CNAS va comunica asiguraților toate deconturile pentru servicii medicale și medicamente

Stiri

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) va fi obligată să comunice asiguraților, la cerere, toate deconturile pentru servicii medicale sau medicamente de care au beneficiat în anul precedent, inclusiv furnizorii serviciilor. Obligația, prevăzută într-o lege intrată în vigoare anul trecut, are de marți norme de implementare. 

Legea 165/2019, votată în Camera Deputaților cu o largă majoritate (upă ce fusese respinsă de Senat și susținută doar cu rezerve de Guvern), a fost apoi promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial în 7 octombrie 2019.

Pentru aplicarea legii este, însă nevoie, de legislație secundară – un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS, care a intrat în vigoare după 10 luni, fiind publicat în Monitorul Oficial luni seară.

Legea, inițiată în 2017 de un grup de parlamentari, a fost motivată prin necesitatea de a reduce “fraudarea sistematică a sistemului de asigurări de sănătate” în principal prin decontări fictive.

“Din cauză că mecanismele de control ale CNAS și-au demonstrat limitele, este nevoie să fie dezvoltate și alte soluții de prevenție și depistare a fraudei”, au menționat inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

Noua lege prevede că, “la cerere, casa de asigurări de sănătate la care este luată în evidență persoana asigurată comunică în termen de 45 de zile persoanei asigurate sau reprezentantului legal al acesteia, după caz, lista cu serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care a beneficiat persoana asigurată în anul precedent, decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, cu precizarea contravalorii acestora, a furnizorilor care le-au efectuat/eliberat, precum și a datei efectuării/eliberării acestora”.

Lista va putea fi accesată de un asigurat și prin intermediul dosarului electronic de sănătate (DES).

CUM SE APLICĂ LEGEA

Noul ordin (nr. 1.416/820/2020) prevede modalitatea prin care CNAS va comunica asiguraților, la cerere, toate deconturile pentru servicii medicale sau medicamente de care au beneficiat în anul precedent.

Astfel, în vederea obținerii informațiilor, asiguratul va formula o cerere, al cărei model este prevăzut într-o anexă a ordinului și care trebuie să fie disponibilă pe site-urile caselor de asigurări de sănătate sau la sediile acestora.

După ce este completată și semnată, cererea este depusă la sediul casei sau transmisă prin email cu semnătură electronică.

Potrivit noului ordin, casele de asigurări au un termen de 45 de zile, de la data înregistrării cererii, de a pune la dispoziție asiguratului  lista cu deconturile efectuate de CNAS pentru fiecare dintre serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale și celelalte servicii de care asiguratul a beneficiat în anul precedent.

Informațiile solicitate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate (PIAS), în baza unei proceduri instituite la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, prin decizie a directorului general.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns