Acord de colaborare între Ministerul Sănătăţii şi Banca Europeană de Investiţii pentru asigurarea asistenţei tehnice necesare pentru construcţia spitalelor regionale

Stiri

Astăzi, la sediul Guvernului României, Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea şi Andrew McDowell, Vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, au semnat  Acordul de servicii de asistenţă tehnică (PASSA). Acest Acord  stabileşte termenii  în care Banca Europeană de Investiții va acorda sprijin pentru implementarea proiectelor de care beneficiază Ministerul Sănătăţii în cadrul Fondului European Structural de Investiții: Programului Operaţional Regional („POR”) şi Programului Operaţional pentru Asistenţă Tehnică („POAT”),  aşa cum este prevăzut în Memorandumul de Înțelegere semnat de Banca Europeană de Investiții și Guvernul României.

“Astăzi facem un alt pas important pentru construirea celor trei spitale regionale din Iași, Cluj Napoca și Craiova. În cadrul  acestui Acord  de servicii de asistenţă tehnică (PASSA), vom beneficia de sfaturile experților BEI în faza de proiectare, supraveghere și construcție a celor trei spitale” , a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

În  baza acestui Acord, Banca Europeană de Investiții va oferii servicii de asistenţă tehnică pentru Ministerul Sănătății, pentru întărirea capacitatii de management necesară în implementarea celor trei proiecte pentru Spitalele Regionale de Urgență, cofinanţate de fonduri ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional.

Ministerul Sănătății a semnat  cu Ministerul Fondurilor Europene, la data de 04.06.2019, contractul de finanţare prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, proiectul ,,Întărirea capacității Ministerului Sănătății de a pregăti și implementa proiectele SRU Craiova, Iași, Cluj în valoare de 78 milioane lei”, valoare din care se va finanța Acordul de Servicii de Asistență Tehnică (PASSA).

Prin Acordul de Servicii de Asistență Tehnică (PASSA), echipa PASSA va oferi servicii de asistență și va acţiona în calitate de consultant independent pentru Ministerul Sănătății.

Prin urmare, rolul Echipei PASSA va fi acela de consiliere şi completare, dar nu va înlocui, transfera sau îndeplini rolurile şi responsabilităţile omologilor relevanţi din cadrul Ministerului Sănătății, ori al Asistenţei Tehnice existente pentru Ministerul Sănătății.

Se va oferi sprijin în orice stadiu pe parcursul etapei de implementare a proiectului, începând cu elaborarea ofertelor pentru documentaţia de atribuire a proiectului până la darea în exploatare finală şi exploatarea facilităţilor. Echipa care va asigura  Asistență Permanentă va juca un rol de sprijin, însă nu predominant în luarea deciziilor cu privire la aceste activităţi.

Performanţa finală în implementarea proiectului va rămâne responsabilitatea Ministerului Sănătății, conform rolurilor şi răspunderilor sale specifice.

Acordul are o valoare totală de 12.899.600 EURO, din care valoare Serviciilor de Asistenţă Permanentă este de 3.478.800 EUR şi valoarea Serviciilor pe bază de Solicitare este de 9.420.800 EUR și se va derula până la data de 31 decembrie 2023.

Astazi, prin semnarea acestui contract, demonstrăm  faptul că înaintăm cu pași siguri, iar nivelul la care am ajuns dovedeşte că respectăm o foaie de parcurs la care ne-am angajat prin Programul de guvernare privind construcția de spitale regionale în Romania, a mai declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Cel mai avansat proiect este  SRU Iaşi, pentru care  a fost realizat studiul de fezabilitate şi aprobat, prin HG nr.290/ mai 2019, indicatorii tehnico-economici.

Cererea de finanţare a realizării SRU Iaşi este în curs de pregatire, astel încât în luna septembrie urmează să fie depusă  la  Comisa Europeană.

Consultantul BEI a pregatit documentaţia de atribuire pentru activitatea de proiectare SRU Iaşi, care urmează să fie lansată în perioada următoare.

Pentru urgentarea  activitaţilor de atribuire a contractului de achiziţie pentru proiectarea SRU Iaşi,  am apelat  la  lansarea procedurii cu clauză suspensivă. Acest lucru ne va permite să demarăm achiziţia înainte de a obţine aprobarea Comisei Europene pentru cererea de finanţare. Câştigăm astfel timp preţios să oferim o garanţie Comisiei Europene privind  angajamentul României pentru construcţia acestor spitale, a mai adaugat ministrul Sănătății, Sorina Pintea.

Pentru Spitalul Regional Cluj Napoca a fost realizat studiul de fezabilitate, a fost obţinut Acordul de Mediu și sunt finalizați indicatorii tehnico-economici  care vor fi  aprobaţi la sfârșitul lunii august în Guvern, urmând ca în luna octombrie să fie depusă cererea de finanțare şi pentru acest spital la Comisia Europeană.

De asemenea, se estimează că pentru SRU Craiova, cererea de finanțare va fi depusă la Comisia Europeană în luna decembrie.

Lasă un răspuns