INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE „ANA ASLAN” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE GERONTOLOGIE ȘI GERIATRIE „ANA ASLAN” BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Ambulatoriul integrat al institutului: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină […]

Continue Reading

Curriculum de pregătire în specialitatea GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Specialitate care are drept obiective asistenţa medicală din îngrijirea acută, cronică,preventivă, de recuperare şi terminală a vârstnicilor, precum şi studiul procesului de îmbătrânire din punct de vedere somatic, mental, funcţional şi social la nivel individual, şi al problematicii legate de acest proces la nivelul […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea GERIATRIE – GERONTOLOGIE

I. PROBA SCRISAII. PROBA CLINICAIII. PROBA PRACTICA I. PROBA SCRISA1. Date demografice si epidemiologice la varsta a treia. Institutionalizarea varstnicului –evaluare medicala, psihologica si socio-economica.2. Evaluarea clinico-functionala a varstnicului. Analiza activitatilor zilnice ale varstnicului– ADL (activities of daily living), principii de recuperare. Notiuni si criterii in organizareaasistentei medicale si ingrijiri acordate varstnicilor.3. Teoriile imbatranirii. Imbatranirea […]

Continue Reading

TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea GERIATRIE – GERONTOLOGIE

I – II. DOUĂ PROBE CLINICEIII. PROBĂ PRACTICĂ I – II. DOUĂ PROBE CLINICEProbele clinice se vor susţine din întreaga problematica a specialităţii. III. PROBA PRACTICĂInterpretarea următoarelor probe paraclinice:1. Hemoleucograma şi medulograma.2. Coagulograma.3. Ionograma şi gaze sanguine.4. Enzime serice.5. Date humorale imunologice – autoanticorpi, teste de inflamaţie, complement,imunoglobuline.6. Dislipoproteinemii.7. Examen de urină: sumar de urină, […]

Continue Reading