TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea CHIRURGIE TORACICĂ

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
Probele I si II se vor alege din întreaga problematică a specialităţii.

III. PROBA PRACTICĂ
1. Pleurotomia minimă.
2. Pleurotomia cu rezecţie de coastă.
3. Toracoscopia.
4. Mediastinoscopia.
5. Traheostomia.
6. Toracotomia axilară.
7. Toracotomia anterolaterală.
8. Toracotomia posterolaterală.
9. Toracofrenolaparotomia.
10. Sternotomia.
11. Toracoplastia superioară clasică.
12. Toracoplastia osteoplastică.
13. Toracopleuroplastia.
14. Decorticarea pleuropulmonară.
15. Pneumonectomia dreaptă.
16. Pneumonectomia stângă.
17. Pleuropneumonectomia dreaptă.
18. Pleuropneumonectomia stângă.
19. Lobectomia superioară dreaptă.
20. Lobectomia medie.
21. Lobectomia inferioară dreaptă.
22. Lobectomia superioară stângă.
23. Lobectomia inferioară stângă.
24. Bilobectomia medioinferioară.
25. Bilobectomia mediosuperioară.
26. Culmenectomia.
27. Lingulectomie tipică.
28. Rezecţia pulmonară atipică.
29. Rezecţia segmentului apical superior drept.
30. Rezecţia segmentului apical superior stâng.
31. Rezecţia segmentului apico-dorsal superior drept.
32. Rezecţia segmentului apico-dorsal superior stâng.
33. Rezecţia segmentului Fowler drept.
34. Rezecţia segmentului Fowler stâng.
35. Rezecţia piramidei bazale drepte.
36. Rezecţia piramidei bazale stângi.
37. Rezecţii combinate în plămânul drept.
38. Rezecţii combinate în plămânul stâng.
39. Rezecţii asociate în plămânul drept
40. Rezecţii asociate în plămânul stâng.
41. Tehnici de sutură a bontului bronşic.
42. Procedee chirurgicale de rezecţie traheală şi traheo-bronşică.
43. Procedee chirurgicale de bronho-anastomoză.
44. Procedee chirurgicale de bronhoplastie (Wedge bronchial resection).
45. Procedee chirurgicale în chistul hidatic pulmonar.
46. Procedee chirurgicale în deformaţiile de perete toracic.
47. Rezecţia costală.
48. Parietectomie toracică pentru leziuni maligne şi procedee plastice de reconstrucţie parietală.
49. Rezecţia parţială şi totală de stern, procedee plastice de reconstrucţie sternală.
50. Suturile parenhimului pulmonar.
51. Procedee chirurgicale în voletele toracice.
52. Timectomia.
53. Glomusectomia şi simpactectomia pericarotidiană.
54. Esomiotomia extramucoasă pe cale toracică şi abdominală.
55. Diverticulectomia esofagiană.
56. Esofagoplastia cu tub gastric Gavriliu.
57. Esofagoplastia cu ileo-colon drept.
58. Esofagoplastia cu colon stâng.
59. Esofagoplastia cu colon transvers.
60. Transpoziţia intratoracică a stomacului.
61. Gastrostomia.
62. Pericardectomia.
63. Procedee de pericardoplastie.
64. Fereastra pericardo-pleurală.
65. Fereastra pericardo-peritoneală.
66. Frenorafiii, frenoplicaturi si frenoplastii diafragmatice.
67. Rezecţia muşchiului diafragm.
68. Rezecţia înaltă a diafragmului.
69. Procedee chirurgicale în herniile hiatale.
70. Procedee de sutură vasculară.
71. Sutura plăgilor cardiace.
72. Procedee de drenaj în chirurgia toracică.
73. Procedee chirurgicale în sindromul Raynaud (scalenectomia, rezecţia coastei cervicale,rezecţia coastei I).
74. Procedee chirurgicale în emfizemul pulmonar difuz.
75. Chirurgia toracică video-asistată în maladiile pulmonare.
76. Chirurgia toracică video-asistată în maladiile pleurale.
77. Chirurgia toracicî video-asistată în maladiile tumorile mediastinale.
78. Tehnici de transplant pulmonar (unilateral, bilateral, cord-pulmonar).

Lasă un răspuns