Publicația de examen pentru obținerea titlului de biolog, chimist, biochimist specialist, respectiv a gradului de biolog, chimist, biochimist principal, din sesiunea 15 iulie 2020

Examene

PUBLICAŢIA DE EXAMEN pentru obținerea titlului de biolog, chimist, biochimist specialist, respectiv a gradului de biolog, chimist, biochimist principal, din sesiunea 15 iulie 2020
A. Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 iulie-07 august 2020, examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare sau de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul
sanitar din România.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca,Craiova, Iaşi, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.
La acest examen se pot prezenta, conform condițiior prevăzute de Legea nr. 460/2003 cu modificările și completările ulterioare, biologii, chimiştii şi biochimiştii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2020, cu excepţia specialităţii Managementul calităţii în laboratoarele medicale.
Pentru specialitatea Managementul calităţii în laboratoarele medicale, candidaţii vor îndeplini următoarele condiţii:
a. absolvent al studiilor superioare în profil biologie/chimie/biochimie;
b. 4 ani vechime în sistemul sanitar, ca biolog, chimist, biochimist, până la data de 31 decembrie 2020;
c. masterat în domeniul managementul calităţii, cu durata de minim 2 semestre,aplicabil laboratoarelor medicale şi cuantificabil în programul de pregătire profesională continuă sau 4 cursuri în domeniul managementului calităţii indiferent de durata acestora,aplicabile laboratoarelor medicale;
d. certificat de membru al organizaţiei profesionale, al Ordinului Biologilor,
Biochimiștilor, Chimiștilor din Sistemul Sanitar în România, vizat la zi.
Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica – Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale /tematici.

Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă de examen.
Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 7.00.
Media minimă de promovare pentru acest examen este 7,00.
Dosarele de înscriere pentru examen vor fi transmise exclusiv prin servicii poștale și de curierat, în perioada 09 iunie – 22 iunie 2020 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, Str. Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti.
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele:
1. Cerere de înscriere tip, conform celei afișată pe site-ul Ministerului Sănătății;
2. Copia diplomei de licenţă obţinută la absolvirea facultăţii*;
3. Certificatul de membru al ordinului profesional cu viza pentru anul în curs (copie)*;
4. Copia a actului de identitate BI/CI*;
5. Copia documentelor privind schimbarea numelui (certificat căsătorie) dacă este cazul*;
6. Adeverinţa de angajat care va preciza: funcţia de încadrare a candidatului – biolog,chimist sau biochimist, specialitatea laboratorului/compartimentului în care biologul, chimistul sau biochimistul își desfășoară activitatea, fracția normei de angajare, precum şi vechimea candidatului în specialitatea respectivă, calculată până la data de 31.05.2020, în original;
7. Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar -Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod:
010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen biolog specialist – în original.
*Documentele prevăzute* la punctele 2-5, vor fi prezentate în copie, certificată
„Conform cu originalul”, asumată de posesor prin semnătură.
Arondarea candidaţilor admiși, pe centre universitare medicale de examen şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la data de 01 iulie 2020, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale.

Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune,precum şi Preşedintele comisiei, data, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 10 iulie 2020, pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale.
***
B. Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 iulie-07 august 2020, examen pentru obţinerea gradului de principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii specialişti încadraţi în unităţile sanitare sau de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist,înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România.
Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale: Bucureşti, Cluj-Napoca,Craiova, Iaşi, Oradea, Timişoara şi Târgu Mureş.
La acest examen se pot prezenta, biologii, chimiştii şi biochimiştii posesori ai titlului de calificare Specialist, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România, cu modificările și completările ulterioare, având în specialitatea pentru care solicită susţinerea examenului o vechime de minimum 5 ani, până la data de 31 decembrie 2020.
Examenele vor consta dintr-o proba teoretică (scrisă) şi o probă practică, în funcţie de tematica specialităţii, conform celor prevăzute în tematicile de examen aprobate, publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica: Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale /tematici.

Notarea candidaţilor se face cu note de la 1 la 10 pentru fiecare probă.
Fiecare probă în parte este eliminatorie dacă nu se obţine minimum nota 8.00.
Media minimă de promovare şi confirmare în gradul de principal este 8.00.
Dosarele de înscriere pentru examen vor fi transmise exclusiv prin servicii poștale și de curierat, în perioada 09 iunie – 22 iunie 2020 inclusiv, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii, Str. Bodești nr. 1, sector 2, Bucureşti.

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele:
1. Cerere de înscriere tip, conform celei afișată pe site-ul Ministerului Sănătății;
2. Copia diplomei de licenţă obţinută la absolvirea facultăţii*;
3. Copia Adeverinței de confirmare în specialitatea pentru care dorește să susțină examenul*;
4. Certificatul de membru al ordinului profesional cu viza pentru anul în curs (copie)*;
5. Copia a actului de identitate BI/CI*;
6. Copia documentelor privind schimbarea numelui (certificat căsătorie) dacă este cazul*;
7. Adeverinţa de angajat care va preciza: funcţia de încadrare a candidatului – biolog,chimist sau biochimist specialist, numărul ordinului ministrului sănătății (OMS) de confirmare în specialitatea în care susține examenul, specialitatea laboratorului/compartimentului în care biologul, chimistul sau biochimistul specialist își desfășoară activitatea, fracția normei de angajare, precum şi vechimea ca specialist în specialitatea respectivă, calculată până la data de 31.05.2020, în original;
8. Chitanţa de plată a taxei de 340 lei, achitată prin ordin de plată sau mandat poştal, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar – Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, Nr 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona Taxa participare examen biolog principal – în original.
*Documentele prevăzute* la punctele 2-6, vor fi prezentate în copie, certificată
„Conform cu originalul”, asumată de posesor prin semnătură.
Arondarea candidaţilor admiși, pe centre universitare medicale de examen şi pe specialităţi, va fi comunicată prin publicare pe site-ul www.ms.ro, la data de 01 iulie 2020, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale.

Listele candidaţilor ale căror dosare de înscriere sunt admise pentru această sesiune,precum şi Preşedintele comisiei, data, locul şi ora de prezentare la examen, se vor publica la data de 10 iulie 2020, pe site-ul www.ms.ro, la rubrica Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns