TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea SANATATE PUBLICA SI MANAGEMENT

Examene

I. PROBA SCRISA
1. Starea de sanatate a populatiei: factori care o influenteaza, modalitati de masurare,interpretarea rezultatelor.
2. Metode curente de descriere si analiza statistica a fenomenelor medico-sociale.
3. Anchete epidemiologice descriptive: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
4. Anchete epidemiologice de cohorta: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
5. Anchete epidemiologice de tip caz/control: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
6. Anchete epidemiologice de interventie: principii, metode, aplicatii în sanatatea publica.
7. Ancheta medico-sociala: principii, metode, avantaje, limite.
8. Esantionajul: principii, scheme de esantionaj, avantaje, limite.
9. Natalitatea si fertilitatea: masurare, descriere, interpretare, atributiilor serviciilor de sanatate.
10. Mortalitatea generala: masurare, descriere, interpretare, atributiile serviciilor de sanatate,
compararea mortalitatii.
11. Mortalitatea feto-infantila: masurare, descriere, interpretare, masuri de prevenire si
combatere bazate pe notiunea de risc, atributiile serviciilor de sanatate.
12. Alimentatia rationala: continut, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor de sanatate.
13. Sanatatea mediului: probleme actuale, relatii cu starea de sanatate, atributiile serviciilor de
sanatate.
14. Sanatatea ocupationala: relatiile mediu de munca – stare de sanatate, atributiile serviciilor de
sanatate.
15. Stilul de viata favorabil sanatatii: componente, modalitati de influentare.
16. Morbiditatea si consecintele ei: principii, masurare, interpretare, atributiile serviciilor de
sanatate, circuitul informatiilor.
17. Screeningul si alte examene medicale de masa: tipuri, conditii de realizare, evaluare;
evaluarea calitatii probelor de screening.
18. Educatia pentru sanatate: principii, metode, forme; atributiile serviciilor de sanatate,
marketingul social.
19. Teoria si practica comunicarii.
20. Strategiile preventive: abordari, avantajele si limitele diferitelor metode.
21. Sanatatea copiilor si tinerilor: continut, probleme prioritare, atributiile serviciilor de sanatate.
22. Problematica medico-sociala a populatiei varstnice si a altor grupuri vulnerabile (someri,
vagabonzi, alcoolici, copii supusi violentelor familiale).
23. Sistemul curent de informatii utilizat in ocrotirea sanatatii: descriere, atributiile serviciilor de
sanatate in aceasta problema.
24. Ingrijirile primare de sanatate: continut, componente, unitati medicale care contribuie la realizarea lor.
25. Principiile, functiile si metodele principale utilizate in management si leadership.
26. Sisteme de sanatate: descriere, analiza comparata.
27. Modalitati de finantare a sistemelor de sanatate.
28. Concepte si metode utilizate in economia sanitara.
29. Luarea deciziei: metode, aplicatii in domeniul ocrotirii sanatatii.
30. Identificarea si ierarhizarea problemelor de sanatate: metode.
31. Previziunea, planificarea si programarea sanitara; metodologia generala de elaborare,
implementare si evaluare a unui program de sanatate.
32. Managementul resurselor umane in domeniul ocrotirii sanatatii.
33. Politici si strategii de sanatate.
34. Reforme in sistemele de sanatate.
35. Caracteristicile competitiei in serviciile de sanatate.
36. Evaluarea medicala si economica a actiunilor si a serviciilor de sanatate: metode, aplicatii.
37. Caracteristicile epidemiologice principale si continutul programelor de interventie in bolile cronice care reprezinta probleme de sanatate publica (boli cardiovasculare si AVC, tumori,
tuberculoza si alte boli pulmonare, accidentele, bolile mintale, diabetul zaharat, bolile aparatului locomotor).
38. Drepturile omului, dreptul la sanatate si etica in sanatatea publica.
39. Utilizarea programului EPIINFO in sanatatea publica.

II. PRIMA PROBA PRACTICA
1. Descrierea statistica a unui ansamblu de date si sintetizarea acestuia.
2. * Alegerea si aplicarea unor teste de comparare statistica.
3. * Determinarea si interpretarea regresiei si corelatiei statistice.
4. * Masurarea si analiza natalitatii si fertilitatii într-o populatie definita.
5. * Masurarea si analiza mortalitatii într-o populatie definita.
6. * Metode de standardizare a datelor în sanatatea publica.
7. * Interpretarea functiilor unei tabele de mortalitate.
8. * Masurarea si analiza mortalitatii infantile într-un teritoriu.
9. Proiectarea unei anchete epidemiologice pentru o boala cronica.
10. * Masurarea riscului relativ si atribuibil unui factor în anchetele epidemiologice.
11. Masurarea si interpretarea morbiditatii într-o colectivitate.
12. Proiectarea unui examen medical de masa.
13. * Masurarea validitatii si reproductibilitatii unor probe de screening.
14. Exercitiu simulat de ierarhizare a unor probleme de sanatate.
15. Formularea de obiective pentru programe de sanatate.
16. Proiectarea unui ansamblu de servicii preventive de sanatate publica.
17. Evaluarea economica a unei activitati de sanatate publica.
18. * Evaluarea performantelor unor servicii spitalicesti.
19. * Evaluarea performantelor unor servicii medicale ambulatorii.
20. Aprecierea cererilor sanitare si a gradului de satisfactie a populatiei privind serviciile de sanatate.

III. A DOUA PROBA PRACTICA
Sustinerea în fata comisiei de examinare a unei lucrari personale în domeniul sanatatii publice.

Lasă un răspuns