şi a parodonţiului marginal.
Complicatiile parodontopatiilor marginale cornice.
12. Orientări, direcţii şi etape principale ale tratamentului parodontal.
Profilaxia prin igienizare în inflamaţiile parodonţiului marginal.Importanţa debridării gingivoparodontale în prevenirea îmbolnăvirilor parodonţiului marginal şi pentru pregătirea unei stări
morfofuncţionale susceptibile unui eficient răspuns regenerativ.
13. Particularităţi ale tratamentului medicamentos antimicrobian şi antiinflamator în gingivitele
cronice şi al parodontopatiile marginale cronice şi agresive.
14. Modalităţi de aplicare a substanţelor medicamentoase în tratamentul antimicrobian şi
antiinflamator al gingivitelor şi parodontitelor marginale cronice şi agresive.
15 Modalităţi terapeutice moderne de rezolvare chirurgicală a parodontopatiilor
marginale.Metode fundamentale de rezolvare chirurgicală a îmbolnăvirilor parodonţiului
marginal: chiuretajul gingival, chiuretajul subgingival: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
16. Gingivectomia gingivoplastică: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
17.Priorităţi de tratament chirurgical în vederea regenerării parodontale prin operaţiile cu
lambou: indicaţii, contraindicaţii, tehnică.
18. Tehnici de adiţie în tratamentul chirurgical al parodontitelor marginale.
19. Regenerarea tisulară parodontală – principii şi tehnici de tratament.Regenerarea tisulară
ghidată – metodă particulară de restaurare morfofuncţională a prodonţiului marginal.
20. Procedee specifice şi modalităţi particulare de echilibrare ocluzală şi funcţională în
parodontopatiile margimale.
21. Metode de imobilizare temporară a dinţilor mobili parodontotici
Metode de imobilizare permanentă a dinţilor mobili parodontotici
22. Terapia de bioreactivare parodontală.
23. Orientări terapeutice principale şi scheme de tratament în boala parodontală.

II. PROBA PRACTICĂ
1. Evidenţierea prin metode şi tehnici specifice a plăcii bacteriene
2. Determinarea statusului dento-parodontal şi a indicilor de îmbolnăvire gingivoparodontală
3. Însuşirea tehnicilor moderne de detartraj supra şi subgingival – manual şi cu ultrasunete
4. Însuşirea şi efectuarea tehnicilor de debridare gingivală
5. Metode şi tehnici de aplicare a substanţelor medicamentoase în gingivite şi parodontite marginale
6. Anestezia în parodontologie
7. Extracţia dinţilor parodontotici, amputaţia radiculară şi premolarizarea
dinţilor cu pungi parodontale nerecuperabile prin tratament chirurgical
specific parodontal
8. Tratamentul de urgenţă al abcesului parodontal marginal
9. Tratamentul de urgenţă al gingivitelor şi gingivitostomatitelor acute
10. Tratamentul hiperesteziei dentinare
11. Chiuretajul gingival
12. Chiuretajul subgingival în câmp închis
13. Chiuretajul subgingival în câmp deschis
14. Gingivectomie şi gingivectomie gingivo-plastică
15. Însuşirea unor metode diferite de sutură : sutura întreruptă, în lasou, continuă şi orizontală bidirecţională
16. Operaţii cu lambou total reflectat
17. Operaţii cu lambou parţial reflectat
18. Intervenţii chirurgicale gingivo şi muco-plastice
19. Intervenţii chirurgicale de adiţie
20. Intervenţii chirurgicale de regenerare tisulară şi osoasă ghidată

III. PROBA CLINICĂ
Se vor alege cazuri din tematica probei clinice.

Lasă un răspuns