Recomandări privind testele neurofiziologice şi procedurile neuroimagistice în cefaleea non-acută.

Ghiduri

Ministerul Sanatatii

Ordinul nr. 1223/2010 

 

 

Cuvinte cheie: EEG, potenţiale evocate, recomandări (ghiduri), sensibilitate musculară, neuroimagistică, investigaţii neurofiziologice, cefalee non-acută.

Utilizarea examinărilor instrumentale la pacienţii cu cefalee variază în limite largi. Pentru a stabili utilitatea lor, cele mai comune proceduri instrumentale au fost evaluate, pe baza dovezilor din literatură, de către Un Grup de Lucru EFNS (TF) referitor la testele neurofiziologice şi procedurile imagistice la pacienţii cu cefalee non-acută. Concluziile Grupului de Lucru referitoare la fiecare tehnică sunt exprimate în următoarele recomandări pentru uzul clinic.

 1. Electroencefalograma interictală (EEG) nu este indicată de rutină pentru evaluarea diagnostică a pacienţilor cu cefalee. EEG interictală este însă recomandată dacă istoricul clinic sugerează un posibil diagnostic de epilepsie (diagnostic diferenţial). EEG ictală ar putea fi utilă la anumiţi pacienţi cu migrenă hemiplegică şi bazilară.
 2. Înregistrarea potenţialelor evocate nu este recomandată pentru diagnosticul afecţiunilor cefalalgice.
 3. Nu există dovezi care să justifice recomandarea testelor funcţiei autonome pentru evaluarea clinică de rutină a pacienţilor cu cefalee.
 4. Palparea manuală a muşchilor pericranieni, cu o presiune standardizată de palpare, poate fi recomandată pentru a împărţi pacienţii în grupuri, dar nu pentru diagnostic. Algometria bazată pe presiune şi electromiografia (EMG) nu pot fi recomandate ca teste clinice de diagnostic.
 5. La pacienţii adulţi şi copii, cu migrenă, fără modificări recente ale aspectului atacurilor, fără istoric de crize epileptice şi fără alte semne sau simptome neurologice de focar, utilizarea de rutină a tehnicilor neuroimagistice nu este justificată. La pacienţii cu un aspect atipic al cefaleei, cu istoric de crize epileptice şi/sau cu semne sau simptome neurologice de focar imagistica prin rezonanţă magnetică nucleară (RMN) poate fi indicată.
 6. Dacă episoadele dureroase pot fi incadrate într-una din categoriile clasificării standard a cefaleei [Societatea Internaţională a Cefaleei IHS], efectuarea tomografiei cu emisie de pozitroni (PET) sau a tomografiei computerizate cu emisie de fotoni (SPECT) nu are, în general, valoare diagnostică suplimentară.
 7. Examinările circulaţiei cerebrale şi metabolismului cerebral, prin tehnici de imagistică nucleară, pot fi efectuate la subgrupuri de pacienţi cu cefalee pentru diagnostic şi evaluare a complicaţiilor, atunci când pacienţii au atacuri neobişnuit de severe sau atunci când aspectul sau severitatea atacurilor s-au schimbat.
 8. Examinarea Doppler transcraniană nu este folositoare pentru diagnosticul cefaleei.

Deşi multe din examinările descrise au o valoare mică sau nu au valoare în practica clinică, cele mai multe au un vast potenţial pentru explorările viitoare privind fiziopatologia cefaleei şi efectele tratamentului farmacologic.

 

Introducere

Cele mai importante instrumente în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor cefalalgice sunt, fără îndoială, examinarea clinică neurologică atentă şi investigarea detaliată a istoricului pacientului şi a simptomatologiei. Aplicând criteriile de diagnostic ale Societăţii Internaţionale de Cefalee (Clasificarea IHS, 1988), poate fi formulat un diagnostic probabil care duce la un tratament adecvat. Totuşi, în multe cazuri, în special atunci când cefaleea este atipică cu caracteristici clinice schimbătoare sau când este un simptom al unei alte boli primare, neurologii consideră necesar să suplimenteze evaluarea clinică a pacientului cu teste paraclinice. Diagnosticul diferenţial al cefaleei acute (ex: cefaleea primară thunderclap) versus cefalee simptomatică are mai multe dificultăţi şi investigaţiile neuroimagistice sunt obligatorii. Acest raport reprezintă o analiză critică a literaturii de specialitate referitoare la utilizarea testelor neurofiziologice şi a procedurilor neuroimagistice la pacienţii cu cefalee non-acută. Alături de aprecierea utilităţii clinice a acestor teste şi proceduri în scop diagnostic, am încercat să conturăm ghiduri pentru utilizarea lor, aşa cum au încercat şi diferiţi autori (Silberstein, 2000; Lewis et al.,2002). Dintre toate tehnicile disponibile, neuroimagistica, în special rezonanţa magnetică nucleară (RMN), este metoda paraclinică de testare cea mai potrivită şi avantajoasă din punct de vedere cost-eficienţă la pacienţii cu cefalee, cu cea mai mare rată de diagnostic. În final, luăm în considerare potenţiala utilizare a acestor metode în studiile de cercetare asupra cefaleei. O analiză extensivă a principalelor referințe din literatură, împreună cu o actualizare a celor mai importante contribuții privind patogeneza cefaleei primare aduse de studiile de neurofiziologie, este publicată în altă parte (Friberg et al., 2003)

Scopuri şi metode

Intenţia evaluării informaţiilor şi alcătuirii acestui document a fost de a formula recomandări care să ajute medicii să facă cele mai potrivite alegeri referitoare la utilizarea testelor instrumentale la pacienţii cu cefalee non-acută. Au fost evaluate analizele dovezilor clinice publicate (din 1988 până în 2002). Datele din literatură publicate anterior Clasificării IHS (1988) au fost analizate cu deosebită atenţie întrucât aceste studii au aplicat diferite criterii de diagnostic pentru cefalee. Aceste recomandări au fost formulate în conformitate cu criteriile EFNS (Hughes et al., 2001) iar nivelul de evidenţă şi gradul de recomandare au fost exprimate în conformitate cu această referinţă.

Principalele dovezi pentru diferite tehnici

Electroencefalografia

Utilitatea electroencefalografiei (EEG) în diagnosticul cefaleei este dezbătută. Deşi studii EEG timpurii referitoare la   migrenă au evidenţiat înregistrări frecvent anormale, autori contemporani le-au criticat pe cele mai multe dintre ele din cauza unor variate omisiuni metodologice şi defecte (Sand, 1991). Societatea Americană de Neurologie concluzionează “ EEG nu este utilă pentru evaluarea de rutină a pacienţilor cu cefalee (recomandare)”, admiţând insă că EEG poate fi utilizată la pacienţii cu cefalee şi simptome asociate ce sugerează o afecţiune epileptică (Rosenberg et al., 1995).

Electroencefalografia este cea mai bună tehnică de laborator în susţinerea diagnosticului clinic de epilepsie, având o sensibilitate bună (80-90% în înregistrări seriate) şi o specificitate bună (rate fals pozitive la 0,2-3,5% din subiecţii sănătoşi) (Walcyak and Jazakar, 1998). Are de asemenea un rol important în evaluarea altor afecţiuni focale sau difuze ale sistemului nervos central (CNS).

Analiza cantitativă a frecvenţei EEG (QEEG), cu sau fără mapping topografic, este o metodă mai obiectivă decât interpretarea EEG convenţională, deşi există un număr de posibile capcane metodologice care ar trebui evitate. Utilizarea QEEG este în general recomandată numai împreună cu interpretarea vizuală a EEG de către un observator experimentat (Nuwer, 1997).

Potenţialele evocate

Potenţialele evocate (EPs) sunt potenţiale EEG corticale asociate temporal unui stimul senzorial specific. Deşi toţi stimulii senzoriali contribuie la activitatea EEG generală, EPs nu pot fi identificate pe EEG normală din cauză că nu sunt separabile de activitatea EEG în desfăşurare. Totuşi, atunci când este posibilă definirea temporală clară a stimulului (ex: în cazul unui debut brusc), scurte înregistrări ale EEG post-stimul pot fi mediate . Orice activitate care nu este corelată temporal cu stimulul dispare în urma medierii, în timp ce răspunsul EEG la stimulul rspectiv rămâne. În acest mod, răspunsul cortical la stimuli foarte specifici poate fi investigat în detaliu spaţial şi temporal. În migrenă, multă atenţie a fost acordată stimulilor vizuali, ceea ce nu este surprinzător, dată fiind prezenţa aurei vizuale şi a fotofobiei în această afecţiune. EPs au făcut posibilă documentarea excitabilităţii corticale, a fenomenelor de habituare şi “gating” ( control de poarta ) în migrenă (Ambrosini et al., 2003).

Răspunsurile reflexe

S-au utilizat diferite tehnici electrofiziologice pentru a urmări reflexele polisinaptice la pacienţii cu cefalee. Reflexul de clipit (BR) şi reflexul cornean (CR) constau în închiderea bilaterală a pleoapelor ca răspuns la un stimul, de obicei, în condiţii de laborator, stimularea electrică a nervului supraorbital. Reflexul de clipit constă în trei componente: o componentă precoce ipsilaterală (R1), o componentă tardivă bilaterală (R2) şi o componentă foarte tardivă bilaterală (R3). Natura precisă a R1 şi R2 este încă dezbătută, R3 fiind considerată o componentă nociceptivă. Reflexul cornean este alcătuit din două componente bilaterale tardive simetrice, probabil echivalente componentei R2.

La pacienţii cu cefalee au fost descrise mai multe anomalii ale reflexelor de clipit si cornean, dar datele care să ateste specificitatea şi sensibilitatea acestor teste (Sandrini et al., 1991, 2002, 2003; Proietti Cecchini et al., 2003) sunt insuficiente. Supresia exteroceptivă (ES) a activităţii muşchilor masticatori este un reflex trigemino-trigeminal ce constă în inhibiţia bifazică (ES1 şi ES2) a contracţiei voluntare (de durată variabilă) ce apare bilateral ca răspuns la stimuli exteroceptivi variaţi. Efectul inhibitor este mediat de interneuroni localizaţi în formaţiunea reticulată propriobulbară şi pontină, în apropierea nucleului motor al nervului trigemen de fiecare parte. Literatura de specialitate conţine date contradictorii referitoare la anomaliile ES la pacienţii cu cefalee tensională (Schoenen şi Bendtsen, 2000).

Reflexele de flexie la stimuli nociceptivi (NFRs), evocate la nivelul muşchiului biceps femural prin stimularea electrică a nervului sural, sunt considerate un instrument folositor pentru studierea sistemului de control al durerii la oameni, dar au fost făcute numai câteva studii referitoare la NFR la pacienţii cu cefalee (Sandrini et al., 1993).

Teste ale funcţiei autonome

Sistemul nervos vegetativ (“autonomic nervous system” – ANS) constă din trei părți: sistemul nervos simpatic, sistemul nervos parasimpatic și sistemul nervos enteric. Fiecare din acestea este divizat în subsisteme în funcție de organul efector inervat de neuronii terminali. Neuronii ”simpatici” și ”parasimpatici” sunt de fapt definiți mai degrabă pe baza unor criterii anatomice decât a unora funcționale; de aceea,   neuronii aferenți ce inervează organele viscerale nu sunt numiți simpatici sau parasimpatici, ci viscerali (Jänig și McLachlan, 1999; Jänig, 2003a). Când luăm în considerare rolul ANS în diferitele tipuri de cefalee trebuie să avem în minte trei întrebări (Jänig, 2003b):

 1. Este ANS implicat în generarea și menținerea durerii? Ipoteze privind mecanismele unei posibile implicări a sistemului nervos simpatic in generarea și menținerea durerii au fost formulate și testate în modele experimentale umane și animale. (Jänig, 1999; Jänig și Baron, 2001, 2002).
 2. Disfuncţiile funcționale autonome asociate diferitelor tipuri de cefalee sunt consecința, și prin urmare secundare, cefaleei? Această întrebare s-a născut în urma observației că orice durere este însoțită de reacții autonome care se bazează pe căi reflexe centrale nevraxiale   si pe integrarea centrală a sistemelor nociceptive cu sistemele vegetative. În condiții biologice normale, astfel de reacții vegetative sunt în primul rând protective pentru organism, dar această situaţie s-ar putea să nu fie adevărată și în cazul unor condiții biopatologice.
 3. Cefaleea si disfuncţiile autonome sunt evenimente paralele și prin urmare consecința unei posibile disfuncţii centrale? Dacă sunt, atunci ar putea fi utilă evaluarea disfuncţiilor sistemului autonom în încercarea elucidării unor modificări fiziopatologice centrale care ar putea sta la baza atât a cefaleei cât și a disfuncţiilor autonome.

Diagnosticul și managementul tulburărilor autonome sunt strâns dependente de procedurile de testare utilizate (Mathias și Bannister, 1999). Tehnicile neurofiziologice au relevat câteva tulburări autonomice în cefaleea primară și în particular în cefaleea de tip cluster (Saunte et al., 1983; Salvesen et al., 1988), dar importanța clinică a acestor descoperiri rămâne să fie stabilită (Schoenen și Thomsen, 2000).

Evaluarea sensibilității musculaturii pericraniene

Cefaleea tensională (TTH) a fost divizată în două subgrupuri în clasificarea IHS, pentru a aprecia relevanța fiziopatologică a musculaturii pericraniene în această afecțiune. Această subdivizare a fost impusă de anumite observații clinice că o mare parte din pacienții cu TTH au tensiune crescută, sensibilitate dureroasă și contractură la nivelul mușchilor gâtului și umerilor, în timp ce un grup mai restrîns, dar mult mai dificil de tratat, nu prezintă această sensibilitate muculară.   Clasificarea IHS nu a impus metode diagnostice specifice și, la timpul respectiv, nu au fost stabilite bazele științifice ale acestei subdivizări. Deși de atunci au fost efectuate câteva studii (Schoenen et al., 1991; Jensen et al., 1993, 1994; Jensen și Rasmussen, 1996), rămâne în continuare neclar dacă mecanismele fiziopatologice ale cefaleei sunt diferite în aceste două subgrupuri. Demonstrarea sensibilității musculare a fost un subiect larg dezbătut având în vedere dificultatea comparației rezultatelor unor observatori diferiți. Un studiu metodologic relativ recent a arătat că palparea manuală este o metodă simplă și de încredere în studierea sensibilității dureroase miofasciale în practica clinică, plecând de la premiza unei intensități controlate a presiunii aplicate. (Bendtsen et al., 1995).

Înregistrarea pragului presiunii dureroase (PPT) este deasemenea recomandată în clasificarea IHS (1988), deși nu sunt specificate metodologia de utilizat și nici locul de examinare. Algometria bazată pe presiune, care nu necesită abilități specifice și nu are nici cerinţe tehnice particulare, este o metodă ușoară și sigură pentru uzul clinic. Metoda PPT, ca o evaluare cantitativă a durerii, poate fi efectuată fie într-un punct dureros localizat, fie într-un punct fix la toți subiecții indiferent de rezultalele palpării. Studii anterioare au demonstrat că această ultimă metodă oferă rezultate de încredere și reproductibile în cazul aceluiași subiect, însă variind considerabil când este luată în discuție comparația între mai mulți subiecți (Jensen et al., 1993).

 

Neuroimagistica

Examinările radiologice sunt adesea luate în calcul la pacienții cu cefalee. Cei mai mulți din cei care suferă de cefalee și se adresează unui centru medical se tem de posibilitatea unei afecțiuni severe și solicită adeseori investigații radiologice. Cum examinarea radiologică nu este în mod particular invazivă sau inconfortabilă și este utilă în detecția unei patologii intracraniene pragul solicitării acesteia este foarte scăzut.   Totuși, când se decide efectuarea sau nu a unei evaluări radiologice trebuie luată în considerare probabilitatea detecției unei patologii subiacente la pacienții cu cefalee (Mitchell et al., 1993). În literatura medicală studiile care au utilizat tehnici radiologice la pacienții cu cefalee pot fi împărțite în trei categorii. Prima, studiile care investighează etiologia și mecanismele fiziopatologice ale cefaleei; a doua, studii concentrate asupra sechelelor patologice ale cefaleei; a treia, studii asupra rolului tehnicilor radiologice in evaluarea pacienților cu cefalee. Cum obiectivul lucrării de față este acela de a oferi un ghid referitor la utilitatea metodelor radiologice in evaluarea cefaleei la pacienții cu examen neurologic normal am luat in considerare un subset de studii din cea de a treia categorie.

A fost analizată literatura de specialitate cu scopul stabilirii unor recomandări privind utilizarea pe viitor a metodelor radiologice la pacienții cu cefalee (Frishberg, 1994) și până la momentul actual sunt anumite limitări. Deși este necesară efectuarea unor studii specific orientate asupra acestui subiect, din datele existente pot fi trase câteva concluzii (Frishberg, 1994).

Utilizarea tehnicilor roentgen convenționale (radiografii de craniu) în evaluarea pacienților cu cefalee nu este utilă, având în vedere că patologia subiacentă cefaleei la acești subiecți este localizată în interiorul craniului și prin urmare nu este detectabilă prin astfel de mijloace. Angiografia cu substracție digitală (DSA) este o procedură invazivă asociată cu o morbiditate și mortalitate semnificativă. DSA pare a fi superioară altor tehnici radiologice în detectarea malformațiilor arterio-venoase intracraniene (AVMs) și fistulelor. Totuși, este relativ rar ca una din aceste condiții să fie cauza cefaleei și, mai mult, anumite leziuni de acest tip sunt deasemnea vizibile folosind tehnici non-invazive [cum ar fi tomografia computerizată (CT) sau RMN]. De aceea nu este recomandată utilizarea DSA în screening-ul pentru afectare intracraniană la pacienții cu cefalee.

Atât CT cât și RMN pot fi efectuate cu sau fără administrare intravenoasă de substanță de contrast. RMN este mai sensibilă în detectarea unei afectări intracraniene în comparație cu CT, iar sensibilitatea ambelor tehnici crește atunci când se utilizează agenți de contrast administraţi pe cale intravenoasă.

Depistarea unei hemoragii intracraniene recente este ușor de făcut cu ajutorul unui CT. Totuși s-a demonstrat că RMN este cel puțin la fel de sensibil în detectarea hemoragiei în spaţiul subarahnoidian, dacă se folosesc secvențe adecvate precum FLAIR ( „fluid attended inversion recovery”) (Noguchi et al., 1997). Recent, RMN funcțională cerebrală (fRMN) a permis studii foarte interesante ale timpului de perfuzie cerebrală, difuziei moleculare a apei și activării corticale cerebrale. Totuși, aceste tehnici și aplicația lor practică sunt încă în stadiu de evoluție. Măsura în care acestea pot fi folosite în examinarea pacienților cu cefalee nu este clară, deși s-ar putea dovedi utile în diferențierea dintre leziunea ischemică și aură prelungită a migrenei la anumiți pacienți în timpul atacurilor migrenoase. (Ay et al., 1999).

SPECT și PET

Tomografia computerizată cu emisie de fotoni (SPECT) ți tomografia cu emisie de pozitroni (PET) sunt metode de imagistică nucleară (De Deyn et al., 1997), amândouă necesitând administrarea de trasor radioactiv. Metoda SPECT implică evaluarea radiației emise prin intermediul unei camere gamma ale cărei capete de captare sau colimatoare se deplasează în jurul capului subiectului în timpul achiziției semnalului. Deoarece camerele SPECT sunt versatile, mai puțin costisitoare și procedura în întregul ei mai ieftină decât o metodă PET, tehnica SPECT este utilizată îm majoritatea spitalelor mari.

Tipul de SPECT cerebral efectuat cel mai frecvent relevă modificările fluxului sangvin cerebral regional (rCBF). Prin administrarea inhalatorie sau i.v. de Xe133 este posibilă cuantificarea rCBF, deși în detrimentul rezoluției spațiale (Croft, 1990). Aprecierea rCBF cu ajutorul radionuclizilor marcați cu Tc99m sunt cea mai utilizată în practică deoarece trasorul Tc99m este larg răspândit în toate departamentele de medicină nucleară.

Evaluarea rCBF prin SPECT poate furniza informații despre modificările acute în perfuzia regională ce apar adeseori în relație cu simptomele neurologice asociate fazei de aură a   migrenei (Friberg, 1999; Friberg et al., 2003). Mai mult, SPECT în combinație cu examinarea Doppler transcranian (TCD) poate furniza informații privind schimbările în diametrul arterelor intracraniene de calibru mai mare. (Friberg et al., 1991).

Tomografia cu emisie de pozitroni este o tehnică greoaie și mai scumpă decât SPECT.   Cu excepția radiotrasorului marcat cu F18 (t½=110 min) majoritatea izotopilor utilizați în PET au timp de degradare foarte scurt. De aceea PET necesită ciclotron local și unitate activă de producție radiochimică (Saha et al., 1992). Izotopii cu emitere de pozitroni precum C11, O15 și F18 sunt în mod natural încorporați în molecule biologic active. Aceasta a facilitat sinteza unui număr mare de trasori marcați radioactiv destinați pentru PET, cum ar fi liganzi receptor-specifici și markeri de metabolism. Totuși doar o mică parte din aceștia sunt utilizați în practica clinică. Datorită costului ridicat al creării și menținerii unei unități PET disponibilitatea acestei tehnici este limitată. Majoritatea ţărilor din Europa beneficiază de un număr redus de centre cu acces la PET, localizate în spitale universitare.

Examinarea Doppler transcraniană

Principiul Doppler este utilizat în medicină în modul următor: un semnal ultrasunet este transmis în organism iar ulterior se captează modificările în frecvența sunetului ce apar datorită reflexiei sau împrăștierii de către elementele sangvine aflate în mișcare. Acuratețea înregistrării velocităților TCD este influențată de unghiul expunerii la ultrasunete care, la rândul său, este determinat de tehnica adoptată și de anatomia locală a vaselor. Presupunând că unghiul expunerii este constant, velocitatea (V) este dependentă de volumul fluxului (F) prin vas și de aria transversală a vasului (A), conform formulei F = V x A. Ca urmare va fi influențată de factori care modifică CBF, diametrul vaselor sau ambele. Efectuarea simultană de TCD și de măsurători ale rCBF poate contribui la determinarea modificărilor vasculare la pacienții cu cefalee, ținând cont că fiecare vas cerebral irigă un volum tisular cerebral definit (Dahl et al., 1990). TCD este utilizată în principal în evaluarea reactivității vasculare în migrenă (Friberg et al., 2003).

Recomandări și ghiduri

Electroencefalograma

EEG de rutină cu interpretare vizuală standard

EEG interictală   nu este indicată de rutină în evaluarea diagnostică a pacienților cu cefalee. EEG interictală este indicată numai atunci când istoricul clinic sugerează un posibil diagnostic de epilepsie, de   ex. în cazul: (i) episoade neobișnuit de scurte de cefalee; (ii) simptome neobișnuite ale aurei (ex. senzații gastrice/olfactive, imagini vizuale circulare); (iii) cefalee asociată cu aure sau fenomene aura-like neobişnuit de scurte; (iv) cefalee asociată cu deficite neurologice severe; și (v) alți factori de risc pentru epilepsie. EEG ictală este indicată în timpul episoadelor ce sugerează aură complicată și în timpul episoadelor de aură asociată cu alterarea conștienței sau confuzie.

Metode EEG cantitative (analiză de frecvență cu sau fără mapping topografic)

Metodele EEG cantitative nu sunt indicate de rutină în evaluarea diagnostică a pacienților cu cefalee. Analiza cantitativă a frecvenței EEG trebuie întodeauna înregistrată împreună cu datele EEG neprocesate și interpretată de către un medic antrenat pentru a fi evitate erorile de interpretare ale artefactelor tehnice, fluctuațiilor normale ale statusului și variatelor ritmuri fiziologice.

Analiza răspunsului la stimulare luminoasa

Răspunsul la stimularea fotică poate fi exagerat la pacienții cu migrenă și cefalee tensională în comparație cu subiecții fără cefalee. Specificitatea acestei metode nu este încă suficient documentată. Nu sunt suficiente dovezi care să ateste că metodele de stimulare vizuală care se folosesc în mod curent pot distinge cu acuratețe fie între pacienții cu cefalee primară migrenoasă și non-migrenoasă, fie între pacienții cu cefalee primară și cei fără cefalee.

Aceste recomandări   se bazează pe un nivel de dovezi de clasa II și gradul de recomandare este B.

Potențiale evocate

Datele din literatură, adesea controversate, au eșuat în a demonstra utilitatea EPs ca metodă de diagnostic în migrenă. Rezultatele raportate până în prezent vor trebui confirmate înainte ca potențialele evocate vizuale (VEPs) să fie recomandate în diagnosticul migrenei (nu sunt suficiente date referitoare la alte tipuri de cefalee). În concluzie, nu recomandăm folosirea EP în diagnosticul cefaleei.

Aceste recomandări se bazează pe un nivel de dovezi de clasa II, dar literatura conține date controversate si semnificația clinică a modificărilor este puțin înțeleasă. Gradul de recomandare este B.

Răspunsurile reflexe

Majoritatea tehnicilor de investigare neurofiziologică au doar utilitate limitată în diagnosticul cefaleei. Sunt necesare cercetări în populații largi pentru a stabili care markeri electrofiziologici pot fi relevanți în practica clinică.

Aceste recomandări se bazează pe dovezi de clasa IV în privința reflexului de flexie la stimuli nociceptivi (studii deschise) si de clasa III în priința reflexului cornean si de clipire. Gradul de recomandare este C și, respectiv, B. Referitor la supresia exteroceptivă a activității mușchilor masticatori câteva studii oarbe (clasa III) nu au confirmat concluziile investigațiilor anterioare: gradul de recomandare este C.

Teste ale funcției autonome

Studiile funcțiilor autonome în migrenă și cefaleea de tip cluster au fost concentrate în majoritatea cazurilor asupra sistemelor autonome ce inervează organe țintă specifice care, anatomic și funcțional, nu sunt în mod necesar legate de presupusa origine vegetativa a durerii.   Parametrii autonomici sunt influențați de caracteristicile răspunsului organului efector. Prin urmare nu există dovezi clare care să justifice recomandarea utilizării testelor funcțiilor autonome în examinarea de rutină a pacienților cu cefalee.

Aceste recomandări se bazează pe un nivel de dovezi de clasa IV și gradul recomandării este C.

Teste clinice, PPT si EMG (cu referire în special la TTH)

Sensibilitatea dureroasă la palparea manuală este cel mai sensibil și specific test la pacienții cu TTH și de aceea este recomandată ca test de rutină, spre deosebire de EMG si PPTs. Totuși, această palpare manuală este nespecifică și nu poate fi utilizată pentru diferențierea între diferitele tipuri de cefalee primară sau secundară coexistente.

Aceste recomandări se bazează pe un nivel de dovezi de clasa IV și gradul recomandării este C (puține studii oarbe, majoritatea implicând subiecți voluntari sănătoși).

Neuroimagistica

În situațiile în care se impune evaluarea neuroimagistică, trebuie utilizată metoda cea mai sensibilă, prin urmare în aceste cazuri recomandăm recurgerea la RMN și nu la CT.

Gradul de recomandare este C, având în vedere că majoritatea studiilor sunt non-analitice și, deși există câteva studii clinice randomizate, parte din ele nu sunt direct relevante pentru aceste recomandări (clasa IV).

Recomandările noastre specifice sunt:

 1. La pacienții adulți sau copii cu migrenă, fără modificări recente ale pattern-ului tabloului clinic , fara istoric de crize epileptice și fără semne sau simptome neurologice de focar,   utilizarea de rutină a neuroimagisticii nu se impune.
 2. La pacienții cu aspectei clinice atipice ale cefaleei, istoric de crize epileptice și/sau semne sau simptome neurologice sau afecțiuni simptomatice precum tumori, sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA) și neurofibromatoză, explorarea prin RMN poate fi indicată (indicația trebuie evaluată de la caz la caz).  

SPECT și PET

Dacă atacurile pot fi încadrate conform clasificării standard a cefaleei (IHS), evaluarea prin SPECT sau PET de obicei nu are în general valoare diagnostică suplimentară.

Metodele imagistice nucleare referitoare la circulația cerebrală și metabolismul cerebral pot fi efectuate la subgrupuri de pacienți cu cefalee în vederea diagnosticului şi evaluării complicațiilor. rCBF poate avea o utilitate particulară la pacienții care nu se încadrează pe deplin într-o categorie a clasificării standard (IHS), care prezintă atacuri neobișnuit de severe, sau la care tipul sau severitatea atacurilor a suferit modificări. Înregistrarea rCBF ar trebui efectuată atât în timpul unui episod dureros (daca este posibil înregistrări repetate) cât și interictal (la un interval >5 zile după un atac). Măsurătorile cantitative ale rCBF sunt preferabile imaginilor de distribuție.

Aceste recomandări se bazează pe un nivel de dovezi de clasa IV, i.e. majoritatea studiilor sunt rapoarte de cazuri sau serii de cazuri, şi de aceea gradul de recomandare este C. Sunt dovezi insuficiente pentru a face recomandări specifice.

Examinarea Doppler transcraniană

Examinarea Doppler transcraniană nu este utilă în diagnosticul cefaleei. Totuși, este o modalitate de evaluare non-invazivă cu rezoluție temporală excelentă care se dovedește utilă în aprecierea aspectelor vasculare are fiziopatologiei cefaleei si a efectelor vasculare ale medicației anti-cefalee. Informațiile obținute prin această metodă sunt mai ușor de interpretat dacă se fac comparații   prin alaturarea datelor in paralel ( „side-to-side” ) sau dacă se combină cu măsurători ale rCBF.

Aceste recomandări se bazează pe un nivel de dovezi de clasa IV și gradul recomandării este C.

Mulţumiri

Aducem mulțumiri Dr. Alberto Proietti Cecchini, și secretarelor Heidi Ulm și Cristina Rivieccio pentru ajutorul deosebit acordat în pregătirea acestui raport, și Dnei Catherine Wrenn pentru revizuirea lingvistică a manuscriptului. Suntem deasemenea recunoscători pentru comentariile și sugestiile făcute de către Prof. Jes Olesen și Prof. Peer Tfelt-Hansen. Mulțumim firmelor Pfizer, Inc. și GlaxoSmithKline, Inc. pentru suportul financiar acordat. în realizarea acestei lucrări.

Bibliografie

Ambrosini A, Maertens de Noordhout A, Sandor P, Schoenen J (2003). Electrophysiological studies in migraine: a comprehensive review of their interest and limitations. Cephalalgia 23(Suppl. 1):13–31.

Ay H, Buonanno FS, Rordorf G et al. (1999). Normal diffusion-weighted MRI during stroke-like deficits. Neurology 52:1784–1792.

Bendtsen L, Jensen R, Jensen NK, Olesen J (1995). Pressure-controlled palpation: a new technique which increases the reliability of manual palpation. Cephalalgia 15:205–210.

Croft BY (1990). Instrumentation and computers for brain single photon emission computed tomography. J Nucl Med 20:281–289.

Dahl A, Russell D, Nyberg-Hansen R, Rootwelt K (1990). Cluster headache: transcranial Doppler ultrasound and rCBF studies. Cephalalgia 10:87–94.

De Deyn PP, Nagels G, Pickut BA et al. (1997). SPECT in neurology and psychiatry. In: De Deyn PP, Dierckx RA, Alavi A, Pickut BA, eds. SPECT in Headache with Special Reference to Migraine, vol. 54, 1st edn. John Libbey & Co. Ltd, London, pp. 455–466.

Friberg L (1999). Migraine pathophysiology and its relation to cerebral hemodynamic changes. In: Edvinsson L, ed. Migraine and Headache Pathophysiology. Martin Dunitz Ltd, London, pp. 133–140.

Friberg L, Olesen J, Iversen HK, Sperling B (1991). Migraine pain associated with middle cerebral artery dilatation: reversal by sumatripan. Lancet 338:13–17.

Friberg L, Sandrini G, Ja¨ nig W et al. (2003). Instrumental investigations in primary headache. An updated review and new perspectives. Funct Neurol 8:27–44.

Frishberg BM (1994). The utility of neuroimaging in the evaluation of headache in patients with normal neurological examinations. Neurology 44:1191–1197.

Hughes RAC, Barnes MP, Baron JC, Brainin M (2001). Guidance for the preparation of neurological management guidelines by EFNS scientific task forces. Eur J Neurol 8:549–550.

IHS Classification (1988). Classification and diagnostic criteria for headache disorders, cranial neuralgias and facial pain. Headache Classification Committee of the International Headache Society. Cephalalgia 8(Suppl. 7): 1–96.

Jänig W (1999). Pain and the sympathetic nervous system: pathophysiological mechanisms. In: Bannister R, Mathias CJ, eds. Autonomic Failure, 4th edn. Oxford University Press, Oxford, pp. 99–108.

Jänig W (2003a). The autonomic nervous system and its co-ordination by the brain. In: Davidson RJ, Scherer KR, Goldsmith HH, eds. Handbook of Affective Sciences. Part II Autonomic Psychophysiology. Oxford University Press, New York, pp. 135–186.

Jänig W (2003b). Relationship between pain and autonomic phenomena in headache and other pain syndromes. Cephalalgia 23(Suppl. 1):43–48

Jänig W, Baron R (2001). The role of the sympathetic nervous system in neuropathic pain: clinical observations and animal models. In: Hansson PT, Fields HL, Hill RG, Marchettini P, eds. ”Neuropathic Pain: Pathophysiology and Treatment”. Progress in Pain Research and Management, Vol. 21. IASP Press, Seattle, WA, pp. 125–149.

Jänig W, Baron R (2002). Complex regional pain syndrome is a disease of the central nervous system. Clin Auton Res 12:150–164.

Jänig W, McLachlan EM (1999). Neurobiology of the autonomic nervous system. In: Bannister R, Mathias CJ, eds. Autonomic Failure, 4th edn. Oxford University Press, Oxford, pp. 3–15.

Jensen R, Rasmussen BK (1996). Muscular disorders in tension-type headache. Cephalalgia 16:97–103.

Jensen R, Rasmussen BK, Pedersen B, Olesen J (1993). Muscle tenderness and pressure pain thresholds in headache. A population study. Pain 52:193–199.

Jensen R, Fuglsang-Frederiksen A, Olesen J (1994). Quantitative surface EMG of pericranial muscles in headache. A population study. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 93:335–344.

Lewis DW, Ashwal S, Dahl G et al. (2002). Practice parameter. Evaluation of children and adolescents with recurrent headaches: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. Neurology 59:490–498.

Mathias CJ, Bannister R (1999). Investigation of autonomic disorders. In: Bannister R, Mathias CJ, eds. Autonomic Failure, 4th edn. Oxford University Press, Oxford.

Mitchell CS, Osborn RE, Grosskreutz SR (1993). Computed tomography in the headache patient: is routine evaluation really necessary? Headache 33:82–86.

Noguchi K, Ogawa T, Seto H et al. (1997). Subacute and chronic subarachnoid hemorrhage: diagnosis with fluid attenuated inversion-recovery MR imaging. Radiology 203:257–262.

Nuwer M (1997). Assessment of digital EEG, quantitative EEG and EEG brain mapping. Report of the American Academy of Neurology and the American Clinical Neurophysiology Society. Neurology 49:277–292.

Proietti Cecchini A, Sandrini G, Fokin IV, Moglia A, Nappi G. (2003). Trigemino-facial reflexes in primary headaches. Cephalalgia 23(Suppl. 1):33–42.

Rosenberg J, Alter M, Byrne TD et al. (1995). Practice parameter: the electroencephalogram in the evaluation of headache. Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology 45:1411–1413.

Saha GB, MacIntyre WJ, Go RT (1992). Cyclotrons and positron emission tomography radiopharmaceuticals for clinical imaging. Semin Nucl Med 22:150–161.

Salvesen R, Sand T, Sjaastad O (1988). Cluster headache: combined assessment with pupillometry and evaporimetry. Cephalalgia 8:211–218.

Sand T (1991). EEG in migraine: a review of the literature. Funct Neurol 6:7–22.

Sandrini G, Alfonsi E, Ruiz L et al. (1991). Impairment of corneal pain perception in cluster headache. Pain 3:299–304.

Sandrini G, Arrigo A, Bono G, Nappi G (1993). The nociceptive flexion reflex as a tool for exploring pain control systems in headache and other pain syndromes. Cephalalgia 13:21–27.

Sandrini G, Proietti Cecchini A, Milanov I, Tassorelli C, Buzzi MG, Nappi G (2002). Electrophysiological evidence for trigeminal neuron sensitization in patients with migraine. Neurosci Lett 317:135–138.

Sandrini G, Friberg L, Schoenen J, Nappi G (2003). Exploring pathophysiology of headache. Cephalalgia 23(suppl 1):1–52.

Saunte C, Russell D, Sjaastad O (1983). Cluster headache: on the mechanisms behind attack-related sweating. Cephalalgia 3:175–185.

Schoenen J, Bendtsen L (2000). Neurophysiology of tension-type headache. In: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, eds. The Headaches, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.

Schoenen J, Thomsen LL (2000). Neurophysiology and autonomic dysfunction in migraine. In: Olesen J, Tfelt-Hansen P, Welch KMA, eds. The Headaches, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA.

Schoenen J, Gerard P, de Pasqua V, Sianard-Gainko J (1991). Multiple clinical and paraclinical analyses of chronic tension-type headache associated or unassociated with disorder of pericranial muscles. Cephalalgia 11:135–139.

Silberstein SD (2000). Practice parameter: evidence-based guidelines for migraine headache (an evidence-based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. [erratum appears in Neurology 2000 Jan 9;56(1):142]. Neurology 55:754–762.

Walczak T, Jayakar P (1998). Interictal EEG in epilepsy. In: Engel J, Pedley T, eds. A Comprehensive Textbook. Lippincott Raven, Philadelphia, New York, pp. 831–848.

Notă

În timp ce lucrarea prezentă era dată spre tipărire, a fost publicată noua Clasificare a sindroamelor cefalalgice a International Headache Society (Cephalalgia 2004, vol. 24, Suppl. 1). Această referință de bază include criterii clinice si instrumentale pentru diferenţierea între cefaleea primară și secundară iar consultarea ei este imperios recomandată.

Prezentul ghid și recomandările incluse au intenția de a oferi cititorului informații bazate pe dovezile existente în literatură cu privire la utilitatea evaluării instrumentale în cefaleea non-acută; este clar totuși că judecata clinică unui caz este responsabilitatea fiecărui medic în parte.

Această lucrare de sinteză are la bază un număr vast de publicații, chiar dacă numai referințele cheie au putut fi incluse. Următoarele articole furnizează liste de referințe exhaustive:

– Friberg L, Sandrini G, Jänig W et al. (2003). Instrumental investigations in primary headache. An updated review and new perspectives. Funct Neurol 8:27–44

– Sandrini G, Friberg L, Schoenen J, Nappi G (2003). Exploring pathophysiology of headache. Cephalalgia 23(suppl 1):1–52

Lasă un răspuns