SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI (JUDEȚUL MARAMUREȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL SIGHETU MARMAȚIEI (JUDEȚUL MARAMUREȘ) scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                             • un post cu normă întreagă de farmacist la Farmacia spitalului;
• trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență la Compartimentul Primire Urgențe;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie I – bărbați acuți;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie II;
• două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie III;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie IV;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Psihiatrie la Secția Psihiatrie V;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie;
• un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie;                                                                                                                         • un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPCIAAM. 

Pentru postul de farmacist la concurs se pot prezenta farmaciști cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea farmacie, farmaciști rezidenți aflați în ultimul an de pregătire. Pentru posturile de medic la concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic/farmacist specialist în specialitatea postului. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.03.2020.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Avram Iancu nr. 22, sau la tel.: 0262.311.541, int. 221.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns