Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu organizeaza concurs pentru ocuparea a doua functii contractual vacante de medici specialisti in specialitatea radiologie si imagistica medicala

Jobs

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu, organizeaza concurs pentru ocuparea a doua functii contractual vacante de medici specialisti in conformitate cu prevederile Ordinului 166/2023 ce a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023. Concursul se va desfaura in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca-Bucuresti, Calea Floreasca, nr. 8, Sector 1, Bucuresti după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Laboratorul de Radiologie si Imagistica Medicala
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartiment Radiologie si Imagistica Medicala-Neurologie
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării a 2 funcţii contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor sunt:
-Diploma de licenta in medicina;
-Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic specialist valabil pentru anul in curs;
-Certificat de medic specialist in specialitatea radiologie si imagistica medicala;
-Certificat de membru in Colegiu Medicilor.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT IN CADRUL SPITALULUI CLINIC DE URGENTA FLOREASCA BUCURESTI:
1. Publicarea anuntului 10.05.2024
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, B-dul Corneliu Coposu, nr.2-4, jud. Sibiu 24.05.2024, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.05.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.05.2024, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 30.05.2024, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 31.05.2024, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, Bucuresti 12.06.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 12.06.2024, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 13.06.2024, ora 15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.06.2024, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Floreasca, Bucuresti 17.06.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 17.06.2024, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 18.06.2024, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.06.2024, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 19.06.2024, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269/215050 int. 305, și pe website: www.scjus.ro, persoană de contact: Trancota Dorina, având funcția de Referent de specialitate la Serviciul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .