Alianţa Studenţilor din Domeniul Sănătăţii solicită reevaluarea şi actualizarea bibliografiei pentru Rezidenţiat

Stiri

Alianţa Studenţilor din Domeniul Sănătăţii a desfăşurat o consultare publică a studenţilor şi rezidenţilor de Medicină dentară, Medicină şi Farmacie. În urma acestui demers, a rezultat necesitatea actualizării bibliografiei examenului de Rezidenţiat şi importanţa formării profesionale de calitate a viitorilor specialişti în domeniul medicamentului prin acordarea unei atenţii sporite de către autorităţile statului.

Federaţia Asociaţiilor Studenţilor Farmacişti din România (FASFR), structura naţională care reuneşte 8 organizaţii studenţeşti şi reprezintă în total peste 4.000 de studenţi ai facultăţilor de farmacie, subliniază, într-un comunicat de presă transmis vineri, necesitatea reevaluării şi actualizării bibliografiei Examenului de Rezidenţiat.

Potrivit FASFR, ca urmare a numeroaselor nemulţumiri ale studenţilor şi multiplelor modificări din ultimii ani, precum şi necesitatea certitudinii în privinţa Examenului de Rezidenţiat, considerăm necesară introducerea într-o comisie multidisciplinară a reprezentanţilor studenţilor şi farmaciştilor rezidenţi pentru soluţionarea dezideratelor celor care susţin examenul de rezidenţiat.

Alături de Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România (FASMR) şi Federaţia Studenţilor la Medicină Dentară din România (FSMDR), în perioada 1-10 mai 2020, s-a desfăşurat o consultare publică, având scopul documentării poziţiilor publice ale celor trei Federaţii, precum şi prezentării dorinţelor colective referitoare la bibliografia din structura examenului de rezidenţiat din România către factorii decizionali din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Sănătăţii şi Consiliului Naţional al Rectorilor.

La realizarea acestei statistici au contribuit 363 de studenţi farmacişti care vor susţine examenul de rezidenţiat în perioada 2020-2022, precum şi farmacişti rezidenţi din toţi anii şi din toate specialităţile domeniului farmaceutic. În timp ce răspunsurile studenţilor reflectă parcursul de învăţare, cele ale farmaciştilor rezidenţi reprezintă o perspectivă valoroasă asupra utilităţii viitoare a examenului de Rezidenţiat. Rezultatele provin din toate cele 8 centre universitare din România.

De asemenea, au fost realizate şi analize privind bibliografia pentru Medicină Generală şi Medicină Dentară, de către FASMR, respectiv FSMDR.

Iată care sunt cele 6 mari nevoi identificate de Alianţa Studenţilor din Domeniul Sănătăţii în urma consultării publice!

  1. Bibliografie raportată la nevoile din sistemul actual de sănătate

În urma analizării generale a raportului, s-au identificat probleme referitoare le Curricula examenului de rezidenţiat şi anume utilizarea nejustificată a bibliografiilor neactualizate şi neconforme Spaţiului European Occidental şi a Standardelor europene, de ani buni şi, până în prezent, fiind nemodificate. Forma actuală a examenului de rezidenţiat reprezintă un impediment major pentru studenţii din an terminal şi viitoarele generaţii care iau în considerare continuarea specialităţilor din domeniul farmaceutic, datorită unei strategii bazate pe conceptul de memorare şi utilizarea unor resurse de învăţare care nu sunt raportate la nevoile actuale din sistemul de sănătate.

Astfel, rezidenţii şi studenţii farmacişti atrag atenţia asupra actualizării materialelor bibliografice.

  1. Material comun de tip Compendium

În vederea atingerii unor standarde contemporane europene, se prezintă ca o necesitate asiduă reevaluarea şi actualizarea bibliografiei prezente în funcţie de nevoile curente ale sistemului de sănătate din România. Este necesară unificarea totală a materialelor bibliografice şi realizarea unui material comun de tip Compendium, iar uniformizarea conţinutului în cadrul aceleiaşi surse bibliografice, cât şi între sursele bibliografice, datorită neconformităţii informaţiilor între capitole, reprezintă o nevoie. Procesul de aliniere la standardele actuale se poate accelera prin introducerea în programele de rezidenţiat de farmacie a unor stagii teoretice privind cadrul legislativ al specialităţilor de farmacie în UE şi non-UE, se mai precizează în comunicat.

  1. Examinare bazată pe conexiuni logice

Un alt impediment al actualei forme este reprezentat de testarea capacităţii de memorare în detrimentul aplicării unor metode de evaluare a capacităţii studentului în vederea realizării  de conexiuni logice şi relevante.

  1. Protocoale pentru coordonarea rezidenţilor farmacişti

Se prezintă ca o nevoie imperioasă includerea activă a farmaciştilor specialişti şi medicilor cu experienţă în formarea rezidenţilor farmacişti, această acţiune devenind posibilă prin implementarea unei strategii privind integrarea stagiilor farmaciştilor rezidenţi cu cele ale medicilor rezidenţi. Scopul strategiei este reprezentat de formarea unei culturi bine definite bazată pe eficientizarea coordonării rezidenţilor farmacişti pe secţiile spitalelor prin protocoale şi ghiduri concret stabilite.

  1. Curriculum pentru cele două specialităţi nou introduse

Actualmente, există un curriculum de pregătire în specialităţile Farmacie clinică şi Laborator farmaceutic, însă introducerea celor două noi specialităţi ca urmare a unei crize a farmaciştilor specialişti necesită o acţiune responsabilă imediată. Elaborarea curriculumurilor şi reluarea formării rezidenţilor pentru specialităţile Farmacie generală şi Industrie farmaceutică şi cosmetică este absolut necesară în acest an, conform Art. 12, alin. (2) din Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

  1. Posturi pentru absolvenţii de Rezidenţiat

De altfel, realitatea actuală a sistemului naţional de sănătate evidenţiază o lipsă a inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de rezidenţiat datorită numărului mic de posturi destinate farmaciştilor specialişti prezenţi în spitalele şi instituţiile sanitare de stat. Conform Art. 558, alin. (2) din Legea 95/2006, “Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite şi alte activităţi profesionale precum: colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmărirea terapiei pacientului[…]”, însă realitatea privind colaborarea dintre medic şi farmacist pe acest sector de activitate este deficitară sau absentă în unele cazuri.

Reiterăm importanţa examenului de Rezidenţiat, ce reprezintă nu doar culminaţia unui lung parcurs de studiu, ci şi o etapă crucială în cariera farmaceutică. În forma sa actuală, examenul nu reflectă întreaga competenţă obţinută de studenţii din domeniul farmaceutic, ci poate doar determinarea şi perseverenţa viitorilor farmacişti de a trece cu bine de acest moment decisiv în cariera lor. Dorinţa tuturor studenţilor, de care întregul sistem farmaceutic va beneficia, este ca Examenul de Rezidenţiat să devină un proces gradual şi bine fundamentat printr-un proces de învăţare activ şi nu doar un moment de trecere către o nouă etapă în pregătirea medicală continuă.

Rezultatele consultărilor publice : https://www.medichub.ro/upload/files/raportarepublica_wip_657.pdf?utm_source=medichub&utm_medium=medichub_stire&utm_campaign=medichub_raportrezidentiat

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns