AbbVie anunță finalizarea achiziției Allergan

Stiri

AbbVie, (NYSE: ABBV) o companie biofarmaceutică globală bazată pe
cercetare, a anunțat că a finalizat achiziția Allergan Plc. după primirea aprobării necesare de la toate autoritățile guvernamentale conform cerințelor tranzacției și acordului Înaltei Curți din Irlanda.
„Suntem încântați să atingem această etapă importantă pentru companie, pentru angajații și acționarii noștri, precum și pentru pacienții pe care îi deservim”, a spus Richard A. Gonzalez, președinte și
director executiv, AbbVie. „Îi felicit pe noii colegi de la Allergan pentru eforturile lor. Împreună cu angajații AbbVie, aceștia au contribuit la atingerea acestei performanțe pentru compania noastră. Noua
companie AbbVie va fi un lider cu un portofoliu foarte divers în multe categorii terapeutice importante,cu active pe piață, dar și în curs de dezvoltare, iar forța noastră financiară ne va permite să investim în
continuare în cercetare și inovație, pentru a răspunde nevoilor medicale neacoperite ale pacienților care se bazează pe noi. Sunt mândru de ambele organizații și aștept cu interes să identificăm noi oportunități”.

„Întâmpinăm cu bucurie și mari așteptări acest nou capitol din istoria companiei noastre. Sunt încrezător că vom fi martorii unor progrese remarcabile în viitorul companiei AbbVie. Ne luăm angajamentul să
contribuim la ridicarea standardelor de îngrijire pentru pacienții din România. Împreună cu noii noștri colegi, prin intermediul unui portofoliu diversificat și extins ce acoperă o gamă mai largă de arii terapeutice, vom continua să consolidăm misiunea AbbVie de a avea un impact remarcabil asupra vieții pacienților”, a declarat Jorge Ruiz Benecke, Director General al AbbVie România.

Poziționare bună pentru dezvoltare pe termen lung în arii terapeutice cheie
Tranzacția extinde și diversifică semnificativ baza de venituri a AbbVie și complementează pozițiile actuale de lider în domeniul imunologiei, cu Humira®, Skyrizi TM și RinvoqTM, lansate recent, și în domeniul oncologiei hematologice cu Imbruvica®, comercializat în România de compania J&J, și Venclyxto®.

Allergan oferă noi oportunități de dezvoltare în domeniul neurologiei, cu Botox® Therapeutics, Vraylar® și Ubrelvy TM , precum și un business global în domeniul esteticii medicale, cu mărci de top precum Botox®
și Juvederm®. 
Portofoliul divers existent va duce actuala platformă de dezvoltare a AbbVie (excluzând Humira) la venituri totale de aproximativ 30 miliarde USD pentru anul 2020, cu venituri asociate de aproximativ 50 miliarde USD. De asemenea, această tranzacție generează un potențial mai bun de dezvoltare pe termen lung pentru AbbVie, dividende și investiții mai mari în inovație, în fiecare din ariile sale terapeutice. Compania anticipează rambursarea mai rapidă a împrumuturilor cu ajutorul fluxurilor
crescute de numerar.
În plus, ca urmare a finalizării tranzacției, Consiliul de Administrație al AbbVie l-a ales pe Thomas C.
Freyman, vicepreședinte executiv și fost director financiar al Abbott, să se alăture conducerii AbbVie. Dl. Freyman a fost recent membru al Consiliului Director al Allergan.
Condiții financiare
În condițiile acordului tranzacției, acționarii Allergan vor primi 0,8660 acțiuni AbbVie și 120,30 USD în numerar pentru fiecare acțiune Allergan, în valoare totală de 193,23 USD pe acțiune Allergan (conform prețului de închidere al acțiunilor ordinare ale AbbVie, de 84,22 USD la 7 mai 2020). Acțiunile ordinare ale Allergan au încetat să mai fie tranzacționate la Bursa din New York de la momentul închiderii tranzacțiilor menționate.

Despre AbbVie
Misiunea AbbVie este să descopere și să furnizeze medicamente inovatoare care să rezolve probleme grave de sănătate din prezent și să abordeze provocări medicale de mâine. Ne străduim să avem un.impact remarcabil asupra vieții oamenilor în mai multe arii terapeutice cheie: imunologie, oncologie,neurologie, oftalmologie, virologie, sănătatea femeilor și gastroenterologie, pe lângă produsele și serviciile din portofoliul său Allergan Aesthetics. Pentru mai multe informații despre AbbVie, vă rugăm să ne vizitați pe www.abbvie.com. @abbvie pe Twitter, Facebook, Instagram, YouTube și LinkedIn.

Declarații de perspectivă
Acest anunț conține anumite declarații de perspectivă, inclusiv cu privire la achiziția de către AbbVie a Allergan (”achiziția”) și la afacerile estimate sau anticipate ale grupului combinat, la performanța și rezultatele operațiunilor, precum și la starea financiară, inclusiv estimări, previziuni, ținte și planuri pentru grupul combinat. Cuvintele ”crede”, ”preconizează”, ”anticipează”, ”proiectează” și alte expresii similare, printre altele, identifică în general astfel de declarații de perspectivă. Aceste declarații de
perspectivă sunt supuse riscurilor și nesiguranțelor care ar putea face ca rezultatele efective să difere substanțial de cele indicate în declarațiile de perspectivă. Printre aceste riscuri și nesiguranțe se numără, fără a se limita la acestea, incapacitatea de a realiza beneficiile preconizate ale achiziției, inclusiv sinergiile și crearea de valoare prevăzute în cadrul achiziției; incapacitatea de a integra afacerile Allergan rapid și eficient; efecte negative asociate încheierii achiziției la prețul de piață al acțiunilor ordinare ale AbbVie; costuri semnificative de tranzacționare și/sau datorii necunoscute sau care nu pot fi estimate; litigii posibile asociate achiziției; incapacitatea grupului combinat de a păstra personalul esențial;
circumstanțe economice și comerciale generale care afectează grupul combinat; schimbări la nivelul forțelor globale, politice, economice, comerciale, concurențiale, de piață și de reglementare; cursuri viitoare de schimb și rate viitoare ale dobânzilor; modificări ale legislației fiscale, reglementărilor, cotelor și politicilor fiscale; achiziții sau cesionări viitoare de întreprinderi; evoluții ale competitivității și impactul epidemiilor de sănătate publică, epidemii sau pandemii precum COVID-19. Aceste declarații de perspectivă se bazează pe numeroase presupuneri și evaluări făcute având în vedere experiența și percepția AbbVie privind tendințele istorice, condițiile actuale, strategiile de afaceri, mediul de operare,
evoluțiile viitoare și alți factori considerați adecvați. Prin natura lor, declarațiile de perspectivă implică riscuri și nesiguranțe cunoscute și necunoscute, deoarece au legătură cu evenimente și depind de
circumstanțe care vor avea loc în viitor.

Factorii descriși în contextul declarațiilor de perspectivă din acest anunț ar putea face ca planurile AbbVie în privința Allergan sau rezultatele, performanța sau realizările efective ale AbbVie, rezultatele și evoluțiile din industrie să difere substanțial de cele exprimate sau sugerate în aceste declarații de perspectivă. Deși se consideră că așteptările reflectate în aceste declarații de perspectivă sunt rezonabile, nu se pot da asigurări că aceste așteptări se vor dovedi a fi fost corecte; ca urmare, persoanele care citesc acest anunț sunt atenționate să nu se bazeze în mod nejustificat pe aceste declarații de perspectivă, care ilustrează numai situația la data acestui anunț.
Informații suplimentare privind factorii economici, concurențiali, guvernamentali, tehnologici și de altă natură, care ar putea afecta AbbVie, sunt prezentate în documentele publice periodice ale AbbVie,depuse la Comisia SUA de Valori Mobiliare (U.S. Securities and Exchange Commission), inclusiv, dar fără a se limita la Raportul Anual al AbbVie, în Formularul 10-K, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019,actualizat cu Rapoartele Trimestriale ulterioare depuse prin Formularul 10-Q și, periodic, în alte comunicații ale AbbVie pentru investitori; în fiecare caz, aceste comunicații nu fac parte din prezentul anunț, și nu sunt incluse în anunț făcându-se trimitere la acestea.
Orice declarații de perspectivă din acest anunț sunt bazate pe informațiile pe care AbbVie și/sau consiliul său director le are la dispoziție la data acestui anunț și, deși se consideră a fi adevărate la momentul
enunțării lor, în cele din urmă ele s-ar putea dovedi a fi incorecte. Sub rezerva respectării oricăror obligații în baza legilor aplicabile, nici AbbVie, nici oricare dintre membrii consiliului său de administrație nu își asumă nicio obligație să actualizeze aceste declarații de perspectivă ca urmare a unor informații noi, a unor evoluții noi sau din alt motiv, sau să asigure concordanța între declarațiile de perspectivă și rezultatele efective, evenimentele viitoare sau schimbările în ceea ce privește așteptările. Toate
declarațiile de perspectivă ulterioare, scrise sau orale, care pot fi atribuite AbbVie sau consiliului său director sau oricărei persoane care acționează în numele acestora sunt limitate în mod expres, în întregimea lor, de acest paragraf.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns