Termenul de înscriere în procesul de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu a fost prelungit până pe 14 iunie

Stiri

Până la data de 14.06.2020, furnizorii de servicii de sănătate adică Dispozitive Medicale Personalizate conform unei Prescripții Medicale, Îngrijiri Medicale la Domiciliu, Îngrijiri Paliative la Domiciliu, Urgență Prespital, Paraclinic Radiologie și Imagistică Medicală sunt invitați să se înregistreze și să înscrie în platforma informatică CAPESARO, pusă la dispoziție de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS).

În conformitate cu Ordinul președintelui A.N.M.C.S. nr. 187/29.05.2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 474/04.06.2020, se prelungește termenul de înscriere în procesul de acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu care au obligația acreditării, conform Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 14.06.2020.

ACREDITAREA  reprezintă procesul de validare a conformităţii caracteristicilor serviciilor de sănătate, efectuate de către unităţile sanitare, cu standardele de acreditare adoptate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în urma căruia unităţile sanitare sunt clasificate pe categorii de acreditare pentru a conferi încredere în competenţa tehnico-profesională şi organizatorică a acestora.

TIPURILE DE SERVICII DE SĂNĂTATE ACORDATE ÎN REGIM AMBULATORIU CARE AU OBLIGAȚIA ACREDITĂRII ANMCS

Ca urmare a modificărilor aduse Legii 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate, de   LEGEA nr. 329 din 21 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1103 din 27 decembrie 2018, acreditarea  este o condiție obligatorie pentru unități sanitare din ambulatoriu care prestează următoarele tipuri de  servicii de sănătate :

 • – servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu – paraclinic radiologie și imagistică medicală
 • – servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu – îngrijiri paliative
 • – servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu – urgență prespital
 • – servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu – îngrijiri medicale la domiciliu
 • – servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu – dispozitive medicale personalizate conform unei prescripții medicale

Unitățile sanitare din ambulatoriu care nu au obligația acreditării se pot înscrie voluntar în procesul de acreditare, parcurgând aceleași etape ale procesului de înscriere.

STANDARDE PENTRU FURNIZORII DIN AMBULATORIU

În scopul creării cadrului legislativ pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor imperative ale art. 6 lit. c)din Legea nr. 185/2017, cu modificările ulterioare, potrivit cărora ANMCS elaborează standardele și metodologia de acreditare a unităților sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătății și a autorităților, instituțiilor și organizațiilor care au reprezentanți în Colegiul director al A.N.M.C.S., Standardele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu au fost elaborate pentru 10 categorii de servicii de sănătate acordate în regim ambulatoriu, după cum urmează: Standarde pentru  paraclinic radiologie și imagistică medicală, Standarde pentru îngrijiri paliative, Standarde pentru urgență prespital, Standarde pentru îngrijiri medicale la domiciliu, Standarde pentru dispozitive medicale personalizate conform unei prescripții medicale, Standarde pentru ambulatoriu de specialitate, Standarde pentru paraclinic laborator de analize medicale, Standarde pentru medicină fizică și reabilitare, Standarde pentru asistență medicală primară – medicină de familie, Standarde pentru medicina dentară.

Astfel, standardele ANMCS  și metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu respectă următoarele principii:

 1. a) asigurarea unui sistem de management al calității serviciilor de sănătate și al siguranței pacientului, în scopul îmbunătățirii continue a acestora;
 2. b) asigurarea nediscriminatorie a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, misiunii și resurselor unității sanitare din ambulatoriu;
 3. c) respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale și a grijii față de sănătatea pacientului;
 4. d) orientarea managementului organizațional către susținerea activităților centrate pe pacient;
 5. e) asigurarea stării de sănătate a populației prin prevenție, abordarea integrată, inter- și multidisciplinară;
 6. f) promovarea eficacității și eficienței serviciilor de sănătate prin optimizarea procesului decizional și prin dezvoltarea conceptului de evaluare a practicii profesionale prin audit clinic;
 7. g) promovarea conceptului de calitate a serviciilor de sănătate și siguranța pacientului, ca parte a culturii organizaționale;
 8. h) protejarea mediului;
 9. i) transparența și deschiderea, prin informarea continuă și eficientă a beneficiarilor despre procesul de acreditare, în toate etapele acestuia;
 10. j) independența, obiectivitatea, confidențialitatea și imparțialitatea procesului de evaluare, acreditare și monitorizare;
 11. k) integritatea și profesionalismul evaluatorilor.

Mai multe și detalii despre standarde  pentru fiecare furnizor din ambulatoriu în parte, găsiți aici  https://anmcs.gov.ro/web/standarde-ambulatoriu/

 OBIECTIVELE GENERALE ALE STANDARDELOR DE ACREDITARE:

 1.      Creșterea eficacității prevenției primare și secundare prin:
 2.      Cunoașterea expunerii la factori de risc a persoanelor aflate în grija medicului de familie și adoptarea de măsuri de prevenție
 3.      Depistarea precoce a modificărilor patologice, determinate de expunerea la factori de risc
 4.      Asigurarea unui management integrat, interdisciplinar, al cazului prin armonizarea colaborării între toate nivelurile de asistență medicală;
 5.      Creșterea accesului la servicii de sănătate prin:
 6.      Îmbunătățirea comunicării dintre profesioniști
 7.      Asigurarea traseului clinic al pacientului
 8.      Respectarea nivelurilor de competență profesională
 9.      Identificarea disfuncționalităților manageriale la nivel unităților sanitare generate de reglementările sistemului sanitar și elaborarea recomandărilor de remediere a acestora.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns