TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea PNEUMOLOGIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
Probele clinice vor trata subiecte din toată problematica specialităţii conform tematicii:
1. Infecţii respiratorii acute.
2. Bronşiectaziile.
3. Abcesul pulmonar.
4. Patologia micotică pulmonară.
5. Tuberculoza primară.
6. Tuberculoza secundară.
7. Tuberculoza şi infecţia HIV.
8. Tratamentul tuberculozei (principii, medicamente, tehnică, regimuri).
9. Patologia respiratorie la imunodeprimaţi.
10. Astmul bronşic.
11. Bronhopneumonia cronică obstructivă.
12. Patologia respiratorie în cursul somnului.
13. Pneumopatiile interstiţiale şi fibrozele pulmonare difuze.
14. Sarcoidoza.
15. Patologia congenitală pulmonară.
16. Parazitozele cu determinare pulmonară.
17. Tumori pulmonare benigne.
18. Tumori pulmonare maligne – primitive şi secundare.
19. Patologia mediastinală.
20. Patologia pleurală.
21. Insuficienţa respiratorie acută.
22. Insuficienţa respiratorie cronică.
23. Edeme pulmonare.
24. Hipertensiunea arterială pulmonară.
25. Patologia tromboembolitică pulmonară.
26. Cordul pulmonar.
27. Determinări pulmonare în colagenoze şi alte boli sistemice.
28. Patologia pulmonară cu caracter profesional.

III. PROBA PRACTICĂ
Va trata: a) un subiect de investigaţii în pneumologie
b) un subiect de organizare şi evaluare a programului naţional de control al tuberculozei
A. Subiecte de explorări funcţionale de pneumoftiziologie
1. Tehnici microbiologice, microscopice utilizate în pneumoftiziologie (efectuarea frotiurilor,
colorare, interpretare).
2. Examene microbiologice, prin culturi şi antibiograme în pneumoftiziologie.
3. Diagnosticul imagistic – interpretare, documente.
a) tomodensitometria (TC, RMN)
b) investigaţia radiotomografică fără substanţă de contrast
c) investigaţia radiotomografică cu substanţă de contrast
d) investigaţia scintigrafică
4. Puncţia ca mijloc de investigare în pneumologie (efectuarea şi interpretarea rezultatelor de
laborator).
5. Explorarea bioptică în diagnosticul pneumologic (interpretare şi/sau efectuare).
6. Investigaţia funcţională a aparatului respirator (interpretare buletine de laborator, descrierea
tehnicilor).
7. Investigaţia imunologică (indicaţii, valoare diagnostică, interpretare în context clinic).
8. Metode endoscopice de investigaţii în patologia toracică (tehnică, indicaţii, interpretare
buletine de laborator).
9. Tehnici de asistare şi resuscitare ventilatorie (CPAP, VAD, O2).
10. EKG (interpretare buletine).
B. Subiecte de epidemiologie şi combaterea tuberculozei
1. Sistemul informaţional de înregistrare şi evaluare a procesului epidemiologic al tuberculozei.
Organizarea fişierului de tuberculoză.
2. Indicatorii epidemiometrici şi interpretarea lor.
3. Interpretarea datelor statistice ale endemiei TBC dintr-un teritoriu cunoscut.
4. Evaluarea acţiunilor de luptă anti-TBC. Indici de eficienţă, metodologia evaluării.
5. Organizarea investigaţiei bacteriologice şi evaluarea ei.
6. Organizarea şi controlul chimioterapiei ca măsură de luptă anti-TBC.
7. Ancheta epidemiologică de filiaţiune şi măsurile de luptă în focarul TBC.
8. Organizarea şi funcţionarea Dispensarului de Pneumoftiziologie.
9. Sarcinile circumscripţiei sanitare în lupta anti-TBC şi relaţiile cu reţeaua de specialitate.
10. Criterii de apreciere a capacităţii de muncă şi indicaţii de reîncadrare a bolnavilor TBC recuperaţi. Colaborarea cu C.M.E.C.M.
11. Educaţia sanitară şi motivaţia în cadrul luptei anti-TBC.
12. Evaluarea eficienţei (sau măsurilor) unui Program de Control al Tuberculozei.
13. Organizarea şi evaluarea chimioterapiei ca măsură principală de control al tuberculozei într-un teritoriu.
14. Măsuri de profilaxie recomandate în controlul tuberculozei dintr-un teritoriu.
15. Obiectivele şi strategia unui Program de Control al Tuberculozei.

Lasă un răspuns