Master Medicină de laborator/Laborator clinic

Master

Masteratul de tip profesional „Medicină de laborator” a fost înfiinţat în cadrul Facultăţii de medicină a UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, pornind de la necesitatea optimizării formării profesionale a specialiştilor din laboratoarele medicale. Acest program de studii îşi propune ca misiune pregătirea unor specialişti cu formare pluridisciplinară, maximizându-le şansele de încadrare pe piaţa muncii, atât în laboratoarele de analize medicale, cât şi în laboratoarele de cercetare biomedicală.

Adresabilitate:

–        Acest masterat se adresează absolvenţilor Facultăţilor de Biologie, Chimie sau Biochimie, care îşi doresc să urmeze o carieră în domeniul laboratorului de analize medicale, sau care lucrează deja în acest domeniu şi vizează îmbunătăţirea performanţelor teoretice şi practice, precum şi o mai bună adaptare la noile cerinţe de pe piaţa muncii.

 

Calificarea obţinută la absolvirea studiilor:

–        Biolog medical/ chimist medical/biochimist medical

Programa analitică:

–        Programa analitică a cursurilor Masteratului de Medicină de laborator urmează curricula europeană (EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine)

 

Corelaţii cu cerinţele pieţei muncii:

–        Acest program permite continuarea ciclului de studii de la nivelul de licenţă (ciclul I), la cel de masterat (ciclul II), cu posibilitatea ulterioară de urmare a ciclului III de studii (doctorat)

–        Masteratul de Medicină de laborator permite orientarea absolvenţilor studiilor de licenţă către domeniile de competenţă cerute în prezent pe piaţa muncii, atât pentru pentru biologi, chimişti şi biochimişti, a căror pregătire profesională trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu standardele Uniunii Europene.

 

Desfăşurarea activităţilor: Disciplina de Biochimie Medicală, Str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca

Durata studiilor: 4 semestre, 120 credite ECTS

Admitere – 27 septembrie 2019, ora 9:00, catedra Biochimie medicala, etaj I, str. Pasteur 6, Cluj-Napoca

 

Înscrierile pentru toate masteratele se fac la Decanatul Facultatii de Medicina, str. Pasteur nr.4, et.I, cam.6 intre orele 9,00 – 14,30.

Pentru toate masteratele taxa este de 3000 de lei cu posibilitatea achitării în doua tranşe.

Dosarul de înscriere:

  1. CV
  2. copie diplomă de licență
  3. certificat de competență lingvistică
  4. copii diplome congrese la care a participat
  5. adeverință din partea angajatorului, dacă este cazul

Probe de concurs:

  1. interviu cu membrii comisiei
  2. analiză dosar candidat

Evaluarea candidaților și modul de clasificare a candidaţilor:

  1. Interviu – 40%
  2. Media din facultate – 40 %
  3. Activitate ştiinţifică – 20%

Clasificarea se va face în ordinea mediilor. Rezultatul interviului are prioritate la departajarea candidaţilor cu medii egale la celelalte probe.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să luaţi legătura cu coordonatorul acestui program de studii: Prof. dr. Alexandra M. Crăciun acraciun@umfcluj.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook

Lasă un răspuns