sâmbătă, iulie 20, 2024

ORDIN nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Legislatie
ORDIN nr. 1.141/1.386/2007privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Nr. 1.141 din 28 iunie 2007
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI
  • Nr. 1.386 din 28 iunie 2007
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 1 octombrie 2007
Notă 
Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
„Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
În temeiul prevederilor:– Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare,– Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,– Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,văzând referatul Direcției generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională și salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,ministrul sănătății publice și ministrul educației, cercetării și tineretului emit prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, conform anexei nr. 1.Articolul 2Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitare, în care se pot derula programe de rezidențiat, prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Lista centrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat, prevăzută în anexa nr. 3.Articolul 4Se aprobă conținutul și durata rezidențiatului în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*)Notă 
*) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru vânzări și relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.
Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 6Direcțiile implicate din cadrul Ministerului Sănătății Publice și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, precum și Ministerul Sănătății vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.(la 07-09-2017, sintagma: Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 911 din 4 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 07 septembrie 2017 )Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.214/1993 privind înființarea rezidențiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor și farmaciștilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu
Ministrul educației,
cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Anexa nr. 1REGULAMENTULde efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorulspecialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicalăAnexa nr. 2CRITERIILEde acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităților sanitareîn care se pot derula programe de rezidențiatAnexa nr. 3LISTAcentrelor universitare medicale și a unităților sanitare acreditatepentru derularea programelor de specializare prin rezidențiat*)Notă 
*) Vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.
1. Lista centrelor universitare și a unităților sanitare dincentre universitare acreditate pentru derularea programelorde specializare prin rezidențiat
Centrul universitar Unitatea sanitară
Arad Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad
Brașov Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov
Brașov Spitalul Clinic de Copii Brașov
Brașov Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov
Brașov Spitalul de Boli Infecțioase Brașov
Brașov Spitalul de Psihiatrie și Neurologie Brașov
Brașov Spitalul de Pneumoftiziologie Brașov
Brașov Spitalul Clinic CF Brașov – Ministerul Transporturilor șiInfrastructurii
București Spitalul Clinic „Sf. Maria” București
București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Gr. Alexandrescu” București
București Spitalul Clinic de Urgență de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri București
București Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” București
București Spitalul Clinic „Filantropia” București
București Spitalul Clinic de Urgență București
București Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București
București Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” București
București Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” București
București Spitalul Clinic „Colentina” București
București Spitalul Clinic de Ortopedie și TBC Osteoarticular „Foișor” București
București Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” București
București Spitalul Clinic „Colțea” București
București Spitalul Clinic „N. Malaxa” București
București Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. V. Babeș” București
București Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu” București
București Spitalul Clinic de Dermato-venerologie „Prof. Dr. S. Longhin” București
București Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „M.S. Curie” București
București Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia” București
București Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” București
București Spitalul Clinic de Urgență „Elias” București
București Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București
București Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” București
București Spitalul Universitar de Urgență București
București Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” București
București Centrul de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia” București
București Centrul Clinic de Urgențe de Boli Cardio-Vasculare „Acad. Vasile Cândea” al Armatei
București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „V. Babeș” București
București Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C.T. Nicolau” București
București Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București
București Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu” București
București Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” București
București Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan” București
București Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București
București Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă” București
București Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta” București
București Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București
București Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu” București
București Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
București Institutul Clinic Fundeni București
București Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” București
București Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” București
București Institutul Național de Sănătate Publică București
București Institutul de Virusologie „St. S. Nicolau” București
București Institutul Național de Medicină Sportivă
București Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare aCapacității de Muncă
București Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București
București Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”
București Spitalul de Urgență „Prof. Dr. D. Gerota”
București Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”
București Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”
București Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov
București Spitalul Clinic CF nr. 1 Witing București – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
București Spitalul Clinic General CF nr. 2 București – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu” Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca
Cluj-Napoca Spitalul Clinic CF Cluj-Napoca – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Constanța Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța
Constanța Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța
Constanța Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța
Constanța Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord
Constanța Spitalul Clinic CF Constanța – Ministerul Transporturilorși Infrastructurii
Craiova Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova
Craiova Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova
Craiova Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Craiova Institutul de Medicină Legală Craiova
Craiova Spitalul Clinic CF Craiova – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Craiova Spitalul Clinic de Urgență Militar „Dr. Ștefan Odobleja” Craiova
Galați Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați
Galați Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați
Galați Spitalul de Boli Infecțioase „Cuvioasa Parascheva” Galați
Iași Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași
Iași Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași
Iași Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași
Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” Iași
Iași Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași
Iași Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași
Iași Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași
Iași Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon” Iași
Iași Spitalul Clinic de Recuperare Iași
Iași Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. G.I.M. Georgescu” Iași
Iași Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola” Iași
Iași Institutul de Medicină Legală Iași
Iași Spitalul Clinic CF Iași – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
Iași Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. I. Czihac” Iași
Oradea Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Oradea Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea
Oradea Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
Oradea Spitalul Clinic de Urgență „Avram Iancu” Oradea
Oradea Spitalul Clinic CF Oradea – Ministerul Transporturilor șiInfrastructurii
Sibiu Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Sibiu Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
Sibiu Spitalul de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda” Sibiu
Sibiu Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
Târgu Mureș Spitalul Clinic Județean Mureș
Târgu Mureș Institutul de Medicină Legală Târgu Mureș
Timișoara Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. D. Popescu” Timișoara
Timișoara Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara
Timișoara Institutul de Medicină Legală Timișoara
Timișoara Spitalul Clinic CF Timișoara – Ministerul Transporturilorși Infrastructurii
Timișoara Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara
NOTĂ:În spitalele care nu sunt universitare sau clinice, sunt acreditate pentru pregătirea rezidenților numai secțiile clinice. Restul secțiilor sunt acreditate numai pentru pregătirea rezidenților în medicină de familie.2. Unități sanitare județene, municipale și orășenești acreditatepentru pregătire în medicina de familie
Centrul universitar de îndrumare Județul Unitatea sanitară
Cluj-Napoca Alba Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
București Argeș Spitalul Județean de Urgență Pitești
București Argeș Spitalul Municipal Câmpulung
București Argeș Spitalul Militar de Urgență „Ion Jianu” Pitești
Iași Bacău Spitalul Județean de Urgență Bacău
Iași Bacău Spitalul de Pediatrie Bacău
Iași Bacău Spitalul Municipal Onești
Iași Bacău Spitalul Municipal de Urgență Moinești
Oradea Bihor Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita
Oradea Bihor Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beiuș
Târgu Mureș Bistrița-Năsăud Spitalul Județean de Urgență Bistrița
Iași Botoșani Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Copii Botoșani
Iași Botoșani Spitalul de Psihiatrie Botoșani
Iași Botoșani Spitalul Municipal Dorohoi
București Brăila Spitalul de Urgență Județean Brăila
București Brăila Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila
București Brăila Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila
Brașov Brașov Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș
București București Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu” București – Ministerul Justiției
București Buzău Spitalul Județean de Urgență Buzău
București Călărași Spitalul Județean de Urgență Călărași
București Călărași Spitalul Municipal Oltenița
Timișoara Caraș-Severin Spitalul Județean de Urgență Reșița
Timișoara Caraș-Severin Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Dej
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Municipal Turda
Cluj-Napoca Cluj Spitalul Militar de Urgență „Dr. ConstantinPapilian” Cluj
Constanța Constanța Spitalul Municipal Mangalia
Constanța Constanța Spitalul Municipal Medgidia
Constanța Constanța Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” Constanța – Ministerul Apărării Naționale
Târgu Mureș Covasna Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe
București Dâmbovița Spitalul Județean de Urgență Târgoviște
Craiova Dolj Spitalul Filișanilor – Filiași
Craiova Dolj Spitalul Municipal Calafat
Galați Galați Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galați
Galați Galați Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci
Galați Galați Spitalul de Pneumoftiziologie Galați
Galați Galați Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna” Galați
Galați Galați Spitalul General CF Galați
Galați Galați Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galați
București Giurgiu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
Craiova Gorj Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Târgu Mureș Harghita Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc
Târgu Mureș Harghita Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
Timișoara Hunedoara Spitalul Județean de Urgență Deva
Timișoara Hunedoara Spitalul Municipal „A. Simionescu” Hunedoara
Timișoara Hunedoara Spitalul de Urgență Petroșani
București Ialomița Spitalul Județean de Urgență Slobozia
Iași Iași Spitalul Municipal Pașcani
Iași Iași Spitalul General CF Pașcani
București Ilfov Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Municipal Sighetu Marmației
Cluj-Napoca Maramureș Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus
Craiova Mehedinți Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin
Craiova Mehedinți Spitalul Municipal Orșova
Craiova Mehedinți Spital General CF Drobeta-Turnu Severin
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu” Târnăveni
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară” Reghin
Târgu Mureș Mureș Spitalul Municipal Sighișoara
Iași Neamț Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
Iași Neamț Spitalul Municipal de Urgență Roman
Craiova Olt Spitalul Județean de Urgență Slatina
Craiova Olt Spitalul Municipal Caracal
București Prahova Spitalul Județean de Urgență Ploiești
București Prahova Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești
București Prahova Spitalul Municipal Ploiești
București Prahova Spitalul de Pediatrie Ploiești
București Prahova Spitalul de Boli Infecțioase Ploiești
București Prahova Spitalul Municipal Câmpina
București Prahova Spitalul General CF Ploiești
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Județean de Urgență Zalău
Cluj-Napoca Sălaj Spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei
Cluj-Napoca Satu Mare Spitalul Județean de Urgență Satu Mare
Sibiu Sibiu Spitalul Municipal Mediaș
Sibiu Sibiu Spitalul General CF Sibiu
Sibiu Sibiu Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu
Iași Suceava Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava
Iași Suceava Spitalul Municipal Rădăuți
București Teleorman Spitalul Județean de Urgență Alexandria
Timișoara Timiș Spitalul Municipal Lugoj
Constanța Tulcea Spitalul Județean de Urgență Tulcea
Craiova Vâlcea Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea
Craiova Vâlcea Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani
Iași Vaslui Spitalul Județean de Urgență Vaslui
Iași Vaslui Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” Bârlad
Iași Vrancea Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani
Iași Vrancea Spitalul Municipal Adjud
Iași Vrancea Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani
3.1. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență– București;– Cluj-Napoca;– Craiova;– Iași;– Târgu Mureș;– Timișoara.3.2. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidențiat în medicina de urgență în colaborare cu alte centre:– Arad, în colaborare cu Timișoara;– Brașov și Sibiu, în colaborare cu Târgu Mureș;– Constanța și Galați, în colaborare cu București;– Oradea, în colaborare cu Cluj-Napoca.–––Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 1.225 din 29 iulie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 5 septembrie 2011, potrivit art. I din același act normativ.Notă 
Articolul 2 din ORDINUL nr. 1.333/6.556/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 26 din 12 ianuarie 2013, prevede:
„Articolul 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă dispozițiile referitoare la specialitatea Medicină de urgență din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute în Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare”.
 
 

Lasă un răspuns