Tematica și bibliografia pentru concursul de Rezidentiat in domeniul Farmacie 2019

Rezidentiat

(în paranteze este precizat indexul bibliografic al temei)
1. Farmacocinetica generală (1, pag. 58-213)
2. Farmacodinamie generală (1, pag. 214-290)
3. Farmacotoxicologie generală (1, pag. 291-336)
4. Chimioterapia antimicotică (2, pag. 1059-1078; 3, pag. 597-606)
5. Chimioterapice active în tricomoniază, giadrioză şi ameobiază (2, pag. 1089-1095); 3, pag. 590-
593)
6. Antibiotice cu structura betalactamica (2, pag. 967-998; 3, pag. 539-569)
7.Antibiotice: macrolide, aminoglicozide, tetracicline, fenicoli, polipeptide şi glicopeptide (2, pag.
998-1004, pag. 1006-1030; 3, pag. 536-539; pag. 572-580, pag. 587-590)
8. Chimioterapice antibacteriene (2, pag. 1030-1058; 3, pag. 580-587; pag. 593-596)
9. Analgezice opioide (2, pag. 163-187; 3, pag. 848-855)
10. Analgezice antipiretice (2, pag. 188-200; 3, pag. 856-868)
11. Hipnotice şi tranchilizante (2, pag. 36-67; 3, pag. 914-924)
12. Antidepresive (2, pag. 84-106; 3, pag. 925-939)
13. Anticonvulsivante (2, pag. 121-131; 3, pag. 872-885)
14. Simpatomimetice şi simpatolitice (2, pag. 244-289)
15. Parasimpatomimetice şi parasimpatolitice (2, pag. 289-314)
16. Farmacoterapia bolilor inflamatorii şi reumatice (2, pag. 617-638; pag. 723-749; 3, pag. 765-
766; pag. 768-772; pag. 773)
17. Antiacide, antiulceroase (2, pag. 507-538;)
18. Antihipertensive (2, pag. 425-459; 3, pag. 281-287)
19. Antianginoase (2, pag. 411-425; 3, pag. 270-280)
20. Antialergice (2, pag. 639-660; 3, pag. 1030-1043)
21. Antiastmatice (2, pag. 321-354; 3, pag. 992-1013)
22. Antitusive, expectorante (2, pag. 354-366; 3, pag. 1014-1029)
23. Stimulatoare ale contracţiei miocardului, antiaritmice (2, pag. 371-411; 3, pag. 256-270)
24. Diuretice (2, pag. 477-496; 3, pag. 288-295)
25. Insulina şi antidiabetice de sinteză (2, pag. 761-772; 3, pag. 110-146)
26. Anticoagulante, trombolitice, antihemoragice şi antiagregante plachetare (2, pag. 591-616; 3,
pag. 179-217);
27. Hipolipemiante, antiosteoporotice (2, pag. 661-687; 3 pag. 373-391; pag. 151; pag. 531-532;
pag. 820-834)
28. Vitamine liposolubile şi hidrosolubile (2, pag. 805-837)
29. Hormoni sexuali şi hormoni tiroidieni (2, pag. 751-761, pag. 772-797; 3, pag. 455-491; pag.
528-530)
30. Formularea şi biodisponibilitatea medicamentelor (11, pag. 111-117, pag. 386-420; 12, vol.
I pag. 8 7 -101, pag. 221-243)
31. Preparate parenterale (12, vol. I pag. 481-631; 13, FR X pag. 492-554, pag. 1071-1073; 13,
FR X Supl. 2004: pag. 135-143)
32. Preparate oftalmice (12, vol. I pag. 664-715; 13, FR X pag. 709-714; 13, FR X-Supl. 2004.
pag. 127-135)
33. Preparate nazale (12, vol. I pag. 379-407; 13, FR X pag. 823-825; 13, FRX-Supl. 2004. pag.
120-126)
34. Suspensii farmaceutice (11, pag. 475-481; 12. vol II, pag. 409-500; 13, FR X pag. 893-894)
pag. 2
35. Preparate semisolide pentru aplicaţii cutanate (11, pag. 513-537; 12, vol. II, pag. 651-814;
13, FR X pag. 951-961; 13, FR X-Supl. 2004. pag. 152-158)
36. Preparate transdermice (12, vol. II, pag. 841-889; 13, FR X-Supl 2004. pag. 171-173)
37. Preparate rectale (11, pag. 538-552; 12, vol. II, pag. 893-975; 13, FR X, pag. 889-892;
FR X Supl. 2004. pag. 145-151)
38. Comprimate, capsule (11, pag. 553-592; 12, vol. III, pag. 181-286, pag. 385-544; 13, FR
X pag. 192-194, pag. 284-286; 13, FR X-Supl. 2004. pag. 52-68)
39. Exercitarea profesiunii de farmacist (14)
40. Deontologia farmaceutică (15)
41. Regimul legal general al medicamentelor de uz uman (16)
42. Regimul legal special al medicamentelor psihotrope şi stupefiante (17, 18)
43. Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciei (19, 19*٫19**)
44. Aplicaţiile spectometriei IR în controlul medicamentelor (8, vol. 2, pag. 353-382; 9, pag. 89-
113; 13, FRX-Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
45. Aplicaţiile metodelor cromatografice în controlul medicamnetelor (8, vol 2, pag. 17-239; 13,
FRX Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
46. Metode volumetrice în controlul medicamentelor (9, pag. 28-54; 10, pag. 319-330; 13, FRX
Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
47. Spectrofotometria UV-VIS aplicată în analiza medicamentului (8, vol 2, pag. 296-332; 9, pag.
55-88; 13, FRX-Supl. 2000, 2001, 2004, 2006)
48. Relații structură chimică – acțiune în următoarele clase de medicamente: simpatomimetice și
simpatolitice (7, pag. 51-53, 87, 107, 133-134, 166), parasimpatomimetice și parasimpatolitice
7, pag.185-186, 225-226)
49. Toxicologia substanţelor de abuz: morfina şi heroina, cocaina, canabisul, LSD, nicotina (5,
pag. 44-50; pag. 62-69; pag. 125-141; pag. 178-190; pag. 199-206; pag. 364-373).
50. Toxicologia medicamentelor: derivaţi barbiturici, neuroleptice, antidepresive, analgeziceantipiretice, glicozide cardiotonice (6, pag. 5-16; pag. 38-47; pag. 93-98; pag. 106-113; pag.
117-120; pag. 123-137; pag. 140-152; 7, pag. 13-33)
51. Alcaloizi tropanici, izochinolinici și indolici – generalități și produse vegetale (Belladonnae radix et
folium, Opiu, Chelidonii herba et radix, Ipecacuanhae radix, Secale comutum, Vincae minoris herba,
Catharanthi rosei herba et radix) (4, pag. 371-377, pag. 377-384, pag. 436-441, pag. 450, pag. 451-
456, pag. 463-464, pag. 465-479, pag. 479-481, pag. 489-492, pag. 492-494, pag. 508-512, pag.
515-516, pag. 521-523, pag. 525-531, pag. 531-541, pag. 543-551, pag. 573-575, pag. 579-583,
pag. 583-590, pag. 594-600)

pag. 3
Bibliografie
1. Cristea AN. Farmacologie generală, Ed. Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, ediţia a IIa (revăzută şi adăugită), 2009 (cu tiraj prelungit în 2011).
2. Cristea AN (sub redacţia). Tratat de farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005.
3. Dobrescu D, Negreş S, Dobrescu L, McKinnon R. Memomed 2016, ed. a 22 – a, –
Editura Universitară, Bucureşti, 2016.
4. Ciulei I., Grigorescu Em., Stănescu U., Plante medicinale, fitochimie și fitoterapie,
vol.2, Ed. Medicală, București, 1993
5. Baconi D, Bălălău D, Abraham P. Abuzul şi toxicodependenţa. Mecanisme.
Manifestări. Tratament. Legislaţie, Editura Medicală, Bucureşti 2008.
6. Bălălău D, Baconi D. Toxicologia substanţelor medicamentoase de sinteză, Editura
Tehnoplast Company, Bucureşti, 2005.
7. Profire L, Taușer R.G., Lupașcu D., Aspecte chimico-farmaceutice în unele clase
terapeutice: anestezice locale și medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos
vegetativ, Editura Junimea, Iași, 2006
8. Bojita M, Roman L, Sandulescu R, Oprean R. Analiza şi controlul medicamentelor,
vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003.
9. Imre S, Muntean DL. Principii ale analizei medicamentului, Editura University Press,
Târgu-Mureş, 2006.
10. Monciu CM, Neagu A, Nedelcu A, Aramă C, Constantinescu C. Analiză chimică în
controlul medicamentului, Editura Medicală, Bucureşti, 2005.
11. Leucuţa S. Tehnologie farmaceutică industrială, Ed. Dacia, 2001.
12. Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. I, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a
IV-a, 2017;
Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. II, Ed. Polirom, Iaşi, ediția a
II-a 2017;
Popovici I, Lupuliasa D. Tehnologie farmaceutică vol. III, Ed. Polirom, Iaşi, ediția
a II-a 2017.
13. *** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Ed. Medicală, Bucureşti, 1993;
*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2000, Ed. Medicală, 2000;
*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2001, Ed. Medicală, 2002;
*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, 2004;
*** Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Supliment 2006, Ed. Medicală, 2006.
14. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XIV: Exercitarea
profesiunii de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din
România, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006 cu modificările şi
completările ulterioare (M.Of.nr.652 din 28 august 2015).
15. Decizia Colegiului Farmaciştilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului
Colegiului Farmaciştilor din Românioa şi a Codului deontologic al farmacistului,
Monitorul Oficial al României partea I nr. 490/2009.
16. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVII/XVIII:
Medicamentul, Monitorul Oficial al României partea I nr. 372/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, vezi M.Of.nr.652 din 28 august 2015.
17. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, susbtanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope Monitorul Oficial al României partea I nr. 1095/2005.
pag. 4
18. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al
plantelor, substanţelor preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al
României partea I nr. 18/11.01.2007.
19. Legea nr. 266/2008 a farmaciei, republicată, Monitorul Oficial al României partea I nr.
448/2009, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 130/2010,
Monitorul Oficial al României partea I nr.890/2010.
19.* Legea nr. 236/2009 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404/15.06.2009.
19.** Ordinul MS nr. 962/2009 Norme de aplicare a legii nr. 266/2008 republicată Monitorul
Oficial al României, Partea I.nr.538/03.08.2009.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *