ANUNȚ privind desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină sesiunea 14 mai 2023, sesiune extraordinară, pentru locurile și posturile rămase neocupate pentru domeniul medicină în sesiunea 20 noiembrie 2022

Art. 1 (1) Ministerul Sănătății organizează la data de 14 mai 2023 concursde admitere în rezidențiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicinăpentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.(2) Concursul se desfășoară în centrul universitar București.Art. 2 – (1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 deîntrebări pe o durată de […]

Continue Reading