TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea NEONATOLOGIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor alege din întreaga problematică a specialităţii.

III. PROBA PRACTICĂ
1. Cateterismul arterei şi venei ombilicale.
2. Aspiraţia cailor aeriene şi ventilaţia pe mască cu pompă manuală tip oxigenoterapia.
3. Plasarea unei sonde naso-gastrice (naso-jejunale) pentru alimentaţia enterală. Tehnica
efectuării gavajului continuu şi discontinuu.
4. Masajul cardiac extern.
5. Intubaţia traheală. Tehnici de ventilaţie asistată.
6. Puncţionarea venei femurale pentru recoltări.
7. Instalarea unei perfuzii în venele periferice.
8. Puncţia lombară.
9. Puncţia pleurală. Drenajul pleural în sistem închis.
10. Ingrijirea prematurului în incubator.
11. Fototerapia.
12. Exsanguinotransfuzia.
13. Interpretarea unei radiografii toracice la nou-născut.
14. Interpretarea examenului radiologic al tubului digestiv în perioada neonatală.
15. Interpretarea radiografiilor scheletice la nou-născut.
16. Interpretarea unei electrocardiograme din patologia curentă neonatală (maladii congenitale de
cord, tulburări de ritm şi conducere, hipocalcemia neonatală).
17. Puncţionarea arterelor periferice pentru recoltarea de sânge arterial. Interpretarea examenului
gazelor sanguine şi a echilibrului acido-bazic prin micrometoda Astrup.
18. Interpretarea hemogramei normale şi patologice în perioada neonatală.
19. Interpretarea probelor de coagulare în perioada neonatală.
20. Interpretarea probelor de explorare a funcţiei renale în perioada neonatală.
21. Interpretarea probelor de explorare a metabolismului bilirubinei în perioada neonatală.
22. Explorarea bacteriologică şi serologică în infectiile neonatale.
23. Preparate de lapte utilizate în alimentaţia artificială a nou-nascutului la termen.
24. Preparate de lapte utilizate în alimentaţia artificială a nou-nascutului prematur.
25. Recomandari în alimentaţia naturală a nou-nascutului (scheme de alimentaţie, educaţia
mamei, contraindicaţii, incidente, urmărirea nou-nascutului alimentat natural).
26. Pregătire şi utilizarea monitorului cardio-respirator, pulsoximetrului, tensiometrului
noninvaziv, ventilatorului mecanic.
27. Interpretarea unei echografii (transfontanelară, cardiacă, abdominală).

Lasă un răspuns