Master International Biofizica medicala si Biotehnologie celulara

Master

Acreditat ARACIS în sistem Bologna (ciclu II)

SE ADRESEAZĂ absolvenţilor cu diplomă de licenţă (absolvenţi ai ciclului I Bologna, Legea Învăţământului nr.1/2011) în domeniile: Biologie, Chimie, Biochimie, Fizică, Biotehnologie, Asistenţă medicală, Agronomie, Inginerie şi alte specialităţi înrudite.

Forma de învăţământ
• zi, cu frecvenţă
• 2 ani (4 semestre), 120 credite transferabile (30 ECTS/semestru)

OPORTUNITĂŢI
• Întregirea studiilor superioare de ciclul I în sistem Bologna şi (re)specializare în domenii complementare diplomei de licenţă
• Dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor practice în specialităţi cerute pe piaţa muncii (tehnici moderne de analiză şi diagnostic de laborator, tehnici de cercetare biomedicală, diagnostic molecular / imunohistochimic, radiobiologie etc.)
• Dobândirea abilităţilor practice de lucru într-un laborator de cercetare şi analize
• Posibilitatea continuării masterului cu doctorat cu / fără frecvenţă în cadrul disciplinei şi / sau în străinătate
• Posibilitatea participării la proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cu publicarea rezultatelor în reviste ştiinţifice prestigioase
• Participarea la şcoli şi conferinţe ştiinţifice, recomandări pentru obţinerea unor burse de specializare, cursuri şi stagii de schimb de experienţă în laboratoare din Europa şi SUA
• Susţinerea prin personal calificat şi logistică de laborator pentru realizarea unui studiu original de cercetare pentru proiectul de diplomă de master
• Colegiul Medicilor din România acordă absolvenţilor master 100 credite EMC

Conform cerinţelor actuale ale pieţei muncii, dorim să oferim cunoştinţele şi mai ales abilităţile practice pentru ca absolvenţii noştri să îşi poată găsi un loc de muncă în cadrul unor instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare, într-un laborator de spital, centru medical, companie de bioinginerie – biotehnologii, etc.
Absolvenţii cursului pot primi CERTIFICAT AVIZAT CNCAN pentru ulterioara dobândire a nivelului 2 de RADIOPROTECŢIE în domenii biomedicale ce implică radiaţii ionizante.

DIRECŢII TEMATICE
o Principiile biofizice ale tehnicilor de laborator: spectroscopie optică şi de fluorescenţă, microscopie optică şi de fluorescenţă, spectroscopie de rezonanţă magnetică, micromanipulare şi caracterizare optică şi electrică a celulelor, electroforeza şi alte tehnici de separare etc.
o Biotehnologie celulară: culturi celulare, testarea viabilităţii celulare, studiul apoptozei celulare, citometrie şi aplicaţii clinice, anticorpi şi tehnici bazate pe interacţiunea antigen-anticorp etc.
o Genomică şi proteomică
o Bazele biofizice ale unor metode neinvazive de diagnostic şi tratament: ecografie, audiometrie, terapie fotodinamică, electrochimioterapie etc.
o Principiile biofizice ale imagisticii medicale (CT, IRM, PET, SPECT)
o Diagnostic molecular în patologie – concepte, metode, tehnici
o Radiaţii ionizante în diagnostic şi tratament. Interacţiunea radiaţiilor ionizante cu ţesuturile. Noţiuni de radiobiologie clinică.
o Mecanismele celulare ale interacţiunii celulelor cu câmpurile electrice şi radiaţia electromagnetică
o Noţiuni avansate de statistică şi prelucrare a datelor experimentale
o Aplicaţii ale LASER-ilor în medicină
o Baze teoretice şi aplicative ale reţelelor neuronale
o Principii moderne ale recepţiei şi procesării semnalului vizual şi auditiv

Programul masteral este focusat pe aspectele practice ale lucrului în laborator, cursurile sunt însoţite de lucrări practice de specialitate.

ADMITERE
Probe
 Interviu pentru evaluarea cunoştinţelor de specialitate conform bibliografiei de mai jos
 Susţinerea CV-ului şi motivaţiei profesionale
Bibliografie
Campbell N.A., Reece J.B, Mitchell L.G, Taylor M.R, Biology – Concepts and Connections, 4th Edition, Editor House Benjamin Cummings, 2003, Capitole 1-4 (paginile 2-69)
Materialul bibliografic se găseşte în format printat şi electronic la sediul disciplinei şi la biblioteca UMFCD.
Sesiunea IULIE 2019

ÎNSCRIERILE se fac la secretariatul Facultăţii de Medicină a UMF Carol Davila, Bd. Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucureşti, în perioada 15 – 19 iulie 2019, conform programului de lucru din perioada respectivă.
Absolvenţii programelor de studii de licenţă ciclului I Bologna cu durata de 5 sau 6 ani (300 sau 360 credite) nu pot fi admişi la acest program de master.
Absolvenţii altor programe de master care au studiat pe locuri finanţate de la bugetul de stat pot fi admişi la programul de master doar pe un loc cu taxă, conform legislaţiei în vigoare.

EXAMINAREA pentru admitere are loc pe 23 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Disciplinei
Nr. locuri finanţate de la buget: se vor anunţa ulterior
Nr. locuri cu taxă: se vor anunţa ulterior
Alte detalii despre admitere se anunţă pe site-ul Universităţii: http://umfcd.ro/educatie/masterat/

Sesiunea SEPTEMBRIE 2019
În eventualitatea neocupării tuturor locurilor alocate, se va susţine o sesiune de admitere în luna Septembrie 2019, al cărei program se va anunţa ulterior.

DOCUMENTE NECESARE LA ÎNSCRIERE
 Fişa tip de înscriere, însoţită de chitanţa de achitare a taxei de înscriere;
 Diploma de bacalaureat – original
 Diploma de studii superioare în copie legalizată / Adeverinţa pentru absolventii 2019
 Supliment la diplomă în copie legalizată;
 Act de identitate – copie xerox
 Certificatul de naştere în copie legalizată;
 Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 4 fotografii 3/4 cm;
 Dosar plic

CONTACT
Pentru informaţii suplimentare nu ezitaţi să ne contactaţi:

Disciplina Masterat de Biofizică şi Biotehnologie Celulară
Adresa: str. Av. Mr. Ştefan Sănătescu, nr. 48, clădirea UNIFARM, etj. 2, sector 1, 011476, Bucureşti
Telefon/fax: 021 312 59 55 (între orele 11:00-17:00)
Email: Prof. Dr. Tudor Savopol (tudor.savopol@umfcd.ro), Conf. Dr. Mihaela Moisescu (mihaela.moisescu@umfcd.ro), Drd. Mircea Bogdan Matei (mateimirceabogdan@gmail.com), Drd. Ioan Tivig (ioan.tivig@gmail.com)

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns