În atenția medicilor curanți (prescriptori) și a asiguraților – Informare despre contract cost volum terapia cu VOSEVI

Stiri

Prin prezenta vă informăm că la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a fost semnat contractul cost-volum-rezultat încheiat cu deținătorul de autorizație de punere pe piață, pentru terapia cu SOFOSBUVIRUM+VELPATASVTRUM+VOX1LAPREVIRUM (VOSEVI) destinat tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C (forma de boală compensată) pentru pacienții adulți cu infecție cronică cu virusul hepatitic C (VHC) cu fibroză F0-F3 + pacienți adulți cu ciroză compensată – Child – Pugh A, tratați anterior cu agenți antivirali cu acțiune directă și fără răspuns terapeutic.

Pentru o bună informare atât a pacienților cât și a medicilor curanți pe site-ul CNAS au fost publicate informații referitoare la noul tratament fără interferon.

Pentru pacienți la rubrica Informații pentru_ Asigurați, secțiunea Medicamente, subsecțiunea Asigurați-Tratament fără interferon VOSEVI 2020 au fost publicate următoarele documente:
1.    Scrisoare către asigurat – Vosevi
2.    Declarația de consimțământ pentru tratament – Vosevi
3.    Angajament privind calitatea de asigurat – Vosevi
4.    Lista laboratoarelor partenere – Vosevi.


Pentru medicii curanți la rubrica Informații pentru Furnizori, secțiunea Medicamente, subsecțiunea Furnizori-Tratament fără interferon VOSEVI 2020 au fost publicate următoarele documente;
1.    Scrisoare către medicul curant -. Vosevi
2.    Declarația de consimțământ pentru tratament – Vosevi
3.  înștiințare adulți privind întreruperea tratamentului antiviral/imposibilitatea realizării evaluării rezultatului medical – Vosevi
4.    Fișa de evaluare rezultat medical – Vosevi
5.    Lista laboratoarelor partenere- Vosevi.

Cu privire la noul contract cost volum rezultat facem următoarele precizări:

  1. Pacientul adult își poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase aflați în relație contractuală cu una din următoarele case de asigurări de sănătate: București, Bihor, Brașov, Cluj, Constantă, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu, Timiș și CASAOPSNAJ.
  2. Potrivii prevederilor contractuale, deținătorul de APP cu care s-a încheiat contractul cost volum rezultat, prin reprezentantul sau legal, susține următoarele examinări paraclinice de diagnosticare și monitorizare prognostică:

Medicament

 

Tip investigații paraclinice susținute pentru categoriile de pacienți eligibili cărora li se adresează medicamentul

Tip document pus la dispoziția medicului curant prin reprezentantul DAPP

Vosevi

Valoarea cantitativă ARN-VHC la inițierea tratamentului, dacă rezultatul viremiei anterioare a pacientului este mai veche de 6 luni față de momentul evaluării în vederea inițierii tratamentului sau dacă medicul curant considera că este necesar

Valoarea cantitativă ARN-VHC la 12 săptămâni de la finalizarea tratamentului.

 

Buletinele de testare standard, înscriate și numerotate, format din 3 exemplare retipărite autocopiate de culori diferite (alb, roz, verde) care vor fi distribuite după cum urmează: 1 exemplar (alb) rămâne la medicul curant (prescriptor), 1 exemplar (roz) este atașat de către medicul curant la dosarul pacientului și 1 exemplar (verde) care va fi înmânat pacientului și care va rămâne la laboratorul partener

Determinările cantitative ARN-VHC se vor efectua în laboratoarele autorizate și evaluate conform dispozițiilor legale, aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate și nominalizate în documentul „Lista laboratoarelor partenere – Vosevi”.

3. Durata tratamentului este de 12 săptămâni iar viremia de la 12 săptămâni de la terminarea tratamentului, pentru pacienții care au parcurs întreg ciclul de tratament, se va efectua obligatoriu în intervalul ziua 169 – ziua 199 de la începerea tratamentului. Această/viremie nu poate fi efectuată anterior sau ulterior acestui interval deoarece nu va reflecta cu adevărat rezultatul acestui tratament.

4. Responsabilitatea evaluării rezultatului medical, respectiv a întreruperilor de tratament, revine medicul curant al pacientului.

5. Eliberarea tratamentului se va face de către farmaciile (care au încheiat act adițional la contractul de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu) aflate în contract cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care se afla în contract și medicul curant (prescriptor) al pacientului care a fost inclus în tratament.

6. Lista farmaciilor care pot elibera aceste medicamente.vor afișa pe site-ul caselor de asigurări de sănătate

7. Procedura de lucru privind evaluarea rezultatului medical, fluxul informațiilor CNAS-CAS-furnizori de medicamente pentru decontarea valorii consumului de medicamente ce fac obiectul contractului cost-volum-rezultat va fi transmisă ulterior acestei informări.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns