Agenția Națională de Integritate a constatat averea nejustificată, conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 2 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează: 

Stiri

COBELSCHI CĂLIN PAVEL, Managerul Spitalului Județean de Urgență Brașov : INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 07 mai 2019, întrucât exercită simultan cu funcția de Manager al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov şi funcțiile de medic specialist și medic primar în cadrul unei societăți comerciale ce are ca obiect principal de activitate acordarea de asistență medicală specializată, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

MUREȘAN VASILE ADRIAN, Medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș : INCOMPATIBILITATE

Se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 20 septembrie 2018, întrucât exercită simultan cu funcția de medic Șef secție Chirurgie Vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu – Mureș și calitatea de asociat unic și funcția de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. MUREȘAN VASILE ADRIAN nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)”.

„Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .