TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea EXPERTIZA MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ

Examene

Publicată în Viaţa Medicală nr. 30/24.07.2009

I-II. PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I-II. PROBE CLINICE
Probele clinice de specialitate vor consta din examenul clinic,
formularea diagnosticului clinic şi funcţional, al diagnosticului şi
prognosticului capacităţii de muncă şi a indicaţiilor recuperatorii, prin
interpretarea datelor clinice, de laborator şi de explorare funcţională,
raportarea la solicitările muncii profesionale şi analiza metodologică pentru următoarele categorii de deficienţi:
– deficienţi prin afecţiuni respiratorii cronice;
– deficienţi prin afecţiuni ale aparatului cardiovascular;
– deficienţi prin afecţiuni digestive;
– deficienţi prin boli de nutriţie şi metabolism;
– deficienţi prin afecţiuni renale;
– deficienţi locomotori;
– deficienţi prin afecţiuni neurologice;
– deficienţi prin afecţiuni psihice;
– deficienţi prin afecţiuni endocrine;
– deficienţi vizuali;
– deficienţi auditivi şi cu alte afecţiuni ORL.

III. PROBA PRACTICĂ
Se va trata un subiect din următoarele două categorii de teme:
– A –
Interpretarea unei probe privind:
1. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului respirator.
2. Explorarea funcţională şi imagistică cardiovasculară.
3. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului digestiv.
4. Explorarea funcţională şi imagistică renală.
5. Explorarea funcţională şi imagistică a aparatului locomotor.
6. Explorarea hematologică.
7. Explorarea metabolismului proteinelor.
8. Explorarea metabolismului glucidic.
9. Explorarea metabolismului lipidic.
10.Explorarea oftalmologică (FO, câmp vizual).
11.Audiometrie, probe vestibulare.
– B –
1. Antropometrie ergonomică – măsurare, interpretarea datelor.
2. Efectuarea analizei ergonomice a unui loc de muncă şi
stabilirea corecţiilor ergonomice ce se impun.
3. Stabilirea obiectivelor unei investigaţii sociale de caz.
4. Întocmirea unui plan de recuperare pentru un deficient dat
din categoriile menţionate la proba clinică de specialitate.
5. Orientarea (reorientarea profesională a unui caz dat).

Lasă un răspuns