TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea LABORATOR FARMACEUTIC

Examene

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Determinarea constantelor fizice.
2. Determinarea impurităţilor chimice şi biologice.
3. Metode cromatologice folosite în controlul medicamentelor.
4. Spectrofotometria de absorbţie UV – VIS şi IR.
5. Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului glucidic.
6. Anomaliile metabolismului proteic şi variaţiile fiziopatologice ale constantelor de laborator.
7. Explorări biochimice în gastroenterologie.
8. Modificarea constantelor de laborator în afecţiuni hepato – biliare şi corelaţiile clinice.
9. Explorări biochimice în nefrologie .
10. Produse alimentare cu rol de protecţie .
11. Modificările constantelor biochimice în anomaliile metabolismului lipidic.
12. Necesităţile nutritive ale omului sănătos în alimentaţia raţională.
13. Biotransformarea. Relaţia dintre locul biotransformării şi locul de acţiune a toxicului. Relaţii
matematice ale cineticii biochimice.
14. Toximaniile şi dopingul.
15. Relaţii între propietăţile fizico-chimice ale elementelor şi combinaţiilor lor şi acţiunea toxică a acestora.
16. Relaţii între propietăţile fizico-chimice ale substanţelor organice şi acţiunea toxică a acestora.
17. Toxicologia medicamentelor care induc tendinţa la suicid sau abuz.
18. Expertiza toxicologică.
19. Metodologia, normele şi reglemnentările în vigoare privind autorizarea medicamentelor noi.
20. Valabilitatea farmacologică.Factorii care influenţează profilul farmacologic (farmacocinetic,
farmacodinamic şi farmacotoxicologic).

II. PROBA PRACTICĂ
1. Analiza calitativă şi dozarea componentelor din pulberi compuse.
2. Controlul cantitativ al substanţelor active din colire şi soluţii injectabile.
3. Controlul calitativ şi cantitativ al substanţelor active din soluţii şi suspensii.
4. Controlul calitativ şi cantitativ al substanţelor active din comprimate.
5. Determinarea glicemiei.
6. Determinarea transaminazelor serice şi valoarea lor diagnostică în laborator clinic.
7. Explorarea funcţională renală.
8. Cercetarea clinico – toxicologică a substanţelor toxice din aer.
9. Analiza toxicologică a alimentelor şi băuturilor .
10. Screening de medicamente.
11. Screening de metale, anioni şi pesticide.
12. Determinarea toxicităţii acute.
13. Demonstrarea unei acţiuni farmacodinamice.

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ
1. Corneliu Baolescu, Elena Curea – Controlul medicamentelor, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1083
2. Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
Editia I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) si Editia a II-a, 2009;
3. Cristea A.N. – Bioetica cercetării ştiinţifice pe animale de experienţă, farmacia, 3,1997
4. Leucuţa Sorin – Farmacocinetica în terapia medicamentoasă, Editura Medicală, Bucureşti,
1989
5. Agenţia Naţională a Medicamentului, Buletin informativ, I,1, 1999, pag. 29-67
6. Sionovici M., Cârstea A., Vlădescu C. – Cercetarea farmacologică şi prospectarea
medicamentelor, editura Medicală, Bucureşti, 1983
7. Denisa Mihele – Biochimie Clinică, Compendiu , Editura Medicală, Bucureşti, 1997
8. Denisa Mihele – Biochimie Clinică, Metode de laborator , Editura Medicală, Bucureşti, 1998
9. Denisa Mihele – Chimie Sanitară , Editura Excelsior, Bucureşti, 1998
10. Marţian Cotrau, Lidia Popa, Teodor Stan, Nicolae Preda, Maria Kincses-Ajtaj – Toxicologie,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1991
11. Dan Bălălău – Toxicologia substanţelor medicamentoase organice de sinteză, Editura
Tehnoplast Company, Bucureşti 1997

Lasă un răspuns