ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist

Legislatie

EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Nr. 973 din 28 iunie 2010
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
Nr. 4.592 din 28 iulie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 552 din 5 august 2010

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale resurse umane și certificare din cadrul Ministerului Sănătății nr. Cs.A. 6.805/2010,
având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010
privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, ministrul sănătății și ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emit următorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobă cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de
specialist, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Plata taxei se face în lei, în contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX,
CUI 4266456, DTMB (Direcția de Trezorerie a Municipiului București), beneficiar Ministerul Sănătății, adresa: str. Cristian Popișteanu nr. 1 – 3, sectorul 1, București, cod: 010024, anual, în două tranșe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
(3) Neplata taxei în condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
ART. 2
(1) Din sumele încasate potrivit art. 1 alin. (2), Ministerul Sănătății virează 50% instituțiilor de învățământ superior implicate în pregătire, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii.
(2) Ministerul Sănătății transmite, în termen de 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii, instituțiilor prevăzute la alin. (1) tabelele nominale distincte cu persoanele care au achitat taxa, precum și cu cele care nu au achitat-o, în vederea aplicării sancțiunii prevăzute la art. 1 alin. (3).
ART. 3
Direcția generală resurse umane și certificare, direcțiile de sănătate publică, ministerele cu rețea sanitară proprie și instituțiile de învățământ superior implicate în pregătire vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 715/2009 privind aprobarea cuantumului taxei pentru efectuarea pregătirii în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se abrogă.
ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Cseke Attila
Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

ANEXA 1
Cuantumul taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
______________________________________________________________________
| A doua specialitate | Cuantumul taxei |
| | (în lei) |
|____________________________________________________|_________________|
| 1 | 2 |
|____________________________________________________|_________________|
| Alergologie și imunologie clinică | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Anatomie patologică | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Anestezie și terapie intensivă | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Boli infecțioase | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Cardiologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie cardiovasculară | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie dento-alveolară | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie generală | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie orală și maxilo-facială | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie pediatrică | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie plastică – microchirurgie reconstructivă | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie toracică | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Chirurgie vasculară | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Dermatovenerologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Endocrinologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Endodonție | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Epidemiologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Expertiza medicală a capacității de muncă | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Farmacie clinică | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Farmacologie clinică | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Gastroenterologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Genetică medicală | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Geriatrie și gerontologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Hematologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Igienă | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Laborator farmaceutic | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină de familie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină de laborator | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină de urgență | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină internă | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină legală | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicina muncii | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină nucleară | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Medicină sportivă | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Nefrologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Neonatologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Neurochirurgie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Neurologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Neurologie pediatrică | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Obstetrică-ginecologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Oftalmologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Oncologie medicală | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Ortodonție și ortopedie dento-facială | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Ortopedie și traumatologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Otorinolaringologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Paradontologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Pediatrie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Pneumologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Protetică dentară | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Psihiatrie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Psihiatrie pediatrică | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Radiologie – imagistică medicală | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Radioterapie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Recuperare, medicină fizică și balneologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Reumatologie | 6.450 |
|____________________________________________________|_________________|
| Sănătate publică și management | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
| Urologie | 8.600 |
|____________________________________________________|_________________|
–––––

Lasă un răspuns