TEMATICA pentru examenul de farmacist primar specialitatea FARMACIE CLINICĂ

Examene

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA PRACTICĂ

I.PROBA SCRISĂ
1. Variabilitatea farmacologică
2. Factorii care influenţează biodisponibilitatea medicamentelor
3. Factorii care influenţează profilul farmacologic al medicamentelor
4. Particularităţi ale profilului farmacologic ( farmacocinetic, farmacodinamic şi farmacotoxicologic) la nou născut, copil, vârstnic şi femeia gravidă.
5. Particularităţi ale profilului farmacologic în insuficienţele căilor de epurare a medicamentelor
6. Reacţii adverse la medicamente şi patologia medicamentoasă
7. Medicamente contraindicate în sarcină şi lactaţie
8. Interacţiuni medicament-medicament, medicament-aliment şi medicament-alcool
9. Incompatibilităţi in vitro ( în seringă şi sacii de perfuzie) medicament-medicament şi medicament-recipient
10. Criterii şi metode de supraveghere şi monitorizare a farmacoterapiei.
11. Optimizarea posologiei pe criteriul farmacocinetic
12. Profilul farmacocinetic al medicamentelor monitorizate pe criteriul farmacocinetic.
13. Farmacoterapia bolilor aparatului cardio – vascular
14. Farmacoterapia bolilor aparatului respirator
15. Farmacoterapia bolilor aparatului digestiv
16. Farmacoterapia bolilor aparatului uro-genital
17. Farmacoterapia bolilor sângelui
18. Farmacoterapia inflamaţiei bolilor reumatice
19. Farmacoterapia bolilor metabolice
20. Farmacoterapia dezechilibrelor electrolitice şi acido-bazice
21. Farmacoterapia durerii
22. Farmacoterapia bolilor neurologice
23. Farmacoterapia bolilor psihice
24. Farmacoterapia bolilor infecţioase, parazitare şi micotice
25. Farmacoterapia hormonală

II. PROBA PRACTICĂ
1. Comentarea tratamentului medicamentos pentru un caz calinic dat, în cadrul tematicii
indicate la proba scrisă.
2. Individualizarea unei scheme farmacoterapeutice în funcţie de polipatologia asociată
3. Calculul dozelor în funcţie de parametrii biometrici şi clearence-ul creatininei
4. Optimizarea posologiei pe baza “ dozei – test” şi concentraţiei plasmatice a medicamentului
dozată la pacient.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA
1. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Farmacie clinică, Ed. Medicală, Bucureşti, Vol. I
(2006) – Farmacia clinică în farmacia de comunitate;
2. Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
Editia I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) si Editia a II-a, 2009;
3. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Tratat de Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti,
2005 sau 2006;
4. Dobrescu D. şi colaboratorii – Memomed, Ed. Minesan, Bucureşti, 2006.
5. *** – Agenda Medicală, Ed.Medicală, Bucureşti, 2006.

Lasă un răspuns