Curriculum de pregătire în specialitatea GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Specialitate care are drept obiective asistenţa medicală din îngrijirea acută, cronică,preventivă, de recuperare şi terminală a vârstnicilor, precum şi studiul procesului de îmbătrânire din punct de vedere somatic, mental, funcţional şi social la nivel individual, şi al problematicii legate de acest proces la nivelul societăţii. Medicina Geriatrică (definiţie acceptată la Malta, 03/05/08; extinsă la Copenhaga 06/09/08 de către UEMS – Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti şi valabilă pentru toate ţările
din Europa) este o specialitate medicală având ca obiect aspecte fizice, mentale,funcţionale şi sociale ale îngrijirilor acute, cronice, de recuperare, preventive şi terminale adresate pacienţilor vârstnici.
Acest grup de pacienţi este considerat a prezenta un grad ridicat de fragilitate şi multiple patologii active, necesitând o abordare holistică, globală. Bolile se pot manifesta diferit la vârstnici, sunt adesea dificil de diagnosticat, răspunsul la tratament adesea este întârziat şi frecvent există necesitatea unui sprijin social.

De aceea Medicina Geriatrică depăşeşte medicina orientată spre organ sau
sistem oferind în plus terapia în cadrul unei echipe multidisciplinare, al cărei principal obiectiv este optimizarea statusului funcţional al persoanei în vârstă, precum şi ameliorarea calităţii vieţii şi a autonomiei sale.
Medicina Geriatrică nu este definită în mod specific în funcţie de vârsta
cronologică, ci are ca preocupare afecţiunile tipice întâlnite la pacienţii în vârstă.
Majoritatea acestor pacienţi au vârste de peste 65 de ani, dar problemele care sunt cel mai bine abordate în cadrul specialităţii de Medicină Geriatrică devin mult mai
frecvente la grupa de vârstă de 80 de ani şi peste – 80+.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
NUMARUL TOTAL DE ANI 5
NUMARUL TOTAL DE MODULE 14
MODULUL 1 GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 12 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 240 ORE/MODUL
MODULUL 2 MEDICINĂ INTERNĂ
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 100 ORE/MODUL
Modulul 3 CARDIOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 100 ORE/MODUL
Modulul 4 MEDICINĂ DE URGENŢĂ
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 40 ORE/MODUL
Modulul 5 NEUROLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 3 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 60 ORE/MODUL
Modulul 6 PSIHIATRIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 3 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 60 ORE/MODUL
Modulul 7 REUMATOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 40 ORE/MODUL
Modulul 8 DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE, BOLI METABOLICE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 40 ORE/MODUL
Modulul 9 ENDOCRINOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 40 ORE/MODUL
Modulul 10 PNEUMOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2,5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 50 ORE/MODUL
Modulul 11 BIOETICĂ
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 0,5 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 20 ORE/MODUL
Modulul 12 NEFROLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 2 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 40 ORE/MODUL

Structura programului
Modulul 1, anul I: GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
Nr. ore curs: 240
Nr. ore practică: 1440
1. Tematică.
Tematica lecţiilor conferinţă:
1. Gerontologia şi Geriatria: definiţii, istoric, încadrarea în context european şi international
2. Teoriile îmbătrânirii. Clasificarea procesului de îmbătrânire. Aspecte demografice
3. Abordarea holistică, globală a pacientului vârstnic
4. Evaluarea multidimensională a vârstnicului. Managementul de caz în geriatrie.
5. Specificul examinării clinice a pacientului vârstnic
6. Specificul manifestării bolilor la vârstnic.
7. Polipatologia – comorbidităţi multiple caracteristice vârstnicilor.
8. Polipragmazie şi iatrogenie la vârstnici
9. Servicii medicale progresive adaptate nevoilor variable şi în continuă schimbare ale pacientului vârstnic
10. Teste utilizate la pacientul vârstnic pentru evaluare neuro-cognitivă, a dispoziţiei, funcţională, a performanţei fizice, echilibrului, a funcţiei senzoriale, a statusului nutriţional, a reţelei de sprijin
familial şi social, a continenţei
11. Sindromul de fragilitate şi identificarea vârstnicilor prefragili şi fragili
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
Deprinderea cunoştintelor teoretice şi practice necesare abordarii pacientilor vârstnici (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului
de pregătire).
Modulul 2, anul II: MEDICINĂ INTERNĂ
Nr. ore curs: 100
Nr. ore practică. 600
1. Tematică.
Tematica lecţiilor conferinţă:
1. Pneumonii: microbiene, virale, cu micoplasma, chlamidia
2. Astmul bronşic
3. Bronhopneumopatia cronică obstructivă – Boala Pulmonară Obstructivă Cronică
4. Pleurezii
5. Cancerul bronhopulmonar
6. Fibrozele pulmonare interstiţiale difuze
7. Insuficienţa respiratorie acută şi cronică
8. Ateroscleroza. Aterotromboza

Modulul 13 MEDICINĂ FIZICĂ ŞI REABILITARE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 1 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 30 ORE/MODUL
Modulul 14 GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
NUMARUL DE SAPTAMANI/ LUNI/MODUL 18 LUNI
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 340 ORE/MODUL
Total ore pregătire teoretică 1.200
Total ore pregătire practică 7.180

9. Cardiopatia ischemică: angina pectorală instabilă, infarctul miocardic acut
10. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară
11. Boala varicoasă şi insuficienţa venoasă cronică
12. Boala arterială periferică
13. Gastrite
14. Ulcerul gastric şi duodenal
15. Stomacul operat
16. Hepatita cronică
17. Pancreatita acută şi cronică
18. Patologia acută a colecistului
19. Ciroza hepatică
20. Tulburari funcţionale digestive
21. Neoplazii ale tubului digestiv
22. Patologia intestinului: boala Crohn, rectocolita ulcero-hemoragică, diverticuloze
23. Glomerulonefrite acute şi cronice
24. Nefropatii interstiţiale
25. Litiaza reno-urinară
26. Insuficienţa renală acută
27. Sindromul nefrotic. Proteinuria
28. Hematuria, leucocituria şi bacteriuria.
29. Tumorile tractului urinar
30. Echilibrul acido-bazic
31. Echilibrul hidro-electrolitic
32. Lupus eritematos sistemic
33. Anemia feriprivă
34. Anemia macrocitară
35. Anemia hemolitică
36. Trombocitopenia
37. Leucemia limfocitară cronică
Baremul activităţilor practice :
1. Teste funcţionale hepatice – interpretare: 50 buletine
2. Paracenteza – efectuare 20 cazuri
3. Explorări paraclinice: radiologia, endoscopia, ecografia, indice gleznă-braţ, scintigrafia, CT, RMN –interpretare: câte 50 buletine
4. Teste funcţionale renale – interpretare: 50 buletine
5. Reechilibrarea acido-bazică şi hidro-electrolitică – câte 10 cazuri
6. Interpretare analize hematologice
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Teste funcţionale hepatice – interpretare
Paracenteza – efectuare
Explorări paraclinice: radiologia, endoscopia, ecografia, indice gleznă-braţ, scintigrafia, CT, RMN –interpretare
Teste funcţionale renale – interpretare
Reechilibrarea acido-bazică şi hidro-electrolitică
Analize hematologice – interpretare

Modulul 3, anul II: CARDIOLOGIE
Nr. ore curs: 100
Nr. ore practică. 600
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Tulburări de ritm – inclusiv: Fibrilaţia atrială, Boala de nod sinusal
2. Tulburări de conducere
3. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară
4. Hipertensiunea pulmonară
5. Trombembolismul pulmonar
6. Infarctul miocardic acut
7. Şocul cardiogen
8. Sincopa. Moartea subită
9. Miocardite şi cardiomiopatii
10. Pericardite
11. Tumorile cardiace
12. Valvulopatii
13. Disecţia de aortă
14. Endocardite
15. Indicaţii şi tratamente chirurgicale în boli vasculare
16. Urmărirea bolnavilor protezaţi valvular. Patologia protezaţilor
17. Indicaţii şi tratament invaziv şi chirurgical în bolile cardiace
Baremul activităţilor practice
1. Electrocardiograma – efectuare şi interpretare: 100 cazuri
2. Ecocardiografia – interpretare: 50 cazuri
3. Explorare Holter – interpretare: 30 cazuri
4. Test de efort – interpretare: 20 cazurică.
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
Electrocardiograma – efectuare şi interpretare
Ecocardiografia – interpretare
Explorare Holter – interpretare
Test de efort – interpretare
Modulul 4, anul II: MEDICINĂ DE URGENŢĂ
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practică.: 240
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
Principalele urgenţe medicale, inclusiv diagnosticul pozitiv şi diferenţial la comelor.
Baremul activităţilor practice
1. Instalarea unei linii venoase periferice sau centrale
2. Manevre de resuscitare cardiorespiratorie
3. Intubarea pacientului în urgenţă
4. Efectuarea puncţiei arteriale
5. Montarea sondei uretro-vezicale
2. Obiective educaţionale: examinarea pacientului în urgenţă; cunoaşterea şi interpretarea investigaţiilor
necesare în situaţii de urgenţă; recomandarea investigaţiilor unui pacient în urgenţă; diagnosticul şi
tratamentul principalelor urgenţe medicale
3. Rezultate aşteptate
Instalarea unei linii venoase periferice sau centrale
Manevre de resuscitare cardiorespiratorie
Intubarea pacientului în urgenţă

Efectuarea puncţiei arteriale
Montarea sondei uretro-vezicale
Modulul 5, anul III: NEUROLOGIE
Nr. ore curs: 30
Nr. ore practică: 360
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Aspecte biologice ale imbătrânirii normale şi patologice a creierului
2. Mecanismele fiziopatologice generale ale bolilor neurodegenerative.
Clasificarea bolilor neurodegenerative ale vârstnicilor
3. Modificări morfologice şi funcţionale ale circulaţiei cerebrale legate de înaintarea în vârstă
a. Arteriale
b. Microcirculatia cerebrala
c. Autoreglarea circulaţiei cerebrale şi reactivitatea vasculară cerebrală
4. Interferenţe cardio-neurologice la vârstnici
5. HTA, sindromul metabolic şi patologia cerebrală legată de înaintarea în vârstă
6. Particularităţi ale AVC ischemice la vârstnici
a. Etiologice
b. Clinice
c. Imagistice
d. Evolutive (inclusiv aspecte ale potentialului neurorecuperator )
e. Terapeutice
7. Particularităţi ale AVC hemoragice la vârstnici
a. Hemoragia intracerebrală
b. Hemoragia subarahnoidiană
8. Bolile cerebrovasculare şi comorbidităţile la vârstnici
9. Bolile însoţite de sindrom demenţial la vârstnici – clasificare, diagnostic diferenţial etiologic
a. Boala Alzheimer
i. Etiopatogenie
ii. Factori de risc – conceptul de „creier la risc”; interferenţe cu factorii vasculari şi
metabolici; perspective în terapia modificatoare a evoluţiei bolii
iii. Definiţii actuale de consens internaţional: predemenţa, demenţa prodromală, MCI,
tipuri de demenţă de tip Alzheimer
iv. Evaluare clinică, neuropsihologică, imagistică, de laborator (biomarkeri )
v. Terapia pacienţilor cu boala Alzheimer
b. Demenţele vasculare
c. Alte boli însoţite de sindrom demenţial la vârstnici
d. Demenţa asociată bolii Parkinson şi boala difuză cu corpi Lewy
10. Parkinsonismul la vârstnici
11. Epilepsia şi crizele epileptice la vârstnici
12. Particularităţi ale traumatismelor cranio-cerebrale la vârstnici
13. Neuroinfecţiile la vârstnici
14. Procesele expansive intracraniene la vârstnici
15. Alterările stării de conştienţă la vârstnici
16. Polineuropatii
17. Radiculopatia
Baremul activităţilor practice
1. Examenul fundului de ochi – 20 cazuri
2. Radiografia simplă de craniu – 20 cazuri
3. Examenul ultrasonografic al circulaţiei cervico-cerebrale – 20 cazuri
4. Tomodensitometrie cerebrală şi medulară – 20 cazuri
5. Electroencefalografia.Montajul EEG şi interpretarea uzuală – 20 cazuri
6. Principalele explorări electromiografice (EMG) şi electroneurografice – interpretare – 20 cazuri
7. Imagistica prin rezonanţa magnetică a structurilor nevraxiale şi periferice – 30 cazuri
8. Potenţiale evocate – 15 cazuri
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Examenul fundului de ochi – efectuare, interpretare
2. Radiografia simplă de craniu – interpretare
3. Examenul ultrasonografic al circulaţiei cervico-cerebrale – interpretare
4. Tomodensitometrie cerebrală şi medulară – interpretare
5. Electroencefalografia; interpretarea uzuală
6. Principalele explorări electromiografice (EMG) şi electroneurografice – interpretare
7. Imagistica prin rezonanţa magnetică a structurilor nevraxiale şi periferice

Modulul 6, anul III: PSIHIATRIE
Nr. ore curs: 30
Nr. ore practică: 360
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Bazele biologice, psihologice şi sociologice ale psihiatriei
2. Examinarea pacientului psihiatric: clinică şi paraclinică
3. Psihopatologia descriptivă (semiologia psihiatrică)
-tulburările conştienţei şi ale somnului
-tulburările pulsiunilor instinctive
-tulburările afective (tulburările dispoziţiei afective şi tulburările anxioase)
-tulburările tulburările concentrării atenţiei şi orientării
-tulburările de percepţie (iluzii, halucinaţii)
-tulburările de memorie
-tulburările gândirii şi limbajului, ale judecăţii şi ale conştientei bolii
-tulburările sinelui şi ale imaginii de sine
-tulburările voinţei
-tulburările activităţii motorii şi ale comportamentului social
4. Sindromologie psihiatrică
-sindroame psiho-organice: demenţial, delirium, amnestic organic
-sindroame psihotice (funcţionale): maniacal, depresiv – psihotic, halucinator,delirant, de dezorganizare, cataton şi deficitar.
-sindroame nevrotice (funcţionale): anxios, fobic, obsesiv-compulsiv,
depresiv-nevrotic, astenic, disociativ, conversiv, de somatizare.
5. Psihiatria vârstei a treia (gerontopsihiatria)
– Evaluare geronto psihiatrică
– Asistentul specializat
6. Principii clinice de evaluare
-Abordarea pacientului vârstnic
– Evaluarea pacientului psihogeriatric
– Recunoaşterea simptomatologiei clinice psihiatrice în cadrul îmbătrânirii cerebrale
– Evaluarea pacientului vârstnic psihogeriatric
– Neuroimagistica pacientului vârstnic
– Evaluarea neuropsihologică
– Demenţa
– Importanţa valorilor culturale în procesul de îmbătrânire cerebrală
7. Principii generale ale tratamentului psihiatric la vârstnic
– Psihoterapia
– Farmacoterapia
– Terapia electroconvulsivantă la vârstnic
– Spitalizarea şi îngrijirea paleativă
– Spiritualitatea şi psihogeriatria
– Valenţe etice în psihogeriatrie
8. Tulburări Psihiatrice
– Tulburări de memorie
– Demenţa de tip Alzheimer:
– Definiţie, criterii de diagnostic
– Perspectiva epidemiologică
– Diagnostic diferenţial faţă de demenţa nonAlzheimer
– Evaluare neuropsihologică
– Imagistica structurală
– Imagistica funcţională
– Teste electrofiziologice
– Biomarkeri
– Evoluţie naturală – prognostic, evaluare clinică globală, evaluarea depresiei,evaluarea deficitului cognitiv, evaluarea gradului de autonomie funcţională, evaluarea tulburărilor comportamentale
– Managementul medicoterapeutic al DA
– Prevenţia şi predicţia în abordarea deficitului cognitiv în stadiile prodromale
– Stadiul clinic moderat-uşor şi moderat
– Îngrijirea pacientului cu forma severă de DA
– Stadiul terminal
– Comorbidităţi şi abordarea lor
– Managementul simptomatologiei psihiatrice:
– Instituţionalizarea
– Îngrijitorul şi calităţile lui
– Evaluarea riscului de îmbolnăvire al îngrijitorului
– Consilierea familială
– Legislaţie
– Suport comunitar
-Demenţa Vasculară
-Demenţa cu Corpi Lewy
-Demenţa frontotemporală
-Agitaţia psihomotorie şi Delirul
-Delirium (ideile delirante)
-Depresia
-Tulburarea afectivă bipolară
-Suicidul
-Psihozele vârstnicului
-Anxietatea
-Tulburările de personalitate la pacientul vârsnic
-Tulburări somatoforme
-Tulburări de somn
-Sexualitate şi tulburările sexuale la vârsnic
-Pacientul vârstnic cu declin intelectual
9. Asistenţa terapeutică în psihiatrie
-farmacoterapie psihotropă specifică
-antipsihoticele: convenţionale, atipice, stabilizatori ai dopaminei
-antidepresivele:
-triciclice, tetraciclice, IMAO, RIMA
-moderne: SSRI, SNRI, NRI, NASSA, SARI

-timostabilizatori: sărurile de Litiu, anticonvulsivante: carbamazepină, valproat, lamotrigină
-anxiolitice: benzodiazepine şi nonbenzodiazepinice
-hipnotice
-medicamente folosite în tratamentul demenţei: anticolinesterazice, memantin
-psihoterapie (individuală sau de grup): psihanalitică, psihodinamică; cognitivcomportamentală; sistemică familială
Baremul activităţilor practice
Evaluare clinică şi metode de investigaţie psihogeriatrică (bateria gerontoneuropsihologică) – 50 cazuri
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
Evaluare clinică şi metode de investigaţie psihogeriatrică

Modulul 7, anul III: REUMATOLOGIE
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practică: 240
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Structura şi funcţiile sistemului imun
2. Inflamaţia în bolile reumatologice
3. Medicamente modificatoare de boală nonbiologice folosite în Reumatologie
4. Artrita psoriazică
5. Poliartrita reumatoidă
5. Lupusul eritematos sistemic
6. Dermato-polimiozita
7. Boala artrozică vertebro-periferică
8. Sindroame dureroase loco-regionale
9. Fibromialgia
10. Periartrita scaplo-humerală
11. Sindroamele canalare de membru superior
12. Guta şi alte artrite induse de microcristale
13. Artrite infecţioase
14. Manifestări reumatice în alte afecţiuni
15. Necroze aseptice de os şi osteocondrite
16. Osteoporoza şi osteomalacia
17. Boala Paget a osului
18. Sindroame paraneoplazice musculo-scheletice
Baremul activităţilor practice
1. Interpretarea investigaţiilor de laborator (teste de laborator pentru depistarea procesului inflamator, examenul lichidului sinovial, imunograma) şi imagistice specifice
2. Examenul lichidului sinovial
3. Injecţii intraarticulare (tehnică, indicaţii, contraindicaţii)
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Interpretarea investigaţiilor de laborator (teste de laborator pentru depistarea procesului inflamator, examenul lichidului sinovial, imunograma) şi imagistice specifice
2. Examenul lichidului sinovial – interpretare
3. Injecţii intraarticulare (tehnică, indicaţii, contraindicaţii)

Modulul 8, anul III: DIABET ZAHARAT, NUTRIŢIE, BOLI METABOLICE
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practică: 240

1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Diabetul zaharat
2. Hiperlipoproteinemiile
3. Obezitatea
4. Comele diabetice
5. Explorări în patologia metabolică
Baremul activităţilor practice
1. Testul oral de toleranţă la glucoză
2. Profil dislipidemic – interpretare: 20 buletine
3. Reechilibrarea diabetului decompensat – rezolvarea a 10 cazuri
4. Dietoterapia – întocmirea a câte 5 regimuri alimentare pe grupe de afecţiuni
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Testul oral de toleranţă la glucoză – efectuare, interpretare
2. Profil dislipidemic – interpretare
3. Dietoterapia
Modulul 9, anul III: ENDOCRINOLOGIE
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practică: 240
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Patologia tiroidiană
2. Sindroame de hipofuncţie şi hiperfuncţie corticosuprarenaliană
3. Menopauza. Tulburări de dinamica sexuală
4. Neuroendocrinologia sistemului hipotalamo-hipofizar, sistemul neuroendocrin difuz cerebral şi
periferic
5. Patologia hipofizară
6. Patologie paratiroidiană
7. Urgenţe endocrine
Baremul activităţilor practice
1. Examenul clinic în endocrinopatii – 20 examinări practice
2. Radiografia craniană de profil pentru şa turcească – 20 interpretări
3. Scintigrafia şi radioiodocaptarea tiroidiană – interpretare 5 buletine
4. Principiile dozărilor hormonale şi interpretarea rezultatelor – 10 interpretări
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Examenul clinic în endocrinopatii
2. Radiografia craniană de profil pentru şa turcească – interpretăre
3. Scintigrafia şi radioiodocaptarea tiroidiană – interpretare
4. Principiile dozărilor hormonale şi interpretarea rezultatelor – interpretăre
Modulul 10, anul IV: PNEUMOLOGIE
Nr. ore curs: 50
Nr. ore practică: 300
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Abcesul pulmonar
2. Bronşiectazia
3. Tumori pulmonare (altele decât Cancerul bronhopulmonar)
4. Patologia mediastinului
5. Tuberculoza pulmonară
6. Alveolite fibrozante
7. Sindromul de apnee in somn
Baremul activităţilor practice
1. Interpretarea investigaţiilor imagistice (radiografii şi tomografia computerizată) pulmonare –interpretare: 50 buletine
2. Efectuarea şi interpretarea rezultatelor spirometrice – 20 buletine
3. Toracocenteza – efectuare şi interpretare – 10 cazuri
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate

1. Investigaţii imagistice (radiografii şi tomografia computerizată) pulmonare – interpretare
2. Spirometria – efectuare, interpretare
3. Toracocenteza
Modulul 11, anul IV: BIOETICĂ
Nr. ore curs: 20
Nr. ore practică: 60
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
I. Introducere în Bioetică – 2 ore
1. Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea obiectului de studiu
2. Contextul apariţiei bioeticii
3. Definirea bioeticii
4. Delimitarea domeniului de studiu al bioeticii
5. Teorii şi metode în bioetică
II. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii – 2 ore
1. Definirea conceptelor de sănătate, boală, suferinţă
2. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii
3. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate,boală şi suferinţă (percepţii particulare funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.)

III. Relaţia medic-pacient I- 2 ore
1. Valori ale relaţiei medic-pacient
2. Paternalism versus autonomie
3. Modele ale relaţiei medic-pacient
4. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate
IV. Relaţia medic-pacient II- 2 ore
1. Consimţământul informat
2. Confidenţialitatea în relaţia medic-pacient
3. Relaţia medic-pacient minor
4. Acte normative care reglementează relaţia medic – pacient
V. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore
1. Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare
2. Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice
3. Managementul greşelii şi erorii medicale în practica medicală
VI. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore
1. Libertatea procreaţiei
2. Dileme etice în avort
3. Etica reproducerii umane asistate medical
4. Probleme etice în clonarea reproductivă

VII. Probleme etice la finalul vieţii- 2 ore
1. Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină
2. Probleme etice în stările terminale
3. Tratamente inutile în practica medicală
4. Eutanasia şi suicidul asistat
5. Îngrijirile paliative
VIII. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore
1. Donarea de organe de la cadavru
2. Donarea de organe de la persoana vie
3. Etica alocării de resurse în transplant
IX. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore
1. Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii
2. Proiectul genomului uman- probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin prisma cunoaşterii genomului uman
3. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală
4. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni
5. Terapia genică
6. Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice
X. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore
1. Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani
2. Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de
etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani
3. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi umani
4. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale
5. Comitetele de etică a cercetării
6. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică
Baremul activităţilor practice
I. Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
II. Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore
1. Jurământul lui Hipocrate – comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi
evaluarea gradului de aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale
2. Alternative ale jurământului lui Hipocrate
3. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent
III. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă
2. Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă
3. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient
IV. Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore
1. Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri
2. Drepturile pacienţilor – reglementare legislativă
3. Rolul comitetelor de etică din spitale
V. Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2 ore
1. Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis
2. Greşeala medicală din perspectiva sistemului de malpraxis
3. Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale
VI. Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VII. Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
VIII. Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
IX. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
X. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete -2 ore

Modulul 12, anul IV: NEFROLOGIE
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practică: 240
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Semiologia aparatului urinar
2. Tulburările hidrice şi electrolitice
3. Tulburările echilibrului acidobazic
4. Bolile glomerulare
5. Nefropatia diabetică
6. Hipertensiunea arterială renovasculară şi renoparenchimatoasă
7. Infecţiile tractului urinar
8. Nefrolitiaza şi nefrocalcinoza
9. Nefropatii tubulointerstiţiale
10. Nefropatii vasculare
12. Boala cronică de rinichi
13. Insuficienţa renală acută şi cronică
Baremul activităţilor practice
1. Interpretarea investigaţiilor imagistice renale (radiografia renală simplă, radiourografia cu/fără compresie, cu/fără cistografie, pielografia ascendentă, arteriografia renală, nefrograma izotopică,nefroscintigrama, ultrasonografia aparatului urinar, tomografia computerizată, uro-CT, RMN)
2. Examen sumar de urină, examenul urinii pe 24 ore
3. Examen bacteriologic al urinii
4. Probe funcţionale glomerulare
5. Probe funcţionale tubulare
6. Criterii medicale pentru dializă
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Investigaţii imagistice renale (radiografia renală simplă, radiourografia cu/fără compresie, cu/fără
cistografie, pielografia ascendentă, arteriografia renală, nefrograma izotopică, nefroscintigrama,
ultrasonografia aparatului urinar, tomografia computerizată, uro-CT, RMN) – interpretare
2. Examen sumar de urină, examenul urinii pe 24 ore – interpretare
3. Examen bacteriologic al urinii – interpretare
4. Probe funcţionale glomerulare – interpretare
5. Probe funcţionale tubulare – interpretare
6. Criterii medicale pentru dializă – interpretare
Modulul 13, anul IV: MEDICINĂ FIZICĂ ŞI REABILITARE
Nr. ore curs: 30
Nr. ore practică: 120
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Patologia degenerativă articulară (articulaţii periferice, coloana vertebrală) şi abarticulară la
vârstnic. Sindroame algice regionale
2. Boala artrozică vertebro-periferică
3. Periartrita scapulo-humerală
4. Sindroame canalare de membru superior
5. Spondilartritele seronegative: SA, artrita psoriazică, artritele enteropatice, artritele reactive
(diagnostic şi tratament medicamentos)
6. Afecţiuni reumatismale secundare (infecţios, metabolic, endocrin, neuropatic) la vârstnic
7. Afecţiuni sechelare posttraumatice ale aparatului locomotor şi stări postchirurgicale ortopedice
(artroplastii, osteosinteze, etc.)
8. Obiective în profilaxia, terapia osteoarticulară postacută, cronică, recuperatorie
9. Recuperarea medicală prin mijloacele balneo-fizio-kinetice. Principii fundamentale
10. Recuperarea balneară
Baremul activităţilor practice
1. Buletine de analize inflamatorii, imunologice şi reumatice: 20 de buletine (interpretare)
2. Tehnici terapeutice infiltrative articulare şi periarticulare şi aplicatii
3. Explorări imagistice osteoarticulare, radiologice, scintigrafice, RMN, artroscopice: 20 de buletine (interpretare)
4. Teste funcţionale neuro-musculare: EMG, viteza de conducere, curba I/t: 10 examene (interpretare)
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate
1. Buletine de analize inflamatorii, imunologice şi reumatice – interpretare
2. Tehnici terapeutice infiltrative articulare şi periarticulare şi aplicatii
3. Explorări imagistice osteoarticulare, radiologice, scintigrafice, RMN, artroscopice – interpretare
4. Teste funcţionale neuro-musculare: EMG, viteza de conducere, curba I/t – interpretare
Modulul 14, anul IV, V: GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
Nr. ore curs: 340
Nr. ore practică: 2140
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Gerontologia şi Geriatria: definiţii, istoric
2. Teoriile îmbătrânirii. Clasificarea procesului de îmbătrânire. Aspecte demografice
3. Evaluarea multidimensională a vârstnicului
4. Modificări ale sistemului nervos în cursul îmbătrânirii normale
5. Accidentele vasculare cerebrale
6. Boala Parkinson şi sindroamele parkinsoniene la vârstnic
7. Tremorul esenţial
8. Tulburările de dispoziţie la vârstnic. Depresia şi anxietatea
9. Tulburări ale funcţiei neuro-cognitive la vârstnici
10. Tulburări ale somnului la vârstnici. Sindromul picioarelor neliniştite
11. Îmbătrânirea senzorială
12. Sindromul de instabilitate şi căderile la vârstnici. Hipotensiunea ortostatică.
13. Modificări ale aparatului cardio-vascular în cursul îmbătrânirii normale
14. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară la vârstnici
15. Cardiopatia ischemică acută şi cronică (boala coronariană ischemică acută şi cronică)
16. Tulburările de ritm şi conducere
17. Insuficienţa cardiacă la vârstnic
18. Afecţiuni vasculare periferice arteriale şi venoase. Sindromul de ischemie periferică
19. Modificări ale aparatului respirator în cursul îmbătrânirii normale
20. Boala pulmonară obstructivă cronică
21. Cordul pulmonar cronic
22. Modificări ale aparatului digestiv în cursul îmbătrânirii normale
23. Boala de reflux gastro-esofagian. Hernia gastrică trans-hiatală.
24. Patologia ischemică digestivă (infarctul mezenteric) şi angiodisplazia intestinală
25. Pancreatita cronică
26. Colecistopatia cronică
27. Tulburări de tranzit: constipaţia, diareea. Incontinenţa fecală
28. Formaţiuni tumorale la nivelul aparatului digestiv la vârstnic (stomac, colon, rect) (diagnostic,principii de tratament)
29. Modificări ale aparatului uro-genital în cursul îmbătrânirii normale
30. Infecţiile urinare joase şi înalte
31. Boala cronică de rinichi la vârstnic
32. Hipertrofia benignă şi cancerul de prostată (elemente de diagnostic)
33. Uropatia obstructivă (diagnostic, principii de conduită terapeutică)
34. Retenţia acută şi cronică de urină
35. Incontinenţa urinară
36. Modificări ale sistemului osteo-articular în cursul îmbătrânirii normale
37. Polimialgia reumatică şi arterita cu celule gigante
38. Guta. Hiperuricemii, diateze urice la vârstnic
39. Patologia degenerativă articulară la vârstnici
40. Afecţiuni reumatismale inflamatorii la vârstnici
41. Osteoporoza şi osteomalacia
42. Boala Paget a osului
43. Modificări ale sistemului hematopoietic în cursul îmbătrânirii normale
44. Sindroamele anemice la vârstnic
45. Sindroame limfoproliferative acute şi cronice la vârstnic
46. Tulburările de coagulare la vârstnic. Terapia antiagregantă şi anticoagulantă.
47. Modificări ale sistemului endocrin în cursul îmbătrânirii normale
48. Hipotiroidismul şi hipertiroidismul la vârstnic
49. Menopauza
50. Sindromul de îmbătrânire masculină
51. Tulburări ale metabolismului lipidic la vârstnic
52. Diabetul zaharat la vârstnic
53. Nutriţia vârstnicului. Obezitatea. Sindromul hipoanabolic. Malnutriţia.
54. Sindromul de fragilitate la vârstnic
55. Afecţiuni dermatologice la vârstnici – principii de diagnostic şi tratament în prurit, dermatite,psoriazis, leziuni ulcerative, infecţii cutanate
56. Riscurile spitalizării vârstnicului. Sindromul de imobilizare. Escarele
57. Particularităţi ale farmacoterapiei la vârstnici. Iatrogenia
58. Îngrijirea paleativă. Principii de tratament al durerii
59. Principii de recuperare la vârstnic
60. Instituţionalizarea. Legislaţia privind protecţia vârstnicilor
61. Urgenţe în geriatrie

Baremul activităţilor practice
1.Interpretarea examenului radiologic la afecţiunile prevăzute în tematică: 200 cazuri
2.Interpretarea electrocardiogramei: 200 cazuri
3.Interpretarea explorării Holter: 50 cazuri
4.Interpretarea principalelor date de ecocardiografie pentru patologia prevazută în tematică: 100 cazuri
5.Interpretarea datelor de explorare funcţională renală, hepatică, pancreatică: 200 cazuri
6.Interpretarea rezultatelor examenului sângelui periferic şi al măduvei osoase pentru principalele afecţiuni hematologice prevăzute în tematică: 30 cazuri
7.Infiltraţia paravertebrală, intraarticulară, periarticulară: 20 cazuri
8. Ecografia abdominală – interpretare: 50 cazuri
9.Ecografie vasculară – interpretare: 50 cazuri
10.Evaluarea stării de nutriţie la vârstnic – 100 cazuri
11.Evaluare cognitivă la vârstnic – 100 cazuri
12.Evaluarea capacităţii funcţionale a vârstnicului – 100 cazuri
13.Evaluarea echilibrului şi a riscului de cădere la vârstnici – 100 cazuri
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
Deprinderea cunostintelor teoretice si practice necesare abordarii pacientilor varstnici
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:
• Absolvenţii trebuie să:
1. menţină o abordare profesională a pacientului vârstnic
2. ia în considerare diversele mituri şi stereotipuri legate de vârstnici
3. respecte demnitatea individuală, indiferent de vârstă, rasă, culoare, religie, sau boală
4. recunoască faptul că discriminarea vârstnicilor („ageism”) poate afecta îngrijirea optimă a acestor pacienţi
5. recunoască heterogenitatea vârstnicilor şi faptul că fiecare persoană trebuie privită ca o entitate aparte
6. comunice adecvat cu persoanele în vârstă, inclusiv cu pacienţii cu afectare cognitivă sau cu tulburări senzoriale
• Absolvenţii trebuie să fie în măsură să descrie:
1. teoriile îmbătrânirii: biochimice, moleculare, celulare, genetice şi psihosociale;
2. modificările anatomice, histologice şi fiziologice asociate cu îmbătrânirea ;
3. patologia asociată cu îmbătrânirea normală;
4. manifestarea atipică (nonspecifică) a bolilor la vârstnici;
5. principiile medicinei bazate pe dovezi şi utilizarea ghidurilor în îngrijirea persoanelor vârstnice şi foarte în vârstă, luând în considerare polimorbiditatea şi disponibilitatea redusă a datelor din studii
dedicate vârstnicilor.
• Absolvenţii trebuie să fie capabili de a:
1. descrie fiziopatologia, evaluarea, diagnosticul, managementul şi strategiile preventive pentru cele mai frecvente sindroame geriatrice, inclusiv:
– durerea cronică;
– demenţa şi delirul;
– abuzul asupra vârstnicilor: fizic, psihologic, financiar şi sexual;
– căderile şi tulburările de motilitate;
– tulburările auzului şi vederii;
– malnutriţia şi sarcopenia;
– escarele;
– incontinenţa de urină şi materii fecale.
2. descrie aspecte speciale ale fiziopatologiei, evaluării, diagnosticului, managementului şi strategiilor preventive pentru afecţiuni frecvent întâlnite la vârstnici, precum:
– boli cardiovasculare (inclusiv insuficienţa cardiacă, hipertensiunea arterială);
– boli cerebrovasculare şi accidentul vascular cerebral;
– bronhopneumopatia cronică obstructivă şi pneumoniile;
– depresia;
– diabetul zaharat;
– tulburări ale echiliburului hidric;
– osteoporoza;
– insuficienţa renală.
• Absolvenţii trebuie să deţină capacitatea de a:
1. efectua anamneza pacientului geriatric, inclusiv de la aparţinători
2. efectua evaluarea geriatrică utilizând o evaluare standardizată
(bazată pe teste validate) a:
– activităţilor cotidiene bazale (ADL) şi complexe (IADL);
– funcţiei cognitive;
– mersului şi echilibrului;
– funcţiei auditive;
– dispoziţiei;
– nutriţiei;
– funcţiei vizuale.

• Absolvenţii trebuie să fie în măsură să descrie următoarele concepte:
1. efectul îmbătrânirii asupra farmacodinamiei şi farmacocineticii;
2. complianţa la medicaţie şi factori care afectează această complianţă;
3. practica prescrierii în siguranţă şi adecvată a terapiilor la vârstnici, luând în considerare fiziologia diferită, interacţiunile medicamentoase, patologia multiplă (polipatologia) şi reacţiile adverse
medicamentoase;
4. detectarea şi managementul subutilizării sau suprautilizării medicaţiei (inclusiv utilizarea neadecvată a medicamentelor) precum şi polipragmazia la vârstnici;
5. integrarea preferinţelor şi a valorilor pacientului în deciziile referitoare la terapia medicamentoasă.
• Absolvenţii trebuie să fie capabili de a:
1. defini conceptele Clasificării Internaţionale a Funcţionalităţii, Dizabilităţii şi Sănătăţii (International
Classification of Functioning, Disability and Health = ICF);
2. defini conceptul de fragilitate la vârstnici;
3. defini evaluarea geriatrică mutidimensională şi de a enumera componentele sale;
4. interpreta rezultatele evaluării geriatrice şi de a propune etape ale diagnosticului, terapiei şi
managementului rezultatelor anormale;
5. recunoaşte rolul factorilor sociali, de mediu şi al experienţei de viaţă în îngrijirea pacientului vârstnic
6. recunoaşte rolul protezelor, ortezelor şi a mijloacelor de facilitare (ex. proteza auditivă, mijloace de
facilitare a utilizării toaletei, a transferului, a deplasării) în managementul pacienţilor vârstnici cu limitări
funcţionale.
• Absolvenţii trebuie să fie în măsură să descrie aspecte etice şi legale relevante legate de îngrijirea
pacientului vârstnic, inclusiv:
1. luarea deciziilor în cazul pacienţilor cu afectarea capacităţii mentale de a lua decizii, inclusiv conceptele de interes al pacientului şi directive anticipate;
2. concepte etice ca bază a deciziilor medicale, precum conceptul celor patru principii: autonomie,binefacere, non-maleficienţă şi justeţe;
3. aspecte etice şi legale specifice ţării privind:
– nutriţia artificială şi hrănirea artificială;
– decizii privitoare la resuscitarea cardiopulmonară;
– întreruperea sau non-administrarea terapiei medicale;
– eutanasia şi decesul asistat (practicat în unele ţări, ilegal în multe altele).
• Absolvenţii trebuie să deţină capacitatea de a:
1. descrie rolurile profesioniştilor implicaţi în îngrijirea vârstnicilor, de exemplu asistente medicale,
fizioterapeuţi, specialişti în terapie ocupaţională, asistenţi sociali, farmacişti clinicieni, dieteticieni, psihologi,
specialişti în logopedie şi terapie lingvistică, asistenţi pentru sprijin spiritual;
2. discuta importanţa şi rolul activităţilor şi al întâlnirilor organizate în cadrul unei echipe multidisciplinare pentru asigurarea îngrijirii vârstnicilor.
• Absolvenţii trebuie să deţină capacitatea de a descrie concepte ale evaluării şi managementului
pacienţilor vârstnici în diverse medii, incluzând:
1. asistenţa primară şi comunitară;
2. asistenţa spitalicească acută şi asistenţa de urgenţă;
3. recuperarea intraspitalicească şi în sistem ambulator;
4. îngrijirea de lungă durată instituţională şi non-instituţională;
5. îngrijirea paleativă şi terminală.
• Absolvenţii trebuie să fie în măsură să descrie în linii generale:
1. organizarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii precum şi a asistenţei sociale pentru vârstnici la
nivel regional/ naţional, inclusiv transferul între diversele medii de asistenţă şi continuitatea îngrijirii;
2. definirea serviciilor relevante şi să le raporteze contribuţia la îngrijirea vârstnicilor în context
regional/naţional, de exemplu: servicii pentru asigurarea continenţei, servicii pentru prevenirea căderilor,
asistenţă intermediară, psihogeriatrie (psihiatria vârstnicilor), ortogeriatrie, îngrijire paleativă, medicina
stroke-ului (asistenţă dedicată vârstnicilor cu accident vascular);
3. definirea interacţiunii dintre serviciile medicale şi sociale în asigurarea îngrijirii de lungă durată a vârstnicilor şi descrierea serviciilor disponibile la nivel regional, de exemplu: îngrijire continuă, îngrijiri în
spaţii rezidenţiale pentru vârstnici, asistenţă în cămine-spital, îngrijiri comunitare la domiciliu, îngrijiri comunitare tip nursing, asistenţă intermediară (recuperare la domiciliu sau în spaţii rezidenţiale sau în
spitale locale, comunitare), îngrijire pentru reducerea solicitării aparţinătorilor („respite care”);
4. aspecte specifice regionale/naţionale şi internaţionale legate de demografia, epidemiologia şi costurile
asistenţei medicale ale vârstnicilor;
5. probleme regionale/ naţionale ale minorităţilor etnice în contextul îmbătrânirii;
6. ajutoarele şi alocaţiile financiare specifice regionale/naţionale şi public/private pentru pacienţii vârstnici.
REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea pregătirii:
Rezultatele asteptate sunt reprezentate de indeplinirea Scopului si Obiectivelor Ediucationale. In acest
context:
• Absolvenţii vor fi capabili să:
1. menţină o abordare profesională a pacientului vârstnic;
2. ia în considerare diversele mituri şi stereotipuri legate de vârstnici;
3. respecte demnitatea individuală, indiferent de vârstă, rasă, culoare, religie, sau boală;
4. recunoască faptul că discriminarea vârstnicilor („ageism”) poate afecta îngrijirea optimă a acestor
pacienţi;
5. recunoască heterogenitatea vârstnicilor şi faptul că fiecare persoană trebuie privită ca o entitate
aparte;
6. comunice adecvat cu persoanele în vârstă, inclusiv cu pacienţii cu afectare cognitivă sau cu tulburări senzoriale.
• Absolvenţii vor fi în măsură să descrie:
1. teoriile îmbătrânirii: biochimice, moleculare, celulare, genetice şi psihosociale;
2. modificările anatomice, histologice şi fiziologice asociate cu îmbătrânirea ;
3. patologia asociată cu îmbătrânirea normală;
4. manifestarea atipică (nonspecifică) a bolilor la vârstnici;
5. principiile medicinei bazate pe dovezi şi utilizarea ghidurilor în îngrijirea persoanelor vârstnice şi
foarte în vârstă, luând în considerare polimorbiditatea şi disponibilitatea redusă a datelor din studii
dedicate vârstnicilor.
• Absolvenţii vor fi capabili de a:
1. descrie fiziopatologia, evaluarea, diagnosticul, managementul şi strategiile preventive pentru cele
mai frecvente sindroame geriatrice, inclusiv: durerea cronică, demenţa şi delirul, abuzul asupra vârstnicilor: fizic, psihologic, financiar şi sexual, căderile şi tulburările de motilitate, tulburările auzului şi vederii, malnutriţia şi sarcopenia, escarele, incontinenţa de urină şi materii fecale.
2. descrie aspecte speciale ale fiziopatologiei, evaluării, diagnosticului, managementului şi
strategiilor preventive pentru afecţiuni frecvent întâlnite la vârstnici, precum: boli cardiovasculare
(inclusiv insuficienţa cardiacă, hipertensiunea arterială), boli cerebrovasculare şi accidentul vascular
cerebral, bronhopneumopatia cronică obstructivă şi pneumoniile, depresia, diabetul zaharat,
tulburări ale echiliburului hidric, osteoporoza, insuficienţa renală.
• Absolvenţii vor avea capacitatea de a:
1. efectua anamneza pacientului geriatric, inclusiv de la aparţinători
2. efectua evaluarea geriatrică utilizând o evaluare standardizată (bazată pe teste validate) a:
activităţilor cotidiene bazale (ADL) şi complexe (IADL), funcţiei cognitive, mersului şi echilibrului, funcţiei
auditive, dispoziţiei, nutriţiei, funcţiei vizuale.
• Absolvenţii vor fi în măsură să descrie următoarele concepte:
1. efectul îmbătrânirii asupra farmacodinamiei şi farmacocineticii;
2. complianţa la medicaţie şi factori care afectează această complianţă;
3. practica prescrierii în siguranţă şi adecvată a terapiilor la vârstnici, luând în considerare fiziologia
diferită, interacţiunile medicamentoase, patologia multiplă (polipatologia) şi reacţiile adverse
medicamentoase;
4. detectarea şi managementul subutilizării sau suprautilizării medicaţiei (inclusiv utilizarea neadecvată a medicamentelor) precum şi polipragmazia la vârstnici;
5. integrarea preferinţelor şi a valorilor pacientului în deciziile referitoare la terapia medicamentoasă.
• Absolvenţii vor fi capabili să:
1. definească conceptele Clasificării Internaţionale a Funcţionalităţii, Dizabilităţii şi Sănătăţii (International
Classification of Functioning, Disability and Health = ICF);
2. definească conceptul de fragilitate la vârstnici;
3. definească evaluarea geriatrică mutidimensională şi de a enumera componentele sale;
4. interpreteze rezultatele evaluării geriatrice şi să propună etape ale diagnosticului, terapiei şi
managementului rezultatelor anormale;
5. recunoască rolul factorilor sociali, de mediu şi al experienţei de viaţă în îngrijirea pacientului vârstnic
6. recunoască rolul protezelor, ortezelor şi a mijloacelor de facilitare (ex. proteza auditivă, mijloace de
facilitare a utilizării toaletei, a transferului, a deplasării) în managementul pacienţilor vârstnici cu limitări
funcţionale.
• Absolvenţii vor fi în măsură să descrie aspecte etice şi legale relevante legate de îngrijirea pacientului
vârstnic;
• Absolvenţii vor deţine capacitatea de a:
1. descrie rolurile profesioniştilor implicaţi în îngrijirea vârstnicilor, de exemplu asistente medicale,
fizioterapeuţi, specialişti în terapie ocupaţională, asistenţi sociali, farmacişti clinicieni, dieteticieni, psihologi,
specialişti în logopedie şi terapie lingvistică, asistenţi pentru sprijin spiritual;
2. discuta importanţa şi rolul activităţilor şi al întâlnirilor organizate în cadrul unei echipe multidisciplinare
pentru asigurarea îngrijirii vârstnicilor.
• Absolvenţii vor deţine capacitatea de a descrie concepte ale evaluării şi managementului pacienţilor
vârstnici în diverse medii, incluzând:
1. asistenţa primară şi comunitară;
2. asistenţa spitalicească acută şi asistenţa de urgenţă;
3. recuperarea intraspitalicească şi în sistem ambulator;
4. îngrijirea de lungă durată instituţională şi non-instituţională;
5. îngrijirea paleativă şi terminală.
• Absolvenţii vor fi în măsură să descrie în linii generale:
1. organizarea asistenţei medicale spitaliceşti şi ambulatorii precum şi a asistenţei sociale pentru vârstnici la
nivel regional/ naţional, inclusiv transferul între diversele medii de asistenţă şi continuitatea îngrijirii;
2. definirea serviciilor relevante şi să le raporteze contribuţia la îngrijirea vârstnicilor în context
regional/naţional, de exemplu: servicii pentru asigurarea continenţei, servicii pentru prevenirea căderilor,
asistenţă intermediară, psihogeriatrie (psihiatria vârstnicilor), ortogeriatrie, îngrijire paleativă, medicina
stroke-ului (asistenţă dedicată vârstnicilor cu accident vascular);
3. definirea interacţiunii dintre serviciile medicale şi sociale în asigurarea îngrijirii de lungă durată a
vârstnicilor şi descrierea serviciilor disponibile la nivel regional, de exemplu: îngrijire continuă, îngrijiri în
spaţii rezidenţiale pentru vârstnici, asistenţă în cămine-spital, îngrijiri comunitare la domiciliu, îngrijiri
comunitare tip nursing, asistenţă intermediară (recuperare la domiciliu sau în spaţii rezidenţiale sau în
spitale locale, comunitare), îngrijire pentru reducerea solicitării aparţinătorilor („respite care”);
4. aspecte specifice regionale/naţionale şi internaţionale legate de demografia, epidemiologia şi costurile
asistenţei medicale ale vârstnicilor;
5. probleme regionale/ naţionale ale minorităţilor etnice în contextul îmbătrânirii;
6. ajutoarele şi alocaţiile financiare specifice regionale/naţionale şi public/private pentru pacienţii vârstnici.

Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specifice programului:
– probă scrisă Da
– examen clinic Da
– proba practica – interpretare buletine de analize sau investigaţii imagistice din tematică Da
– probă de abilităţi/manualităţi Nu
– probă pe casetă video Nu
– probă operatorie Nu
– dizertaţie Nu

TEMATICA DE EXAMEN
1. Gerontologia şi Geriatria: definiţii, istoric
2. Teoriile îmbătrânirii. Clasificarea procesului de îmbătrânire. Aspecte demografice
3. Evaluarea multidimensională a vârstnicului
4. Modificări ale sistemului nervos în cursul îmbătrânirii normale
5. Accidentele vasculare cerebrale
6. Boala Parkinson şi sindroamele parkinsoniene la vârstnic
7. Tremorul esenţial
8. Tulburările de dispoziţie la vârstnic. Depresia şi anxietatea
9. Tulburări ale funcţiei neuro-cognitive la vârstnici
10. Tulburări ale somnului la vârstnici. Sindromul picioarelor neliniştite
11. Îmbătrânirea senzorială
12. Sindromul de instabilitate şi căderile la vârstnici. Hipotensiunea ortostatică.
13. Modificări ale aparatului cardio-vascular în cursul îmbătrânirii normale
14. Hipertensiunea arterială esenţială şi secundară la vârstnici
15. Cardiopatia ischemică acută şi cronică (boala coronariană ischemică acută şi cronică)
16. Tulburările de ritm şi conducere
17. Insuficienţa cardiacă la vârstnic
18. Afecţiuni vasculare periferice arteriale şi venoase. Sindromul de ischemie periferică
19. Modificări ale aparatului respirator în cursul îmbătrânirii normale
20. Boala pulmonară obstructivă cronică
21. Cordul pulmonar cronic
22. Modificări ale aparatului digestiv în cursul îmbătrânirii normale
23. Boala de reflux gastro-esofagian. Hernia gastrică trans-hiatală.
24. Patologia ischemică digestivă (infarctul mezenteric) şi angiodisplazia intestinală
25. Pancreatita cronică
26. Colecistopatia cronică
27. Tulburări de tranzit: constipaţia, diareea. Incontinenţa fecală
28. Formaţiuni tumorale la nivelul aparatului digestiv la vârstnic (stomac, colon, rect) (diagnostic,
principii de tratament)
29. Modificări ale aparatului uro-genital în cursul îmbătrânirii normale
30. Infecţiile urinare joase şi înalte
31. Boala cronică de rinichi la vârstnic
32. Hipertrofia benignă şi cancerul de prostată (elemente de diagnostic)
33. Uropatia obstructivă (diagnostic, principii de conduită terapeutică)
34. Retenţia acută şi cronică de urină
35. Incontinenţa urinară
36. Modificări ale sistemului osteo-articular în cursul îmbătrânirii normale
37. Polimialgia reumatică şi arterita cu celule gigante
38. Guta. Hiperuricemii, diateze urice la vârstnic
39. Patologia degenerativă articulară la vârstnici
40. Afecţiuni reumatismale inflamatorii la vârstnici
41. Osteoporoza şi osteomalacia
42. Boala Paget a osului
43. Modificări ale sistemului hematopoietic în cursul îmbătrânirii normale
44. Sindroamele anemice la vârstnic
45. Sindroame limfoproliferative acute şi cronice la vârstnic
46. Tulburările de coagulare la vârstnic. Terapia antiagregantă şi anticoagulantă.
47. Modificări ale sistemului endocrin în cursul îmbătrânirii normale
48. Hipotiroidismul şi hipertiroidismul la vârstnic
49. Menopauza
50. Sindromul de îmbătrânire masculină
51. Tulburări ale metabolismului lipidic la vârstnic
52. Diabetul zaharat la vârstnic
53. Nutriţia vârstnicului. Obezitatea. Sindromul hipoanabolic. Malnutriţia.
54. Sindromul de fragilitate la vârstnic
55. Afecţiuni dermatologice la vârstnici – principii de diagnostic şi tratament în prurit, dermatite,
psoriazis, leziuni ulcerative, infecţii cutanate
56. Riscurile spitalizării vârstnicului. Sindromul de imobilizare. Escarele
57. Particularităţi ale farmacoterapiei la vârstnici. Iatrogenia
58. Îngrijirea paleativă. Principii de tratament al durerii
59. Principii de recuperare la vârstnic
60. Instituţionalizarea. Legislaţia privind protecţia vârstnicilor
61. Urgenţe în geriatrie

Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice:
Electrocardiograma, inclusiv Holter (TA, EKG)
Instalarea unei linii venoase periferice
Manevre de resuscitare cardiorespiratorie
Intubarea pacientului în urgenţă
Efectuarea puncţiei arteriale
Montarea sondei uretro-vezicale
Examenul fundului de ochi
Injecţii intraarticulare
Spirometria
Toracocenteza
Paracenteza

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
-O viziune holistică a patologiei vârstnicului
– Recomandarea de tratamente adecvate comorbidităților și cerințelor sociale ale pacienților
– Abilitatea de a face distincția între patologie și efectele îmbătrânirii fiziologice, cu accent pe tratarea patologiei
și favorizarea unei îmbătrâniri sănătoase
2.2. Obligaţii
– Orientarea spre calitatea vieții și menținerea independenței funcționale a pacienților
– O abordare etică și deontologică a relației cu pacientul geriatric prin:
1. interrelaționarea atât cu pacientul, cât și cu persoanele de îngrijirea acestuia pentru a asigura luarea de
decizii de tratament, cu viziunea clară a efectelor imediate, pe termen mediu și lung;
2. luarea deciziilor în cazul pacienţilor cu afectarea capacităţii decizionale mentale, inclusiv conceptele de
interes al pacientului şi directive anticipate;
3. aplicarea celor patru principii: autonomie, binefacere, non-maleficienţă şi justeţe;
4. aspecte etice şi legale specifice ţării, conform legislației în vigoare, privind:
• instituționalizare;
• sesizarea serviciilor sociale;
• nutriţia artificială şi hrănirea artificială;
• decizii privitoare la resuscitarea cardiopulmonară;
• întreruperea sau non-administrarea terapiei medicale;
• eutanasia şi decesul asistat.
– Obligațile, la nivel profesional:
1. Stabilirea priorităților de tratament și îngrijire a pacientului;
2. Determinarea capacității pacientului de a lua decizii;
3. Prescrierea terapiei pacientului ținând cont de:
• efectul îmbătrânirii asupra farmacodinamiei şi farmacocineticii;
• complianţa la medicaţie şi factori care afectează această complianţă;
• practica prescrierii în siguranţă şi adecvată a terapiilor la vârstnici, luând în considerare fiziologia diferită,
interacţiunile medicamentoase, patologia multiplă (polipatologia) şi reacţiile adverse medicamentoase;
• detectarea şi managementul subutilizării sau suprautilizării medicaţiei (inclusiv utilizarea neadecvată a
medicamentelor) precum şi polipragmazia la vârstnici;
• integrarea preferinţelor şi a valorilor pacientului în deciziile referitoare la terapia medicamentoasă.
2.3. Care sunt modulele de pregătire, similare unor atestate de studii complementare din cuprinsul pregătirii,
care intră in standardul profesional şi pot fi practicate urmare obţinerii titlului de medici specialist.
2.4. Domeniile adiţionale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare specializată suplimentară
(atestate de pregătire complementară existente în legislaţia MS), ulterior obţinerii titlului de medic
specialist:
-competenţă în ecografie generală;
-competenţă în ecografie cardiacă;
-competenţă în ecografie vasculară;
-competenţă în ecografie de părţi moi şi osteoarticulară;
-competenţă în osteodensitometrie;
-supraspecializare în psihogeriatrie;
-supraspecializare în management sanitar.

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA DATELOR CUPRINSE IN CURRICULUM
PREŞEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
Dr. Valer Donca

Lasă un răspuns