Domeniul Medicina

Cursuri

ABILITĂȚI-ŞTIINŢE UMANISTE
1. Titlul cursului: O istorie sinceră a Școlii Clujene de Medicină și Farmacie la Centenar
Locul desfășurării: Disciplina Abilități – Științe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 24-27 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstrații: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Cristian Bȃrsu
Prețul cursului: 90 lei
Adresabilitate: absolvenți ai facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Medicină Militară,Farmacie, Istorie, Sociologie, Psihologie, medici specialiști şi medici primari
Nr. minim de cursanți: 5; Nr. maxim de cursanți : 20
Contact: Prof. Dr. Cristian Bȃrsu, cristian.barsu@umfcluj.ro

2. Titlul cursului: Provocări din trecutul şi prezentul medicinei clujene
Locul desfășurării: Disciplina Abilități – Științe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 16-19 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstrații: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare : coordonator Prof. Dr. Cristian Bȃrsu
Prețul cursului: 120 lei
Adresabilitate: absolvenți ai facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Medicină Militară,Farmacie, medici specialiști și medici primari
Nr. minim de cursanți: 5; Nr. maxim de cursanți: 20
Contact: Prof. Dr. Cristian Bȃrsu, cristian.barsu@umfcluj.ro

3. Titlul cursului: Etica și deontologia medicală în de-a lungul secolelor. Repere teoretice și prezentări de cazuri
Locul desfășurării: Disciplina Abilități – Științe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 25-27 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 15
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Cristian Bȃrsu
Prețul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenți ai facultăților de Medicină, Medicină Dentară, Medicină Militară,doctoranzi, medici specialiști și medici primari
Nr. minim de cursanți: 5; Nr. maxim de cursanți: 20
Contact: Prof. Dr. Cristian Bȃrsu, cristian.barsu@umfcluj.ro

4. Titlul cursului: Abatere disciplinară și malpraxis. Fapte care atrag angajarea răspunderii disciplinare conform Codului de deontologie medicală şi a Statutului Colegiului Medicilor din România. Studii de caz
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
2Perioada: 01.11. 2019 – 29.11.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Colaboratori: Jur. Ana Dulău, Colegiul Medicilor Alba
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

5. Titlul cursului: Etică și malpraxis în prelevarea și transplantul de organe și țesuturi. Condițiile prelevării de organe de la donatorii vii. Criteriile distribuției organelor. Studii de caz
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 14.01. 2020 – 15. 02. 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

6. Titlul cursului: Etică și malpraxis în acordarea tratamentelor terminale.
Conceptele de „finalul vieții” și „boală terminală”. Studii de caz
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 02.03.2020 – 27.03.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

7. Titlul cursului: Etică și malpraxis în practica psihiatrică. Competență,
incompetență și internare involuntară. Studii de caz
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 01.04.2020 – 29.04.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Colaboratori: Jur. Ana Dulău, Colegiul Medicilor Alba
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

8. Titlul cursului: Etică și malpraxis în obstetrică-ginecologie și neonatologie.
Studii de caz
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 04.05. 2020 – 29.05.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

9. Titlul cursului: Dreptul medicului de a refuza pacienții: când, în ce condiții și cum poate fi exercitat acest drept. Studii de caz.
Locul desfăşurării: Disciplina Abilități-Ştiinţe Umaniste, str. Emil Isac, nr. 13, Cluj-Napoca
Perioada: 01.06.2020 – 26.06.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore demonstraţii: 10
Nr. ore evaluare finală: 3 (2+1)
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari
Nr. minim de cursanţi: 5
Contact: Șef. Lucr. Dr. Maria Aluaş, tel. 0744 880262, e-mail: maria.aluas@umfcluj.ro

ANATOMIE PATOLOGICĂ
10. Titlul cursului: Teste moleculare în diagnosticul anatomopatologic
Locul desfăşurării: Disciplina de Anatomie Patologică, Centrul de Cercetare IMOGEN
Perioada: 25-26 Mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Coordonatori: Conf. Dr. Doinița Crișan, Conf. Dr. Sergiu Șușman
Colaborator: Prof. Dr. Jean-Christophe Sabourin, CHU de Rouen
Preţul cursului: medici specialiști: 200 RON, asistenti licentiati: 50 Ron
Adresabilitate: medici specialiști, asistentii licentiati
Nr. min. – max. de cursanţi: nr minim – 5
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare:
Conf. dr. Doinita Crisan email: dcrisan@umfcluj.ro, Tel : 0746736534
Conf. dr. Sergiu Susman email: serman_s@yahoo.com, Tel: 0747074018
ATI 1

11. Titlul cursului: Noutăți in TIVA-TCI. Aplicații clinice la categorii speciale de pacienți
Locul desfasurarii: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie
” Prof Dr Octavian Fodor” Clinica Chirurgie III, str Croitorilor, Nr 19-21
Perioada desfășurării: 28 octombrie -1 noiembrie 2019; 27-30 aprilie 2020
Durata (ore): 45
Nr ore de curs (teoretice): 20
Nr ore demonstrații practice si simulare farmacocinetică: 8
Nr ore sesiuni lucrari practice clinice: 15
Nr ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Daniela Ionescu, Șef l. dr. Simona Mărgărit
Colaboratori: Șef lucrări dr. Horatiu Vasian, asist univ dr. Drăghiciu Elena
Prețul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici primari, medici specialisti ATI
Nr cursanti: min 5- max 20.
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: prof. dr. Daniela Ionescu, e-mail:
dionescuati@yahoo.com

12. Titlul cursului: Sedarea pentru proceduri endoscopice de către non-anesteziști
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ” Prof. Dr. Octavian Fodor”, Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada desfășurării: 2-6 decembrie 2019, 10-14 februarie 2020
Durata (ore): 43
Nr ore de curs: 20
Nr ore demonstrații practice: 6
Nr. ore lucrări practice: 15
Nr ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonatori: prof. Dr. Ionescu Daniela, Șef l. dr. Mărgărit Simona
Colaboratori: Șef lucrări dr. Vasian Horaţiu
Prețul cursului: 300 RON
Adresabilitate: medici primari și specialiști interne, gastroenterologie
Nr cursanți: min 5- max 15.
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: prof. dr. Daniela Ionescu, e-mail: dionescuati@yahoo.com

13. Titlul cursului: Cateterul venos central, tehnica clasică și ecoghidată
Locul desfășurării: Disciplina ATI I, Institut Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”
Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada: 2-4.12.2019; 12-15 mai 2020
Durata (ore): 27
Nr ore teoretice: 10
Nr ore demonstrații practice: 10
Nr ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Călin Mitre
Colaboratori: Asist univ. Dr. Caius Breazu
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialiști și primari ATI, chirurgie, hematologie, interne, cardiologie,
medicină de urgentă̆.
Nr cursanți: min 5- max 15
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Călin Mitre, e-mail: cmitre2001@yahoo.com

14. Titlul cursului: Tehnici și dispozitive pentru managementul căii aeriene dificile
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ” Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada: 4-8 noiembrie 2019

Durata (ore):35
Nr de ore curs :10
Nr de ore demonstrații practice: 10
Nr de ore stagiu :15
Cadre didactice de predare: Coordonator: Șef lucrări Dr. Claudiu Zdrehuș
Colaborator: Conf. Dr. Călin Mitre
Prețul cursului:100 RON
Adresabilitate: medici specialiști, primari ATI, medicină de urgență
Nr cursanți: min 5- max 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Claudiu Zdrehuș, e-mail: czdrehus@yahoo.com

15. Titlul cursului: Actualități în insuficiența respiratorie și ventilația mecanică
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”
Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada: 11-15 noiembrie 2019
Durata (ore): 35
Nr de ore curs :10
Nr de ore demonstrații practice: 10
Nr de ore stagiu :15
Cadre didactice de predare: Coordonator: Șef lucrări Dr. Claudiu Zdrehuș
Colaborator: Dr. Adina Hadade
Prețul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialiști, primari ATI, medicină de urgență, medicină internă,pneumologie
Nr cursanți: min 5- max 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Claudiu Zdrehuș, e-mail: czdrehus@yahoo.com

16. Titlul cursului : Actualități în sepsisul sever și șocul septic
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”
Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada: 10-14 februarie 2020
Durata (ore): 35
Nr de ore curs: 10
Nr de ore demonstrații practice: 10
Nr de ore stagiu: 15
Cadre didactice de predare: Coordonator: Șef lucrări Dr. Claudiu Zdrehuș
Colaborator: Dr. Adina Hadade
Prețul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialiști, medici primari ATI, medicină de urgență, boli infecțioase
Nr cursanți: min 5- max 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Claudiu Zdrehuș, e-mail: czdrehus@yahoo.com

17. Titlul cursului: Actualități in monitorizarea hemodinamica la pacientul critic
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”
Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada desfășurării: 27-31 ianuarie 2020, 23-27 martie 2020
Durata (ore): 42
Nr ore de curs (teoretice): 15
Nr ore demonstrații practice: 10
Nr ore stagii practice 15
Nr ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Șef lucr. dr. Simona Mărgărit, Șef lucr. Dr. Horatiu Vasian
Colaboratori: Asist. Univ. dr. Elena Galoș
Prețul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici primari, medici specialiști ATI, medicină de urgență, medicină internă
Nr cursanți: min 5- max 20.
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: dr. Simona Mărgărit, e-mail: margaritsim@yahoo.com

18. Titlul cursului: Auditul clinic in ATI
Locul desfășurării: disciplina ATI I, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie ”
Prof. Dr. Octavian Fodor ”Clinica Chirurgie III, str. Croitorilor, Nr. 19-21
Perioada: 21 octombrie 2019 – 16 decembrie 2019 (cursul se va desfasura pe durata a 6 zile) și 6 aprilie 2020 – 29 mai 2020 (cursul se va desfasura pe durata a 6 zile)
Durata totala: 32 ore
Nr. ore teoretice – 20 ore
Nr. ore lucrări practice – 12 ore
Nr. ore evaluare finală 1 ora teoretic + 2 ore practic
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Ionescu Daniela
Colaboratori: Drd. Kazamer Andrea
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici MG, specialiști/primari, asistenți medicali licentiati, farmacişti, etc. care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate in domeniul managementului calitatii/auditului clinic
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28

BIOCHIMIE MEDICALĂ
19. Titlul cursului: Erorile în practica de laborator și siguranța pacientului
Locul desfăşurării : Clinica Medicală I
Perioada : 15.11-17.11 2019 (începe vineri, 15.11. 2019, ora 14.00, biblioteca cl. Medicala I)
Durata (ore ): nr. ore teoretice 18
nr.ore evaluare finală 1
Cadrul didactice predare : coordonator conf. dr. Ioana Brudaşcă
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, medici specialişti și primari de alte specialități
Nr. de cursanţi: minim 5- maxim 50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: conf. dr. Ioana Brudaşcă, e-mail: ioana.brudasca@yahoo.com

20. Titlul cursului : Actualități în hemostază
Locul desfăşurării : Clinica Medicală I
Perioada : 31.01– 02.02.2020
Durata: nr.ore teoretice 18
Nr. ore evaluare finală 1
Cadrul didactic de predare: coordonator conf. dr. Ioana Brudaşcă
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de familie, medicină de laborator, cardiologie,interne, ATI, chimiști, biologi
Nr. de cursanţi: Minim 5 – maxim 50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: conf. dr. Ioana Brudaşcă, e-mail: ioana.brudasca@yahoo.com

21. Titlul cursului: Interpretarea și semnificația testelor uzuale de laborator
Locul desfăşurării : Clinica Medicală I
Perioada: 28.03-30.03 2020
Durata (ore ) : nr. ore teoretice 18
nr.ore evaluare finală 1
Cadrul didactice predare : coordonator conf. dr. Ioana Brudaşcă
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, medici specialişti de alte specialități
Nr. de cursanţi: minim 5- maxim 50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: conf. dr. Ioana Brudaşcă, e-mail: ioana.brudasca@yahoo.com

22. Titlul cursului: Evaluarea unor markeri biochimici și genetici pentru disfuncția endotelială din sindromul metabolic
Locul desfăşurării : Disciplina Biochimie Medicală, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 21.10-25.10.2019
Durata (ore ): nr. ore teoretice 10
Nr. ore demonstrații practice: 4
Nr. ore practice:8
nr.ore evaluare finală -2
Cadrul didactice predare : coordonator: Prof. dr. Lucia Procopciuc
Colaboratori: șef l. dr. Angela Cozma
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, medici specialişti de alte specialități
Nr. de cursanţi: minim 5- maxim 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: prof. dr. Lucia Procopciuc,e-mail: luciamariaprocopciuc@yahoo.com

23. Titlul cursului: Evaluarea unor parametrii biochimici și genetici la nou născutul cu risc
Locul desfăşurării : Disciplina Biochimie Medicală, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 20.01-24.01.2020
Durata (ore ) : nr. ore teoretice 10
Nr. ore demonstrații practice: 2
Nr. ore practice: 10
nr.ore evaluare finală -2
Cadrul didactice predare : coordonator: Prof. dr. Lucia Procopciuc
Colaboratori: prof. dr. Gabriela Zaharie
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, medici specialişti de alte specialități
Nr. de cursanţi: minim 5- maxim 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: prof. dr. Lucia Procopciuc,e-mail: luciamariaprocopciuc@yahoo.com

24. Titlul cursului: Evaluarea factorilor de risc biochimici și genetici în patologia obstetricală
Locul desfăşurării : Disciplina Biochimie Medicală, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 27.01-31.01.2020
Durata (ore ) : Nr. ore teoretice 10
Nr. ore demonstrații practice: 4
Nr. ore practice:8
Nr.ore evaluare finală -2
Cadrul didactice predare : coordonator: Prof. dr. Lucia Procopciuc
Colaboratori: șef l. Gabriela Caracostea
Preţul cursului : 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti medicină de laborator, chimiști, biologi, biochimiști, medici specialişti de alte specialități
Nr. de cursanţi: minim 5- maxim 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: prof. dr. Lucia Procopciuc,e-mail: luciamariaprocopciuc@yahoo.com

25. Titlul cursului: Impactul tehnicilor de biologie moleculara pentru medicina predictiva
Locul desfăşurării: Disciplina Biochimie Medicală, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 14-17 octombrie 2019
Durata (ore): Nr ore teoretice: 24
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef l. Dr. Lucia Dican
Colaborator: Dr. Luminita Loga
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolventii ai facultătilor de medicină, specialisti (medicină de laborator),chimisti, biochimisti, biologi, tehnicieni de laborator, asistenti medicali si moase licențiați
Nr. min-max. de cursanţi: 5-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Lucia Dican, e-mail: lucidican@gmail.com

26. Titlul cursului: Importanta testelor de histocompatibilitate in secolul XXI
Locul desfăşurării: Disciplina Biochimie Medicală , str. Pasteur nr. 6
Perioada: 21-24 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr ore teoretice: 24
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef l. Dr Lucia Dican
Colaborator : Dr. Luminita Loga
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolventii ai facultătilor de medicină, specialisti (medicină de laborator),chimisti, biochimisti, biologi, tehnicieni de laborator, asistenti medicali si moase licențiați
Nr. min-max. de cursanţi: 5-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Lucia Dican, e-mail: lucidican@gmail.com

27. Titlul cursului: Asigurarea calitatii si controlul calitatii in laboratoarele de imunologie clinica –biologie moleculara, histocompatibilitate
Locul desfăşurării: Disciplina Biochimie Medicală , str. Pasteur nr. 6
Perioada: 9-12 martie 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 24
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef l. Dr Lucia Dican
Colaborator : Dr. Luminita Loga
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolventii ai facultătilor de medicină, specialisti (medicină de laborator),chimisti, biochimisti, biologi, tehnicieni de laborator,asistenti medicali si moase licențiați
Nr. min-max. de cursanţi: 5-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Lucia Dican, e-mail: lucidican@gmail.com

28. Titlul cursului: Importanta markerilor moleculari si imunologici in patologie
Locul desfăşurării: Disciplina Biochimie Medicală , str. Pasteur nr. 6
Perioada: 20-23 aprilie 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 24
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef l. Dr Lucia Dican
colaborator : Dr. Luminita Loga
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolventii ai facultătilor de medicină, specialisti (medicină de laborator),chimisti, biochimisti, biologi, tehnicieni de laborator,asistenti medicali si moase licențiați
Nr. min-max. de cursanţi: 5-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Lucia Dican, e-mail: lucidican@gmail.com

29. Titlul cursului: Semnificatia clinica a testelor de tipizare HLA
Locul desfăşurării: Disciplina Biochimie Medicală , str. Pasteur nr. 6
Perioada: 8-11 iunie 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 24
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef l. Dr Lucia Dican
colaborator : Dr. Luminita Loga
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolventii ai facultătilor de medicină, specialisti (medicină de laborator),chimisti, biochimisti, biologi, tehnicieni de laborator,asistenti medicali si moase licențiați
Nr. min-max. de cursanţi: 5-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Lucia Dican, e-mail: lucidican@gmail.com

30. Titlul cursului: Implicații practice ale determinarilor biochimice de laborator
Locul desfasurarii: Disciplina Biochimie Medicala, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 24-28 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore practice: 15 ore
Nr. ore evaluare finala: 2 ore
Cadre didactice de predare: coordonator: Sef L. Dr. Cristina-Sorina Catana
Colaboratori: Asist. univ. Andreea Crintea
Pretul cursului: 100 lei
Adresabilitate: Medici specialisti în Medicina de Laborator, biochimiști, biologi, chimisti,asistenți medicali licentiați
Nr. min-max de cursanti: 5-15

31. Titlul cursului: Patologie metabolică
Locul desfășurării: Disciplina Biochimie medicală, str. Pasteur nr. 6
Perioada: 3 – 8 februarie 2020; 8 – 13 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Şef Lucrări Dr. Nistor Tiberiu
Colaborator: Rusu Răzvan
Prețul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, Medicină Dentară sau Farmacie, medici specialişti/primari (medicină de laborator, diabet şi boli de nutriţie, medicină internă, peditrie,medicină de familie, genetică medicală), chimişti, biologi, cercetători
Nr. min-max de cursanți: 5 – 30
Date de contact pentru informații suplimentare: tel: 0742053899

BOLI INFECȚIOASE
32. Titlul cursului: Bolile infectioase la gazde speciale: copii, imunodeprimati,pacienti cu comorbiditati
Locul desfăşurării: Oradea
Perioada: 11.05–15.05.2020
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Mihaela Lupșe
Colaboratori: Sef lucrari Dr. Monica Muntean, Sef lucrari Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Dr. Topan Adriana, Dr. Flonta Mirela
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialiști/primari de diferite specialităţi
Nr.min-max de cursanţi: 50 – nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Mihaela Lupse, e-mail: mihaela.lupse@yahoo.com

33. Titlul cursului: Infectii la gravide: diagnostic, management, profilaxie
Locul desfăşurării: Oradea
Perioada: 18.11–22.11.2019
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Mihaela Lupșe
Colaboratori: Sef lucrari Dr. Monica Muntean, Sef lucrari Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Dr. Topan Adriana, Dr. Flonta Mirela
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialiști/primari de diferite specialităţi
Nr.min-max de cursanţi: 50 – nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Mihaela Lupse, e-mail: mihaela.lupse@yahoo.com

34. Titlul cursului: Rezistența antimicrobiană – cum tratăm?
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca
Perioada: 09.12–13.12.2019
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Mihaela Lupșe
Colaboratori: Sef lucrari Dr. Monica Muntean, Sef lucrari Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Dr. Topan Adriana, Dr. Flonta Mirela
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialiști/primari de diferite specialităţi
Nr.min-max de cursanţi: 30 – nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Mihaela Lupse, e-mail: mihaela.lupse@yahoo.com

35. Titlul cursului: Actualități in terapia antimicrobiană. Ghiduri terapeutice
Locul desfăşurării: Zalau
Perioada: 24–28.03.2020
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Muntean Monica
Colaboratori: Sef lucrari Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Dr. Topan Adriana , Dr. Flonta Mirela, Dr. Filipescu Irina
Preţul cursului: 150 RON- medici specialişti/primari; 100 RON farmacişti, biologi,biochimişti.
Adresabilitate: medici specialiști/primari de diferite specialităţi: boli infecţioase,dermatologie, ginecologie, urologie, pediatrie, medicină de familie, laborator clinic, chimişti,biologi, biochimişti
Nr.min-max de cursanţi: 20 – nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Muntean Monica, e-mail: monica.muntean@umfcluj.ro

36. Titlul cursului: Managementul infectiilor asociate ingrijirilor medicale
Locul desfăşurării: Hunedoara
Perioada: 19-23.05.2020
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Muntean Monica
Colaboratori: Conf. Dr. Radulescu Amanda, Sef l. Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Topan Adriana, Dr. Flonta Mirela, Dr. Filipescu Irina
Preţul cursului: 150 RON- medici specialişti/primari; 100 RON farmacişti, biologi,biochimişti.
Adresabilitate: medici specialişti/primari de diferite specialităţi: boli infecţioase,dermatologie, ginecologie, urologie, pediatrie, medicină de familie, laborator clinic, chimişti,biologi, biochimişti
Nr.min-max de cursanţi: 20 – nelimitat.
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Muntean Monica,e-mail: monica.muntean@umfcluj.ro

37. Titlul cursului: Abordarea diagnostica, terapeutica si profilactica a infectiilor asociate ingrijirilor medicale in contextul multidrog rezistentei
Locul desfăşurării: Medias
Perioada: 23-27.06.2020
Durata (ore): Nr.ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Muntean Monica
Colaboratori: Conf. Dr. Radulescu Amanda, Sef l. Dr. Briciu Violeta, Asist. univ. Topan Adriana, Dr. Flonta Mirela, Dr. Filipescu Irina
Preţul cursului: 150 RON- medici specialişti/primari; 100 RON farmacişti, biologi,biochimişti.
Adresabilitate: medici specialişti/primari de diferite specialităţi: boli infecţioase,dermatologie, ginecologie, urologie, pediatrie, medicină de familie, laborator clinic, chimişti,biologi, biochimişti
Nr.min-max de cursanţi: 20 – nelimitat.
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Muntean Monica,e-mail: monica.muntean@umfcluj.ro

38. Titlul cursului: Bolile infectioase abordate interdisciplinar
Locul desfăşurării: Dej
Perioada: 2- 5 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 30 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Sef lucrari Dr. Violeta Briciu
Colaboratori: Sef l. Dr. Muntean Monica, Asist. univ. Dr. Topan Adriana, Dr. Filipescu Irina
Preţul cursului: 150 RON medici primari/specialişti
Adresabilitate: medici MG, specialişti/primari
Nr.min-max de cursanti: 20 – nelimitat
Date de contact pentru informatii suplimentare: e-mail: violeta.briciu@gmail.com

39. Titlul cursului : Bolile infecţioase o provocare continuă. Imuno si
chimioprofilaxia o soluţie?
Locul desfășurării: Baia- Mare
Perioada : 05. 02.2020 – 09.02.2020
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare : Coordonator: șef l. Dr. Cismaru Cristina
Colaboratori: Asist univ. Dr. Horvat Melinda, Dr. Ariana Almaş
Prețul cursului: 150 RON medici specialişti, primari, 100 ron biologi, chimişti
Adresabilitate: medici specialişti/primari, biologi, chimişti
Nr. min – max de cursanți: 30-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Cismaru Cristina,e-mail: criscismaru@yahoo.com

40. Titlul cursului: Noi şi vechi abordări în bolile infecţioase. Imuno şi
chimioprofilaxia o soluţie?
Locul desfășurării: Satu- Mare
Perioada : 19.02.2020 – 23.02.2020
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare : Coordonator: șef l. Dr. Cismaru Cristina
Colaboratori: Asist univ. Dr. Horvat Melinda, Dr. Ariana Almaş
Prețul cursului: 150 RON medici specialişti, primari, 100 ron biologi, chimişti
Adresabilitate: medici specialişti/primari, biologi, chimişti
Nr. min – max de cursanți: 30-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Cismaru Cristina,e-mail: criscismaru@yahoo.com

41. Titlul cursului : Din nou bolile infecţioase. Imuno si chimioprofilaxia o soluţie?
Locul desfășurării: Alba- Iulia
Perioada : 17.06.2020 – 21.06.2020
Durata (ore) : Nr. ore teoretice: 30
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare : Coordonator: șef l. Dr. Cismaru Cristina
Colaboratori: Asist univ. Dr. Horvat Melinda, Dr. Ariana Almaş
Prețul cursului: 150 RON medici specialişti, primari, 100 ron biologi, chimişti
Adresabilitate: medici specialişti/primari, biologi, chimişti
Nr. min – max de cursanți: 30-nelimitat
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Cismaru Cristina,e-mail: criscismaru@yahoo.com

CARDIOLOGIE- INSTITUTUL INIMII
42. Titlul cursului: Cardiologie intervențională
Locul desfăşurării: Institutul Inimii, Clinica de Cardiologie, sala de curs, str. Moţilor 19-21
Perioada: 1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021
Durata: 2 ani
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Adrian Iancu
Colaboratori: Conf. dr. Dan Olinic, Șef l. dr. Călin Homorodean, Asist. univ. dr. Ioana Dregoesc
Preţul cursului: 6000 RON/an de studiu, 12000 RON total
Adresabilitate: medici specialişti și primari în cardiologie
Nr. min-max de cursanţi: 1-5 cursanți
Obs.: Cursul este necesar obţinerii atestatului de studii complementare – Cardiologie intervențională
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof. dr. Adrian Iancu, e-mail: adrianiancu56@gmail.com

43. Titlul cursului: Ecografie transesofagiană
Locul desfăşurării: Institutul Inimii, Clinica de Cardiologie, sala de curs, str. Moţilor 19-21
Perioada: 20.01.-31.01.2020
Durata: Nr. ore teoretice: 30 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 30 ore
Nr. ore evaluare finală: 3 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonatori Şef lucrări dr. Adela Şerban, Prof. Dr. Dana Pop
Colaboratori: Şef lucrări dr. Lelia Strîmbu, dr. Kovacs Emese, dr. Raluca Rancea, dr. Pop Sorin, dr. Beyer Ruxandra
Preţul cursului: 1400 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari cu competenţă în ecografie generală, medici specialişti ATI
Nr. min-max de cursanţi: 7-10 cursanţi
Obs.: Cursul este necesar obţinerii atestatului de studii complementare – ecografie transesofagiană (specială)
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Piricsi Ecaterina,e-mail: pecaterina@umfcluj.ro

CARDIOLOGIE-RECUPERARE
44. Titlul cursului : Electrocardiografie clinică
Locul desfasurarii : Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie
Perioada : 27. IV. – 22.V.2020
Durata (ore) : Nr. Ore teoretice: 40
Nr. Ore demonstraţii practice: 60
Nr. Ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare : Coordonatori Prof. Dr. Zdrenghea Dumitru, Prof. Dr. Pop Dana
Colaboratori: şef lucrări Radu Roşu, asist. univ. Gabriel Guşetu, asist. univ. Cristina Vlad,asist. univ. Gabriel Cismaru, Bogdan Caloian, Horaţiu Comşa
Pretul cursului: 450 RON
Adresabilitate: medici specialişti cardiologie, medicină internă, medicina muncii, medicină de familie
Nr. min – max de cursanti : 6-12

45. Titlul cursului : Electrocardiografie clinică
Locul desfasurarii : Spitalul Clinic de Recuperare-Cardiologie
Perioada : 25.V-19.VI. 2020
Durata (ore) : Nr. Ore teoretice: 40
Nr. Ore demonstraţii practice: 60
Nr. Ore evaluare finală: 3
Cadrul didactic de predare : Coordonator Prof.Dr. Zdrenghea Dumitru, Prof. dr. Pop Dana
Colaboratori: şef lucrări Radu Roşu, asist. univ. Gabriel Guşetu , asist. univ. Cristina Vlad,asist. univ. Gabriel Cismaru, Bogdan Caloian, Horaţiu Comşa
Pretul cursului: 450 RON
Adresabilitate: medici specialişti cardiologie, medicină internă, medicina muncii, medicină de familie
Nr. min – max de cursanti : 6-12

CENTRUL DE EDUCAŢIE ŞI CERCETARE ÎN ULTRASONOGRAFIE al
Universitatății de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
46. Titlul cursului:Ultrasonografie generală – modul I
( curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Radiologie, Clinica Medicală I
Perioada: 30 septembrie – 8 noiembrie 2019
Durata: 160 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 38 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional: 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 6 ore
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Radu Badea, Conf. dr. Monica Platon Lupşor (Imagistică Medicală, Cl. Medicală III)
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I),
Conf. dr. Romeo Chira (Medicala I), dr. Sorin Pop (Medicală I), dr. Titus Suteu (Cl Medicală III), dr. Alexandra Andrieş (Inst. Oncologic), dr. Flavia Epure (Radiologie), dr. Ioana Mureşan (Radiologie), Drd. Răzvan Zaro (Imagistică Medicală), Dr Andrei Roman (Inst. Oncologic), dr. Ioana Boca (Radiologie), dr. Călin Schiau (Radiologie), dr. Roxana Pintican
(Radiologie), As. med. princ. Szasz Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală.
Nr. cursanţi: minim – 12 cursanţi, maxim – 16 cursanţi
Înscriere numai cu avizul Conf. Dr. Monica Platon Lupșor, e-mail: monica.lupsor@umfcluj.ro
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Radu Badea: rbadea@umfcluj.ro; Conf. dr. Monica Platon Lupşor: monica.lupsor@umfcluj.ro

47. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicala I, Clinica Medicala II, Clinica Medicală III, Clinica Medicală V, Clinica Pediatrie I, Clinica Radiologie, Clinica Endocrinologie, Clinica
Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 30 septembrie – 8 noiembrie 2019
Durata: 124 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 48 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 36 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Romeo Chira (Medicală I)
Colaboratori: Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Daniela Fodor (Medicală II), Conf. dr. Dan Ona (Ginecologie I), Prof. dr. Daniel Mureşan (Ginecologie I), dr. Otilia Fufezan
(Pediatrie I), Șef lucr. dr. Daniela Iacob (Pediatrie III), Prof. dr. Cristina Ghervan
(Endocrinologie), Conf. dr. Sorin Crişan (Medicală V), Șef lucr. dr. Elena Buzdugan
(Medicală V), Șef lucr. dr. Laurentiu Stoicescu (Medicală V), Sef lucr. Valentin Militaru
(Medicala V), Șef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), dr. Sorin Pop (Medicala I), Șef lucr. dr. Mihai Socaciu (Imagistică Medicală), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), Șef lucr dr. Manuela Lenghel (Radiologie), Șef lucr. Mihaela Mocan (Medicală I), Șef lucr. dr. Georgiana Nagy (Medicală I), Asist. dr. Vlad Ichim (Clinica Medicală I), dr. Adriana Binţințan (Medicală I),
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit modulul I al cursului de ultrasonografie generală
Nr. cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 18 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs : Conf. dr. Romeo Chira –
romeochira@yahoo.com sau Prof. dr. Petru-Adrian Mircea – petrumircea@yahoo.com

48. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II
( curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Radiologie, Clinica Medicală III, Clinica Medicală V, Clinica Medicală I, Clinica Pediatrie I, Cl Pediatrie III, Clinica Obstetrică-Ginecologie II
Perioada: 11 noiembrie – 20 decembrie 2019
Durata: 124 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 48 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 36 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie)
Colaboratori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof.dr. Petru A. Mircea (Medicală
I), Prof. dr. Dan Mihu (Ginecologie II), Prof. dr. Daniela Fodor (Medicală II), Prof. dr. Dan Rădulescu (Medicală V), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), Conf dr Monica Platon Lupşor (Imagistică Medicală), Conf. Dr. Răzvan Ciortea (Ginecologie II), Conf. Dr. Andrei Măluţan (Ginecologie), Șef lucr. dr. Tudor Vasile (Imagistică Medicală), Sef lucr. dr. Manuela Lenghel (Radiologie), Șef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), Șef lucr. dr.
Anca Ciurea (Radiologie), Șef lucr. dr. Daniela Iacob (Pediatrie III), Dr Buzdugan Elena
(Medicală V), Dr Laurenţiu Stoicescu (Medicală V), Dr. Otilia Fufezan (Pediatrie I), Dr Carmen Asăvoaie (Spitalul de Urgenţă pentru Copii), Dr. Titus Şuteu (Imagistică Medicală), Șef lucr. dr. Mihai Socaciu (Imagistică Medicală), Conf. dr. Romeo Chira (Medicala I), dr. Roxana Pintican (Radiologie)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit modulul I
Nr. cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 18 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs. Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Sorin Dudea : sdudea1@gmail.com

49. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală I, Clinica Medicală II, Clinica Medicală III, Clinica Medicală V, Clinica Pediatrie I, Clinica Radiologie, Cl. Endocrinologie, Clinica ObstetricăGinecologie I
Perioada: 11 noiembrie – 20 decembrie 2019
Durata: 124 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 48 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 36 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Romeo Chira (Medicala I)
Colaboratori: Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Daniela Fodor (Medicala II), Conf. dr. Dan Ona (Ginecologie I), Prof. dr. Daniel Mureşan (Ginecologie I), dr. Otilia Fufezan
(Pediatrie I), Șef lucr. dr. Daniela Iacob (Pediatrie III), Prof. dr. Cristina Ghervan
(Endocrinologie), Conf. dr. Sorin Crişan (Medicală V), Șef lucr. dr. Elena Buzdugan
(Medicală V) , Șef lucr. dr. Laurentiu Stoicescu (Medicală V), Sef lucr. Valentin Militaru
(Clinica Medicala V), Șef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), dr. Sorin Pop (Medicala I), Șef lucr. dr. Mihai Socaciu (Imagistică Medicală), Conf. dr. Carolina Solomon
(Radiologie), Șef lucr dr. Manuela Lenghel (Radiologie), Șef lucr. Mihaela Mocan (Medicală I), Șef lucr. dr. Georgiana Nagy (Medicală I), Asist. dr. Vlad Ichim (Medicală I), dr. Adriana Binţinţan (Medicală I).
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit modulul I
Nr. cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 18 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs: Conf. dr. Romeo Chira –
romeochira@yahoo.com sau Prof. dr. Petru-Adrian Mircea – petrumircea@yahoo.com

50. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul II
( curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Radiologie, Clinica Medicală III, Clinica Medicală V, Clinica Medicală I, Clinica Pediatrie I, Cl Pediatrie III, Clinica Obstetrică-Ginecologie II
Perioada: 6 ianuarie-14 februarie 2020
Durata (ore): 124 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 48 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 36 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie)
Colaboratori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof.dr. Petru A. Mircea (Medicală
I), Prof. dr. Dan Mihu (Ginecologie II), Prof. dr. Daniela Fodor (Medicală II), Prof. dr. Dan Rădulescu (Medicală V), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), Conf dr Monica Platon Lupşor (Imagistică Medicală), Conf. Dr. Răzvan Ciortea (Ginecologie II), Conf. Dr. Andrei Măluţan (Ginecologie), Șef lucr. dr. Tudor Vasile (Imagistică Medicală), Sef lucr. dr. Manuela Lenghel (Radiologie), Șef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), Șef lucr. dr.
Anca Ciurea (Radiologie), Șef lucr. dr. Daniela Iacob (Pediatrie III), Dr Buzdugan Elena
(Medicală V), Dr Laurenţiu Stoicescu (Medicală V), Dr. Otilia Fufezan (Pediatrie I), Dr Carmen Asăvoaie (Spitalul de Urgenţă pentru Copii), Dr. Titus Şuteu (Imagistică Medicală),
Șef lucr. dr. Mihai Socaciu (Imagistică Medicală), Conf. dr. Romeo Chira (Medicală I), dr. Roxana Pintican (Radiologie)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală şi care au absolvit modulul I
Nr. cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 18 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs.
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Sorin Dudea: sdudea1@gmail.com

51. Titlul cursului: Ultrasonografie generală –modul I
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicala I, Clinica Medicală III, Clinica Radiologică
Perioada: 6 ianuarie – 14 februarie 2020
Durata: 160 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 40 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observaţional: 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Romeo Chira (Medicala I)
Colaboratori: Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Șef lucr. dr. Manuela Leghel (Radiologie) ,Conf. dr. Monica Platon Lupșor (Imagistică Medicală), Șef lucr. dr. Mihaela Mocan
(Medicală I), Șef lucr. dr. Georgiana Nagy (Medicală I), Asist. dr. Vlad Ichim (Medicala I),dr. Sorin Pop (Medicală I), dr. Adriana Binţințan (Medicală I), Conf. dr. Dan Ona
(Ginecologie I), As.med.princ. Szasz Zsoka (Medicala III)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală.
Nr. cursanţi: minim – 12 cursanţi, maxim – 16 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs : Conf. dr. Romeo Chira
romeochira@yahoo.com, Prof. dr. Petru-Adrian Mircea – petrumircea@yahoo.com

52. Titlul cursului: Ultrasonografie generală –modul I
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală I, Clinica Medicală III, Clinica Radiologică
Perioada: 24 februarie – 3 aprilie 2020
Durata: 160 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 40 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional: 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 4 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Romeo Chira (Medicala I)
Colaboratori: Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Șef lucr. dr. Manuela Leghel (Radiologie) ,
Conf. dr. Monica Platon Lupșor (Imagistică Medicală), Șef lucr. dr. Mihaela Mocan
(Medicala I), Șef. lucr. dr. Georgiana Nagy (Medicală I), Asist. dr. Vlad Ichim (Medicală I),dr. Sorin Pop (Medicală I), dr. Adriana Bințințan (Medicală I), Conf. dr. Dan Ona
(Ginecologie I), As.med.princ. Szasz Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală.
Nr. cursanţi: minim – 12 cursanţi, maxim – 16 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs : Conf. dr. Romeo Chira
romeochira@yahoo.com, Prof. dr. Petru-Adrian Mircea – petrumircea@yahoo.com

53. Titlul cursului: Ultrasonografie generală – modul I
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Clinica Medicală I, Clinica Radiolgie
Perioada: 30 martie – 8 mai 2020
Durata: 160 ore (6 săptămâni)
Nr.ore teoretice: 38 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 16 ore
Nr.ore stagiu observațional: 20 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 80 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 6 ore
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Radu Badea, Conf. dr. Monica Platon Lupşor (Imagistică Medicală, Cl. Medicală III)
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Petru A. Mircea (Medicală I),
Conf. dr. Romeo Chira (Medicală I), dr. Sorin Pop (Medicală I), dr. Titus Suteu (Cl Medicală III), dr. Alexandra Andrieş (Radiologie), dr. Flavia Epure (Radiologie), dr. Ioana Mureşan
(Radiologie), Drd. Răzvan Zaro (Imagistică Medicală), Dr Andrei Roman (Inst. Oncologic),dr. Ioana Boca (Radiologie), dr. Călin Schiau (Radiologie), dr. Roxana Pintican (Radiologie),
As. med. princ. Szasz Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 3000 lei
Adresabilitate: medici specialişti care doresc să obţină atestatul de studii postuniversitare complementare în ecografie generală.
Nr. cursanţi: minim – 12 cursanţi, maxim – 16 cursanţi
Înscriere numai cu avizul Conf. Dr. Monica Platon Lupșor, e-mail: monica.lupsor@umfcluj.ro
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Radu Badea: rbadea@umfcluj.ro sau
Conf. dr. Monica Platon Lupşor: monica.lupsor@umfcluj.ro

54. Titlul cursului: Examinarea ecografică și radio-imagistică în patologia glandei mamare
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 14 octombrie – 8 noiembrie 2019
Durata: 120 ore
Nr. ore teoretice: 36 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 60 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 23 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Anca Ciurea
Colaboratori: Șef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), Dr. Cristiana Ciortea (Spitalul
Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca), dr. Larisa Ciule (Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca), Prof. dr. Carmen Mihu (Histologie), Conf. dr. George Dindelegan
(Chirurgie I), Conf. dr. Doinița Crișan (Anatomie Patologie)
Preţul cursului: 2500 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari radiologie-imagistică medicală, cu competenţă de ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 10 cursanţi
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs. Date de contact pentru informaţii suplimentare: Șef lucr. dr. Anca Ciurea (ancaciurea@yahoo.com)

55. Titlul cursului: Ecografie musculoscheletală – modul I (Basic)
(Curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfășurării: Clinica Medicală II
Perioada: 9 – 22 octombrie 2019
Durata: 80 ore
Nr. ore teoretice: 24 ore
N.r ore demonstrații practice: 10 (cazuistica)
Nr ore stagiu/lucrari practice: 45 (manualitate)
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Daniela Fodor (Medicala II)
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), dr. Niculae Rednic (Medicală IV), dr. Corina Bocșa (Policlinica Interservisan), dr. Mihaela Micu (Spitalul Clinic de Recuperare Cluj), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), dr. Ioana Felea (Reumatologie), dr. Violeta Vlad (Spitalul Sf Maria, București), Conf. dr. Siao-Pin Simon (Reumatologie), Asist. univ.
Oana Șerban (Medicală II), Asist. univ. Maria Magdalena Tamas (Reumatologie), Conf. dr. Florin Vreju (UMF Craiova), dr. Laura Bucureanu (Spitalul Clinica de Recuperare Cluj)
Pretul cursului: 1500 ron
Adresabilitate: medici cu sau fără competenţă în ecografie generală, medici specialişti reumatologi, ortopezi, balneologi, radiologi, medicină sportivă
Nr cursanti : minim 15 – maxim 25 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs: Prof. dr. Daniela Fodor
dfodor@ymail.com

56. Titlul cursului: Ecografie musculoscheletală- modul II (Advanced)
(curs pentru obţinerea atestatului de formare complementară)
Locul desfasurarii: Clinica Medicala II
Perioada: 3 – 14 februarie 2020
Durata: 80 ore
Nr ore teoretice: 24 ore
Nr ore demonstratii practice: 10 ore (cazuistică)
Nr ore stagiu/lucrari practice: 45 ore (manualitate)
Nr ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Daniela Fodor (Medicală II)
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), dr. Niculae Rednic (Medicală IV), dr. Corina Bocșa (Policlinica Interservisan), dr. Mihaela Micu (Spitalul Clinic de Recuperare Cluj), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), dr. Ioana Felea (Reumatologie), dr. Violeta Vlad (Spitalul Sf Maria, București), Conf. dr. Siao-Pin Simon (Reumatologie), Asist. univ.
Dr. Oana Șerban (Medicală II), Asist. univ. Maria Magdalena Tamas (Reumatologie), Conf. dr. Florin Vreju (UMF Craiova), dr. Laura Bucureanu (Spitalul Clinica de Recuperare Cluj)
Prețul cursului: 1500 ron
Adresabilitate: medici cu sau fără competenţă în ecografie generală specialişti: reumatologi, ortopezi, balneologi, radiologi, medicină sportivă
Nr cursanţi : minim 15 – maxim 25 cursanţi
Înscriere numai cu acordul coordonatorului de curs : Prof. dr. Daniela Fodor – dfodor@ymail.com

57. Titlul cursului: Ultrasonografie vasculară nativă și cu contrast. Aplicații în patologia arterelor, venelor periferice și a vaselor viscerale
Locul desfăşurării: Clinica Radiologie şi Clinica Medicală III
Perioada: 9 – 20 martie 2020
Durata (ore): 60 ore
Nr.ore teoretice: 25 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 25 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 8 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală)
Colaboratori: Conf. dr. Sorin Crișan (Medicală V), Șef lucr. dr. Tudor Vasile (Imagistică Medicală), Prof. dr. Dan Mihu (Ginecologie II), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie),Șef lucr. dr Manuela Lenghel (Radiologie), Șef lucr. dr. Elena Buzdugan (Medicală V), Șef lucr. dr Mihai Socaciu (Imagistică Medicală), Șef lucr. dr. Laurenţiu Stoicescu (Medicală V),
dr. Roxana Pintican (Radiologie)
Preţul cursului: 1600 lei
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, aprofundarea cunoştinţelor
Nr. cursanţi: minim 8 cursanţi, maxim 14 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Sorin Dudea – sdudea1@gmail.com

58. Titlul cursului: Bazele ultrasonografiei intervenţionale
Locul desfăşurării: UMF Cluj Napoca, Clinica Medicală III, Cl Medicală I, Biobaza
Perioada: 16 iunie -19 iunie 2020* (* data exactă va fi stabilită în momentul cunoaşterii datelor congreselor naţionale)
Durata : 48 ore
Nr. ore teoretice: 24
Nr.ore demonstraţii practice: 13
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Zeno Sparchez (Medicală III)
Colaboratori: Prof. dr. Daniela Fodor (Medicală II), Conf. dr. Liviu Ghervan (Urologie), Prof.
dr. Cristina Ghervan (Endocrinologie), Şef lucr. dr. Angelica Chiorean (Radiologie), Conf. dr. Adela Golea (Medicină de urgenţă), Conf dr. Romeo Chira (Medicală I), dr. Nicolae Rednic (Medicala IV), dr. Tudor Mocan (Medicala III), Dr. Horea Stefanescu (Medicala III),dr.Berce Cristian (Biobaza)
Preţul cursului: 800 RON
Adresabilitate: absolventi ai Facultăţii de Medicină/ Medicina dentară/ Farmacie, specialişti,medici cu o competenţă, absolvenţi ai altor facultăţi
Nr. cursanţi: minim 7 – maxim 15 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Zeno Sparchez:
zsparchez@gmail.com

59. Titlul cursului: Ultrasonografia în secția de terapie intensivă. Protocoale,
proceduri diagnostice şi terapeutice la pacientul în stare critică și în urgențe majore

Locul desfăşurării: Cl Medicală III
Perioada: 6 -8 februarie 2020
Durata: 24 ore
Nr.ore teorie: 12
Nr ore demonst. si stagii practice (inclusiv proceduri efectuate pe simulator): 11 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Coordonatori: Prof. Dr. Radu Badea (Imagistică medicală, Cl Medicală III), Prof. Dr. Daniela Ionescu (IRGH – secţia ATI)
Colaboratori: Prof. Dr. Zeno Sparchez (Medicală III), Conf. Dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă), Şef lucr. dr. Simona Mărgărit (IRGH – secţia ATI), Şef lucr. dr. Horatiu Vasian
(IRGH – secţia ATI), Şef lucr. dr. Mihai Socaciu (Imagistică medicală), Şef lucr. dr. Tudor Vasile (Imagistică medicală), dr. Dorin Vişovan (IRGH – cardiologie)
Preţul cursului: 1200 lei
Adresabilitate: medici cu specialitatea anestezie şi terapie intensivă sau cu competenţa în ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr Radu Badea: rbadea@umfcluj.ro

60. Titlul cursului: Progrese în explorarea imagistică tiroidiană și paratiroidiană
Locul desfăşurării: Clinica Endocrinologie, Clinica Radiologie
Perioada: 12-14 februarie 2020
Durata: 21 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Cristina Ghervan (Endocrinologie)
Colaboratori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Prof. dr. Sorin Dudea
(Radiologie), Conf. dr. Gabriel Andrieş (Medicina Nucleară), Asist. univ. dr. Alina Chirilă (Medicină Nucleară), Conf. dr. Doinița Crișan (Anatomie patologică), Conf. dr. Carolina Solomon (Radiologie), Asist.dr. George Pop (Endocrinologie).
Preţul cursului: 500 lei
Adresabilitate: medici specialiști/primari
Nr. cursanţi: minim 6, maxim 12 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Cristina Ghervan
cghervan@yahoo.com

61. Titlul cursului: Ultrasonografie toracică
Locul desfăşurării: UMF Cluj-Napoca, Clinica Medicală III, Clinica Medicală I, Clinica Pneumoftiziologie
Perioada: 19-21 februarie 2020
Durata: 22 ore
Nr. ore teoretice: 13
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Zeno Sparchez (Medicală III)
Colaboratori: Conf dr. Adela Golea (Medicină de urgenţă), Conf dr. Romeo Chira (Medicală
I), dr. Nicolae Rednic (Medicală IV), Prof. dr. Doina Todea (Pneumoftiziologie), Prof. dr.
Monica Pop (Pneumoftiziologie), dr. Adriana Părău (Pneumoftiziologie)
Preţul cursului: 800 RON (500 RON medici rezidenţi pneumologie)
Adresabilitate: medici cu competenţă în ecografie generală, medici specialişti internişti,pneumologi, chirurgie generală sau toracică, oncologi
Nr. cursanţi: minim 5- maxim 20 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Zeno Sparchez:
zsparchez@gmail.com

62. Titlul cursului: Ultrasonografia pacientului critic integrată în algoritmul clinicodecizional în urgență
Locul desfăşurării: Unitatea de Primiri Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean Cluj (la cerere şi în alte judeţe)
Data: 19-21 martie 2020
Durata: 18 ore
Nr.ore teoretice: 7 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 2 ore (algoritme integrate pe cazuri practice)
Nr.ore demonstraţii practice: 8 ore (exerciţii de manualitate pe aparat)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă)
Colaboratori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), dr. Titus Șuteu (Imagistică Medicală), Conf.dr. Carolina Solomon (Radiologie), Sef lucr. dr. Anca Fărcaș (Clinica Medicală I), Sef lucr. dr. Florin Anton (Clinica Medicală I), Sef lucr. dr. Mirela Stoia (Clinica Medicală I), dr. Mihaela Pasc (Medicină Urgență), Asist.dr. Eugenia Mureșan (Medicină Urgență), Asist.dr. Sorin Lăcan (Medicină Urgență), dr. Raluca Tat (Medicină Urgență).
Preţul cursului: 600 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari care au noțiuni de semiologie ultrasonografică;medici care lucrează în sistemul de urgenţă sau terapie intensivă, medici de orice specialitate care lucrează în camerele de gardă
Nr. cursanţi: minim 10 cursanţi, maxim 20 cursanţi
Informaţii suplimentare: Inscriere cu avizul coordonatorului de curs: Conf. dr. Adela Golea: e-mail: adeg2810@gmail.com

63. Titlul cursului: Elastografia în patologia glandei mamare
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Data: 9-10 octombrie 2019
Durata: 13 ore
Nr. ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 5 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 3 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Anca Ciurea
Colaboratori: dr. Cristiana Ciortea (Spitalul Clinic Județean de Urgență – Clinica Radiologie
Preţul cursului: 750 RON
Adresabilitate : medici specialişti sau primari cu competenţă de ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 8 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Anca Ciurea (ancaciurea@yahoo.com)

64. Titlul cursului: Ultrasonografia în hepatologie. Stadiul actual
Locul desfăşurării: Cl Medicală III
Perioada: 16-17 ianuarie 2020
Durata: 16 ore
Nr. ore teorie: 8
Nr ore demonstratii si stagii practice (inclusiv proceduri efectuate pe simulator): 7 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Radu Badea, Conf. dr. Monica Platon Lupşor (Imagistică Medicală, Cl. Medicală III)
Colaboratori: Prof. Dr. Zeno Sparchez (Cl Medicală III), Sef lucr dr. Bogdan Procopeţ (Cl Medicală III), Sef lucr. Dr. Mihai Socaciu (Imagistică medicală), Sef lucr. dr. Cosmin
Caraiani (Imagistică medicală), dr. Horea Stefănescu (Cl Medicală III)
Preţul cursului: 1200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Înscriere numai cu avizul Conf. Dr. Monica Platon Lupșor, e-mail: monica.lupsor@umfcluj.ro

65. Titlul cursului: Ultrasonografia uro-genitală. Stadiul actual
Locul desfăşurării: Cl Medicală III, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal
Perioada: 30-31 ianuarie 2020
Durata: 16 ore
Nr. ore teorie: 8
Nr ore demonstratii si stagii practice: 7 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistica medicală), Conf. Dr Liviu Ghervan (Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal)
Colaboratori: dr. Florin Elec (Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal), drd. Alexandra Andries (Imagistică medicală)
Preţul cursului: 1200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof Dr Radu Badea: rbadea@umfcluj.ro

66. Titlul cursului: Sonoelastografia mamară de tip strain și shear-wave (SWE)
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 31 ianuarie – 1 februarie 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 6 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 2 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Angelica Chiorean (Cl Radiologie)
Colaboratori: Şef lucrări dr. Diana Feier (Clinica Radiologie), dr. Maria Magdalena Duma
(Medimages Cluj-Napoca), dr. Călin Pop (Medimages Cluj-Napoca), dr. Mădălina Szep
(Medimages Cluj-Napoca).
Preţul cursului: 700 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari cu competenţă de ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 20 cursanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări dr. Angelica Chiorean:
chiorean_angi@yahoo.com

67. Titlul cursului: Ultrasonografia căilor biliare. Stadiul actual
Locul desfăşurării: Cl Medicală III
Perioada: 06.03.-07.03.2020
Durata: 16 ore
Nr.ore teorie: 8
Nr ore demonstratii si stagii practice (inclusiv proceduri efectuate pe simulator): 7 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare:
Coordonator: Prof. dr. Radu Badea (Imagistica medicală), Prof. Dr. Petru Mircea
Colaboratori: Prof. Dr. Zeno Sparchez (Cl Medicală III), Sef lucr. Dr. Cosmin Caraiani
(Imagistică medicală)
Preţul cursului: 1200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Radu Badea: rbadea@umfcluj.ro

68. Titlul cursului: Totul despre ecografia mamară – exemplificare prin cazuri clinice
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 27 – 28 martie 2020
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 14 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 4 ore (cazuistică)
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 1 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare:Coordonator. Şef lucrări dr. Angelica Chiorean
Colaboratori: Şef lucrări dr. Diana Feier (Clinica Radiologie), dr. Maria Magdalena Duma
(Medimages Cluj-Napoca), dr. Călin Pop (Medimages Cluj-Napoca), dr. Mădălina Szep
(Medimages Cluj-Napoca), dr. Larisa Ciule (Spitalul Clinic Județean de Urgență ClujNapoca), Prof. dr. Carmen Mihu (Histologie), Conf. dr. George Dindelegan (Chirurgie I)
Pretul cursului: 700 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari cu competenţă de ecografie generală
Nr. min-max de cursanţi: 5-20
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări dr. Angelica Chiorean chiorean_angi@yahoo.com

69. Titlul cursului: Ultrasonografie cerebrală
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Sala de curs UPU copii
Perioada: 3-4 aprilie 2020
Durata: 16 ore
Nr. ore teoretice: 8 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 3 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Sorin Dudea
Colaboratori: dr. Otilia Fufezan (Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Departamentul Radiologie), Asist. univ. dr. Roxana Popa Stănilă (Radiologie, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii)
Preţul cursului: 500 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari radiologie-imagistică medicală, neonatologie,pediatrie, neurologie pediatrică.
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 14 cursanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: dr. Otilia Fufezan: otilia.fufezan@gmail.com

70. Titlul cursului: Ultrasonografie cu contrast (CEUS). Aplicatii hepatice
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data: 12 decembrie 2019
Durata: 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstratii si stagii observationale: 4 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr Radu Badea (Imagistică Medicală)
Colaboratori: Şef lucrări dr. Mihai Socaciu (Imagistică medicală), As. med. princ. Szasz
Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici cu specialitatea medicina interna, gastroenterologie, radiologie, sau cu competenta de ecografie generala
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 10 cursanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr Radu Badea, e-mail: rbadea@umfcluj.ro

71. Titlul cursului: Ultrasonografie cu contrast (CEUS). Aplicatii extrahepatice
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data: 13 decembrie 2019
Durata (ore): 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstratii si stagii observationale: 4 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr Radu Badea (Imagistică medicală)
Colaboratori: Şef lucrări dr. Mihai Socaciu (Imagistică medicală), As. med. princ. Szasz
Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici cu specialitatea medicină internă, gastroenterologie, radiologie, sau cu competenţa de ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 10 cursanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr Radu Badea , e-mail: rbadea@umfcluj.ro

72. Titlul cursului: Ultrasonografia tubului digestiv
Locul desfăşurării: Cl Medicală III
Perioada: 21 februarie 2020
Durata: 8 ore
Nr.ore teorie: 4
Nr ore demonstratii si stagii practice (inclusiv proceduri efectuate pe simulator): 3 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Radu Badea
Colaboratori: Sef l. dr. Claudia Hagiu (Cl Medicală III)
Preţul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Sef l. dr. Claudia Hagiu: e-mail: claudiahagiu@yahoo.com
73. Titlul cursului: Ultrasonografia pancreasului. Stadiul actual
Locul desfăşurării: Cl Medicală III
Perioada: 28 februarie 2020
Durata: 8 ore
Nr.ore teorie: 4
Nr ore demonstratii si stagii practice: 3 ore
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Prof. dr. Radu Badea (Imagistica medicală), Sef l. dr. Lidia Munteanu (Cl Medicală III)
Colaboratori: Sef l. Dr. Cosmin Caraiani (Imagistică medicală)
Preţul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari
Nr. cursanţi: minim 10 – maxim 25 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Sef lucr dr. Lidia Munteanu: e-mail: ciobanulidia@yahoo.com

74. Titlul cursului: Ultrasonografie cu contrast (CEUS). Aplicatii hepatice
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data: 19 martie 2020
Durata: 9 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstratii si stagii observationale: 4 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr Radu Badea (Imagistică medicală)
Colaboratori: Şef lucrări dr. Mihai Socaciu (Imagistică medicală), As. med. princ. Szasz
Zsoka (Medicală III)
Preţul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici cu specialitatea medicină internă, gastroenterologie, radiologie, sau cu competenta de ecografie generală
Nr. cursanţi: minim 5 – maxim 10 cursanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr Radu Badea rbadea@umfcluj.ro

75. Titlul cursului: Evaluarea neinvazivă a hepatopatiilor difuze prin tehnici elastografice ultrasonografice (Fibroscan, tehnica ARFI, 2DSWE, elastografia calitativă)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Data: 20 martie 2020
Durata: 9 ore
Nr.ore teoretice: 5 ore
Nr.ore stagiu/lucrări practice: 3 ore (exerciţii de manualitate pe aparat)
Nr.ore evaluare finală: 1 ora
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. dr. Monica Platon Lupșor (Imagistică medicală)
Colaboratori: dr. Horia Ştefănescu (Cl Medicală III), tehnician imagistică Anca Maniu (Cl Medicală III)
Preţul cursului: 700 lei
Adresabilitate: medici specialişti gastroenterologi, hepatologi, medici internişti, radioimagisti, medici de medicină generală
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs: Conf. dr. Monica Platon Lupșor e-mail: monica.lupsor@umfcluj.ro

76. Titlul cursului: Ultrasonografia organului cutanat – DERMASON
Locul desfăşurării: Disciplina Histologie
Perioada: 10 aprilie 2020
Durata: 8 ore
Nr. ore teoretice: 5 ore
Nr.ore demonstraţii practice (lucrări practice): 2 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Maria Crișan (Histologie)
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Dudea (Radiologie), Prof. dr. Radu Badea (Imagistică Medicală), Conf. dr. Carolina Solomon ( Radiologie), Șef. lucr. dr. Hana Decean (Fiziologie),
Asist. univ. dr. Elisabeta Candrea (Dermatologie).
Preţul cursului: 400 lei
Adresabilitate: medici specialiști dermatologi, medici de familie etc.
Nr. cursanţi: minim 5, maxim 10 cursanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Maria Crișan
maria.crisan@umfcluj.ro; mcrisan7@yahoo.com

DERMATOLOGIE
77. Titlul cursului: Chirurgie dermatologică
Locul desfășurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie, str Clinicilor 3-5, Cluj-Napoca
Perioada: 20-22 mai 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstrații practice: 6
Nr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator Conf. Dr. Adrian Baican
Colaboratori: Șef l. Dr. Simona Șenilă, Dr Maximilian Munteanu, Dr Corina Baican, Dr. Olimpiu Harceaga
Prețul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari dermatologie
Număr minim – maxim: 10 – 35
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Adrian Baican, tel: 0744589616, adrianbaican@yahoo.com

78. Titlul cursului: Dermatologie neonatală și pediatrică
Locul desfășurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie, str Clinicilor 3-5, Cluj-Napoca
Perioada: 25-27 martie 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 12
Nr ore demonstrații practice: 4
Nr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator Conf. Dr. Adrian Baican
Colaborator Șef l. Sorina Dănescu
Prețul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari dermatologie, pediatrie
Număr minim – maxim: 10 – 35
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Adrian Baican, tel: 0744589616, adrianbaican@yahoo.com

79. Titlul cursului: Dermatoscopie
Locul desfășurării: Biblioteca Clinicii de Dermatologie, str Clinicilor 3-5, Cluj-Napoca
Perioada: 06-08 mai 2020
Durata (ore): Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstrații practice: 6
Nr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof Dr Alexandru Tătaru
Colaboratori: Conf. Dr. Adrian Baican, Șef l. Dr. Sorina Dănescu, Dr. Ligia Teban (Austria),
Șef l. Dr. Daniela Vornicescu, Dr. Elisabeta Candrea, Dr. Alina Vasilovici
Prețul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari dermatologie
Număr minim – maxim: 10 – 35
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr. Adrian Baican, tel: 0744589616, adrianbaican@yahoo.com

DIABET, NUTRIŢIE, BOLI METABOLICE
80. Titlul cursului: Pompa de insulina si Glucomonitorizarea continuă – teorie şi practică
Locul desfăşurării: Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie; Boli metabolice
Perioada: 23-24 ian. 2020
Durata: Nr. ore teorie – 2 ore/ zi – 2 zile
Nr. ore demonstratii practice – 3 ore / zi – 2 zile
Nr. ore evaluare finala – 3 ore
Cadru didactic: Coordonator – Prof. Dr. Gabriela Roman
Colaborator – As Univ Dr. Dana Ciobanu, Sef Lucr. Dr. Anca Craciun
Preţul Cursului: 150 RON medici; 50 RON pentru asistente
Adresabilitate: medici specialişti/primari de diabet, nutritie, boli metabolice, asistente medicale licențiate
Număr Minim/Maxim: 5 – 20 cursanţi

81. Titlul cursului: Pompa de insulina si Glucomonitorizarea continuă – teorie şi practică
Locul desfăşurării: Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie; Boli metabolice
Perioada: 26-27 martie 2020
Durata: Nr. ore teorie – 2 ore/ zi – 2 zile
Nr. ore demonstratii practice – 3 ore / zi – 2 zile
Nr. ore evaluare finala – 3 ore
Cadru didactic: Coordonator – Conf Dr. Cornelia Bala,
Colaborator – As Univ Dr. Camelia Vonica, Sef Lucr. Dr. Anca Craciun
Preţul Cursului: 150 RON medici; 50 RON pentru asistente
Adresabilitate: medici specialişti/primari de diabet, nutritie, boli metabolice, asistente
medicale licențiate
Număr Minim/Maxim: 5 – 20 cursanţi

82. Titlul cursului: Pompa de insulina si Glucomonitorizarea continuă – teorie şi practică
Locul desfăşurării: Centrul Clinic de Diabet, Nutriţie; Boli metabolice
Perioada: 18-19 iunie 2020
Durata: Nr. ore teorie – 2 ore/ zi – 2 zile
Nr. ore demonstratii practice – 3 ore / zi – 2 zile
Nr. ore evaluare finala – 3 ore
Cadru didactic: Coordonator – Prof. Dr. Gabriela Roman
Colaborator – Conf. Dr. Cornelia Bala, As. Univ. Dr. Andrada Muresan, Sef L. Dr. Anca Craciun
Preţul Cursului: 150 RON medici; 50 RON pentru asistente
Adresabilitate: medici specialişti/primari de diabet, nutritie, boli metabolice, asistente medicale licențiate
Număr Minim/Maxim: 5 – 20 cursanţi

EDUCAȚIE FIZICĂ
83. Titlul cursului: Acțiuni și efecte anti-oboseală ale polifenolilor, abordare
interdisciplinară
Locul desfasurarii: Disciplina Educație fizică și sport și disciplina Fiziopatologie
Perioada: 20-24 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14
Nr. ore demonstratii practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 6
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: conf. Dr. Mihai Kiss, șef l. Dr. Ramona Jurcău, șef l. Dr. Cornelia Popovici
Colaboratori: Prof. Dr. Emilia Grossu, conf. Dr. Emilia Suharovschi, lector Florin Trif, dr. Ioana Jurcău, ing. Dr. Nicolae Colceriu, dr. Alexandrina Fărăgău, Mihaela Ilie, Daniela Hărănguș
Pretul cursului: 100 LEI
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, Medicină dentară, farmacie, Psihologie, Sport, medici specialisti, primari
Nr. minim-maxim de cursanti:10-30

ENDOCRINOLOGIE
84. Titlul cursului: Osteodensitometria cu raze X in diagnosticul si monitorizarea osteoporozei
Locul desfasurarii: Clinica Endocrinologie
Perioada: 20 – 21 februarie 2020
Durata (ore): 10 ore
Nr ore teoretice: 5
Nr ore demonstratii practice: 4
Nr ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Carmen Georgescu
Colaboratori: Șef lucrări dr. Ioana Ilie, Asist. Univ. dr. George Dorin Pop
Pretul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari endocrinologi, reumatologi, balneo-fiziokinetoterapie, medicina interna, medici de familie
Nr. minim-maxim de cursanti: 5-15

85. Titlul cursului: Aplicatii ale ultrasonografiei in patologia tiroidiana si
paratiroidiana – update
Locul desfasurarii: Clinica Endocrinologie
Perioada: 21 – 23 ianuarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstratii practice: 8
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. dr. Carmen Georgescu
Colaboratori: Șef lucrări dr. Ana Valea, Șef lucrări dr. Ioana Ilie, Șef lucrări dr. Alina Silaghi, Asist. Univ. dr. George Dorin Pop
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari endocrinologi, medicină internă, medici de familie
Nr. minim-maxim de cursanti: 5-15

86. Titlul cursului: Actualitati in patologia autoimuna endocrina
Locul desfasurarii: Clinica Endocrinologie
Perioada: 12 – 13 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstratii practice: 5
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 5
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Sef lucari. Dr. Ana Valea
Pretul cursului: 100 LEI
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, medici de familie, medici specialişti/primari (endocrinologie, ginecologie, pediatrie)
Nr. minim-maxim de cursanti: 5-10

87. Titlul cursului: Patologia de receptor in endocrinologie
Locul desfasurarii: Clinica Endocrinologie
Perioada: 29 – 30 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstratii practice: 5
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 5
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Sef lucrari. Dr. Alina Silaghi
Colaboratori: Prof. Dr. Carmen Georgescu, Sef lucr. Dr. Ana Valea, As.Univ. Dr. Pop George, As. Univ. Dr. Monica Socol-Goia
Pretul cursului: 150 LEI
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, medici specialişti/primari endocrinologie
Nr. minim-maxim de cursanti: 5-10

EPIDEMIOLOGIE
88. Titlul cursului: Imunizările active în secolul XXI. Câştigarea aderenţei pentru imunizarile active recomandate de OMS şi autoritatea naţională
Locul desfăşurarii: Disciplina Epidemiologie, Str. Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj-Napoca şi în deplasare la solicitare.
Perioada: 20-23 noiembrie 2019
Durata: Număr ore teoretice: 24
Număr ore evaluare finală: 2
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu
Colaboratori: Sef lucrări Dr. Radu Coman, Dr. Ioan Mureşan, Dr. Emiliana Costiug
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici de familie, medici specialişti/primari de pediatrie, boli infecţioase şi epidemiologie.
Număr minim-maxim de cursanţi 10-60.
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Disciplina Epidemiologie-Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 0264594655; Email: aradulescu@umfcluj.ro.

89. Titlul cursului: Infecții la pacienți cu imunosupresie – profilaxie și abordări terapeutice
Locul desfăşurarii: Disciplina Epidemiologie, Str. Iuliu Moldovan nr. 23, Cluj-Napoca şi în deplasare la solicitare.
Perioada: 18-21 martie 2020
Durata: Număr ore teoretice: 24
Număr ore evaluare finală: 2
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Amanda Rădulescu
Colaboratori: Conf. Dr. Mihaela Lupșe, Sef lucr. Dr. Monica Muntean, Șef lucr. Dr. Violeta Briciu
Preţul cursului: 200 lei, 100 lei pentru medici rezidenți
Adresabilitate: medici de orice specialitate, specialişti/primari de boli infecţioase,epidemiologie, pediatrie, medicină internă, reumatologie, oncologie, gastroenterologie
Număr minim-maxim de cursanţi 15-60.
Date de contact pentru informaţii suplimentare:
Disciplina Epidemiologie-Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 0264594655; Email: aradulescu@umfcluj.ro.

90. Titlul cursului: Metode actuale de profilaxie secundară a cancerului
Locul de desfăşurare a cursului: Disciplina de Epidemiologie, Str. Iuliu Moldovan nr. 23,Cluj-Napoca
Perioada: 17-20 iunie 2020
Durata (ore): Număr total de ore: 12
Curs: 8 ore
Lucrări practice: 3 ore
Evaluare finală:1 oră
Coordonator de curs: Sef lucrări Dr. Ofelia Şuteu
Colaboratori: Conf. Dr. Amanda Rădulescu, Asist. Dr. Patricia Ignat, Asist. Dr. Radu Ignat
Preţul: 200 lei, rezidenți 100 lei
Adresabilitate: Medici specialişti/primari în specialităţile: Epidemiologie, Sănătate Publică,Ginecologie, Oncologie, Radioterapie, Medicină de familie, Pediatrie, Anatomie Patologică,Gastroenterologie, Imagistică medicală; manageri, asistenţi medicali licențiați
Număr minim/maxim de cursanţi: 15/50 participanți
Date de contact pentru informaţii suplimentare: email: ofelia.suteu@yahoo.com.

91. Titlul cursului: Validitatea testelor diagnostice cu implicații pentru siguranța deciziilor medicale
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 20-23 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Irina Brumboiu
Colaborator: Conf. Dr. Sorin Dinescu, Conf. Dr. Vasile Melinte, Ass. Prof. Valentina Tzaneva
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate : medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenți medicali licențiați,biologi, chimiști și alt personal cu studii superioare angajat în unități medicale
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 30 participanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare : tel 0364-130.111 int. 174; email:ibrumboiu@umfcluj.ro

92. Titlul cursului: Infecțiile cauzate de Clostridium difficile
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 20-22 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Irina Brumboiu
Colaborator: Conf. Dr. Sorin Dinescu, Conf. Dr. Vasile Melinte, Ass. Prof. Valentina Tzaneva
Preţul cursului: 50 Ron
Adresabilitate : medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenți medicali licențiați, biologi, chimiști și alt personal cu studii superioare angajat în unități medicale
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 30 participanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare : tel 0364-130.111 int. 174; email:ibrumboiu@umfcluj.ro

93. Titlul cursului: Evaluarea comparativă a intervențiilor terapeutice: eficiența și riscul efectelor secundare
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 18-21 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Irina Brumboiu
Colaborator: Prof. Pierre Duhaut, Prof. Yves Matillon, Assoc. prof. Thomsen Reimar, Assoc prof. Joel Ladner, Conf. Dr. Sorin Dinescu
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenți medicali licențiați,biologi, chimiști și alt personal cu studii superioare angajat în unități medicale
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 30 participanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare : tel 0364-130.111 int. 174; email: ibrumboiu@umfcluj.ro

94. Titlul cursului: Profilul de rezistență a tulpinilor bacteriene izolate curent corelată cu utilizarea prudentă a antibioticelor
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 20-23 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Irina Brumboiu
Colaborator: Conf. Dr. Sorin Dinescu, Conf. Dr. Vasile Melinte, Ass. Prof. Valentina Tzaneva
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate : medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenți medicali licențiați,biologi, chimiști și alt personal cu studii superioare angajat în unități medicale
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 30 participanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare : tel 0364-130.111 int. 174; email: ibrumboiu@umfcluj.ro

95. Titlul cursului: Supravegherea stării de portaj al personalului medical
Locul desfăşurării: Catedra Epidemiologie, str. Iuliu Moldovan, nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 17-20 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr.ore demonstraţii practice: 8
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator Conf. Dr. Irina Brumboiu
Colaborator: Conf. Dr. Sorin Dinescu, Conf. Dr. Vasile Melinte, Ass. Prof. Valentina Tzaneva
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate : medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenți medicali licențiați,biologi, chimiști și alt personal cu studii superioare angajat în unități medicale
Adresabilitate : medici din orice specialitate, asistenți medicali licențiați, biologi, chimiști și  alt personal angajat în unități medicale
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 30 participanţi
Date de contact pentru informaţii suplimentare : tel 0364-130.111 int. 174; email: ibrumboiu@umfcluj.ro

FARMACOLOGIE, TOXICOLOGIE SI FARMACOLOGIE CLINICĂ
96. Titlul cursului: Droguri și dependențe
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 11-13 octombrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 24
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – conf. Dr. Ioana Corina Bocșan
Colaborator –sef lucrari dr. Sabin Octavia, asistent Armean Sebastian
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, medici specialişti/primari medicina de familie, medicina interna, psihiatrie, neurologie, medicina de
urgenta, medicina muncii, ATI
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Armean Sebastian, email – sebastian.armean@gmail.com

97. Titlul cursului: Antibioticoterapie practică
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 15-30 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstratii practice: 4
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – sef lucrari Sabin Octavia, conf dr. Bocsan Corina, sef lucr. Dr. Neag Maria
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, medici specialişti/primari medicina de familie, medicina interna, pediatrie, boli infectioase,dermatologie, ATI, medicina de urgenta, pneumologie, nefrologie, ginecologie, chirurgie,
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Sef lucr. Dr. Sabin Octavia, email –octaviasabin@gmail.com

98. Titlul cursului: Tratamentul durerii – actualități
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 15-30 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstratii practice: 4
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – conf dr. Bocsan Corina, sef lucrari dr. Militaru Claudia, sef lucr. Dr. Sabin
Octavia, sef lucr. Dr. Schiotis Ruxandra
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari
medicina de familie, medicina interna, neurologie, oncologie, reumatologie, medicina de urgenta, ortopedie, ATI,
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Conf. Dr. Bocsan Corina, email
– bocsan.corina@ umfcluj.ro

99. Titlul cursului: Corticoterapia – prezent si viitor
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 1- 15 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 24
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – sef. L. Dr. Schiotis Ruxandra, conf. dr. Bocsan Corina, sef. l. Dr. Sabin Octavia
Pretul cursului : 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari medicina de familie, medicina interna, dermatologie, alergologie, reumatologie, nefrologie,
gastroenterologie, pneumologie, reabilitare medicala, endocrinologie
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Sef lucr. Dr. Schiotis Ruxandra,
email – ruxandra.schiotis@umfcluj.ro

100. Titlul cursului: Principii de tratament in sarcină, lactație, la copil si
varstnic
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 15-30 ianuarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstratii practice: 4
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – Sef lucr. Dr. Neag Maria, conf dr. Bocsan Corina, asist univ. dr. Boca Andreea
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari
medicina de familie, medicina interna, dermatologie, alergologie, reumatologie, ginecologie,
pediatrie, neonatologie, ATI, geriartrie
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Sef lucrari Neag Maria, email –
maria.neag@umfcluj.ro, borosmeda@yahoo.com

101. Titlul cursului: Dermatofarmacologie
Locul desfasurarii: sediul catedrei. La cerere se poate desfasura si in alte localitati (nr. minim de cursanti 15)
Perioada: 1-10 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstratii practice: 4
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – conf. dr. Bocsan Corina, asist. univ. dr. Boca Andreea
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari
medicina de familie, medicina interna, dermatologie, alergologie, reumatologie, pediatrie,
neonatologie, geriartrie
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – Asist univ. Boca Andreea, email
– boca.andreea@hotmail.com

102. Titlul cursului: Principii de buna practica de laborator (GLP)
Locul desfasurarii: sediul catedrei.
Perioada: 1-15 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 14
Nr. ore demonstratii practice: 10
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul did. de predare: coordonator – Prof. dr. Buzoianu Anca
Colaborator – conf. dr. Bocsan Corina, cercetator Pop Raluca
Pretul cursului: 400 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari
medicina de familie, medicina interna, dermatologie, alergologie, reumatologie, pediatrie,neonatologie, geriartrie, medicina de laborator, medicina de urgenta
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – CSIII Pop Raluca, email –
raluca_parlog@yahoo.com

103. Titlul cursului: Biostatistică medicală în studii clinice
Locul desfasurarii: sediul catedrei.
Perioada: 1-15 octombrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Cadrul did. de predare: coordonator – conf. dr. Bocsan Corina
Colaborator – asist. univ. Dr. Vesa Stefan, sef lucr. Neag Maria, asist. univ. dr. Vlaicu Sonia
Pretul cursului: 250 RON
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Stomatologie/Farmacie, specialişti/primari
Nr. min-max de cursanţi: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare – asist. univ. Dr. Vesa Stefan,
email – stefanvesa@gmail.com

FIZIOLOGIE
104. Titlul cursului: Interrelația stres oxidativ – inflamații în diferite modele
experimentale
Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Clichici Simona
Colaboratori: Prof. Dr. Suciu Șoimița, Prof. Dr. Filip Adriana, Șef Lucr. Dr. Irina Haranguș
Departamentul de Știinte preclinice, Universitatea de Medicină Oradea
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Otilia Micle
Colaborator: Prof. Dr. Mariana Mureșan
Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală
Prețul cursului: 100 Ron
Locul desfășurării: Facultatea de Medicină Oradea
Data desfășurării: 30.10.2019- 2.11.2019
Adesabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici specialişti/primari medicină de familie, gastroenterologi, endocrinologi, chirurgie, medicină internă,etc
Număr minim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof. Dr. Simona Clichici, e-mail:
sclichici@umfcluj.ro

105. Titlul cursului: Modularea prin compuși naturali a stresului oxidativ și
inflamației în diferite patologii induse experimentale
Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Șoimița Suciu
Colaboratori: Prof. Dr. Adriana Filip, Prof. Dr. Clichici Simona, Șef Lucr. Dr. Irina Haranguș
Departamentul de stiinte preclinice, Universitatea de Medicină Oradea
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Otilia Micle
Colaborator: Prof. Dr. Mariana Mureșan
Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală
Prețul cursului: 100 Ron
Locul desfășurării: Spitalul Județean Baia-Mare
Data desfășurării: 05.11.2019- 09.11.2019
Adesabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici specialişti/primari medicină de familie, gastroenterologi, endocrinologi, chirurgie, medicină internă,etc
Număr minim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof.. Dr. Adriana Filip, e-mail:
adrianafilip33@yahoo.com

106. Titlul cursului: Efectul modulator al compușilor naturali în afectarea
șistemului nervos central și periferic
Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Adriana Filip
Colaboratori: Prof. Dr. Clichici Simona, Prof. Dr. Șoimița Suciu, Șef Lucr. Dr. Irina Haranguș
Departamentul de stiinte preclinice, Universitatea de Medicină Oradea
Coordonator: Prof. Dr. Mariana Mureșan
Colaborator: Conf. Dr. Otilia Micle
Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală
Prețul cursului: 100 Ron
Locul desfășurării: Facultatea de Medicină Oradea
Data desfășurării: 15.01.2020 – 18.01.2020
Adesabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici specialişti/primari medicină de familie, gastroenterologi, endocrinologi, chirurgie, medicină internă,etc
Număr minim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof.. Dr. Adriana Filip, e-mail:
adrianafilip33@yahoo.com

107. Titlul cursului: Impactul stresului oxidativ modulat de administrarea de polifenoli din plante în patologia neurologică.
Disciplina Fiziologie UMF Cluj-Napoca
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Șef Lucr. Dr. Irina Haranguș
Colaboratori: Prof. Dr. Clichici Simona, Prof. Dr Filip Adriana, Prof. Dr. Suciu Șoimița
Departamentul de științe preclinice, Universitatea de Medicină Oradea
Coordonator: Prof. Dr. Mariana Mureșan
Colaborator: Conf. Dr. Otilia Micle
Durata: 20 ore teoretice + 3 ore de evaluare finală
Prețul cursului: 100 Ron
Locul desfășurării: Spitalul județean Baia Mare
Data desfășurării: 21.01.2020- 25.01.2020
Adesabilitate: biologi, chimiști, medici medicină generală, medici specialişti/primari medicină de familie, gastroenterologi, endocrinologi, chirurgie, medicină internă,etc
Număr minim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Șef Lucr. Dr. Irina Haranguș, email: ichis@umfcluj.ro

FIZIOPATOLOGIE
108. Titlul cursului: Actualități în diagnosticul fiziopatologic al inflamațiilor
Locul desfăşurării: Disciplina de Fiziopatologie
Perioada: 4-8 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 15
Nr. ore demonstraţii practice: 15
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Alina Elena Pârvu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicina, Medicina Dentara, medici specialişti/primari, Farmacie, Biologie, Chimie, absolvenţi ai altor facultăţi
Nr. min. de cursanţi: 5

109. Titlul cursului: Actualități în fiziopatologia oxidului nitric
Locul desfăşurării: Disciplina de Fiziopatologie
Perioada: 9-13 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 15
Nr. ore demonstraţii practice: 15
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Alina Elena Pârvu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicina, Medicina Dentara, Farmacie, medici
specialişti/primari, Biologie, Chimie, absolvenţi ai altor facultăţi
Nr. min. de cursanţi: 5

110. Titlul cursului: Pigmenții naturali și implicațiile lor în modularea
stresului
Locul desfășurării: Disciplina de Fiziopatologie
Perioada: 2-6 Aprilie 2020
Nr. ore teoretice: 14
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagi/ lucrări practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare – Coordonatori: 1. Șef Lucrări. dr. Ramona Jurcău
2. Șef Lucrări. dr. Carmen Sfrângeu
3. Șef Lucrări. dr. Monica Borda – Disciplina de Reabilitare Medicală
Colaboratori: 1. Conf. Dr. Ramona Suharovschi, USAMV, Cluj-Napoca
2. Adriana Vlad, Elite Nutriția, Cluj-Napoca
3. Dr. Ioana Jurcău, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
4. Dr. Ing. Colceriu Nicolae, USAMV, Cluj-Napoca
5. Dr. Alexandrina Fărăgău, CMI, Cluj-Napoca
6. Daniela Hărănguș, Lignum Vitae, Cluj-Napoca
7. Camelia Dolha, Vitamix, Cluj-Napoca
8. Dr. Gabriela Gavrea, Spitalul Turda
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie,Psihologie și Sport, medici specialişti şi medici primari
Pretul cursului: 100 RON
Nr. de cursanți: 10-30

111. Titlul cursului: Valoarea cosmetică anti-îmbătrânire a ingredientelor
naturale, incursiune fiziopatologică
Locul desfășurării: Disciplina de Fiziopatologie
Perioada: 9-13 Aprilie 2020
Nr. ore teoretice: 14
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagi/ lucrări practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare – Coordonatori: 1. Șef Lucrări. dr. Ramona Jurcău
2. Șef Lucrări. dr. Carmen Sfrângeu
3. Conf. Dr. Daniela Hanganu – Disciplina Farmacognozie
Colaboratori: 1. Conf. Dr. Ramona Suharovschi, USAMV, Cluj-Napoca
2. Daniela Hărănguș, Lignum Vitae, Cluj-Napoca
3. Dr. Ioana Jurcău, Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
4. Dr. Ing. Colceriu Nicolae, USAMV, Cluj-Napoca
5. Dr. Alexandrina Fărăgău, CMI, Cluj-Napoca
6. Dr. Ovidiu-Vasile Gavra, Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
7. Mihaela Mureșan, Natural Green Cosmetics, Cluj-Napoca
8. Dr. Gabriela Gavrea, Spitalul Turda
Pretul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie,
Psihologie și Sport, medici specialişti şi medici primari
Nr. de cursanți: 10-30

112. Titlul cursului: Polifenoli din semințe și sănătatea, mecanime si modulare
Locul desfășurării: Disciplina de Fiziopatologie UMF
Perioada: 26-30 Aprilie 2020
Nr. ore teoretice: 14
Nr.ore demonstrații practice: 10
Nr.ore stagi/ lucrări practice: 6
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare – Coordonatori: 1. Șef Lucrări. dr. Ramona Jurcău
2. Conf. Dr. Mihai Kiss – Disciplina de Educație Fizică și sport
3. Conf. Dr. Octavian Andercou – Disciplina Chirurgie 2
4. Șef Lucrări. dr. Carmen Sfrângeu
Colaboratori: 1. Conf. Dr. Ramona Suharovschi, USAMV, Cluj-Napoca
2. Raffaele Alain Moro, Embreise Italia
3. Dr. Ioana Jurcău, Spitalul Clinic Urgență pentru de Copii Cluj-Napoca
4. Dr. Ing. Colceriu Nicolae, USAMV, Cluj-Napoca
5. Dr. Ovidiu-Vasile Gavra, Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
6. Dr. Gabriela Gavrea, Spitalul Turda
7. Iulia Hădărean, Solaris, București
8. Ioana Onea, Dacia Plant, Brasov
Pretul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie,Psihologie și Sport, medici specialişti şi medici primari
Nr. de cursanți: 10-30.

HEMATOLOGIE
113. Titlul cursului: Diagnosticul si tratamentul pancitopeniilor in bolile
hematologice
Locul desfăşurării: Disciplina de hematologie, B-dul 21 decembrie nr 73, Cluj-Napoca
Perioada: 2-6 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstraţii practice: 8
Nr. ore evaluare finală:2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Anca Bojan
Colaboratori: Dr. Anca Vasilache, Dr. Mariana Patiu, Sef lucr. Dr. Laura Urian, Dr. Elena
Cristina Selicean, Sef lucr. Dr. Tunde Torok, Sef lucr. Dr. Ciprian Tomuleasa, Sef lucr. Dr. Andrada Parvu, Dr. Mirela Marian
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate : medici specialisti si primari de hematologie clinica, medicina de laborator,
medicina interna, medicina de familie
Nr. min. – max. de cursanţi:20-40
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Anca Bojan, 0744397264

HISTOLOGIE
114. Titlul cursului: Ovarul, aspecte morfologice şi imagistice
Locul desfăşurării: disciplina histologie şi disciplina obstetrică – ginecologie II
Perioada: 18 – 27 Martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr. ore demonstraţii practice: 6
Nr. Ore lucrări practice: 8
Nr. Ore evaluare finală: 6
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu
Colaboratori: Prof. Dr. Dan Mihu, Conf. Dr. Razvan Ciortea, Sef. Lucr. Dr. Carmen Melincovici, Conf. Dr. Măluţan Andrei
Preţul cursului: 200 Ron
Adresabilitatea: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti, medici primari
Nr. min – max de cursanţi: 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare:
Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu – carmenmihu2004@yahoo.com

115. Titlul cursului: Tumori cutanate. Corelaţii biomicroscopice
Locul desfăşurării: Disciplina Histologie
Perioada: 12.10.2019
Durata (ore): 8
Nr. ore teoretice: 3 ore
Nr.ore demonstraţii practice (lucrări practice): 4 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Maria Crişan
Colaboratori: Conf. Dr. Doiniţa Crişan (Anatomie patologică), Asist.univ. Dr. Alexandra Buruiană (Anatomie-patologică), Şef. luc. Dr. Carmen Melincovici (Histologie) Dr.
Bungardean Maria (Anatomie patologică).
Preţul cursului: 200 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari dermatologi,
medici de familie, etc
Nr. min-max de cursanţi: minim 5, maxim 10
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Maria Crişan
maria.crisan@umfcluj.ro; mcrisan7@yahoo.com

116. Titlul cursului: Citologia şi morfopatologia glandei tiroide
Locul desfăşurării: Catedra de histologie şi Anatomie Patologică
Perioada: 13– 15 iulie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. Ore lucrări practice: 12
Nr. ore evaluare finala 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Alina Şovrea & Conf. Dr. Doiniţa Crişan
Colaboratori: Dr. Liliana Resiga, Sef l. dr. Carmen Georgiu, Sef l. dr.Bianca Bosca, Sef l. dr.
Eleonora Dronca
Preţul cursului: 300 Ron
Adresabilitatea: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari Anatomie
Patologică, Endocrinologie, Oncologie, Medicină de familie
Nr. min – max de cursanţi: 5 – 30
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr. Șovrea Alina –
a_sovrea@yahoo.com

IGIENĂ
117. Titlul cursului: Aspecte actuale ale calității aerului interior
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur 6
Perioada: 1-15 octombrie 2019
Durata: 24 ore Nr. ore teoretice: 18 ore
Nr. ore demonstrații practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Monica Popa
Colaboratori: Conf. Dr. Dana Sîrbu, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui,
Asist. Dr. Ciuciuc Nina
Prețul cursului: 200 lei si 120 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități .
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

118. Titlul cursului: Alimentația factor de risc sau de protecție al bolilor
cronice
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 1-15 noiembrie 2019
Durata: 32 ore: Nr. ore teoretice: 26 ore
Nr. ore demonstrații practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Dana Sîrbu
Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Nasui,
Asist. Dr. Ciuciuc Nina
Prețul cursului: 200 lei si 120 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități.
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

119. Titlul cursului: Prevenirea și reducerea fumatului-situația și provocările
din România
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 12-25 noiembrie 2019
Durata: 21 ore, din care: 10 ore teoretice
10 re demonstratii practice
1 oră evaluare finală
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.dr. Lucia Maria Lotrean
Colaboratori: Cornel Radu-Loghin (European Network for Smoking and Tobacco Prevention)
Prețul cursului: 120 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenti medicali licențiați
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 20

120. Titlul cursului: Rolul igienei in prevenirea infecțiilor nozocomiale
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 2-7 decembrie 2019
Durata: 26 ore Nr. ore teoretice: 14 ore
Nr. ore demonstrații practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Curseu
Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Dana Sîrbu, Sef. lucr. Dr. Bogdana Năsui,
Asist. dr. Ciuciuc Nina
Prețul cursului: 150 lei si 120 ei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, Medicină Dentară, medici specialişti/primari în igienă și alte specialități .
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10

121. Titlul cursului: Actualități si tendințe privind rolul igienei în practica
stomatologică
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 1-15 martie 2020
Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 24 ore
Nr. ore demonstrații practice: 6 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr Dana Sîrbu
Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Bogdana Năsui,
Asist. Univ. dr. Nina Ciuciuc
Prețul cursului: 200 lei si 120 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități.
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10

122. Titlul cursului: Apele reziduale din mediul spitalicesc: riscuri și control
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 16-31 martie 2020
Durata 30 ore: Nr. ore teoretice: 14 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Prof. Dr. Monica Popa
Colaboratori: Conf. Dr. Dana Sîrbu, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef l. Dr. Bogdana Năsui
Prețul cursului: 150 lei si 120 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10

123. Titlul cursului: Promovarea sănătăţii în rândul copiilor, adolescenţilor şi tinerilor
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 10-24 martie 2020
Durata: 21 ore, din care:10 ore teoretice
10 re demonstratii practice
1 ora evaluare finală
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.dr. Lucia Maria Lotrean
Colaboratori: Prof.dr. Monica Popa
Prețul cursului: 120 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari din orice specialitate, asistenti medicali licențiați
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 20

124. Titlul cursului: Mediul si sănătatea – optimism sau pesimism?
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 1-15 aprilie 2020
Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 16 ore
Nr. ore demonstrații practice: 14 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare:Coordonator: Conf. Dr. Daniela Curseu
Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Dana Sîrbu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui,Asist. Dr. Ciuciuc Nina
Prețul cursului: 200 lei si 150 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 10

125. Titlul cursului: Când alimentele sănătoase devin nesănătoase
Locul desfăşurării: Disciplina de Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 2-15 mai 2020
Durata: 4 x 6 ore = 24 ore, din care: 18 ore teoretice
– 4 ore demonstrații practice
– 2 ore evaluare finală
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Preţul cursului: 130 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină, medici specialişti/primari de Igienă
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

126. Titlul cursului: Consiliere personalizată pentru un stil de viaţă sănătos
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 13-27 mai 2020
Durata: 21 ore, din care: 10 ore teoretice
– 10 ore demonstratii practice
– 1 ora evaluare finală
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf.dr. Lucia Maria Lotrean
Colaboratori: Prof.dr. Monica Popa
Prețul cursului: 120 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari din orice specialitate, farmacisti, asistenti medicali
licențiați
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 20

127. Titlul cursului: Contaminarea alimentelor şi patologia umană
Locul desfășurării: Disciplina Igienă, Str.Pasteur 6
Perioada: 15-25 mai 2020
Durata: 32 ore Nr. ore teoretice: 26 ore
Nr. ore demonstrații practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Dana Sîrbu
Colaboratori: Prof. Dr. Monica Popa, Conf. Dr. Daniela Curseu, Sef lucr. Dr. Bogdana Năsui,
Asist.Dr. Ciuciuc Nina
Prețul cursului: 200 lei si 120 lei doctoranzi cu frecvență
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari în igienă și alte
specialități .
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

128. Titlul cursului: Program strategic de încurajare a unor comportamente
prietenoase pentru mediu
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 15-31 mai 2020
Durata: 4 x 6 ore = 24 ore, din care:18 ore teoretice
– 4 ore demonstrații practice
– 2 ore evaluare finală
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Preţul cursului: 130 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină, medici specialişti/primari de Igiena
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

129. Titlul cursului: Igiena alimentaţiei – principii de alimentaţie în condiţii de efort fizic
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 1-15 iunie 2020
Durata: 4 x 6 ore = 24 ore, din care: 20 ore teoretice
– 2 ore demonstrații practice
– 2 ore evaluare finală
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Colaboratori: Conf. Dr. Dana Sîrbu
Preţul cursului: 130 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină, medici specialişti/primari de Igiena
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

130. Titlul cursului: Elemente de securitate alimentară în secolul XXI
Locul desfăşurării: Disciplina Igienă, Str. Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca
Perioada: 15-30 iunie 2020
Durata: 4 x 5 ore = 20 ore, din care: 18 ore teoretice
– 2 ore evaluare finală
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. dr. Valeria Laza
Preţul cursului: 110 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Fac. de Medicină, medici specialişti/primari de Igiena
Nr. min.-max. de cursanți: 5 – 15

IMUNOLOGIE
131. Titlul cursului: Imunoterapia specifică cu alergen-aspecte practice și
actualități
Locul desfăşurării: Amfiteatrul IRGH Profesor Doctor Octavian Fodor, Cluj-Napoca
Perioada: 9-12 decembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore demonstraţii practice: 6
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Diana Deleanu
Colaboratori: Sef lucr dr. Muntean Adriana, Irena Nedelea
Pretul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultătii de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie,
medici specialişti/primari Alergologie şi Imunologie Clinică, Pneumologie, Pediatrie, Medicină Internă.
Nr. min – max de cursanti: 5-50
Date de contact pentru informaţii suplimentare : deleanudiana@yahoo.com;
munteanadriana77@gmail.com

INFORMATICĂ MEDICALĂ ŞI BIOSTATISTICĂ
132. Titlul cursului: Utilizarea aplicațiilor statistice în studiile medicale
Locul desfăşurării: Disciplina de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 1-15 mai 2020
Durata (ore): 18 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Tudor DRUGAN
Colaborator: SL Dr Tudor CĂLINICI
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină / Medicină Dentară / Farmacie, medici specialişti/primari, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr. min-max de cursanţi: minim 5 cursanţi – maxim 20 cursanţi
Persoana de contact: Prof. Dr. Tudor DRUGAN – tdrugan@umfcluj.ro

133. Titlul cursului: Elemente de statistică pentru registratorii medicali
Locul desfăşurării: Disciplina de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 15-30 aprilie 2020
Durata (ore): 18 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: SL Dr Tudor CĂLINICI
Colaborator: Prof. Dr. Tudor DRUGAN
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină / Medicină Dentară / Farmacie, medici specialişti/primari, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr. min-max de cursanţi: minim 5 cursanţi – maxim 20 cursanţi
Persona de contact: Șef Lucr. Tudor Călinici – tcalinici@umfcluj.ro

134. Titlul cursului: Realizarea rapidă a site-urilor web
Locul desfăşurării: Disciplina de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 15-30 martie 2020
Durata (ore): 18 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Tudor DRUGAN
Colaborator: Sef l. Dr. Tudor CĂLINICI
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină / Medicină Dentară / Farmacie, medici specialişti/primari, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr. min-max de cursanţi: minim 5 cursanţi – maxim 20 cursanţi
Persoana de contact: Prof. Dr. Tudor DRUGAN – tdrugan@umfcluj.ro
135. Titlul cursului: Baze de date și instrumente de lucru colaborativ în
domeniul medical
Locul desfăşurării: Disciplina de Informatică Medicală, Pasteur 6, Cluj
Perioada: 1-15 noiembrie 2019
Durata (ore): 18 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Sef L. Dr. Tudor CĂLINICI
Colaborator: Prof. Dr. Tudor DRUGAN
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină / Medicină Dentară / Farmacie, medici specialişti/primari, absolvenţi ai altor facultăţi, etc.
Nr. min-max de cursanţi: minim 5 cursanţi – maxim 20 cursanţi
Persona de contact: Șef Lucr. Tudor Călinici – tcalinici@umfcluj.ro
136. Titlul cursului: Analiza statistica a datelor rezultate din evaluari repetate
Locul desfăşurării: Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică – Str. Louis Pasteur nr. 6,
400349 Cluj-Napoca
Perioada: 10-28 Februarie 2020
Durata (ore): 32
Nr. ore teoretice: 12 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 18 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Sorana D. BOLBOACĂ
Colaboratori: Sef Lucr. Dr. Cosmina BONDOR, Sef Lucr. Dr. Mihaela IANCU
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari, absolvenţi ai Facultăţii de Medicină / Medicină
Dentară / Farmacie
Nr. min-max de cursanţi: 5-20
Persona de contact: Prof. Dr. Sorana Bolboacă – sbolboaca@umfcluj.ro

137. Titlul cursului: Citirea critică și înțelegerea rezultatelor articolelor
medicale
Locul desfăşurării: Disciplina Informatică Medicală şi Biostatistică – Str. Pasteur nr. 6, Cluj
Perioada: 15-31 Ianuarie 2020
Durata (ore): 20
Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. Dr. Daniel-Corneliu Leucuța, Conf. Dr.
Horațiu Alexandru Colosi
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti / primari, absolvenţi ai facultăţii de Medicină / Medicină
Dentară / Farmacie, absolvenţi ai altor facultăţi.
Nr. min-max de cursanţi: minim 5 cursanţi – maxim 20 cursanţi
Persoana de contact: Conf. Dr. Daniel Leucuța – dleucuta@umfcluj.ro

MEDICALA I – MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIE ȘI
GASTROENTEROLOGIE
138. Titlul cursului: Anticoagulantele orale – de la teorie la practică
Locul desfăşurării cursului: Cluj Napoca, Clinica Medicală I – Disciplina Medicină Internă,
Cardiologie şi Gastroenterologie
La cerere se poate desfășura și ȋn alte localităţi (nr. minim de cursanti 10)
Perioada: 14-15 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator curs: Şef lucr. dr. Anca Daniela Farcaş
Colaboratori: Şef lucr. dr. Mirela-Anca Stoia, Șef lucr. dr. Mihaela Mocan, Şef lucr. dr. Florin Petru Anton, Asist. univ. dr. Roxana Mihaela Chiorescu, Asist. univ. dr. Larisa Diana
Mocan Hognogi
Adresabilitate: medici specialişti / primari cardiologie, medicină internă, gastroenterologie,
ATI, medici generaliști, medicină de familie, geriatrie, medicină de urgenţă
Preţul cursului: 120 lei
Număr minim de cursanţi: 10
Număr maxim: 35
139. Titlul cursului: Antiagregantele în patologia cardiovasculară – de la
recomandări actuale la practica clinică
Locul desfăşurării cursului: Cluj Napoca, Clinica Medicală I – Disciplina Medicină Internă,
Cardiologie şi Gastroenterologie
La cerere se poate desfășura și ȋn alte localităţi (nr. minim de cursanti 10)
Perioada: 21-22 noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator curs Şef lucr. dr. Florin Petru Anton
Colaboratori: Şef lucr. dr. Mirela-Anca Stoia, Şef lucr. dr. Anca Daniela Farcaş, Șef lucr. dr. Mihaela Mocan, Asist. univ. dr. Roxana Mihaela Chiorescu, Asist. univ. dr. Larisa Diana
Mocan Hognogi
Adresabilitate: medici specialişti / primari cardiologie, medicină internă, gastroenterologie,
ATI, medici generalișt, medicină de familie, geriatrie, medicină de urgenţă
Preţul cursului: 120 lei
Număr minim de cursanţi: 10
Număr maxim: 35

140. Titlul cursului: Ecografia vasculară – noţiuni teoretice, aplicaţii practice,
prezentări de cazuri
Locul desfăşurării cursului: Cluj Napoca, Clinica Medicală I – Disciplina Medicină Internă,
Cardiologie şi Gastroenterologie
47
Perioada: 26-27 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teorie : 8
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator curs Şef lucr. dr. Mirela-Anca Stoia
Colaboratori : Şef lucr. dr. Anca Daniela Farcaş, Şef lucr. dr. Florin Petru Anton, Șef lucr. dr
Mihaela Mocan, Asist. univ. dr. Roxana Mihaela Chiorescu, Asist. univ. dr. Diana Larisa
Mocan-Hognogi
Adresabilitate: medici specialişti / primari cardiologie, medicină internă, chirurgie vasculară,
neurologie, medicină de urgenţă
Preţul cursului: 150 lei
Număr minim de cursanţi: 10
Număr maxim: 15

141. Titlu cursului Dezvoltarea inteligentei emotionale cu implicatii in
optimizarea comportamentului profesional al medicilor
Locul desfăşurării cursului: : Cluj Napoca, Clinica Medicală I – Disciplina Medicină Internă,
Cardiologie şi Gastroenterologie
Perioada: 20-21 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore de curs: 5
Nr. ore demonstraţii practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator curs: Şef lucrări Dr. Anca Daniela Farcaş
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Laura Năstasă (Universitatea Transilvania Brasov)
Adresabilitate: medici specialişti / primari de toate specialitatiile
Preţul cursului: 120 lei
Număr minim de cursanţi: 10
Număr maxim: 15

MEDICALĂ II
142. Titlul cursului: Curs de medicină psihosomatică
Locul desfăşurării: Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca
Perioada: 04.10.2019-05.10.2019
Durata (ore): Nr. ore de curs:12
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice: coordonator: Prof. dr. Dan L Dumitraşcu
Colaboratori: șef l. dr. Mihaela Stanculete, asist. dr. Ștefan Popa
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari familie, internisti, psihiatrii, psihologi
Nr. Min. cursanţi: 5
143. Titlul cursului: Patologie digestivă funcțională. Actualități în
neurogastroenterologie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală II
Perioada: 01-15.03.2020
Durata (ore): Nr. ore de curs: 30
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice: coordonator: Prof. Dr. Dan Dumitraşcu
Colaboratori: Dr. Teodora Surdea Blaga, dr. Liliana David
Preţul: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari gastroenterologie, interne, medicină de familie
Nr. min. cursanţi: 5

MEDICINĂ INTERNĂ-MEDICALĂ III
144. Titlul cursului: Managementul hemoragiei digestive superioare
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 02-06 martie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Nr. ore de evaluare finală: 1 oră
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Daniela Matei
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie, interne, medicină de urgenţă,anestezie şi terapie intensivă şi medicină generală
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 20

145. Titlul cursului: Metodologia prezentării unui caz clinic
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 07-11 octombrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Nr. ore de evaluare finală: 1 oră
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Şef lucrări dr. Daniela Matei
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie, interne
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 25

146. Titlul cursului: Manualitate de start și de perfecționare în endoscopia
diagnostică și intervențională. Activitate practică pe simulator. Asistarea
manoperelor endoscopice live
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Centrul de simulare
Perioada: 13-17 noiembrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice: 5 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 30 ore
Lucrul pe simulator-individual 2 ore/zi și colectiv 4 ore/zi
Nr. ore de evaluare finală: 2 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Marcel Tanțău
Colaboratori: dr. Voicu Mercea
Preţul cursului: 700 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie, interne, chirurgie
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 12

147. Titlul cursului: Endoscopie intervențională
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III, Centrul de simulare
Perioada: 8 ianuarie -22 iunie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 32 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 52 ore
Nr. ore stagiu: 300
Nr. ore de evaluare finală: 3 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator: Prof. dr. Marcel Tanțău
Preţul cursului: 3000 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie cu 2 ani experiență în
endoscopie
Nr. min-max de cursanţi: 5

148. Titlul cursului: Ecoendoscopie digestivă (Partea I)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 6-9 noiembrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore (3 hands-on)
Nr. ore evaluare finală: 1 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator Prof. dr. Andrada Seicean
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie
Nr. min-max de cursanţi: min. 5

149. Titlul cursului: Ecoendoscopie digestivă (Partea II)
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 15-18 ianuarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore (3 hands-on)
Nr. ore evaluare finală: 1 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator Prof. dr. Andrada Seicean
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti / primari în gastroenterologie
Nr. min-max de cursanţi: 2-5

150. Titlul cursului: Endoscopie digestivă de nivel I
Locul desfăşurării: Clinica Medicală III
Perioada: 13-20 martie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Numele cadrului didactic de predare: Coordonator Prof. dr. Marcel Tanțău
Colaborator: dr. Voicu Mercea
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari în gastroenterologie
Nr. min-max de cursanţi: 2-5

MEDICALĂ IV
151. Titlul cursului: Actualități în managementul terapeutic al bolilor
inflamatorii intestinale
Locul desfășurării: Amfiteatrul Clinicii Medicale IV
Perioada: 18.11.2019 – 22.11.2019
Durata (ore): Număr de ore teoretice: 6
Număr de ore demonstrații practice: 4
Număr de ore de lucrări practice: 3
Număr de ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Alina Tanțău
Colaboratori: Conf. Dr. Olga Orășan, Șef Lucrări Dr. Lorena Ciumărnean
Prețul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari medicină
internă, gastroenterologie, chirurgie, reumatologie
Număr minim de cursanți: 5
Număr maxim de cursanți: 8
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare:
Lorena Ciumărnean, mail: lorena.ciumarnean@umfcluj.ro

152. Titlul cursului: Implicații ale bolilor metabolice în patologia
cardiovasculară – de la teorie la practică
Locul desfășurării: Amfiteatrul Clinicii Medicale IV
Perioada: 18-25 Mai 2020
Durata (ore): Număr de ore teoretice: 10
Număr de ore demonstrații practice: 5
Număr de ore de lucrări practice: 5
Număr de ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf dr. Vasile Negrean
Colaboratori: Sef lucr. dr. Angela Cozma, Asist univ. dr. Adela Sitar-Tăut
Prețul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari medicină
internă, cardiologie, endocrinologie, diabet și boli de nutriţie, medicină de familie și chirurgicale
Număr minim de cursanți: 5
Număr maxim de cursanți: 15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare:
Adela Sitar-Tăut: adelasitar@yahoo.com

153. Titlul cursului: Intoxicaţiile – o problemă de sănătate publică
Locul desfășurării: Clinica Medicală IV
Perioada: 11.05.2020 – 15.05.2020
Durata (ore): Număr de ore teoretice: 15
Număr de ore demonstrații practice: 5
Număr de ore de lucrări practice: 5
Număr de ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Șef lucr. Dr. Nicoleta Leach
Colaboratori: Conf. Dr. Vasile Negrean
Prețul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari medicină
internă, medicina de familie, gastroenterologie, medicină de urgenta, ATI, farmacie
Număr minim de cursanți : 5
Număr maxim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare:
Șef lucr. Dr. Nicoleta Leach, e-mail: nicoleta_leach@yahoo.com
154. Titlul cursului: Bolile metabolice și neoplaziile
Locul desfășurării: Clinica Medicală IV
Perioada: 02.03.2020 – 13.03.2020
Durata (ore): Număr de ore teoretice: 15
Număr de ore demonstrații practice: 5
Număr de ore de lucrări practice: 10
Număr de ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Vasile Negrean
Colaboratori: Șef lucr. Dr. Teodora Alexescu

Prețul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari diabet zaharat,
nutriție și boli metabolice, oncologie, gastroenterologie, medicină internă
Număr minim de cursanți : 5
Număr maxim de cursanți: 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare:
Șef lucr. Dr. Teodora Alexescu, e-mail: teodora.alexescu@gmail.com

155. Titlul cursului: Metodologia prezentării de caz clinic tip examen – de la
teorie la practică
Locul desfășurării:Amfiteatrul Clinicii Medicale IV
Perioada: 11-15 Mai 2020
Durata (ore): Număr de ore teoretice: 2
Număr de ore demonstrații practice: 3
Număr de ore de lucrări practice: 10
Număr de ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Conf. Dr. Orășan Olga, Conf. Dr. Negrean Vasile,
Conf. Dr. Tanțău Alina, Șef de lucrări Dr. Cozma Angela
Colaboratori: Șef de lucrări Dr. Țărmure Simina, Asistent universitar Dr. Sitar-Tăut Adela
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialişti/primari specialități
medicale și chirurgicale
Număr minim de cursanți: 5
Număr maxim de cursanți: 8
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare:
Conf. Dr. Orășan Olga – Hilda.orasan@umfcluj.ro

MEDICALǍ V
156. Titlul cursului: Electrocardiografie clinică pentru medici de familie şi
internişti. Curs intensiv
Locul desfăşurării: Clinica Medicală V
Perioada: 4-8 noiembrie 2019
Durata: 25 ore (5 ore/zi). Nr. ore teoretice:13
Nr. ore demonstraţii practice:10
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: Coordonator Prof. Dr. D. Rădulescu
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Şef lucrări Dr. Laurenţiu Stoicescu, Asist.
univ. Dr. Liliana Rădulescu, Asist. univ. Dr. Alin Grosu
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari de medicină de familie şi medicină internă
Nr min./maxim cursanţi 7−20

157. Titlul cursului: Corelaţii clinice, electrocardiografice şi ecocardiografice
în principalele patologii cardiace
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Perioada: 15 noiembrie 2019
Durata: 8 ore Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice:1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator Prof. Dr. D. Rădulescu
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Şef lucrări Dr. Laurenţiu Stoicescu, Asist.
univ. Dr. Liliana Rădulescu, Asist. univ. Dr. Alin Grosu
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari de medicină de familie, medicină internă
Nr min./maxim cursanţi 15−30

158. Titlul cursului: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul insuficienţei
cardiace
Locul desfăşurării: Clinica Medicală V (Spitalul Municipal)
Perioada: 28 februarie 2020
Durata: 8 ore Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice:1
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator Şef lucrări Dr. Laurenţiu Stoicescu
Colaboratori: Prof. Dr. D. Rădulescu, Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Asist. univ. Dr. Liliana
Rădulescu, Asist. univ. Dr. Alin Grosu
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari de medicină de familie, medicină internă, geriatrie
şi cardiologie
Nr min./maxim cursanţi 5−30
159. Titlul cursului: Rolul medicului de familie în depistarea bolilor renale şi criteriile de adresabilitate către nefrolog
Locul desfăşurării: Clinica Medicală V (Spitalul Municipal)
Perioada: 2-6.03.2020
Durata (ore): 12 ore: Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice: 5
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări Dr. Delia Bunea Jivanescu
Preţul cursului: 200 lei (medici specialişti, primari)
Adresabilitate: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari medicină de
familie, medicină internă, nefrologie, diabet, geriatrie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 7-20
160. Titlul cursului: Cardiooncologie
Locul desfăşurării: Clinica Medicală V (Spitalul Municipal)
Perioada: 13.03.2020
Durata (ore): 6 ore: Nr. ore teoretice: 5
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan
Colaboratori: Prof. Dr. D. Rădulescu , Şef lucrări Dr. Laurenţiu Stoicescu, Asist. univ. Dr.
Liliana Rădulescu, Asist. univ. Dr. Alin Grosu
Preţul cursului: 200 lei (medici specialişti, primari)
Adresabilitate: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari medicină de
familie, medicină internă, cardiologie, oncologie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 7-20
161. Titlul cursului: Adaptarea cardiometabolică în relaţie cu chirurgia
bariatrică de tip sleeve gastric
Locul desfăşurării: Clinica Medicală V (Spitalul Municipal)
Perioada: 20.03.2020
Durata (ore): 6 ore: Nr. ore teoretice: 5
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef lucrări Dr. Dana Crişan
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Asist. univ. Dr. Vlad Dudric
Preţul cursului: 200 lei (medici specialişti, primari)
Adresabilitate: Absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari medicină
internă, diabet, cardiologie, chirurgie, medicină de familie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 5-20
162. Titlul cursului: Electrocardiografie clinică pentru medici de familie şi
internişti. Curs intensiv
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Bistriţa
Perioada: 27 martie 2020
Durata: 8 ore Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice:1
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator Prof. Dr. D. Rădulescu
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Şef lucrări Dr. Laurenţiu Stoicescu, Asist.
univ. Dr. Liliana Rădulescu, Asist. univ. Dr. Alin Grosu
Preţul cursului: 200 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari de medicină de familie şi medicină internă
Nr min./maxim cursanţi 15−30

163. Titlul cursului: Boala trombembolică şi sarcina
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Bistriţa
Perioada: 18 aprilie 2020
Durata (ore): 5 ore: Nr. ore teoretice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Sorin Crişan
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Elena Buzdugan, Şef lucrări Dr. Gabriela Caracostea (Clinica
Ginecologie I)
Preţul cursului: 200 lei (medici specialişti, primari)
Adresabilitate: medici specialişti/primari medicină de familie, medicină internă, cardiologie,
obstetrică şi ginecologie
Nr. minim-maxim de cursanţi: 10-30
164. Titlul cursului: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice
cu determinism genetic şi particularităţi legate de vârstă
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Hunedoara
Perioada: 7-8 mai 2020
Durata: 12 ore: Nr. ore teoretice: 9 ore
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 2 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră.
Cadre didactice de predare: Coordonator: Şef Lucrări Dr. Valentin Militaru
Colaboratori: Şef Lucrări Dr. Dana Crişan, Dr. Lucia Burac (Clinica Pediatrie II)
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari internişti, gastroenterologi, pediatri, de familie

MEDICINĂ DE FAMILIE
165. Titlul cursului: Îngrijirile paleative – abordare multiprofesională modernă
Locul desfasurarii: Str.Motilor 19
Perioada: 18-30 noiembrie 2019; 1-15 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: conf.dr. Mira Florea
Colaboratori : Asist. Univ. dr. Pop Rodica Sorina
Pretul cursului: 200 lei
Adresabilitate : absolventi ai Fac.de Medicina/Farmacie, medici specialişti/primari medicina
interna, oncologie, medicina de familie, psihologi, asistenti medicali licențiați, asistenti
sociali
Nr. min-max de cursanţi: 7

166. Titlul cursului: Abilitățile de comunicare in medicina de familie
(ascultarea activa, negocierea si incurajarea participarii, oferirea si primirea
feedback-ului). Facilitati si bariere in comunicarea cu bolnavul si familia.
Confruntarea cu aprecieri critice. Comunicarea in situatii dificile
Locul desfăşurării: Amfiteatrul, str Moților 19, etaj 4
Perioada: 20-30-nov 2019 si 20-30 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore demonstraţii practice: 5
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Mira Florea, Sef l. dr. Onaca Emil, Sef l.
dr. Pop Sorina, Sef l. dr. Puia Aida, Sef l. dr. Marginean Codruta, Sef l. dr. Lazea Cecilia
Colaboratori : Asist. Univ. Dr. Pop Rodica, Asist. Univ. Dr. Revnic Radu, Asist. Univ. Dr.
Cojan Minzat Bianca
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari medicina de familie și alte specialități clinice,
medici specialiști și primari în medicina școlară, medici specialiști din serviciile de urgență,
asistenti medicali licențiați
Nr. min. – max. de cursanţi: 7-40
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf. Dr .Mira Florea,
email:miraflorea17@gmail.com; Dr.Rodica Sorina Pop, telefon 0722625399, email:
drsorinapop@yahoo.com

MEDICINĂ DE URGENȚĂ
167. Titlul cursului: Gestionarea riscurilor clinice în activitatea medicală de
urgență
Locul desfăşurării: Unitatea de Primiri Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean Cluj (la cerere şi în
alte judeţe)
Data : 1 martie 2020 – 8 mai 2020 (se va stabili în funcție de înscrieri orarul)
Durata (ore): 180 ore,
Nr.ore teoretice: 6 ore* 12zile = 72 ore
Nr.ore practică: 108 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 oră – teoretică/ 8 ore practică
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă)
Colaboratori: drd. Andreea Kazamer.
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,
economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim – maxim de cursanţi: minim = 20 cursanţi, maxim = 28 cursanţi
Persoană de contact : Adela.Golea@umfcluj.ro
168. Titlul cursului: Evaluarea eficienței și eficacității clinice în urgență –
Auditul clinic/Auditor clinic în serviciile medicale de urgență
Locul desfăşurării: Unitatea de Primiri Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean Cluj (la cerere şi în
alte judeţe)
Data : 2 decembrie 2019 – 24 ianuarie2020 (se va stabili în funcție de înscrieri orarul)
Durata (ore): 64 ore
Nr.ore teoretice: 6 ore* 6 zile+4 ore*1zi =40 ore
Nr.ore demonstraţii practice 24 ore
Nr.ore evaluare finală: 1 oră – teoretică/ 2 ore practică
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă)
Colaboratori: drd. Andreea Kazamer.
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,
economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim – maxim de cursanţi: minim = 20 cursanţi, maxim = 28 cursanţi
Persoană de contact : Adela.Golea@umfcluj.ro
169. Titlul cursului: Abordarea pacientului critic în camera de gardă în
algoritmi clinico-decizionali aplicați sistemului integrat de urgență
Locul desfăşurării: Unitatea de Primiri Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean Cluj (la cerere şi în
alte judeţe)
Data : 8 -9 mai 2020
Durata (ore): 16 ore
Nr.ore teoretice: 5 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 2 oră (algoritme integrate – discuții cazuri)
Nr.ore demonstraţii practice: 4 oră (exerciţii de manualitate pe simulator)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă)
Colaboratori: Dr. Mihaela Pasc (Medicină Urgență), Asist.dr. Eugenia Mureșan (Medicină
Urgență), Asist.dr. Sorin Lăcan (Medicină Urgență), dr. Maria Petrescu, dr. Mădălina Ghețe.
Preţul cursului: 400 RON, rezident 200 RON
Adresabilitate: medici de medicina generala, medici de orice specialitate care lucrează în
camerele de gardă
Nr. minim – maxim de cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 24 cursanţi
Persoană de contact : Adela.Golea@umfcluj.ro
170. Titlul cursului: Echipa de resuscitare la interfața cu serviciile de urgență
Locul desfăşurării: Unitatea de Primiri Urgenţe Spitalul Clinic Judeţean Cluj (la cerere şi în
alte judeţe)
Data : 24 – 25 aprilie 2020
Durata (ore): 16 ore
Nr.ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 2 ore (algoritme integrate – discuții cazuri)
Nr.ore demonstraţii practice: 5 ore (exerciţii de manualitate pe simulator)
Nr.ore evaluare finală: 1 ore
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Conf. dr. Adela Golea (Medicină de Urgenţă)
Colaboratori: Dr. Mihaela Pasc (Medicină Urgență), Asist.dr. Eugenia Mureșan (Medicină
Urgență), Asist.dr. Sorin Lăcan (Medicină Urgență) dr. Maria Petrescu, dr. Mădălina Ghețe.
Preţul cursului: 400 RON, rezident 200 RON
Adresabilitate: medici de medicina generala, medici de orice specialitate care lucrează în
camerele de gardă, medici stomatologi, farmaciști, AML
Nr. minim – maxim de cursanţi: minim = 12 cursanţi, maxim = 24 cursanţi
Persoană de contact : Adela.Golea@umfcluj.ro
MEDICINĂ LEGALĂ
171. Titlul cursului: Decesul intraspitalicesc – cauze imputabile şi cauze
neimputabile medicului
Locul desfășurării: sediul catedrei de Medicină Legală, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
str. Clinicilor 3-5.
Perioada: 06.01.2020 -31.03.2020
Durata: Nr. ore teoretice: 18
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Perju Dumbravă Dan, Sef.lucr. dr. Rebeleanu
Codrin
Colaboratori: Şef.lucr. dr. Siserman Costel, Şef lucr. Dr. Chiroban Ovidiu, Şef lucr. Dr.
Aniţan Ştefan, Asist Univ. Dr. Ureche Daniel –Ioan
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici primari, specialişti în specialitaţile medicale şi chirurgicale
Nr. min. de cursanţi: minim 5.
172. Titlul cursului: Medicii de familie și clinicienii în fața situațiilor cu
implicații medico-legale: identificarea și gestionarea cazuisticii
Locul desfășurării: sediul catedrei de Medicină Legală, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
str. Clinicilor 3-5.
Perioada: 02.03.2020 -26.03.2020
Durata: Nr. ore teoretice: 24.
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Sef.lucr. dr. Rebeleanu Codrin
Colaboratori: Conf. Dr. Perju Dumbravă Dan, Sef.lucr. dr. Siserman Costel, Asist Univ. Dr.
Ureche Daniel–Ioan
Preţul cursului: 175 RON
Adresabilitate: medici de de familie, medici primari, specialişti în specialitatile medicale si
chirurgicale
Nr. min. de cursanţi: minim 5.
173. Titlul cursului: Introducere în antropologia medico-legală osteologică
Locul desfășurării: sediul catedrei de Medicină Legală, UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,
str. Clinicilor 3-5.
Perioada: 30.03.2020 -16.04.2020
Durata: 12 ore
Nr. ore teoretice: 10
Nr ore practice: 2
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Perju Dumbravă Dan, Sef.lucr. dr. Rebeleanu
Codrin
Colaboratori: Sef.lucr. dr. Siserman Costel, Asist Univ. Dr. Ureche Daniel –Ioan, Asist Univ.
Dr. Cristian Gherman
Preţul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici primari, specialişti în specialitatea medicină legală
Nr. min. de cursanţi: minim 5.
174. Titlul cursului: Actualități în expertiza medico-legală psihiatrică

Locul desfășurării: sediul Catedrei de Medicină Legală, UMF “Iuliu Haţieganu “ ClujNapoca, str. Clinicilor nr. 3-5
Perioada: 14.12.2019- 18.12.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 25
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Perju Dumbravă Dan
Colaborator:, Sef.lucr. dr. Rebeleanu Codrin, Sef. Lucr. Anițan Ștefan, Sef.lucr. dr. Siserman
Costel, Sef Lucr. Dr. Ovidiu Chiroban, Asist. Dr. Daniel Ureche
Preţul cursului: 175 RON
Adresabilitate: medici primari, specialişti în specialitatea medicină legală şi alte specialităţi
conexe, personal de specialitate cu studii superioare din reţeaua de medicină legală
(farmacişti, chimişti, biologi, psihologi, asistenţi medicali licenţiaţi, tehnicieni de laborator
clinic licenţiaţi).
Nr. cursanţi: minim 5
175. Titlul cursului: Expertiza medico-legală în malpraxis
Locul desfășurării: sediul Catedrei de Medicină Legală, UMF “Iuliu Haţieganu “ ClujNapoca, str. Clinicilor nr. 3-5
Perioada: 11.11.2019-15.11.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 25
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Perju Dumbravă Dan , Sef. l. Dr. Chiroban Ovidiu
Colaborator: Sef.lucr. Dr. Rebeleanu Codrin, Sef.lucr. Dr. Siserman Costel, , Asist.univ. dr.
Gherman Cristian, Asist. Univ. Dr. Ureche Daniel
Preţul cursului: 175 RON
Adresabilitate: medici primari, specialişti în specialitatea medicină legală şi alte specialităţi
conexe, personal de specialitate cu studii superioare din reţeaua de medicină legală
(farmacişti, chimişti, biologi, psihologi, asistenţi medicali licenţiaţi, tehnicieni de laborator
clinic licenţiaţi).
Nr. cursanţi: minim 5

MEDICINA MUNCII
176. Titlul cursului: Actualități în Medicina Muncii
Locul desfășurării: Disciplina de Medicina Muncii Cluj-Napoca
Perioada: 27-28.03.2020 ; 03-04.04.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstraţii practice: 8
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 8
Nr. ore evaluare finală: 4
Cadrul didactic de predare: coordonator – Șef lucr. Dr. Armand Râjnoveanu, Șef lucr. Dr.
Răzvan Ionuț
Colaboratori –Asist. Univ. Dr. Maria Bârsan, Asist. Univ. Dr. Andreea Socaciu, Drd.
Andreea Petra Ungur
Preţul cursului: 300 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari de medicina muncii, medici de familie și alte
specialități medicale
Nr. min-max de cursanţi: 20 – 40
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Ovidiu Matros, email:
ovi_mod@yahoo.com, tel.: 0745606369

MICROBIOLOGIE
177. Titlul cursului: Noutăţi în diagnosticul toxoplasmozei
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 9-12 decembrie 2019
Durata (ore): 22 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore lucrări practice 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Carmen Costache
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Ioana Colosi
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/ Medicină Dentară/ Farmacie, medici
specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie, Laborator farmaceutic,
Medicină de Familie, Pediatrie, Medicină internă, Boli Infecţioase, Epidemiologie; biologi,
asistenti medicali licențiați, asistenți de laborator licențiați;
Nr. min-max de cursanți: 5 – 20
Persoana și date de contact pentru informatii suplimentare: Şef lucrări Dr. Carmen Costache,
email: carmen_costache@yahoo.com
178. Titlul cursului: Extracte de plante cu efect antibacterian
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 04 – 07 noiembrie 2019
Durata (ore): 24 ore
Nr. ore teoretice: 23 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Laura Simon
Colaboratori: Asist.univ.Dr. Mădălina Bordea
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/ Farmacie, medici
specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie, Laborator farmaceutic,
Medicină de familie, Pediatrie, Medicină internă, Boli infecţioase, Epidemiologie; biologi,
asistenti medicali, asistenti de laborator
Nr. min-max de cursanți: 5 – 20
Persoana și date de contact pentru informatii suplimentare: Şef lucrări Dr. Laura Simon,
email: simonlauramihaela@yahoo.com
179. Titlul cursului: Actualități în evoluția fenomenului de rezistență
bacteriană la antibiotice. Modalități alternative de combatere a rezistenței
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 19 – 28 noiembrie 2019
Durata (ore): 44
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finală: 4 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Junie
Colaborator: Sef l. Dr. Laura Simon, Asist. univ. dr. Mădălina Bordea, Asist. univ. dr. Lia
Pepelea
Pretul cursului: 150 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/ Medicină Dentară/ Farmacie, medici
specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie, Laborator farmaceutic,
Medicină de Familie, Pediatrie, Medicină internă, Boli Infecţioase, Epidemiologie; biologi,
asistenți medicali, asistenți de laborator

Nr. minim de cursanți: 5
Persoana și date de contact pentru informatii suplimentare: Prof. Dr. Monica Junie:
monicajunie@yahoo.com; mjunie@umfcluj.ro;
180. Titlul cursului: Particularităţi ale examenului microbiologic în ambulator
Locul desfaşurării: Disciplina de Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 9 – 13 decembrie 2019
Durata (ore): 22 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore lucrări practice 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonatori: Şef lucrări Dr. Ioana Alina Colosi, Şef lucrări Dr.
Carmen Costache
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Laura Simon, Dr. Diana Luca
Preţul cursului: 120 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/Farmacie, medici
specialişti şi primari – Medicină de Laborator, Medicină de Familie, Pediatrie, Medicină
internă, Boli Infecţioase, Epidemiologie.
Nr. min – max de cursanţi: 5 – 20
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare Şef lucrări Dr. Ioana Alina Colosi:
icolosi@umfcluj.ro
181. Titlul cursului: Probleme de diagnostic în parazitologie
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 20 ianuarie – 29 ianuarie 2020
Durata (ore): 50 ore
Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore lucrări practice 26 ore
Nr. ore evaluare finală: 4 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Carmen Costache
Colaboratori: Şef lucrări Dr. Ioana Colosi
Preţul cursului: 150 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/Medicină Dentară/ Farmacie, medici
specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie, Laborator farmaceutic,
Medicină de familie, Pediatrie, Medicină internă, Boli infecţioase, Epidemiologie; biologi,
asistenti medicali, asistenti de laborator
Nr. min-max de cursanti: 5 – 20
Persoana și date de contact pentru informatii suplimentare: Şef lucrări Dr. Carmen Costache,
email: carmen_costache@yahoo.com
182. Titlul cursului: Detecția fenotipică și genotipică a mecanismelor de
rezistență la antibiotice
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie UMF «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca
Perioada: 3 – 14 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 44 ore
Nr. ore evaluare finală: 4 ore
Cadrul didactic de predare: coordonatori: Şef lucrări dr. Stanca Lucia Pandrea, Asist. univ. dr.
Luminiţa Matroş
Colaboratori: Asist.univ.dr.Lia Sorina Pepelea, drd. Manuela Tompa, dr. Monica Ioana
Ciontea
Pretul cursului: 150 lei;

Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/ Medicină Dentară/ Farmacie /Biologie,
medici specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie medicală,
Laborator farmaceutic, Boli Infecţioase, Epidemiologie, alte specialităţi medicale; biologi,
biologi specialişti
Nr. min -max. de cursanţi: 5 – 30
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări dr. Stanca Lucia
Pandrea: spandrea@umfcluj.ro
183. Titlul cursului: Metabolismul bacterian. Aplicații în diagnosticul de
laborator
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie UMF «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca, la cerere
cursul se poate desfăşura şi la Baia-Mare
Perioada : 28 – 29 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12 ore
Nr. ore evaluare finala: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Ionescu Mihaela Ileana
colaboratori: Asist.univ.Dr. Pepelea Lia, Asist.univ.Dr. Matroş Luminiţa, Asist.univ. Dr.
Bordea Madalina, Asist.univ. Dr. Luscalov Simona
Prețul cursului: 70 lei; medici pensionari, biologi, chimişti: 35 lei
Adresabilitate: medici specialiști/primari, absolvenţi ai Facultății de Medicină/Farmacie/
Medicină Dentară/Biologie/Chimie
Nr. min-max de cursanţi: 5-30
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Ionescu Mihaela,
mionescu@umfcluj.ro
184. Titlul cursului: Evaluarea riscurilor de contaminare și infectie în
laboratorul de microbiologie și măsuri de supraveghere a acestora
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie, UMF Cluj-Napoca
Perioada: 16 – 25 martie 2020
Durata (ore): 44 ore
Nr. ore teoretice: 40 ore
Nr. ore evaluare finala: 4 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr.Lia Monica Junie, Dr. Daniela Homorodeanu
Colaborator: Sef lucrari Dr.Laura Simon, Asist.univ.Dr. Lia Pepelea, Asist.univ.dr. Mădălina
Bordea
Prețul cursului: 150 Ron
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/ Medicină Dentară/ Farmacie, medici
specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie, Laborator farmaceutic,
Medicină de Familie, Pediatrie, Medicină internă, Boli Infecţioase, Epidemiologie; biologi,
asistenti medicali, asistenti de laborator licențiați
Nr. minim de cursanți: 5
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof. Dr. Monica Junie:
monicajunie@yahoo.com; mjunie@umfcluj.ro;
185. Titlul cursului: Standardizarea antibiogramei în laboratoarele de
microbiologie-actualități
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie UMF «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca
Perioada: 18-29 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 44 ore
Nr. ore evaluare finală: 4 ore
Cadrul didactic de predare: coordonatori: Şef lucrări dr. Stanca Lucia Pandrea, Asist. univ. dr.
Luminiţa Matroş
Colaboratori: Asist.univ.dr. Lia Sorina Pepelea, drd.Manuela Tompa, dr.Monica Ioana
Ciontea
Prețul cursului: 150 lei;
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină/ Medicină Dentară/ Farmacie /Biologie,
medici specialişti şi medici primari: Medicină de Laborator, Microbiologie medicală,
Laborator farmaceutic, Boli Infecţioase, Epidemiologie, alte specialităţi medicale; biologi,
biologi specialişti
Nr. min. – max. de cursanţi: 5 – 30
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări Dr. Stanca Lucia
Pandrea: spandrea@umfcluj.ro
186. Titlul cursului: Efectul antibacterian al derivaţilor de origine vegetală.
Tehnici de testare
Locul desfăşurării: Disciplina Microbiologie UMF «Iuliu Haţieganu» Cluj-Napoca; la cerere
cursul se poate desfăşura şi la Baia-Mare
Perioada: 19 – 20 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Ionescu Mihaela Ileana
Colaboratori: Asist. univ. dr. Pepelea Lia, Asist. univ. dr. Matroş Luminiţa, Asist. univ. dr.
Bordea Madalina, Asist. univ. dr. Luscalov Simona
Pretul cursului: 70 lei; medici pensionari, biologi, chimişti 35 lei.
Adresabilitate: medici specialiști/primari, absolvenţi ai Facultății de Medicină/Farmacie/
Medicină Dentară/Biologie/Chimie
Nr. min-max de cursanţi: 5-30
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Ionescu Mihaela,
mionescu@umfcluj.ro
NEFROLOGIE
187. Titlul cursului: Studii complementare în ultrasonografia aparatului
urinar la adult
(Curs de pregătire în vederea obținerii unui atestat)
Locul de desfășurare: Clinica de Nefrologie
Perioada: modul I: 10-14 februarie 2020;
Modul II: 4-8 mai 2020
Durata: Nr ore teoretice: 30
Nr ore demonstrații practice: 60
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Ina Maria Kacso
Colaboratori: Prof. Dr. Radu Badea, Prof. Dr.Dudea Sorin, Prof. Dr. Dan Stefan Vladutiu,
Conf. Dr. Crina Rusu, Conf. Dr. Diana Moldovan, Conf. Dr Liviu Ghervan, Dr. Ioan Mihai
Pațiu, Șef lucrări Dr. Alina Potra, Sef. Lucrari dr. Mihai Socaciu, Sef.lucrari. dr. Tudor
Vasile, Asist. Univ. Dr. Dacian Tirinescu, Asist. Univ.dr. Florin Elec
Prețul cursului: 2.000 lei
Adresabilitate: medici specialiști/primari din specialitățile: nefrologie, diabet zaharat, nutriție
și boli metabolice, geriatrie și gerontologie, medicină de familie, medicină de urgență,
medicină internă, urologie, medicină generală (cu drept de liberă practică)
Număr minim-maxim de cursanți: 5-10 cursanți
Informații suplimentare: Dr. Dacian Tirinescu, tel 0756.611.153., mail:
dacian_tirinescu@yahoo.com
188. Titlul cursului: Tulburările echilibrului hidroelectrolitic și acido-bazic
Locul de desfășurare: Clinica de Nefrologie
Perioada: 30-31.01.2020
Durata: Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstrații practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Ina Maria Kacso
Colaboratori: Prof. Dr. Dan Stefan Vladutiu, Conf. Dr. Crina Rusu, Conf. Dr. Diana
Moldovan, Șef lucrări Dr. Alina Potra, Asist. Univ. Dr. Dacian Tirinescu, Asist. Univ. Dr.
Anca Coman, Asist. Univ. Dr. Maria Țicală
Prețul cursului: 120 lei
Adresabilitate: medici primari/specialiști nefrologi, diabetologi, medici de familie, medici de
medicină de urgență, medicină internă
Număr minim-maxim de cursanți: 5-25 cursanți
Informații suplimentare: Dr. Dacian Tirinescu, tel. 0756.611.153., mail:
dacian_tirinescu@yahoo.com
189. Titlul cursului: Probleme de diagnostic și tratament în nefrologie
Locul de desfășurare: Clinica de Nefrologie
Perioada: 24-25 octombrie 2019
Durata: Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstrații practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Diana Moldovan
Colaboratori: Prof. Dr. Ina Kacso, Prof. Dr. Dan Stefan Vladutiu, Conf. Dr. Crina Rusu, Șef
lucrări Dr. Alina Potra, Asist. Univ. Dr. Dacian Tirinescu, Asist. Univ. Dr Anca Coman,
Asist. Univ. Dr. Maria Țicală
Prețul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici primari/specialiști nefrologi, diabetologi, medici de familie, medicină
internă, urologi
Număr minim-maxim de cursanți: 5-25 cursanți
Informații suplimentare:Conf.dr.Diana Moldovan mail: dnmoldovan@yahoo.com
190. Titlul cursului: Actualități în managementul bolii cronice de rinichi
Locul de desfășurare: Clinica de Nefrologie
Perioada: 10-11 aprilie 2020
Durata: Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstrații practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare:coordonator: Conf. Dr. Crina Rusu
Colaboratori: Prof. Dr. Ina Kacso, Prof. Dr.Dan Stefan Vladutiu, Conf. Dr. Diana Moldovan,
Dr. Ioan Mihai Pațiu, Șef lucrări Dr. Alina Potra, Asist. Univ. Dr. Dacian Tirinescu, Asist.
Univ. Anca Coman, Asist. Univ. Dr. Maria Țicală
Preț: 100 lei
Adresabilitate: medici primari/specialiști nefrologi, diabetologi, medici de familie, medici de
medicină de urgență, medicină internă, urologi
Număr minim-maxim de cursanți: 5-25 cursanți
Informații suplimentare: Dr. Dacian Tirinescu, tel 0756.611.153., mail:
dacian_tirinescu@yahoo.com

NEONATOLOGIE
191. Titlul cursului: Reanimare neonatala. Actualitati in ghidurile din
neonatologie
Locul desfășurării: Clinica Ginecologie I- Disciplina Neonatologie
Perioada 09.03.2020 – 14.03.2020
Durata (ore): 30 ore Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore stagiu sau demonstratii practice: 9 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 ora
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Gabriela Zaharie
colaboratori: Sef L. Dr. Ligia Blaga, Sef L. Melinda Matyas, Asist. Univ. Dr. Andreica
Sorin, Asist. Univ. Dr. Monica Hășmășanu
Pretul cursului: 150 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialiști/primari neonatologi,
pediatrii, medicină de urgenţă, medicină de familie, asistente medicale licențiate
Nr. min. de cursanti: 5
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Sef. Lucr.Dr. Melinda Matyas
melimatyas@yahoo.com

NEUROLOGIE ŞI NEUROLOGIE PEDIATRICĂ
192. Titlul cursului: Boala Parkinson: diagnostic şi tratament
Locul desfăşurării: Clinica de Neurologie: Amfiteatrul „Ion Minea”
Perioada: 10-15 Februarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 15 ore
Nr. ore stagiu – demonstraţii de caz: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator Prof. Dr. Lăcrămioara Perju-Dumbravă
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialiști/primari din specialităţile clinice, medici de familie
Nr. min. – max. de cursanţi: 7 – 25
193. Titlul cursului: Introducere în homeopatie
Locul desfăşurării: Clinica de Neurologie: Amfiteatrul „Ion Minea”
Perioada: 4-9 Mai 2020
Durata: Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonator Șef lucr. dr. Vitalie Văcăraș
Preţul cursului: 200 RON
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină – medici specialişti, medici de familie,
absolvenţi ai altor programe de licenţă
Nr. min. – max. de cursanţi: 5 – 30
194. Titlul cursului: Tratamentul specific al accidentului vascular cerebral
ischemic acut
Locul desfășurării : Clinica de Neurologie-Biblioteca
Perioada : 27-31 Ianuarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice : 10 ore (15.00-17.00)
Nr. ore practice : 5 ore (17.00-18.00)
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadru didactic de predare : Coordonator Șef lucr. dr. Adina Stan
Prețul cursului : 100 RON – Medici rezidenți, 200 RON – specialiști și primari
Adresabilitate : medici specialiști, primari neurologie și specialități conexe
Nr. min. – max. de cursanţi: 7 – 25
195. Titlul Cursului : Curs practic de EEG (Epilepsii, Come, encefalopatii)
Locul desfășurării : Clinica de Neurologie-Biblioteca și laboratorul de EEG
Perioada : 24-25 Octombrie 2019
Durata: Nr. ore teoretice : 6 ore (13.00-16.00)
Nr. ore practice : 6 ore (16.00-19.00)
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadru didactic de predare : Coordonator Șef lucr. dr. Vasile Țibre
Prețul cursului : 200 RON
Adresabilitate : medici specialiști neurologie și psihiatrie
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-15
196. Titlul Cursului : Curs practic de EMG
Locul desfășurării : Clinica de Neurologie-Biblioteca
Perioada : 26-28 Februarie 2020
Durata: Nr. ore teoretice : 9 ore (9.00-12.00)
Nr. ore practice : 9 ore (14.00-17.00)
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadru didactic de predare : Coordonator Șef lucr. dr. Vasile Țibre
Prețul cursului : 500 RON – specialiști și primari
Adresabilitate : medici specialiști/primari neurologie, reumatologie, recuperare
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-15

ONCOLOGIE-RADIOTERAPIE
197. Titlul cursului: Actualităați în tratamentul sistemic al tumorilor solide:
imunoterapie și terapie moleculară țintită. (Update in the systemic treatment of
solid tumors: immunotherapy and targeted molecular therapy).
Locul desfășurării: Cluj/ Colegiul Academic al Universității Babeș-Bolyai – Auditorium
Maximum, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5
Perioada: 19 octombrie 2019
Durata (ore): 6 ore
Nr. ore teoretice: 5 ½ ore
Nr. ore evaluare finală: ½ oră
Cadrul didactic de predare: coordonator – prof. dr. Tudor Eliade Ciuleanu (UMF ClujNapoca)
Colaboratori: prof. dr. Tony Mok (Univ. of Hong Kong), dr. Jean-Pierre Armand (Institut
Gustave Roussy, Villejuif, Franta), dr. Lazar Popovic (Univ. Novisad, Serbia), Prof. dr.
Viorica Nagy (UMF Cluj), prof. dr. Lucian Miron (UMF Iasi), conf. dr. Gabriel Kacso (UMF
Cluj), dr. Dan Jinga (MedLife – Bucuresti), conf. dr. Dana Stanculeanu (UMF Bucuresti),
conf. dr. Adina Croitoru, dr. Mircea Dediu (Sanador, Bucuresti).
Pretul cursului: 100 lei (medici primari/ specialiști)
Adresabilitate: absolvenți ai Fac. de Medicină/ Farmacie, interes special pentru medicii
specialiști în oncologie medicală
Nr. min – max. de cursanți: 30 – 200
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Prof. dr. Tudor-Eliade Ciuleanu,
email: tudor_ciuleanu@hotmail.com, tel: 0745 64 63 68
198. Titlul cursului: Balneo-fizioterapia și patologia oncologică
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca
Perioada: 26 Martie 2020
Durata (ore): 8
Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Şef. lucr. Dr. Fekete Zsolt
Colaboratori Şef. lucr. Dr. Irsay Laszlo, Șef lucr. Dr. Ciortea Viorela Mihaela, Conf. Dr.
Kacsó Gabriel, Asist. Univ. Dr.Patricia Ignat, Dr. Portik Daniel
Preţul cursului: 50 Ron
Adresabilitate: medici specialiști/primari de medicină de familie, interne, radioterapie,
oncologie medicală, balneo-fizioterapie etc.
Nr. min-max de cursanţi: 10-50
199. Titlul cursului: Curs practic de radioterapie pentru tehnicieni medicali
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca
Perioada: 27-28 Martie 2020
Durata (ore): 12
Nr. ore teoretice: 3
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Şef. lucr. Dr. Coza Ovidiu
Colaboratori: Prof.Dr.Viorica Nagy, Conf. Dr.Valentin Cernea, Şef. lucr. Zsolt Fekete,
Asist.univ. dr. Patricia Ignat, Fiz.Victor Bogdan, Fiz.Diana Pop, Fiz. Simona Dumitruti, Fiz.
Cristina Balan, Fiz. Istvan Balasz Muresan, Asist.tehnician Noemi Vincze
Preţul cursului: 50 Ron
Adresabilitate:tehnicieni/ asistenţi medicali radioterapie licențiați
Nr. min-max de cursanţi: 20-40
Persoana si date contact pentru informatii suplimentare:
Ovidiu Coza/ coza.ovidiu@iocn.ro
200. Titlu curs: Conturajul volumelor tinta si organelor la risc in iradierea
externa si brahiterapia cancerelor abdomino-pelvine
Locul desfasurarii: UMF Iuliu Hatieganu Cluj, Amfiteatru functie de disponibilitati si nr
cursanti
Perioada: 8-9 Mai 2020
Durata: 12 de ore (8 ore teoretice + 3 ore practice + 1 ora evaluare)
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf Dr. G. Kacsó
Colaboratori: Sef lucrari O.Coza, Sef lcr Z.Fekete, Asist Univ Patricia Ignat
Pretul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialiști/primari de radioterapie sau din specialitati conexe
(oncologie medicala, neurologie, neurochirurgie, pediatrie etc), fizicieni medicali, din orice
centru universitar.
Nr min- max cursanti: 5- 50
Persoana si date contact info suplimentare: gabi.kacso@gmail.com
201. Titlul cursului: Best of ASTRO ROMANIA
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca
Perioada: 29-30 Mai 2020
Durata (ore): 16
Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore demonstraţii practice: 3
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator Şef. lucr. Dr. Coza Ovidiu
Colaboratori: Prof.Dr.Viorica Nagy, Conf. Dr.Valentin Cernea, Conf.Dr.Gabriel Kacso, Şef.
lucr. Zsolt Fekete, Asist.univ.Patricia Ignat, Dr. Dana Cernea, Dr. Petronela Rusu, Dr.
Elisabeta Ciuleanu,Dr. Daniela Martin, Dr. Ioana Brie, Dr. Domnica Carpov, Fiz.Victor
Bogdan, Fiz.Diana Pop, Fiz. Simona Dumitruti, Fiz. Cristina Balan, Fiz. Istvan Balasz
Muresan
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: medici specialiști/primari radioterapie si oncologie medicala
Nr. min-max de cursanţi: 50-70
Persoana si date contact pentru informatii suplimentare:
Ovidiu Coza/ coza.ovidiu@iocn.ro
202. Titlul cursului: Strategii terapeutice actuale si de viitor in oncologie
Locul desfăşurării: Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca
Perioada: 26 – 27 Iunie 2020
Durata (ore): 18
Nr. ore teoretice: 13
Nr. ore demonstraţii practice: 3
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Şef. lucr. Dr. Coza Ovidiu
Colaboratori: Prof.Dr.Viorica Nagy, Prof. Dr.Tudor Ciuleanu, Conf.Dr. Calin Cainap, Conf.
Dr.Valentin Cernea, Conf.Dr.Gabriel Kacso, Şef. lucr. Zsolt Fekete, Asist.univ.Patricia Ignat,
Dr. Dana Cernea, Dr. Elisabeta Ciuleanu,Dr. Daniela Martin, Dr. Cristina Cebotaru, Dr.
Alexandra Gherman, Dr. Dana Grecea, Dr. Dana Iancu, Dr. Gabriela Morar-Bolba, Dr. Alina
Muntean, Dr. Adina Nemes, Dr. Claudia Ordeanu, Dr. Petronela Rusu
Preţul cursului: 120 Ron Medici primari; 100 Ron Medici specialisti;
Adresabilitate: medici primari/ specialişti/ de oncologie medicala si radioterapie
Nr. min-max de cursanţi: 30-70
Persoana si date contact pentru informatii suplimentare:
Ovidiu Coza/ coza.ovidiu@iocn.ro
203. Titlul cursului: Aplicațiile imunoterapiei în patologia oncologică
Locul desfașurării: Institutul Oncologic « Ion Chiricuță « Cluj-Napoca
Perioada: 17-18 aprilie 2020
Durata (ore):Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore demonstraţii practice: 2
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 2
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator curs Șef lucrări dr. Claudia Burz
Colaboratori : Prof. Dr. Diana Deleanu, Prof.dr. Ciuleanu Tudor, Conf.dr.Călin Căinap, Șef
lucrari dr. Zsolt Fekete, asist.dr. Andrei Cismasu, dr. Dana Iancu, Cristina Cebotaru
Prețul cursului : 50 Ron
Adresabilitate : absolvenți ai Facultății de Medicină medici specialiști/primari – în domeniul
medicină generală, oncologie, radioterapie, alergologie și imunologie
Nr. min-max de cursanţi:8-40
Date de contact pentru informaţii suplimentare: dr. Andrei Cismasu 0766597535
204. Titlul cursului: Abordul multimodal al pacientului oncologic- rolul
îngrijirii paliative
Locul desfășurării: Institutul Oncologic « Ion Chiricuță « Cluj-Napoca
Perioada: 6-9 februarie 2020
Durata (ore):Nr. ore teoretice: 15
Nr.ore demonstraţii practice: 4
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 4
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator curs Șef lucrări dr. Claudia Burz
Colaboratori- Prof. Dr.Nagy Viorica, Conf.dr.Călin Căinap, Șef lucrări dr. Laura Urian,
Șef.lucrări dr. Cosmin Lisencu, Șef Lucrari dr. Zsolt Fekete, dr. Emilia Mihuț, dr. Tiberiu
Tat, dr. Luca Ana Maria, dr. Răzvan Popa, asist.dr. Andrei Cismasu, asist.dr. Sorina Pop
(Medicina de familie, Centrul de paliație Câmpia Turzii), dr. Bogdan Neacsu, dr. Bogdan
Chiorean (Centrul de Paliație Sfântul Nectarie)
Prețul cursului: 150 Ron
Adresabilitate : absolvenți ai Facultății de Medicină, medici specialiști/primari – în domeniul
oncologie, radioterapie
Nr. min-max de cursanţi:10-40
Date de contact pentru informaţii suplimentare: dr. Andrei Cismasu 0766597535
cristinaburz@umf.cluj.ro, tel . 0743034822

PEDIATRIE I
205. Titlul cursului: Sinteze clinice și terapeutice în afecțiunile cardiovasculare
pediatrice
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I, Cluj-Napoca, Str. Moţilor nr. 68
Perioada: 6 – 20 noiembrie 2019, o zi pe săptămână (miercuri)
Durata ( ore): Număr ore teoretice (curs) : 8 ore
Număr ore demonstraţii practice: 3 ore
Număr ore evaluare finală: 1 oră
Cadre didactice de predare: Coordonator: Șef lucr. Dr. Cecilia Lazea
Colaboratori: asist. univ. Dr. Lucia Sur; asist.univ. Dr. Alexandra Popa; Dr.Crina Șufană
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, specialişti şi primari de Pediatrie,
Neonatologie, Medicina de Familie, medici școlari
Nr. minim / maxim de cursanți: 5 / 25
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucrări Dr.Cecilia Lazea, mail :
cicilazearo@yahoo.com
206. Titlul cursului: Posibilități diagnostice, terapeutice si profilactice în unele
osteopatii genetice
Locul desfasurarii: Clinica Pediatrie I
Perioada: 7 mai – 11 iunie 2020 (1 curs si 1 demonstratie practica/saptamana)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore demonstratii practice: 6
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef lucrari Dr. Simona Bucerzan
Colaborator: Sef l. Dr. Camelia Al-Khzouz
Pretul cursului: 100 Lei
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, specialisti si primari de Pediatrie,
Neonatologie, Genetica Medicala, Endocrinologie, Medici de Familie, Chirurgie si ortopedie
Nr. min-max de cursanti: 5 – 30
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare : Şef lucrări Dr. Simona Bucerzan, mail :
bucerzansimona@yahoo.com

207. Titlul cursului: Actualități in managmentul bolilor genetice de
metabolism
Locul desfasurarii: Clinica Pediatrie I
Perioada: 17.01 –07.03.2019 (o zi/saptamana – joi)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr. ore demonstratii practice: 8
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Sef lucrari Dr. Camelia Alkhzouz
Colaboratori: Sef l. Dr. Simona Bucerzan, Sef l. Dr. Cecilia Lazea
Pretul cursului: 150 Lei
Adresabilitate: absolventi ai Facultatii de Medicina, specialisti si primari de Pediatrie,
Neonatologie, Genetica Medicala, Endocrinologie, Neurologie Pediatrica, Psihiatrie
Pediatrica, Medici de Familie, Chirurgie si ortopedie
Nr. min-max de cursanti: 5 – 20
Persoana de contact pentru informaţii suplimentare : Şef lucrări Dr. Camelia Alkhzouz, mail :
alkhzouz@yahoo.com

208. Titlul cursului: Manager al sistemului de management al calității în
domeniul sanitar
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I (str. Moților, nr. 68)
Perioada: 18 septembrie 2019 – 21 noiembrie 2019
Durata totala: 180 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore* 12 zile =72 ore (3,3,3,3)
Nr. ore lucrări practice – 108 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadru didactic de predare: coordonator conf. dr. Călin Lazăr
Colaboratori: Kazamer Andrea
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28
Persoana de contact pentru informații suplimentare : Andreea Kazamer, mail :
a.kazamer@crest.ro

209. Titlul cursului: Manager al sistemului de management al calității în
domeniul sanitar
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I (str. Moților, nr. 68)
Perioada: 3 ianuarie 2020 – 25 martie 2020
Durata totala: 180 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore* 12 zile =72 ore (3,3,3,3)
Nr. ore lucrări practice – 108 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadru didactic de predare: coordonator conf. dr. Călin Lazăr
Colaboratori: Kazamer Andrea
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28
Persoana de contact pentru informații suplimentare : Andreea Kazamer, mail :a.kazamer@crest.ro

210. Titlul cursului: Manager al sistemului de management al riscului în
domeniul sanitar
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I (str. Moților, nr. 68)
Perioada: 1 octombrie 2019 – 5 decembrie 2019
Durata totala: 180 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore* 12 zile = 72 ore (3,3,3,3)
Nr. ore lucrări practice – 108 ore
Nr. ore evaluare finală 1 ora teoretica + 2 ore practice
Cadru didactic de predare: coordonator conf. dr. Călin Lazăr
Colaboratori: Kazamer Andrea
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,
economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28
Persoana de contact pentru informații suplimentare : Andreea Kazamer, mail :a.kazamer@crest.ro
211. Titlul cursului: Instrumente de management al calității – auditul
clinic/Auditor clinic
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I (str. Moților, nr. 68)
Perioada: 26 noiembrie 2019 – 16 decembrie 2019
Durata totala: 64 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore* 6 zile+4 ore*1zi = 40 ore
Nr. ore lucrări practice – 24 ore
Nr. ore evaluare finală 1 ora teoretica + 2 ore practice
Cadru didactic de predare: coordonator conf. dr. Călin Lazăr
Colaboratori: Kazamer Andrea
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,
economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28
Persoana de contact pentru informații suplimentare : Andreea Kazamer, mail :a.kazamer@crest.ro

212. Titlul cursului: Instrumente de management al calitatii – auditul
clinic/Auditor clinic
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie I (str. Moților, nr. 68)
Perioada: 1 aprilie 2020 – 29 mai 2020
Durata totala: 64 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore* 6 zile+4 ore*1zi = 40 ore
Nr. ore lucrări practice – 24 ore
Nr. ore evaluare finală 1 ora teoretica + 2 ore practice
Cadru didactic de predare: coordonator conf. dr. Călin Lazăr
Colaboratori: Kazamer Andrea
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: personal cu studii superioare (medici, asistenți medicali, farmacişti,
economişti, jurişti, etc.) care lucrează/activează în sfera serviciilor de sănătate
Nr. minim-maxim de cursanţi: 20 – 28
Persoana de contact pentru informații suplimentare : Andreea Kazamer, mail :
a.kazamer@crest.ro

PEDIATRIE II
213. Titlul cursului: Boli rare pediatrice – Actualități în glicogenoze la copil
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie 2
Perioada: 29 septembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator : Conf.Dr Tudor Lucian Pop, Prof.Dr. David Weinstein
(SUA)
Colaboratori: Sef.Lucr.Dr. Camelia Alkhzouz, Asist.Univ.Dr. Diana Miclea, Asist.Univ.Dr.
Grama Alina, Dr. Lucia Burac
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatrie, medici de familie
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-100
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf.Dr. Tudor Lucian POP,
Clinica Pediatrie 2, tudor.pop@umfcluj.ro
214. Titlul cursului: Particularităţi evolutive în bolile hepato-pancreatice la
copil
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie 2
Perioada: 15-30 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 16
Nr. ore demonstraţii practice: 3
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator : Conf. Dr. Tudor Lucian Pop
Colaboratori: Sef Lucr. Dr. Alexandru Pîrvan, Sef Lucr. Dr. Mircea Mărgescu, Sef Lucr.Dr.
Simona Căinap, Asist.Univ.Dr. Cristina Blag, Asist.Univ.Dr. Bianca Simionescu,
Asist.Univ.Dr. Alina Grama, Dr. Lucia Burac
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatrie, medici de familie
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf.Dr. Tudor Lucian POP,
Clinica Pediatrie 2, tudor.pop@umfcluj.ro

215. Titlul cursului: Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor hepatice și pancreatice în pediatrie
Locul desfăşurării: Spitalul Judeţean Baia-Mare
Perioada: 15-30 iunie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 9
Nr. ore demonstraţii practice: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator : Conf. Dr. Tudor Lucian Pop,
Colaborator: Dr. Bogdan Lucian
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatrie, medici de familie
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-100
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Conf.Dr. Tudor Lucian POP,
Clinica Pediatrie 2, tudor.pop@umfcluj.ro
216. Titlul cursului: Abordarea practică în boala cronică de rinichi la copil
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie 2
Perioada: 4-8 Noiembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 1

Nr. ore demonstraţii practice: 1
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator : Sef lucrari Dr. Rachisan Andreea Liana
Colaborator: Sef Lucr. Al-Khzouz Camelia, Dr. Bulata Bogdan, Dr. Delean Dan, Dr. Aldea
Cornel
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatrie, nefrologie, nefrologie pediatrica, medici de familie
Nr. min – max. de cursanţi: 5-100
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr Rachisan Andreea Liana;
andreea_rachisan@yahoo.com

217. Titlul cursului: Diagnosticul si tratamentul celor mai frecvente afectiuni
eso-gastro-duodenale, la copil, actualizari 2020
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie 2
Perioada: 1-10 martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstraţii practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator : Sef lucrari Pirvan Alexandru
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatrie, medicina de familie
Nr. min – max. de cursanţi: 5-100
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Pirvan Alexandru tel 0722836232

218. Titlul cursului: Colopatiile pediatrice – cum le diagnosticam si tratam
corect?
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie 2
Perioada: 07.10.2019 – 11.10.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore demonstraţii practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul did. de predare: coordonator : Conf. Dr. Daniela Elena Șerban
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatri, medici de familie
Nr. min – max. de cursanţi: 7-50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare: Daniela Elena Serban
219. Titlul cursului: Cardiologia pediatrică în practica curentă
Locul desfăşurării: Baia – Mare
Perioada: 1-15 mai 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 4
Nr. ore demonstraţii practice: 2
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadrul did. de predare: coordonator: Sef Lucrari Cainap Simona
Colaborator: Sef Lucrari dr. Lazea Cecilia
Preţul cursului : 50 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari, medici de familie
Nr. min – max. de cursanţi: 7-50
Persoana și date de contact pentru informaţii suplimentare:Cainap Simona
Email: cainap.simona@gmail.com

PEDIATRIE III
220. Titlul cursului: Terapia medicamentoasă la copil
Locul desfăşurării: Satu Mare
Perioada: 1 – 30 martie 2020, 1 zi/săptămână
Durata (ore): 35
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii 18
Nr. ore evaluare finală 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Sorin Man
Colaboratori: Şef lucr. dr. Mariana Mureşan, Conf. dr. Dorin Farcău, Şef lucr. dr. Daniela
Iacob, Şef lucr. dr. Paraschiva Cherecheş-Panţa, Şef lucr. dr. Maria Mihețiu, Asist. univ. dr.
Gabriela Ichim, Asist. univ. dr. Daniela Pop, Asist. univ. dr. Cristina Schnell, Asist. univ. Dr.
Ioana Badiu, Asist. univ. dr. Valentina Tarau-Sas
Preţul cursului: 150 RON; pentru medicii pensionari 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatri, boli infecţioase, medicina de urgenta,
pneumologi, alergologi, medici de familie, medicina scolara.
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 100
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Sorin Man, Clinica
Pediatrie 3, e-mail: sorinman@gmail.com
221. Titlul cursului: Infecțiile streptococice la copil
Locul desfăşurării: Bistrița
Perioada: 1 – 30 aprilie 2020, 1 zi/săptămână
Durata (ore): 35
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii 18
Nr. ore evaluare finală 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. dr. Sorin Man
Colaboratori: Şef lucr. dr. Mariana Mureşan, Conf. dr. Dorin Farcău, Şef lucr. dr. Daniela
Iacob, Şef lucr. dr. Paraschiva Cherecheş-Panţa, Şef lucr. dr. Maria Mihețiu, Asist. univ. dr.
Gabriela Ichim, Asist. univ. dr. Daniela Pop, Asist. univ. dr. Cristina Schnell, Asist. univ. Dr.
Ioana Badiu, Asist. univ. dr. Valentina Tarau-Sas
Preţul cursului: 150 RON; pentru medicii pensionari 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatri, boli infecţioase, medicina de urgenta,
pneumologi, alergologi, medici de familie, medicina scolara.
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 100
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. dr. Sorin Man, Clinica
Pediatrie 3, e-mail: sorinman@gmail.com

222. Titlul cursului: Actualități în alergologia pediatrică
Locul desfăşurării: Clinica Pediatrie III, Cluj-Napoca
Perioada: 15 martie -25 aprilie.2020
Durata (ore): 35
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii 18
Nr. ore evaluare finală 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Paraschiva Cherecheş-Panţa
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Man, Conf. dr. Dorin Farcău, Şef l. dr. Daniela Iacob, Asist.
univ. dr. Gabriela Ichim, Şef l. dr. Maria Mihețiu, Asist. univ. dr. Daniela Pop, Asist. univ.
dr. Cristina Schnell, Asist. univ. dr. Valentina Tarau-Sas, Asist. univ. dr. Claudia Felicia Pop
Preţul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatri, boli infecţioase, medicina de urgenta,
pneumologi, alergologi, medici de familie, medicina scolara, asistente medicale licentiate
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 100
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Şef lucr. dr. Paraschiva
Cherecheş-Panţa, Clinica Pediatrie 3, e-mail: pusacherechespanta@gmail.com

223. Titlul cursului: Progrese în pediatrie
Locul desfăşurării: Deva
Perioada: 15 martie -25 aprilie.2020
Durata (ore): 35
Nr. ore teoretice 15
Nr. ore demonstraţii 18
Nr. ore evaluare finală 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucr. dr. Daniela Iacob
Colaboratori: Prof. dr. Sorin Man, Conf. dr. Dorin Farcău, Şef lucr. dr. Mariana Mureşan,
Şef lucr. dr. Paraschiva Cherecheş-Panţa, Asist. univ. Ichim Gabriela, Asist. univ. Dr.
Daniela Pop, Asis univ dr. Ioana Badiu, Asist. univ. dr. Melinda Horvat
Preţul cursului: 150 RON; pentru medicii pensionari 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pediatri, boli infecţioase, medicina de urgenta,
pneumologi, alergologi, medici de familie, medicina scolara.
Nr. min-max de cursanţi: 5 – 100
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare:
Şef lucr. dr. Daniela Iacob, Clinica Pediatrie 3, e-mail: iacobdaniela777@gmail.com

PNEUMOLOGIE
224. Titlul cursului: Patologia bronhoobstructivă din perspectiva noilor
ghiduri
Locul desfăşurării: Amfiteatrul Manta (str. Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 23-24 noiembrie 2019
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Pop
Colaboratori: Conf.dr. Man Milena Adina, Șef lucrări dr. Râjnoveanu Ruxandra, Asist.univ.
dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr. Andrei Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta
Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 70 RON ; 35 ron pensionari
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, boli infecțioase,
medicină de familie, cardiologie, medicină de urgență, diabet și boli de nutriție.
Nr min-max de cursanti: 10-30.
225. Titlul cursului: Patologia interstițială – abordare multidisciplinară
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumoftiziologie (Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 13-15 noiembrie 2019
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Man Milena Adina
Colaboratori: Prof.Dr. Pop Carmen Monica, Prof.Dr. Todea Doina, Șef lucrări dr.
Râjnoveanu Ruxandra, Asist.univ. dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr.
Andrei Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 30 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, cardiologie,
reumatologie
Nr min-max de cursanti: 10-30

226. Titlul cursului: Managementul modern al Insuficientei Respiratorii
Cronice: Ventilatia NonInvaziva – setari parametrii, indicatii, limite
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumoftiziologie (Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 4.12.2019 – 8.12.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6 ore.
Nr.ore demonstratii practice: 8 ore
Nr.ore evaluare finala: 2 ore
Cadrul didactic de predare: cordonator: Prof. Dr. Doina Todea
Colaboratori: Milena Man, Ruxandra Rajnoveanu, Bianca Domokos, Nicoleta Motoc, Ana
Chis, Andrei Lesan, Loredana Rosca
Preţul cursului: 100 RON.
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, cardiologie, ATI, ORL, medicina
interna, medicina muncii, pediatrie si medicina de familie.
Nr min-max de cursanti: 5-20.
227. Titlul cursului: Explorarea functionala respiratorie moderna in patologia
pleuropulmonara
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumoftiziologie (Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 10.02.2020 – 14.02.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6 ore.
Nr.ore stagiu sau lucrari practice: 8 ore
Nr.ore evaluare finala: 2 ore
Cadrul didactic de predare: cordonator: Prof. Dr. Doina Todea
Colaborator: Milena Man, Ruxandra Rajnoveanu, Bianca Domokos, Nicoleta Motoc, Ana
Chis, Andrei Lesanu
Preţul cursului: 75 RON.
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, cardiologie, ATI, ORL, medicina
interna, medicina muncii, pediatrie si medicina de familie.
Nr min-max de cursanti: 5-20.
228. Titlul cursului: Pneumopatiile interstițiale difuze – dincolo de aparențe
Locul desfăşurării: Spitalul de Pneumoftiziologie Zalău
Perioada: 16-17 martie 2020
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Pop
Colaboratori: Conf.dr. Man Milena Adina, Șef lucrări dr. Râjnoveanu Ruxandra, Asist.univ.
dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr. Andrei Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta
Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 30 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, boli infecțioase,
medicină de familie, cardiologie, medicină de urgență, diabet și boli de nutriție
Nr min-max de cursanti: 10-30.

229. Titlul cursului: Managementul Sindromului de Apnee in Somn din
perspectiva abordarii multidisciplinare. Montare aparatura, scorizare si
interpretare trasee
Locul desfăşurării: Catedra de Pneumoftiziologie (Str. Haşdeu Nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 16.03 2020 – 20.03.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10 ore.
Nr.ore stagiu sau lucrari practice: 10 ore
Nr.ore evaluare finala: 2 ore
Cadrul didactic de predare: cordonator: Prof. Dr. Doina Todea
colaborator: Ruxandra Rajnoveanu, Bianca Domokos, Nicoleta Motoc, Ana Chis, Andrei
Lesanu
Preţul cursului: 75 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, ORL, endocrinologie, cardiologie,
boli de nutritie si metabolice, neurologie, psihiatrie, medicina interna, stomatologie,
pediatrie, medicina legala si medicina de familie.
Nr min-max de cursanti: 5-20.

230. Titlul cursului: Sindroamele bronhoobstructive din perspectiva noilor
ghiduri
Locul desfăşurării: Spitalul de Pneumoftiziologie Bistrița
Perioada: 6-7 aprilie 2020
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Pop
Colaboratori: Conf.dr. Man Milena Adina, Șef lucrări dr. Râjnoveanu Ruxandra, Asist.univ.
dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr. Andrei Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta
Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 30 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, boli infecțioase,
medicină de familie, cardiologie, medicină de urgență, diabet și boli de nutriție.
Nr min-max de cursanti: 10-30.

231. Titlul cursului: Tuberculoza – noutăți în aplicarea strategiei DOTS,
conform programului Național de combatere a tuberculozei
Locul desfăşurării: Amfiteatrul Manta (str. Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca)
Perioada: 18-19 aprilie 2020
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Pop
Colaboratori: Conf.dr. Man Milena Adina, Șef lucrări dr. Râjnoveanu Ruxandra, Dr.
Homorodean Daniela, Asist.univ. dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr. Andrei
Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 70 RON ; 35 ron pensionari
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, alergologie,infecțioase, medicină de familie, medicina muncii, dermatologie, reumatologie,gastroenetrologie, cardiologie.
Nr min-max de cursanti: 10-30.

232. Titlul cursului: Sindroamele bronhoobstructive din perspectiva noilor
ghiduri
Locul desfăşurării: Spitalul de Pneumoftiziologie Alba
Perioada: 4-5 mai 2020
Durata ( ore): Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr.ore demonstrații practice: 4 ore
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 6 ore
Nr.ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Monica Pop
Colaboratori: Conf.dr. Man Milena Adina, Șef lucrări dr. Râjnoveanu Ruxandra, Asist.univ.
dr. Bianca Gergely Domokos-Hâncu, Asist.univ. dr. Andrei Leșan, Asist.univ. dr. Nicoleta
Ștefania Motoc, Asist.univ. dr. Ana Chiș
Prețul cursului: 30 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari pneumologie, medicină internă, boli infecțioase,
medicină de familie, cardiologie, medicină de urgență, diabet și boli de nutriție.
Nr min-max de cursanti: 10-30

PSIHIATRIE ŞI PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
233. Titlul cursului: Urgenţele psihiatrice
Locul desfăşurării: mansarda pav IV str Victor Babeş nr 43
Perioada: 11-13 noiembrie 2019
Durată (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore de lucrări practice 3
Nr. ore evaluare finală:2
Cadre didactice de predare: coordonator: prof. Dr. Ioana Micluţia
Colaboratori: sef l. Dr. Cătălina Crişan, sef l. dr. Ramona Păunescu
Pretul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Psihiatrie, ATI, UPU, Urgenţă
Nr. min.-max.cursanţi: 5-30
Persoana de contact: Crișan Cătălina, Tel. 0264592771/ int. 5611, Mail:
ccrisan2004@yahoo.com

234. Titlul cursului: Tulburări psihiatrice perinatale
Locul desfăşurării: mansarda pav IV str Victor Babeş nr 43
Perioada: 19-21 februarierie 2020
Durată (ore): nr. ore teoretice: 6
Nr. ore de lucrări practice: 3
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: coordonator prof. Dr. Ioana Micluţia
Colaboratori: sef l. Dr. Cătălina Crişan, sef l. dr. Ramona Păunescu, asist. Univ. Drd. Octavia
Căpăţînă
Pret: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Psihiatrie, Ginecologie, Medicina de Familie
Nr. min.-max. cursanţi: 5-30
Persoana de contact: Crișan Cătălina, Tel. 0264592771/ int. 5611, Mail:
ccrisan2004@yahoo.com

235. Titlul cursului: Tulburari sexuale in maladiile somatice
Locul desfăşurării: mansarda pav IV str Victor Babeş nr 43
Perioada: 18-20 martie 2020
Durată (ore): nr. ore teoretice: 6
Nr. ore de lucrari practice: 3
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadre didactice de predare: coordonator prof. Dr. Ioana Miclutia
Colaboratori: sef l. Dr. Cătălina Crişan, sef l. dr. Ramona Păunescu, asist. Drd Maria Bonea
Pretul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Psihiatrie, endocrinologie, ginecologie, neurologie,
MF, urologie
Nr. min.-max. cursanţi:5-30
Persoana de contact: Crișan Cătălina, Tel. 0264592771/ int. 5611, Mail:
ccrisan2004@yahoo.com

236. Titlul cursului: Consilierea genetică în tulburările psihiatrice
Locul desfășurării:: Amfiteatrul Neurologie str. Victor Babeș nr. 43
Perioada: 10-14 februarie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 20
Nr. de lucrări practice: 4
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadre didactice de predare: coordonator – Șef Lucr. Dr. Cătălina Crișan
Colaboratori : Lector Ramona Moldovan (Universitatea Babes-Bolyai), Conf. Dr. Radu Popp
(UMF Cluj-Napoca)
Prețul cursului: 300 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari în specialitățile Psihiatrie, Genetică, psihologi,
absolvenți ai Facultăților de Medicină sau Psihologie
Nr. min. – max.cursanti: 10-30
Persoana de contact: Cătălina Crișan,Tel. 0264592771/ int. 5611, Mail:
ccrisan2004@yahoo.com

237. Titlul cursului: Tulburările psihiatrice în bolile neurodegenerative
Locul desfășurării: Amfiteatrul Neurologie str. Victor Babeș nr. 43
Perioada: 06-10 aprilie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadre didactice de predare: coordonator: Șef Lucr. Dr. Cătălina Crișan
Colaboratori : Șef Lucr. Dr. Nicoleta Tohănean
Prețul cursului: 150 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Psihiatrie, Neurologie, absolvenți ai Facultății de
Medicină
Nr. min.- max.cursanti: 10-30
Persoana de contact: Cătălina Crișan,Tel. 0264592771/ int. 5611
Mail: ccrisan2004@yahoo.com
238. Titlul cursului: Interventii validate stiintific in psihiatria copilului si
adolescentului
Locul desfasurarii: clinica de psihiatrie pediatrica, str. Ospatariei fn
Perioada: 9 martie-9 mai 2020
Nr ore teoretice 12
Nr ore demonstratii practice 12
Nr ore evaluarefinala 2
Cadru didactic de predare: coordonator: Conf.dr.Viorel Lupu
Colaboratori: S.L .dr.Predescu Elena, S.L.dr.Roxana Sipos
Pretul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Psihiatrie si Psihiatrie pediatrica, Pediatrie
Nr.Min Max cursanți:10-30 cursanti

PSIHOLOGIE MEDICALĂ
239. Titlul cursului: Scale clinice utilizate în sănătatea mintală
Locul desfășurării: Strada Victor Babeș 43, Cluj – Napoca
Perioada: 20.01.2020 – 10.02.2020
Durata (ore): Nr. Ore teoretice: 14
Nr. Ore demonstrații practice: 14
Nr. Ore stagiu sau lucrări practice: 28
Nr. Ore evaluare finală: 4
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Horia George Coman
Colaboratori: Prof. Dr. Doina Cozman, Șef Lucr. Dr. Bogdan Nemeș, Șef Lucr. Dr. Dana –
Cristina Herța, Șef Lucr. Dr. Minodora Manea, Asist. Univ. Dr. Bogdana Susana Miclea,
Asist. Univ. Dr. Raluca Nicoleta Trifu, Asist. Univ. Dr. Radu Flaviu Oroian
Prețul cursului: 300 RON
Adresabilitate: Absolvenți ai Facultății de Medicină; Absolvenți ai Facultății de Psihologie și
Științele Educației; medici specialişti/primari psihiatrie, psihiatrie pediatrică, medicină de
familie
Nr. Min. – max. de cursanți: 10 – 20
Date de contact pentru informații suplimentare: 0264 – 593884 interior 5321,
hcoman@umfcluj.ro, dherta@umfcluj.ro

240. Titlul cursului: Elemente de consiliere aplicată în medicină
Locul desfășurării: Strada Victor Babeș 43, Cluj – Napoca
Perioada: 08.06.2020 – 30.06.2020
Durata (ore): Nr. Ore teoretice: 14
Nr. Ore demonstrații practice: 14
Nr. Ore stagiu sau lucrări practice: 28
Nr. Ore evaluare finală: 4
Cadre didactice de predare: Coordonator: Conf. Dr. Horia George Coman
Colaboratori: Prof. Dr. Doina Cozman, Șef Lucr. Dr. Bogdan Nemeș, Șef Lucr. Dr. Dana –
Cristina Herța, Șef Lucr. Dr. Minodora Manea, Asist. Univ. Dr. Bogdana Susana Miclea,
Asist. Univ. Dr. Raluca Nicoleta Trifu, Asist. Univ. Dr. Radu Flaviu Oroian
Prețul cursului: 300 RON
Adresabilitate: Absolvenți ai Facultății de Medicină; Absolvenți ai Facultății de Medicină
Dentară; Absolvenți ai Facultății de Psihologie și Științele Educației; medici
specialişti/primari psihiatrie, psihiatrie pediatrică, medicină de familie, medicină internă,
neurologie, medicină dentară
Nr. Min. – max. de cursanți: 10 – 20
Date de contact pentru informații suplimentare: 0264 – 593884 interior 5321,
hcoman@umfcluj.ro, dherta@umfcluj.ro

RADIOLOGIE
241. Titlul cursului: Sonoelastografia mamară de tip străin și shear-wave
(SWE)
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 31.01-01.02. 2020
Durată (ore): 15 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 6 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 2 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul did. de predare: Şef lucrări Dr. Angelica Chiorean
Colaborator: Dr. Diana Feier (UMF I. Hațieganu Cluj-Napoca Radiologie), Dr. Maria
Magdalena Duma (Medimages Cluj-Napoca), Dr. Călin Pop (Medimages Cluj-Napoca), Dr.
Mădalina Szep (Medimages Cluj-Napoca).
Preţul cursului: 700 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari cu competenţă de ecografie generală
Nr. min-max de cursanţi: 5-20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Angelica Chiorean
(chiorean_angi@yahoo.com)
242. Titlul cursului: Totul despre ecografia mamară – exemplificare prin
cazuri clinice
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 27-28 martie 2019
Durata (ore): 20 ore
Nr. ore teoretice: 14 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 4 ore (cazuistică)
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 1 ore (exerciţii de manualitate pe aparat de ecografie)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul did. de predare: coordonator Şef lucrări Dr. Angelica Chiorean
Colaboratori: Dr. Diana Feier (UMF I. Hațieganu Cluj-Napoca Radiologie), Dr. Maria
Magdalena Duma (Medimages Cluj-Napoca), Dr. Călin Pop (Medimages Cluj-Napoca), Dr.
Mădalina Szep (Medimages Cluj-Napoca), Dr. Larisa Ciule (Spitalul Clinic Județean de
Urgență Cluj-Napoca), Prof. Dr. Carmen Mihu (UMF I. Hațieganu Cluj-Napoca Histologie),
Conf. Dr. George Dindelegan (UMF I. Hațieganu Cluj-Napoca Chirurgie I)
Pretul cursului: 700 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari cu competenţă de ecografie generală
Nr. min-max de cursanţi: 5-20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Angelica Chiorean
(chiorean_angi@yahoo.com)
243. Titlul cursului: Semnalul IRM al ganglionilor bazali și semnificația
patologică
Locul desfăşurării: Clinica Radiologică
Perioada: 25-26 mai 2020
Durata (ore): 9 ore
Nr. ore teoretice: 4 ore
Nr.ore demonstraţii practice: 4 ore (cazuistică)
Nr.ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul did. de predare: coordonator Şef lucrări Dr. Anca Butnaru
Pretul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialişti sau primari Radiologie si Imagistica Medicala si Neurologie
Nr. min-max de cursanţi: 10-30
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: sef l. Dr. Anca Butnaru
(ancasanda@yahoo.com)

244. Titlul cursului : Explorarea imagistică CT și IRM a cordului
Locul desfăşurării: Clinica de Radiologie
Perioada : 10.06.2020- 14.06.2020
Durata (ore): 30
Nr. ore teoretice: 12 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 12 ore (cazuistică)
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator: Şef lucrări Dr. Simona Manole
Colaborator: As. Univ. Dr. Călin Schiau
Prețul cursului : 700 RON
Adresabilitate: medici specialiști sau primari în specialitatea radiologie – imagistică
medicală.
Nr. min-max de cursanți : 5 – 20
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Dr. Simona Manole
(simona.manole@gmail.com)

REABILITARE MEDICALĂ
245. Titlul cursului: Metode actuale de diagnostic şi tratament în osteoporoză
Locul desfășurării: Spitalul Clinic de Recuperare, Laboratorul de radiologie si imagistică
medicală.
Perioada: 16.03.2020 – 20.03.2020
Durata totală (ore): 32 ore
Nr. ore curs: 20 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coodonator: Conf. Dr. Onac Ioan, Sef lucrări Dr. Ungur Rodica,
Sef l. Dr. Borda Ileana Monica, Sef l. Dr. Ciortea Viorela , Sef l. Dr. Pop George
Colaboratori: Conf. Dr. Petcu Stelian, Sef. lucrări Dr. Irsay Laszlo, Dr. Barnea Laurentiu, Dr.
Chiroiu Bogdan, Dr. Bute Nicoleta,
Preţul cursului: medici specialişti – 50 lei, medici primari – 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari medicină fizică
și de reabilitare, radiologie, reumatologie.
Nr. max de cursanţi: 30

246. Titlul cursului: Diagnostic imagistic (ecografic și IRM) al afecţiunilor
musculoscheletale
Locul desfășurării: Spitalul Clinic de Recuperare, Laboratorul de radiologie și imagistică
medicală.
Perioada: 18.05.2020 – 22.05.2020
Durata totală (ore): 32 ore
Nr. ore curs: 20 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Conf. Dr. Onac Ioan, Sef l. Dr. Ungur Rodica, Sef
l. Dr. Borda Ileana Monica, Sef l. Dr. Ciortea Viorela, Sef. L. Dr. Irsay Laszlo
Colaboratori: Conf. Dr. Petcu Stelian, Dr. Barnea Laurentiu, Dr. Chiroiu Bogdan, Dr. Bute
Nicoleta
Preţul cursului: medici specialişti – 50 lei, medici primari – 150 lei
Adresabilitate: absolvenţi ai Facultăţii de Medicină, medici specialişti/primari medicină fizică
și de reabilitare, radiologie, reumatologie.
Nr. max de cursanţi: 30

247. Titlul cursului: Prevenția și recuperarea escarelor
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Recuperare Cluj-Napoca, Disciplina de Reabilitare
Medicală, Disciplina Chirurgie plastică și reconstructivă, Str. Viilor 46-50
Perioada: 9-10 iunie 2020
Durata (ore): 12
Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstraţii: 1
Nr ore stagiu: 2
Nr ore evaluare finală: 1
Cadre didactice de predare: coordonator: Șef lucr. Dr. Ileana Monica Borda, Șef lucr. Dr.
Rodica Ungur, Șef lucr. Dr. Ileana Matei, Şef lucr. Dr. Ramona Jurcău
Colaborator: Șef lucr. Dr. Viorela Ciortea, Șef lucr. Dr. Laszlo Irsay, Conf. Dr. Ioan Onac,
Asist Dr. Alina Ciubean
Preţul cursului: 50 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Reabilitare Medicală, Chirurgie Plastică și
Reconstructivă, kinetoterapeuți, fizioterapeuți, asistente medicale licențiate
Nr. minim de cursanţi: 5
248. Titlul cursului: Recuperarea în patologia umărului (clinic, imagistic,
tratament conservator și chirurgical)
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Recuperare Cluj-Napoca, Disciplina de Reabilitare
Medicală, Str Viilor 46-50
Perioada: 13-14 februarie 2020
Durata (ore): 12
Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstraţii: 1
Nr ore stagiu: 2
Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef l. Dr. Viorela Ciortea, Șef l. Dr. Laszlo Irsay,
Șef l. Dr Adrian Todor, Conf. Dr. Stelian Petcu
Colaboratori: Șef L. Dr. Ileana Monica Borda, Șef L. Dr. Rodica Ungur, Conf. Dr. Ioan Onac,
Asist. Univ. Alina Ciubean
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Reabilitare Medicală, Obstetrică-Ginecologie,
kinetoterapeuti, fizioterapeuti
Nr minim-max de cursanţi: 5-15
249. Titlul cursului: Recuperarea postchirurgicală a mâinii
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic Recuperare Cluj-Napoca, Disciplina de Reabilitare
Medicală, Disciplina Chirurgie plastică și reconstructivă, Str Viilor 46-50
Perioada: 6-7 februarie 2020
Durata (ore): 12
Nr ore teoretice: 8
Nr ore demonstraţii: 1
Nr ore stagiu: 2
Nr ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare: coordonator: Șef l. Dr. Viorela Ciortea, Șef l. Dr. Laszlo Irsay,
Șef l. Dr. Ileana Monica Borda, Asist. Univ. Dr. Filip Ardelean, Șef L. Dr. Rodica Ungur,
Colaboratori: Conf. Dr. Ioan Onac, Asist. Univ. Alina Ciubean, kinetoterapeut Octavian
Olariu
Preţul cursului: 100 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari Reabilitare Medicală, Chirurgie Plastică și
Reconstructivă, kinetoterapeuti, fizioterapeuti
Nr minim-max de cursanţi: 5-15

250. Titlul cursului: Recuperarea medicală în traumatismele vertebromedulare
Locul desfasurari: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Napoca
Perioada: 24-25 octombrie 2019
Durata( ore): 10 ore
Numar ore teoretice : 8 ore
Numar ore demonstraţii : 2 ore
Numar ore evaluare finală : 1 ora
Cadrul didactic de predare: Coordonatori: Şef Lucrări Dr.Gabriela Bombonica Dogaru, Şef L.
Dr . Ioana Stănescu
Preţul cursului: 100 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari Recuperare, medicină fizică şi balneologie, medici
de familie, reumatologie, neurologie, geriatrie
Nr. Min..-max participanti 5-25
251. Titlul cursului: Ultrasonografia integrată în algoritmul clinco-biologicterapeutic al afecţiunilor gleznei si piciorului
Locul desfăsurări: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Napoca
Perioada: 21-22 noiembrie 2019
Durata( ore): 12 ore
Numar ore teoretice : 10 ore
Numar ore demonstraţii : 2 ore
Numar ore evaluare finală : 1 ora
Cadrul didactic de predare : Coordonatori: Şef lucrări. Dr. Dogaru Bombonica Gabriela, Dr.
Micu Mihaela (Cadru didactic asociat), Conf. Dr. Onac Ioan
Colaboratori: Asis. Univ. Cadar Ionut, Kinetoterapeut Olariu Octavian
Pret curs: 150 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari Recuperare, medicină fizică şi balneologie, medici
de familie, reumatologie, ortopedie, geriatrie
Nr. Min.-max participanti 5-20
252. Titlul cursului: Balneologie- profilaxie şi tratament în staţiunile balneare
Locul desfăsurări: Spitalul Clinic de Recuperare Cluj – Napoca
Perioada: 16-17 ianuarie 2020
Durata( ore): 12 ore
Numar ore teoretice : 10 ore
Numar ore demonstraţii : 2 ore
Numar ore evaluare finală : 1 ora
Cadru didactic de predare : Coordonatorii: Şef lucrări. Dr. Dogaru Bombonica Gabriela
Colaboratori: Dr. Biolog Constantin Munteanu Asociaţia Română de Balneologie
Preţ curs: 100 Ron
Adresabilitate: medici specialişti/primari Recuperare, medicină fizică şi balneologie, medici
de familie, reumatologie, ortopedie, geriatrie
Nr. Min..-max participanti 5-20

SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT
253. Titlul cursului: Studii complementare pentru obţinerea Atestatului în
„Managementul serviciilor de sănătate” (Ord. MS 418/2005)
Locul desfăşurării: sediul catedrei (str. Avram Iancu, nr. 31, et. III)
Perioada: 18.11.2019 – 31.03.2020
Durata: 360 ore
Nr. ore teoretice: 110 ore
Nr. ore lucrăi practice: 190 ore
Nr. ore studiu individual controlat 60 ore
Cadru didactic de predare: coordonator: Prof. Dr. Cristina Borzan
Colaboratori: Prof. Dr. Cristina Borzan, Prof. Dr. Floarea Mocean, Șef lucr. Dr. GaborHarosa Florina, Șef lucr. Dr. Covaliu Bogdan
Preţul cursului: 2.460
Adresabilitate: medici specialişti sau primari din toate specialităţile medicale
Nr. maxim de cursanţi: 55
Persoane de contact pentru informații suplimentare: Secretar Peștean Livia, e-mail:
liviavincze@yahoo.com, tel. 0752/025552
254. Titlul cursului: Managementul calității în serviciile medicale
Locul desfăşurării: sediul Disciplinei Sănătate Publică și Management (Str. Avram Iancu, nr.
31, et. III)
Perioada: 2 martie – 30 aprilie 2020
Durata: 60 ore
Nr. ore teoretice: 48 ore
Nr. ore lucrări practice: 12 ore
Cadre didactic de predare: coordonatori: Șef Lucr. Dr. Gabor-Harosa Florina Maria
Șef Lucr. Dr. Covaliu Bogdan Florin
Colaboratori: Prof. Dr. Cristina Maria Borzan, Prof. Dr. Floarea Mocean, Șef. Lucr. Dr.
Gabor-Harosa Florina Maria, Șef. Lucr. Dr. Covaliu Bogdan Florin
Preţul cursului: 1500 RON
Adresabilitate: absolventi de studii superioare interesați să se formeze sau perfectioneze în
domeniul managementului calitații în serviciile medicale (spitale, ambulatorii de specialitate,
cabinete individuale).
Nr. minim-maxim de cursanți: 5 – 55
Persoane de contact pentru informații suplimentare: Șef Lucr. Dr. Gabor-Harosa Florina
Maria – email: florinaharosa@gmail.com, tel: 0745522445; Șef Lucr. Dr. Covaliu Bogdan
Florin – email: bogdancovaliu@gmail.com, tel: 0740989491

SPECIALITĂȚI CHIRURGICALE CHIRURGIE I
255. Titlul cursului: Curs de dezvoltare a aptitudinilor practice în chirurgia
laparoscopică
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgie 1 şi Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în
Medicină al UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (Str. Marinescu nr 23)
Perioada: 12-16 noiembrie 2019
Durata (ore): 30
nr ore teorie: 2
nr ore demonstraţii practice: 2,5
nr ore stagiu sau lucrări practice: 25
nr ore evaluare finală: 0,5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. C. Ciuce, Șef lucrari Dr. V. Binţinţan, Șef
lucrari Dr. R. Seicean
Colaborator: dr. S. Cocu, dr. M. Valea, dr. A. Cordoș, dr. C. Cucoreanu, dr. V. Făgărășan, dr.
A.Pop, dr. C. Ciuce, ing G. Țicolea, USMAV Cluj-Napoca – SL dr. Cosmin Pestean
Preţul cursului: medici specialiști/primari: 1850 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari chirurgie generală, ginecologie, urologie care au
deja o experiență inițială în chirurgia laparoscopică pe care doresc să o dezvolte printr-un
curs orientat spre partea practică.
Nr. min – max de cursanţi: 9 – 15
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Sef lucrari dr. Vasile Bintintan,
Email: vasile.bintintan@umfcluj.ro ; tel: 0723-276626
256. Titlul cursului: Curs de iniţiere în chirurgia laparoscopică. Tehnici
chirurgicale de bază
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgie 1 şi Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în
Medicină al UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (Str. Marinescu nr 23)
Perioada: 26 martie – 28 martie 2020
Durata (ore): 18
nr ore teorie: 2,5
nr ore demonstraţii practice: 2
nr ore stagiu sau lucrări practice: 13
nr ore evaluare finală: 0,5
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. C. Ciuce, Șef lucrari Dr. V. Binţinţan, Șef
lucrari Dr. R. Seicean
Colaborator: dr. M. Valea, dr. A. Cordoș, dr. C. Ciuce, dr. C. Cucoreanu, dr. A.Pop, dr. V.
Făgărășan, ing. G. Țicolea
Preţul cursului: medici specialişti/primari: 750 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari chirurgie generală, ginecologie, urologie cu statutul
de începători în chirurgia laparoscopică
Nr. min – max de cursanţi: 10 – 18
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Sef lucrari dr. Vasile Bintintan,
Email: vasile.bintintan@umfcluj.ro ; tel: 0723-276626

257. Titlul cursului: Chirurgie hepatică. Tehnici de rezecție și transplant
hepatic
Locul desfăşurării: Clinica Chirurgie 1 şi Centrul de Medicină Experimentală și Aptitudini
Practice al UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca (Biobaza UMF)
Perioada: 18-22 mai 2020
Durata (ore): 19
nr ore teorie: 12
nr ore stagiu sau lucrări practice: 6
nr ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: Coordonator: Prof. Dr. Constantin Ciuce, Șef lucrări Dr. Răzvan
Scurtu, Asis. univ. dr. Radu Drașovean
Colaborator: dr. Radu Motocu, asis univ. drd. Raluca Apostu, asis univ.drd.Ioan Cetină
Preţul cursului: medici specialişti/primari 250 RON
Adresabilitate: medici specialişti/primari în specialități chirurgicale
Nr. min – max de cursanţi: 5 – 15
Persoana si date de contact pentru informații suplimentare: Asis. univ. dr. Radu Drașovean ;
Email: draso@yahoo.com ; tel: 0721-217060;
258. Titlul cursului: Asistenta medicală în blocul operator
Locul desfășurării: Clinica Chirurgie I
Perioada: 28 sept, 4, 5, 11, 12 octombrie 2019
Durata (ore): 24 ore
nr. ore teoretice = 14
nr. ore demonstrații practice = 9
nr. ore stagiu sau lucrări practice =0
nr. ore evaluare finala = 1
Cadrul did.de predare: Coordonator: Șef lucrări dr. Radu Seicean
Colaborator: Șef lucrări Dr. Vasile Bințințan
Prețul cursului: 100 lei
Adresabilitate: absolvenți ai Facultății de Asistenți Medicali și ai Colegiului de Nursing:
asistentele medicale licențiate din serviciile de chirurgie și specialități conexe, cadre didactice
de la catedrele de nursing.
Nr.min-max de cursanti: 5-25
Persoana si date de contact pentru informații suplimentare: Șef lucrări dr. Radu Seicean ;
Email: rseicean@yahoo.com ; tel: 0740-262.755

CHIRURGIE II
259. Titlul cursului: Efectele muzicii și chirurgia, implicații clinice și
mecanisme
Locul desfășurării: Disciplina de Chirurgie 2 și Disciplina de Fiziopatologie UMF
Perioada: 10-14 Mai 2020
Nr. ore teoretice: 14
Nr.ore demonstrații practice: 10
Nr.ore stagi/ lucrări practice: 6
Nr.ore evaluare finală: 1
Cadrul didactic de predare – Coordonatori: 1. Conf. Dr. Octavian-Aurel Andercou
2. Șef Lucrări. dr. Ramona Jurcău
Colaboratori: 1. Prof. Elena Chircev, Academia de Muzica Gheorghe Dima, Cluj-Napoca
2. Lector Dong Hun Kwak, UBB Cluj-Napoca
3. Șef Lucrări. dr. Onișor, UMF Cluj-Napoca
4. Dr. Ioana Jurcău, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
5. Lector dr. Florin Trif, Universitatea Tehnică,Cluj-Napoca
6. Șef Lucrări Răzvan Pârvan, Universitatea Oradea
7. Dr. Ovidiu Vasile Gavrea, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
8. Drd. Fidias Vasques, UBB Cluj-Napoca
Pretul cursului: 100 RON
Adresabilitate: absolvenți ai Facultăților de Medicină Generală, Medicină Dentară, Farmacie,
Psihologie și Sport, rezidenţi, medici specialişti şi medici primari
Nr. de cursanți: 10-30

CHIRURGIE III
260. Titlul cursului: Chirurgie Laparoscopică–Nivel 1
(Curs şi pregătire practică pentru obţinerea atestatului)
Locul desfaşurării: Clinica Chirurgie III (prima intalnire va fi in Biblioteca clinicii in data de
04.11.2019 la ora 09:00)
Perioada: 04 noiembrie 2019 – 10 februarie 2020
Durată : 3 luni (pauza 2 saptamani de sarbatori)
Nr ore teoretice 10 ore/saptămână
Nr ore demonstraţii practice : 20 ore/saptămână
Nr ore exerciţii practice 4 ore/zi
Nr ore evaluare finală : 2 ore evaluare teoretica + 2 ore evaluare practică
Cadrul didactic de predare : Coordonator: Prof. Dr Iancu Cornel
Colaboratori: Sef. L. Dr. Munteanu Doru, Dr. Pop Flaviu, Sef L. Dr. Bartos Adrian, Dr. Alin
Fetti, Dr. Stanca Marius, Sef l. Dr. Dana Bartos. Dr. Furcea Luminita
Pretul cursului: 1000 RON
Adresabilitate: medici specialisti si primari chirurgie generală
Numar maxim de cursanţi : 15
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs: dr.iancu.cornel@gmail.com
261. Titlul cursului: Chirurgie Laparoscopică –Nivel 2
(Curs şi pregătire practică pentru obţinerea atestatului)
Locul desfasurării: Clinica Chirurgie III (prima intalnire va fi in Biblioteca clinicii in data de
09.03.2020 la ora 09:00)
Perioada: 09 martie 2020 – 04 mai 2020
Durata: 8 saptămâni = 2 luni
Nr ore teoretice 10 ore/saptamână
Nr ore demonstraţii practice: 20 ore/saptamână
Nr ore exerciţii practice 4 ore/zi
Nr ore evaluare finală : 2 ore evaluare teoretica + 2 ore evaluare practică
Cadrul didactic de predare : Coordonator: Prof. Dr Iancu Cornel
Colaboratori: Prof. Dr. Al Hajjar Nadim, Prof. Dr. Puia Ion Cosmin, Sef de Lucrari Dr.
Bartos Adrian, Sef de Lucrari Dr. Dana Bartos, Sef de Lucrari Dr. Mocan Lucian, Sef de
Lucrari Dr. Zaharie Florin, Sef de Lucrari Dr. Graur Florin, Dr. Furcea Luminita, Dr. Alin
Fetti, Dr. Stanca Marius, Dr. Pop Flaviu
Pretul cursului: 1000 RON
Adresabilitate: specialisti, primari chirurgie generală
Număr minim: 5
Număr maxim de cursanti: 15
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs, dupa depunerea portofoliului de activitate
operatorie: dr.iancu.cornel@gmail.com

262. Titlul cursului: Chirurgie hepato-bilio-pancreatică
(Curs şi pregătire practică pentru obţinerea atestatului)
Locul desfasurarii: Clinica Chirurgie III (prima intalnire va fi in Biblioteca clinicii in data de
11.11.2019 la ora 09:00)
Perioada: 11 noiembrie 2019 – 15 noiembrie 2020
Durata : 12 luni
Nr ore teoretice 4 ore/saptamana
Nr ore demonstraţii practice: 10 ore/saptamana
Nr ore exerciţii practice 4 ore/zi
Nr ore evaluare finală : 2 ore evaluare teoretica + 2 ore evaluare practica
Cadrul didactic de predare : Coordonator : Prof. Dr. Iancu Cornel
Colaboratori : Prof. Dr. Nadim Al –Hajjar, Prof. Dr. Puia Cosmin, Sef de Lucrari Dr. Bartos
Adrian, Sef de Lucrari Dr. Mocan Lucian, Sef de Lucrari Dana Bartos, Sef de Lucrari Dr.
Zaharie Florin, Sef de Lucrari Dr. Graur Florin, Dr. Pop Flaviu, Sef de Lucrari Dr. Munteanu
Doru
Pretul cursului: 2000 RON
Adresabilitate : medici specialisti (vechime minim 3 ani), primari chirurgie generala
Număr minim: 5
Numar maxim de cursanti : 15
Înscriere numai cu avizul coordonatorului de curs, dupa depunerea portofoliului de activitate
operatorie: dr.iancu.cornel@gmail.com

263. Titlul cursului: Chirurgie pancreatica
Locul desfasurarii: Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie “O. Fodor” –
Chirurgie III, str. Croitorilor 19-21, Cluj-Napoca
Perioada: 27-31 ian 2020
Durata (ore): 30
Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstratii practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 8
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul did. de predare: Coordonator Sef lucrari Dr. Florin Graur
Colaborator: Prof. Dr. Al Hajjar Nadim, Prof. Dr. Puia Ion Cosmin, Sef. Lucrari Dr. Doru
Munteanu, Sef lucrari Dr. Florin Zaharie, Dr. Bodea Raluca, As. Univ. Dr. Furcea Luminita,
As. Univ. Dr. Alin Fetti, As. Univ. Dr. Stanca Marius.
Prețul cursului: medici specialişti/primari =250 RON
Adresabilitate: medici specialisti, primari chirurgie generala
Nr. minim cursanti: 5
Nr. maxim cursanti: 15
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare si inscrieri: Sef lucrari dr. Florin
Graur , tel: 0744807242, e-mail: graurf@yahoo.com
264. Titlul cursului: Chirurgie hepato-biliara
Locul desfasurarii: Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie “O. Fodor” –
Chirurgie III, str. Croitorilor 19-21, Cluj-Napoca
Perioada: 13-17 ian 2020
Durata (ore): 30
Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstratii practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 8
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul did. de predare: Coordonator Sef lucrari Dr. Florin Graur
Colaborator: Prof. Dr. Al Hajjar Nadim, Prof. Dr. Puia Ion Cosmin, Sef. Lucrari Dr. Doru
Munteanu, Sef lucrari Dr. Florin Zaharie, Dr. Bodea Raluca, As. Univ. Dr. Furcea Luminita,
As. Univ. Dr. Alin Fetti, As. Univ. Dr. Stanca Marius.
Prelul cursului: medici specialişti/primari =250 RON
Adresabilitate: mrdici specialisti, primari chirurgie generala
Nr. minim cursanti: 5
Nr. maxim cursanti: 15
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare si inscrieri: Sef lucrari dr. Florin
Graur , tel: 0744807242, e-mail: graurf@yahoo.com
265. Titlul cursului: Ecografie abdominală transparietală pentru chirurgi
(nivel 1)
Locul desfășurării: Clinica Chirurgie III, Institutul Regional de GastroenterologieHepatologie ‚‚Prof. Dr. Octavian Fodor’’ Cluj-Napoca
Perioada: 24-26 octombrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 9
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Șef l. Dr. Adrian Bartoș, Prof. Dr. Badea Radu
Colaboratori: Prof. Dr. Zeno Spârchez, Șef Lucrări Dr. Dana Bartoș, As. Dr. Stoian Raluca,
As. Asoc. Dr. Iancu Ioana, Șef Lucrări dr. Lidia Munteanu, Șef Lucrări dr. Bogdan Procopeț,
Dr. Horea Ștefănescu, Șef Lucrări Dr. Mihai Socaciu, Șef Lucrări Dr. Cosmin Cărăiani, As.
Dr. Caius Breazu, Prof. Dr. Iancu Cornel, Prof. Dr. Cosmin Puia, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar
Prețul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici chirurgie generală (specialiști, primari)
Numar min – max de cursanți: 5-10
Persoana de contact: Șef Lucrări Dr. Adrian Bartoș; 0744495933; bartos.adi@gmail.com
266. Titlul cursului: Ecografie intraoperatorie abdominală diagnostică
(nivel 2)
Locul desfășurării: Clinica Chirurgie III, Institutul Regional de GastroenterologieHepatologie ‚‚Prof. Dr. Octavian Fodor’’ Cluj-Napoca
Perioada: 12-14 decembrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 9
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Șef l. Dr. Adrian Bartoș, Prof. Dr. Badea Radu
Colaboratori: Prof. Dr. Zeno Spârchez, Șef Lucrări Dr. Dana Bartoș, As. Dr. Stoian Raluca,
As. Asoc. Dr Iancu Ioana, Șef Lucrări Lidia Munteanu, Șef Lucrări Bogdan Procopeț, Dr.
Horea Ștefănescu, Șef Lucrări Dr. Mihai Socaciu, Șef Lucrări Dr. Cosmin Cărăiani, As. Dr.
Caius Breazu, Prof. Dr. Iancu Cornel, Prof. Dr. Cosmin Puia, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar
Prețul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici chirurgie generală (specialiști, primari), care au efectuat Nivelul 1
(Ecografie abdominală transparietală pentru chirurgi) sau au deja competență în ecografie
generală; medici gastroenterologie, medicină internă
Număr min – max de cursanți: 5-10
Persoana de contact: Șef Lucrări Dr Adrian Bartoș; 0744495933; bartos.adi@gmail.com

267. Titlul cursului: Ecografie intraoperatorie abdominală intervențională
(nivel 3)
Locul desfășurării: Clinica Chirurgie III, Institutul Regional de GastroenterologieHepatologie ‚‚Prof. Dr. Octavian Fodor’’ Cluj-Napoca
Perioada: 30 ian. – 1 feb. 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 9
Nr. ore evaluare finala: 1
Cadre didactice de predare: Coordonatori: Șef L. Dr. Adrian Bartoș, Prof. Dr. Zeno Spârchez
Colaboratori: Prof. Dr. Badea Radu, Șef Lucrări Dr. Dana Bartoș, As. Dr. Stoian Raluca, As.
Asoc. Dr. Iancu Ioana, Șef Lucrări Lidia Munteanu, Șef Lucrări Bogdan Procopeț, Dr. Horea
Ștefănescu, Șef Lucrări Dr. Mihai Socaciu, Șef Lucrări Dr. Cosmin Cărăiani, As. Dr. Caius
Breazu, Prof. Dr. Iancu Cornel, Prof. Dr. Cosmin Puia, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar
Prețul cursului: 800 lei
Adresabilitate: medici chirurgie generală (specialiști, primari), care au efectuat Nivelul 2
(Ecografie intraoperatorie abdominală diagnostică) sau au deja competență în ecografie
generală, cu experiență în ecografia intraoperatorie diagnostică; medici gastroenterologie,
medicină internă.
Număr min – max de cursanți: 5-10
Persoana de contact: Șef Lucrări Dr Adrian Bartoș; 0744495933; bartos.adi@gmail.com

268. Titlul cursului: Chirurgia laparoscopica si clasica colorectala
Locul desfasurarii: IRGH “O. Fodor” , Clinica Chirurgie 3
Perioada: 6-10 aprilie
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstratii practice: 15
Nr. ore stagiu sau lucrari practice: 4
Nr. ore evaluare finala: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Sef Lucrari Zaharie Florin
Colaboratori: Prof. dr. Nadim Al Hajjar, Prof. dr. Cosmin Puia , Sef L. dr. Doru Munteanu,
Sef L. dr. Florin Graur, Asist. Univ. dr. Alin Fetti, Asist. Univ. dr. Emil Mois, Dr. Raluca
Bodea, Dr. Calin Popa, Asist. Univ. dr. Luminita Furcea, Asist. Univ. dr. Marius Stanca
Pretul cursului: 300 Ron
Adresabilitate: Medici specialisti/primari din domeniul Chirurgie Generala
Numar min – max. de cursanti: 5-25
Persoana si date de contact pentru informatii suplimentare: Zaharie Florin, Catedra Chirurgie
3, IRGH „O. Fodor” Cluj-Napoca; mail florinzaharie@yahoo.com, tel 0749110035
CHIRURGIE ONCOLOGICĂ ŞI GINECOLOGIE ONCOLOGICĂ
269. Titlul cursului: Citologie oncologică cervico-vaginală
Locul desfăşurării: IOCN
Perioada: 09.03. – 20.03.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 12
Nr. ore demonstraţii practice: 30
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 6
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof.dr. Alexandru Irimie
Colaboratori: Dr. Mihaela Galatîr, Dr. Rodica Păiş, Dr. Florian Nicula
Preţul cursului: 700 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari anatomie patologică şi medicină de laborator,
biologi
Nr. min. – max. de cursanţi: 5-25
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Alexandra Tolnai:
alexandra.nazarie@gmail.com.

270. Titlul cursului: Chirurgie oncologică
(Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare)
Locul desfăşurării: IOCN
Perioada: 1 an de zile – 01.10.2019 -30.09.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: se va stabili ulterior
90
Nr. ore demonstraţii practice:
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:
Nr. ore evaluare finală:
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Alexandru Irimie
Colaboratori: Prof. Dr. Ioana Berindan-Neagoe, Prof. Dr. Doina Piciu, Șef Lucr. Dr. Cosmin
Lisencu, Asist. Univ. Dr. Cătălin Vlad, Dr. Alina Muntean, Asist. Univ. Dr. Florin Laurențiu
Ignat, Asist. univ. Dr. Emil Pușcaș
Preţul cursului: 3000 RON
Adresabilitate: medici specialiști sau primari chirurgie
Nr. min. – max. de cursanţi: 1-3
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Alexandra Tolnai:
alexandra.nazarie@gmail.com.
271. Titlul cursului: Ginecologie Oncologică
(Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare)
Locul desfăşurării: IOCN
Perioada: 1 an de zile – 01.10.2019 -30.09.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: se va stabili ulterior
Nr. ore demonstraţii practice:
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:
Nr. ore evaluare finală:
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu
Colaborator: Prof. Dr. Ioana Berindan-Neagoe, Conf. Dr. Călin Căinap, Șef Lucr. Dr.
Cosmin Lisencu, Dr. Claudia Ordeanu, Șef Lucr. Dr. Ovidiu Coza, Asist. univ. Dr. Laurențiu
Ignat, Dr. Alexandru Trăilă
Preţul cursului: 3000 RON
Adresabilitate: medici specialiști sau primari ginecologi
Nr. min. – max. de cursanţi: 1-3
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Alexandra Tolnai:
alexandra.nazarie@gmail.com.

CHIRURGIE PLASTICĂ
272. Titlul cursului: Tratamentul chirurgical al piciorului diabetic
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada: 14-18.10.2019
Durată (ore): Nr. ore teoretice:6
Nr. ore demonstraţii practice:20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:20
Nr. ore evaluare finală:1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator Şef Lucrări Matei Ileana
Preţul cursului: 450 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com
273. Titlul cursului: Chirurgia leziunilor tendoanelor flexoare şi extensoare de
la nivelul mâinii
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada:11-15.11.2019
Durată (ore): Nr. ore teoretice:6
Nr. ore demonstraţii practice:20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:20
Nr. ore evaluare finală:1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator Asist. Univ. Dr. Ardelean Filip
Preţul cursului: 500 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com

274. Titlul cursului: Reconstrucţia mamară postmastectomie
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada: 9-13.12.2019
Durată (ore): Nr. ore teoretice:6
Nr. ore demonstraţii practice:20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:20
Nr. ore evaluare finală:1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator: Şef Lucrări dr. Matei Ileana
Preţul cursului: 500 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com
275. Titlul cursului: Reconstrucţia defectelor tisulare complexe prin lambouri
locale şi regionale
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada:10-14.02.2020
Durată (ore): Nr. ore teoretice:6
Nr. ore demonstraţii practice:20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:20
Nr. ore evaluare finală:1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator Asist. Univ. Dr. Ciura-Capota Irina
Preţul cursului: 500 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com
276. Titlul cursului: Chirurgia estetică
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada: 9-13.03.2020
Durată (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstraţii practice: 20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr. ore evaluare finală: 1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator: Asist. Univ. Dr. Ardelean Filip
Preţul cursului: 500 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com

277. Titlul cursului: Sindroame de compresiune nervi periferici
Locul desfăşurării: Spitalul Clinic de Recuperare
Perioada:11-15.05.2020
Durată (ore): Nr. ore teoretice:6
Nr. ore demonstraţii practice:20
Nr. ore stagiu sau lucrări practice:20
Nr. ore evaluare finală:1
Cadru didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Georgescu Alexandru
Colaborator Asist. Univ. Dr. Ciura-Capota Irina
Preţul cursului: 500 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ortopedie, chirurgie generală, chirurgie plastică
Nr. min-max de cursanţi:5-10
Date de contact pentru informaţii suplimentare: Prof. Dr. Georgescu Alexandru
geordv@hotmail.com

OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE I
278. Titlul cursului: Laparoscopie. Modul I
Locul desfăşurării: Disciplina Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 4 – 29 noiembrie 2019
Durata (ore): 22 ore curs, 44 ore stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1: Conf.Dr.Ona Dan
Coordonator 2: Prof.Dr.Mihu Dan
Colaboratori: Prof.Dr.Mureșan Daniel, Conf.Dr.Micu Romeo, Șef L.Dr.Surcel Mihai, Șef
L.Dr.Rotar Ioana, Conf. Dr. Răzvan Ciortea, Șef L.Dr.Andrei Mihai Măluțan, As.Dr.Cristian
Iuhas, As.Dr. Radu Mocan-Hognogi, As.Dr.Carmen Bucuri.
Preţul cursului: 1110 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: 7-15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare
279. Titlul cursului: Laparoscopie. Modul II
Locul desfăşurării: Disciplina Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 4 – 29 mai 2020
Durata (ore): 22 ore curs, 44 ore stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1: Prof.Dr.Mureşan Daniel
Coordonator 2: Conf.Dr.Cruciat Gheorghe
Colaboratori: Prof.Dr.Mureșan Daniel, Conf.Dr.Micu Romeo, Șef L.Dr.Surcel Mihai, Șef
L.Dr.Rotar Ioana, Conf. Dr. Răzvan Ciortea, Șef L.Dr.Andrei Mihai Măluțan, As.Dr.Cristian
Iuhas, As.Dr. Radu Mocan-Hognogi, As.Dr.Carmen Bucuri.
Preţul cursului: 1110 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: 7-15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare
280. Titlul cursului: Iniţiere în colposcopie. Modul I
Locul desfăşurării: Disciplina Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 3 – 14 februarie 2020
Durata (ore): 20 ore curs, 20 ore stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1 Prof. Dr. Mureşan Daniel
Coordonator 2: Conf.Dr.Cruciat Gheorghe
Colaboratori: Conf.Dr.Ona Dan, Șef L.Dr.Ioana Rotar, As.Dr.Goidescu Iulian
Preţul cursului: 600 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie, oncologi,
medici de familie
Nr. min.- max. de cursanti: 7 – 14
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare

281. Titlul cursului: Colposcopie. Modul II
Locul desfăşurării: Disciplina Obstetrică-Ginecologie I
Perioada : 2 – 27 martie 2020
Durata (ore): 80 ore, 40 ore curs, 40 ore stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1: Prof. Dr. Mureşan Daniel
Coordonator 2: Conf.Dr.Cruciat Gheorghe
Colaboratori: Conf.Dr.Ona Dan, Șef L.Dr.Ioana Rotar, As.Dr.Goidescu Iulian
Preţul cursului: 1200 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie, oncologi,
medici de familie
Nr. min.-max. de cursanti: 5-15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare
282. Titlul cursului: Ecografia în obstetrică-ginecologie. Modul II
Locul desfăşurării: Catedra Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 2 martie – 10 aprilie 2020
Durata (ore): 60 ore curs, 120 ore stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1: Prof .Dr.Mureşan Daniel
Coordonator 2: Prof.Dr.Mihu Dan
Coordonator 3: Prof.Dr. Florin Stamatian
Colaboratori:, Conf.Dr.Ona Dan ,Conf.Dr.Cruciat Gheorghe. Șef L.Dr.Rotar Ioana, Șef
L.Dr.Caracostea Gabriela, As.Dr.Kovacs Tunde, Conf. Dr. Răzvan Ciortea, Șef L.Dr.Andrei
Mihai Măluțan, As.Dr.Cristian Iuhas, As.Dr. Radu Mocan-Hognogi, As.Dr.Carmen Bucuri.
Preţul cursului: 1000 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanti:min 7 – max.20
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare
283. Titlul cursului: Medicină Materno-Fetală. Modul I
Locul desfăşurării: Catedra Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 6 ianuarie– 28 februarie 2020
Durata (ore): 96 ore: 48 ore de curs, 48 ore de stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1 : Prof.Dr. Florin Stamatian
Coordonator 2: Prof.Dr.Mureşan Daniel
Coordonator 3: Conf.Dr.Ona Dan
Colaboratori:, Conf.Dr.Cruciat Gheorghe, Conf.Dr.Micu Romeo, Şef L.Dr.Surcel Mihai, Şef
L.Dr.Gabriela Caracostea, Șef L.Dr.Ioana Rotar, As.Dr. Antonia Levai, As.Dr.Kovacs Tunde,
As.Dr.Georgiana Nemeti, As.Dr.Surugiu Sebastian, As.Dr.Goidescu Iulian, As.Dr.Adelina
Staicu
Preţul cursului: 3000 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: min.7 – max.15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare

284. Titlul cursului: Medicină Materno-Fetală. Modul II
Locul desfăşurării: Catedra Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 2 martie – 24 aprilie 2020
Durata (ore): 272 ore: 32 ore de curs, 240 ore de stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1 : Prof.Dr. Florin Stamatian
Coordonator 2: Prof.Dr.Mureşan Daniel
Coordonator 3: Conf.Dr.Ona Dan
Colaboratori:, Conf.Dr.Cruciat Gheorghe, Conf.Dr.Micu Romeo, Şef L.Dr.Surcel Mihai, Şef
L.Dr.Gabriela Caracostea, Șef L.Dr.Ioana Rotar, As.Dr. Antonia Levai, As.Dr.Kovacs Tunde,
As.Dr.Georgiana Nemeti, As.Dr.Surugiu Sebastian, As.Dr.Goidescu Iulian, As.Dr.Adelina
Staicu
Preţul cursului: 3000 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: min.7 – max.15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare

285. Titlul cursului: Medicină Materno-Fetală. Modul III
Locul desfăşurării: Catedra Obstetrică-Ginecologie I
Perioada: 4 mai – 30 iunie 2020
Durata (ore): 96 ore: 48 ore de curs, 48 ore de stagiu
Cadrul did. de predare: Coordonator 1 : Prof.Dr. Florin Stamatian
Coordonator 2: Prof.Dr.Mureşan Daniel
Coordonator 3: Conf.Dr.Ona Dan
Colaboratori:, Conf.Dr.Cruciat GheorgheConf.Dr.Micu Romeo, Şef L.Dr.Surcel Mihai, , Şef
L.Dr.Micu Romeo, Şef L.Dr.Gabriela Caracostea, Șef L.Dr.Ioana Rotar, As.Dr. Antonia
Levai, As.Dr.Kovacs Tunde, As.Dr.Georgiana Nemeti, As.Dr.Surugiu Sebastian,
As.Dr.Goidescu Iulian, As.Dr.Adelina Staicu
Preţul cursului: 3000 Ron
Adresabilitate: medici specialişti şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min.-max. de cursanţi: min.7 – max.15
Înscriere numai cu avizul cvoordonatorului de curs, tel. contact: 0264-450115
Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare

OBSTETRICA-GINECOLOGIE II
286. Titlul cursului: Ultrasonografie vasculară Doppler în obstetricaginecologie
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca” Cluj-Napoca
Perioada: 21.10.2019-25.10.2019 (1 săptămâna)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 10
95
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof. Dr. Dan Mihu
Colaboratori: Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu, Conf. Dr. Razvan Ciortea, Conf. Dr. Andrei
Malutan, SL Dr. Nicula Renata, Asist. Dr. Mihaela Oancea, Asist. Dr. Ciprian Porumb, Asist.
Dr. Iuhas Cristian, Asist. Dr. Pop Daria, Asist. Dr. Mocan-Hognogi Radu, Asist. Dr. Carmen
Bucuri
Prețul cursului: 200 RON
Adresabilitate: medici specialiști si primari in specialitatea Obstetrica Ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20
287. Titlul cursului: Ecografia în obstetrică-ginecologie. Modul I
(Curs de pregătire în vederea obținerii atestatului de studii complementare)
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca” Cluj-Napoca, Clinica
Obstetrică-Ginecologie I, Cluj-Napoca
Perioada: 04.11.2019-13.12.2019 (6 săptămâni)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 60
Nr. ore demonstrații practice, stagii: 120
Cadrul did. de predare: Coordonatori: Prof. Dr. Dan Mihu, Prof. Dr. Daniel Mureșan
Colaboratori: Conf. Dr. Dan Ona, Conf. Dr. Gheorghe Cruciat, Conf. Dr. Razvan Ciortea,
Conf. Dr. Andrei Malutan, SL Dr. Ioana Rotar, Asist. Dr. Iuhas Cristian, Asist. Dr. Tunde
Kovacs, Asist. Dr. Mocan-Hognogi Radu, Asist. Dr. Carmen Bucuri
Prețul cursului: 1000 RON
Adresabilitate: medici specialiști şi primari specialitatea obstetrică-ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20
Înscriere numai cu avizul coordonatorilor de curs, tel. contact: 0722837213 sau 0744822514
288. Titlul cursului: Tehnici fundamentale in chirurgia laparoscopică
ginecologică
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca” Cluj-Napoca
Perioada: 14.04.2020-18.04.2020 (5 zile)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 15
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare: Coordonator: Conf. Dr. Ciortea Razvan
Colaboratori: Prof. Dr. Mihu Dan, Conf. Dr. Doru Diculescu, Conf. Dr. Andrei Malutan, SL
Dr. Renata Nicula, Asist. Dr. Mihaela Oancea, Asist. Dr. Ciprian Porumb, Asist. Dr. Iuhas
Cristian, Asist. Dr. Mocan-Hognogi Radu, Asist. Dr. Carmen Bucuri
Pretul cursului: 300 RON medici specialiști si medici primari
Adresabilitate: medici specialiști si primari in specialitatea Obstetrica Ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20
289. Titlul cursului: Noțiuni fundamentale în colposcopie
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca”, Cluj-Napoca
Perioada: 12.05.2020-16.05.2020 (5 zile)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 5
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 5
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare: Coordonator: Conf. Dr. Andrei Măluțan
Colaboratori: Prof. Dr. Mihu Dan, Conf. Dr. Doru Diculescu, Conf. Dr. Razvan Ciortea, SL
Dr. Renata Nicula, Asist. Dr. Mihaela Oancea, Asist. Dr. Ciprian Porumb, Asist. Dr. Iuhas
Cristian, Asist. Dr. Mocan-Hognogi Radu, Asist. Dr. Carmen Bucuri
Prețul cursului: 300 RON medici specialiști si medici primari
Adresabilitate: medici specialiști si primari in specialitatea Obstetrica Ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20

290. Titlul cursului: Tehnici invazive de diagnostic antenatal – hands on
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca” Cluj-Napoca
Perioada: 09.06.2020-11.06.2020 (3 zile)
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstrații practice: 3
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 9
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare: Coordonatori: Conf. Dr. Razvan Ciortea, Conf. Dr. Andrei Malutan
Colaboratori: Prof. Dr. Mihu Dan, Conf. Dr. Doru Diculescu, SL Dr. Renata Nicula, Asist.
Dr. Mihaela Oancea, Asist. Dr. Ciprian Porumb, Asist. Dr. Iuhas Cristian, Asist. Dr. MocanHognogi Radu, Asist. Dr. Carmen Bucuri
Prețul cursului: 300 RON medici specialiști si medici primari
Adresabilitate: medici specialiști si primari in specialitatea Obstetrica Ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20
291. Titlul cursului: Cardiotocografia în supravegherea intrauterina a fătului
Locul desfășurării: Clinica Obstetrica Ginecologie “Dominic Stanca”, Cluj-Napoca
Perioada: 16.06.2020-20.06.2020 (1 săptămâna)
Durata (ore):
Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finala: 3
Cadrul did. de predare: Coordonator: Conf. Dr. Doru Diculescu
Colaboratori: Conf. Dr. Ciortea Razvan, Conf. Dr. Malutan Andrei
Prețul cursului: 300 RON medici specialiști si medici primari
Adresabilitate: medici specialiști si primari in specialitatea Obstetrica Ginecologie
Nr. min-max de cursanți: 7-20

OFTALMOLOGIE
292. Titlul cursului: Actualități în tratamentul retinopatiei diabetice
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 21.10 – 25.10. 2019
Durata: 20 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Simona Nicoară
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min-max cursanţi: 5- nelimitat
Date de contact pentru informații suplimentare: simonanicoara1@gmail.com, 0722787405
293. Titlul cursului: Imagistica orbitei în diagnosticul neurooftalmologic
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 03.12. – 05.12. 2019
Durata: 10 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf. Dr. Bianca Szabo
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în oftalmologie și neurologie
Nr. min-max cursanţi: 5- nelimitat
294. Titlul cursului: Chirurgia refractivă cristaliniană
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 09.12. – 13.12. 2019
Durata (ore): 10 ore
Nr. de ore teoretice: 6 ore
Nr. de ore practice: 4 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: șef. lucr. dr. Sorin Macarie
Colaborator: dr. Daniela Macarie
Preţul cursului: 100 Lei
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min. – max. cursanţi: min. 5
295. Titlul cursului: Topografie corneană
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 17.02. – 21.02. 2020
Durata (ore):10 ore
Nr ore teoretice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: Coordonator: Conf. Dr. Cristina Nicula
Pret curs: 100 Ron
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min – max de participanți: min. 5
296. Titlul cursului: OCT și câmp vizual în glaucom
Locul desfășurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 05.03 – 06.03. 2020
Durata: 9 ore
Nr. ore teoretice: 6 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 3 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare: coordonator Conf. Dr. Cristina Stan
Colaborator: asist. univ. dr. Ana Banc
Prețul cursului: 150 lei
Adresabilitate: medici specialiști și primari oftalmologi
Nr. min – max de cursanți: 5 – 30
297. Titlul cursului: Chirurgia vitreo-retiniană
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 09.03 – 20.03. 2020
Durata: 30 ore

Nr. ore teoretice: 20 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 20 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Simona Nicoară
Preţul cursului: 350 Lei
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min – max cursanţi: 5 – nelimitat
Date de contact pentru informații suplimentare: simonanicoara1@gmail.com, 0722787405

298. Titlul cursului: OCT în oftalmologie
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 04 .05 – 08.05. 2020
Durata: 15 ore
Nr. ore teoretice: 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 5 ore
Nr. ore evaluare finală: 2 ore
Cadrul didactic de predare: coordonator Prof. Dr. Simona Nicoară
Colaboratori: asist. univ. dr. Ana Banc, asist. univ. dr. Ioana Damian
Preţul cursului: 200 Lei
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min-max cursanţi: 5- nelimitat
Date de contact pentru informații suplimentare: simonanicoara1@gmail.com, 0722787405
299. Titlul cursului: Chirurgia refractivă oculară (laser, implante fakice, CLE)
Locul desfăşurării: Clinica Oftalmologică Cluj-Napoca
Perioada: 22.06. – 26.06. 2020
Durata (ore): 10 ore
Nr. ore demonstraţii practice: 10 ore
Nr. ore evaluare finală: 1 oră
Cadrul didactic de predare Coordonator: Conf. Dr. Cristina Nicula
Pretul cursului: 100 Ron
Adresabilitatea: medici specialiști şi primari în specialitatea oftalmologie
Nr. min – max participanţi: min. 5

ORL
300. Titlul cursului: Chirurgie endoscopică rino-sinusală
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 15.10.2019-17.10.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstrații practice: 12
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonatori: Conf. Dr. Magdalena Chirilă. Șef L. Dr. Sever
Septimiu Pop
Colaboratori: Conf. Dr. Mihaela Hedeșiu, Asist. univ. Dr. Cristina Țiple, Asist. univ. Dr.
Mirela Stamate, Asist. univ. Dr. Peter Ujvary
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Informații suplimentare: Asist. univ. Dr. Cristina Țiple, tel. 0758917456
301. Titlul cursului: Curs de foniatrie pentru competență – modul I
Locul desfășurării: Clinica ORL
Perioada: 11.11.2019-15.11.2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 20
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Magdalena Chirilă
Colaboratori: Conf. Dr. Alma Maniu, Dr. Rodica Mureşan, Șef lucrări Dr. Violeta Necula
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL, logopezi, terapeuți vocali
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Rodica Mureşan
e-mail: rdcmuresan@yahoo.com
302. Titlul cursului: Microchirurgie laringiană și reabilitare vocală
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 19.02.2020-21.02.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstrații practice: 12
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Magdalena Chirilă
Colaboratori: Dr. Rodica Mureșan, Șef Lucrări Dr. Sever Septimiu Pop, Asist. univ. Dr.
Cristina Țiple, Asist. univ. Dr. Mirela Stamate, Asist. univ. Dr. Peter Ujvary
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Informații suplimentare: Asist. univ. Dr. Cristina Țiple, tel. 0758917456
303. Titlul cursului: Curs de foniatrie pentru competență – modul II
Locul desfășurării: Clinica ORL
Perioada: 6.04.2020-10.04.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr. ore demonstrații practice: 20

Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Magdalena Chirilă
Colaboratori: Conf. Dr. Alma Maniu, Dr. Rodica Mureşan, Șef Lucrări dr. Violeta Necula
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL, logopezi, terapeuți vocali
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 15
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Dr. Rodica Mureşan
e-mail: rdcmuresan@yahoo.com
304. Titlul cursului: Manopere esențiale în urgențele ORL cu risc vital
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 25.05.2020-27.05.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 6
Nr. ore demonstrații practice: 12
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 12
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Magdalena Chirilă
Colaboratori: Asist. univ. Dr. Mirela Stamate, Asist. univ. Dr. Cristina Țiple, Asist. univ. Dr.
Peter Ujvary
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primary ORL, Medicină de urgență, absolvenți ai Facultății
de Medicină
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Informații suplimentare: Asist. univ. Dr. Cristina Țiple, tel. 0758917456

305. Titlul cursului: Tehnici comprehensive de chirurgie endoscopică rinosinusală
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 11.03.2020-13.03.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Alma Maniu, Sef l. Sever Pop, Sef l.
Violeta Necula
Colaboratori: As. Univ. Dr. Doinel Radeanu, As. Univ. Dr. Peter Ujvary
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: As. Univ. Dr. Doinel Radeanu:
doinel.radeanu@gmail.com
As. Univ. Dr. Peter Ujvary: ujvarypeter@outlook.com, Tel: 0746403264
306. Titlul cursului: Curs de disecție os temporal
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 27.05.2020- 29.05.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Alma Maniu
Colaboratori: Sef. l. Dr.Violeta Necula, As. Univ. Dr. Peter Ujvary
Prețul cursului: 1000 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: Conf. Dr Alma Maniu
almacjro@yahoo.com
As. Univ. Dr. Peter Ujvary: ujvarypeter@outlook.com, Tel: 0746403264

307. Titlul cursului: Curs de chirurgie Plastica in O.R.L
Locul desfășurării: Clinica ORL și Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină
Perioada: 08.05.2020-10.05.2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 8
Nr. ore demonstrații practice: 10
Nr. ore stagiu sau lucrări practice: 10
Nr. ore evaluare finală: 2
Cadrul didactic de predare: coordonator: Conf. Dr. Alma Maniu
Colaboratori: Sef l. Dr. Pop Sever, As. Univ. Dr. Doinel Radeanu, As. Univ. Dr. Peter
Ujvary
Prețul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr. min-max de cursanți: minim 5 – maxim 10
Persoana și date de contact pentru informații suplimentare: As. Univ. Dr. Doinel Radeanu:
doinel.radeanu@gmail.com
As. Univ. Dr. Peter Ujvary: ujvarypeter@outlook.com, Tel: 0746403264
308. Titlul cursului: Screeningul auditiv al nou-nascutului si sugarului
Locul desfăşurării: Clinica ORL şi Clinica de Neonatologie SCJU Cluj şi Clinica
Neonatologie “Dominic Stanca”
Perioada: 20-22 noiembrie 2019
Durata: Nr ore teoretice: 6
Nr ore demonstraţii practice: 9
Nr ore stagiu sau lucrări practice: 9
Nr ore evaluare finală: 2
Cadru didactic de predare: coordonator: Șef l. Dr. Necula Violeta
Colaboratori: Prof. Dr. Gabriela Zaharie, Șef l. Dr. Ligia Blaga
Preţul cursului: 100 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL, neonatologie, asistente medicale licențiate
ORL şi neonatologie
Nr min-max de cursanţi: min 5 – max 10
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Șef Lucrări Dr Necula Violeta
neculav@yahoo.com, Tel. 0745861700
309. Titlul cursului: Audiologie clinica
Locul desfăşurării: Clinica ORL
Perioada: 8-10 aprilie 2020
Durata: Nr ore teoretice: 9
Nr ore demonstraţii practice: 6
Nr ore stagiu sau lucrări practice: 6
Nr ore evaluare finală: 2
Cadru didactic de predare: coordonator: Șef l. Dr. Necula Violeta
Colaboratori: Conf. Dr. Alma Maniu, Asist. Univ. Dr. Mirela Stamate
Preţul cursului: 500 lei
Adresabilitate: Medici specialisti/primari ORL
Nr min-max de cursanţi: min 5 – max 10
Persoana şi date de contact pentru informaţii suplimentare: Șef Lucrări Dr. Necula Violeta
neculav@yahoo.com, Tel. 0745861700

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
310. Titlul cursului: Aspecte clinice și terapeutice în afecțiunile posttraumatice
ale aparatului locomotor
Locul desfǎşurǎrii: Sala de curs, Disciplina Ortopedie-Traumatologie, Cluj-Napoca, Str. Gen.
Traian Moșoiu, Nr.47
Perioada: 1-29 februarie 2020
Durata (ore): Durata cursului – 32 ore
Nr.ore teoretice – 16 ore
Nr. ore demonstraţii practice – 6 ore
Nr.ore stagiu sau lucrǎri practice – 8 ore
Nr. ore de evaluare finală – 2 ore
Cadrul didactic de predare coordonator: Prof. Univ. Dr. Gheorghe Tomoaia
Colaboratori: Șef lucrări Dr. Benea Horea, As. Univ. Dr. Bardaș Ciprian, As. Univ. Dr.
Oltean-Dan Daniel, As. Univ. Dr. Păiușan Mihai, Dr. Raus Iulian
Preţul cursului:
102
– 200 RONI pentru absolvenţii facultăţii de medicină
– 300 RONI pentru medici specialişti și medici primari de ortopedie-traumatologie și
chirurgie
Adresabilitate: Medici specialişti şi primari în specialitatea ortopedie-traumatologie,
chirurgie, radiologie şi imagistică medicală, absolvenţi ai Facultăţii de Medicină.
Nr. min-max. de cursanți: 5-30
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Prof. Dr. Gheorghe Tomoaia
(tomoaia2000@yahoo.com)

311. Titlul cursului: Curs practic de inițiere în artroscopia articulațiilor mari
Locul desfǎşurǎrii: Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină al UMF “Iuliu
Hațieganu”, Str. Gh. Marinescu nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 1-28.02.2020
Durata (ore): Durata cursului – 24 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore
Nr. ore demonstraţii practice – 8 ore
Nr.ore stagiu sau lucrǎri practice – 8 ore
Nr. ore de evaluare finală – 2 ore
Cadrul didactic de predare coordonator: Șef lucrări Dr. Benea Horea
Colaboratori: As. Univ. Dr. Bardaș Ciprian, As. Univ. Dr. Oltean-Dan Daniel, As. Univ. Dr.
Apostu Dragoș, As. Univ. Dr. Păiușan Mihai, Dr. Rezident Gabri Zsolt, Prof. Univ. Dr.
Gheorghe Tomoaia
Preţul cursului: 600 RONI medici specialişti și primari
Adresabilitate: Medici specialişti sau primari în specialitățile: ortopedie-traumatologie
inclusiv pediatrică, chirurgie generală și infantilă, chirurgie plastică și reparatorie.
Nr. min-max. de cursanți: 6-18
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Șef lucrări Dr. Benea Horea
(beneahorea@yahoo.com)

312. Titlul cursului: Curs practic pentru avansați în artroscopia articulațiilor
mari
Locul desfǎşurǎrii: Centrul de Aptitudini Practice și Simulare în Medicină al UMF Iuliu
Hațieganu, Str. Gh. Marinescu nr. 23, Cluj-Napoca
Perioada: 1-30 iunie 2020
Durata (ore): Durata cursului – 24 ore
Nr. ore teoretice – 6 ore
Nr. ore demonstraţii practice – 8 ore
Nr.ore stagiu sau lucrǎri practice – 8 ore
Nr. ore de evaluare finală – 2 ore
Cadrul didactic de predare coordonator: Șef lucrări Dr. Benea Horea
Colaboratori: As. Univ. Dr. Bardaș Ciprian, As. Univ. Dr. Oltean-Dan Daniel, As. Univ. Dr.
Apostu Dragoș, As. Univ. Dr. Păiușan Mihai, Dr. Rezident Gabri Zsolt, Prof. Univ. Dr.
Gheorghe Tomoaia
Preţul cursului: 800 RONI medici specialişti și primari
Adresabilitate: Medici specialişti sau primari în specialitățile: ortopedie-traumatologie
inclusiv pediatrică, chirurgie generală și infantilă, chirurgie plastică și reparatorie.
Nr. min-max. de cursanți: 6-18
Persoane și date de contact pentru informații suplimentare: Șef lucrări Dr. Benea Horea
(beneahorea@yahoo.com)

UROLOGIE
313. Titlul cursului: Curs de chirurgie robotică urologică
Locul desfășurării: Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca
Perioada: 21-25 Octombrie 2019
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore demonstraţii practice: 5
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul did. de predare: coordonator: Prof. Dr. Ioan Coman
Colaboratori: Conf. Dr. Nicolae Crișan, Asist. Univ. Dr Iulia Andraș, Dr. Florentin Dobrotă,
Dr. Andrei Boc, Dr. Vitalie Gherman
Prețul cursului: 100 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari urologi, asistente medicale licențiate
Nr. min-max de cursanţi: Max – 10
Date de contact pentru informatii suplimentare: drnicolaecrisan@gmail.com
314. Titlul cursului: Curs de laparoscopie urologică avansată – 2D și 3D
Locul desfășurării: Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca
Perioada: 2-6 Martie 2020
Durata (ore): Nr. ore teoretice: 10
Nr.ore demonstraţii practice: 5
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Nicolae Crișan
Colaboratori: Dr. Lucian Grad, Asist. Univ. Dr. Iulia Andraș, Dr. Răzvan Rahotă
Prețul cursului: 100 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari urologi, asistente medicale licențiate
Nr. min-max de cursanţi: Max – 10
Date de contact pentru informatii suplimentare: drnicolaecrisan@gmail.com
315. Titlul cursului: Curs de puncție-biopsie prostatică ecografic și IRMghidată
Locul desfășurării: Spitalul Clinic Municipal Cluj Napoca
Perioada: 15-19 Iunie 2020
Durata (ore):Nr. ore teoretice: 5
Nr.ore demonstraţii practice: 5
Nr.ore stagiu sau lucrări practice: 20
Nr.ore evaluare finală: 2
Cadrul did. de predare: coordonator: Conf. Dr. Nicolae Crișan
Colaborator: Asist.Univ. Dr. Iulia Andraș, Dr. Răzvan Rahotă, Dr. Emanuel Căta
Prețul cursului:.100 RON
Adresabilitate: Medici specialisti/primari urologi, asistente medicale licențiate
Nr. min-max de cursanţi: Max – 10
Date de contact pentru informatii suplimentare: drnicolaecrisan@gmail.com

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns