SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie/Reabilitare medicală la Secția Recuperare neuromotorie I copii – locația Gura Ocniței;                                     un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Reumatologie la Compartimentul Reumatologie;                                                  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;                                                                                                                        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secția Chirurgie generală – Compartiment Chirurgie și ortopedie infantilă;  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Ortopedie pediatrică la Secția Chirurgie generală – Compartiment Chirurgie și ortopedie infantilă;  un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Gastroenterologie la Secția Gastroenterologie;                                                                                            un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicală la Secția Oncologie medicală;                                                                                     un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Chirurgie orală și maxilo-facială la Compartimentul Chirurgie orală și
maxilo-facială;                                                                                                               un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală I, cu punct de lucru la Gura Ocniței – Compartimentul CT (pentru laborator);        un post cu normă întreagă de medic în specialitatea ATI la Secția ATI;       patru posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la UPU-SMURD cu punct de lucru la Titu (pentru sediul central);       un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie cronici IV – locația Gura Ocniței Ochiuri;                                              un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie TBC I Moroieni;                                                                         un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie a Secția Pneumologie TBC II Moroieni;                                                                                   un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie TBC III Moroieni;                                                                      un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Nefrologie la Centrul de Hemodializă;                                                                                                            un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Ambulatoriul integrat, Cabinetul de Pediatrie – locația Voinești;                       un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Neurologie la Secția Neurologie;                                                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.02.2020.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0245.631.582, int. 1825.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns