TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea STOMATOLOGIE GENERALĂ

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
1. Erupţia dentară. Mecanismul erupţiei, secvenţa erupţiei dinţilor temporari şi permanenţi,
tulburările de erupţie.
2. Anomalii ale structurilor dentare (forme clinice dobândite şi ereditare).
3. Profilaxia cariei dentare.
4. Caria simplă şi complicată a dinţilor temporari şi permanenţi (forme clinice, simptomatologie
şi tratament).
5. Combaterea durerii în tratamentul cariei simple.
6. Măsuri şi metode în cadrul tratamentului cariei dentare pentru prevenirea complicaţiilor
pulpare.
7. Pulpitele acute şi cronice.
8. Gangrena pulpară simplă.
9. Parodontita apicală acută şi cronică (etiogenie, forme anatomo-clinice simptomatologice,
diagnostic, tratament).
10. Parodontitele marginale cronice superficiale şi profunde; etiologie, mecanisme patogenice,
forme clinice, simptomatologie, diagnostic, complicaţii.
11. Parodontitele marginale cronice, tratament medicamentos, biostimulator, chirurgical, metode,
tehnici.
12. Profilaxia parodontitelor marginale cronice.
13. Afecţiuni ale mucoasei bucale, criterii de clasificare, etiologie, semne clinice, diagnostic
diferenţial, tratament.
14. Stomatopatii de cauză protetică.
15. Manifestări bucale în cadrul unor afecţiuni generale, semne clinice, tratament.
16. Stomatita ulceronecrotică odontogenă, semne clinice, tratament.
17. Consecinţele pierderii precoce ale dinţilor temporari şi permanenţi, forme clinice, tratament.
18. Dizarmoniile sagitale: forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament profilactic, preventiv,curativ.
19. Dizarmoniile în plan Z transversal, forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament profilacticpreventiv, curativ.
20. Dizarmonia dento-alveolară, forme clinice, etiologie, diagnostic, tratament, tratament
profilactic preventiv, curativ.
21. Anomaliile dentare izolate, forme clinice, etiologice, diagnostic, tratament profilactic,preventiv, curativ.
22. Anestezia locoregională.
23. Indicaţiile şi tehnicile anesteziei generale în cabinet.
24. Indicaţiile extracţiei dentare.
25. Accidentele şi complicaţiile extracţiei.
26. Leziunile traumatice ale părţilor moi ale feţei, dinţilor şi oaselor masivului facial.
27. Procese infecţioase buco-maxilo-faciale, etiologie, simptomatologie, tratament.
28. Tumorile odontogene ale maxilarelor.
29. Tumorile oaselor maxilare şi părţilor moi perimaxilare.
30. Formele de debut ale cancerului regiunii buco-maxilo-faciale.
31. Litiaza salivară.
32. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare.
33. Ocluzia funcţională, criterii.
34. Disfuncţia ocluzală, etiologie, simptomatologie.
35. Principii de tratament în disfuncţiile ocluzale.
36. Edentaţia totală, aspecte clinice.
37. Metode şi tehnici de amprentare în edentaţia totală.
38. Materiale folosite în protetica dentară pentru amprentare.
39. Principii şi tehnici de determinare şi înregistrare a relaţiilor intermaxilare la edentatul total.
40. Criterii de alegere şi montare a dinţilor la edentatul total.
41. Afecţiunile coronare şi terapia lor protetică.
42. Edentaţia parţială tratată prin punţi dentare: aspecte clinice, complicaţii.
43. Conceperea planului de tratament în edentaţia partială tratată prin punte. Stabilirea dinţilor
stâlpi, alegerea elementelor de agregare şi a corpului de punte în edentaţia frontală, laterală
mixtă.
44. Pregătirea preprotetică şi proprotetică în edentaţia parţială tratată prin punţi dentare.
45. Fazele clinice şi tehnice necesare realizării tratamentului prin punţi dentare.
46. Materiale folosite în terapia prin punţi dentare a edentaţiei parţiale.
47. Pregătirea imediată în edentaţia parţială tratată prin punte.
48. Edentaţia parţială tratată prin proteze mobilizabile, forme clinice.
49. Pregătirea preprotetică şi proprotetică în edentaţia parţială tratată prin proteze mobilizabile.
50. Amprentarea câmpului protetic în edentaţia parţială tratată prin proteze mobilizabile.
51. Determinarea relaţiilor intermaxilare la edentatul parţial.
52. Mijloace de menţinere, stabilizare şi sprijin ale protezelor parţial mobilizabile.
53. Proba şi adaptarea parţiale mobilizabile.

III. PROBA PRACTICĂ
1. Tratamentul cariei simple la dinţii temporari şi permanenţi în perioada de creştere.
2. Tratamentul cariei simple în edentaţia permanentă la adult, inclusiv şi obturaţia definitivă sau
incrustaţia.
3. Analiza şi interpretarea radiografiilor dentare panoramice şi ale ATM.
4. Executarea unei pulpectomii sub anestezie, inclusiv obturaţii de canal.
5. Executarea chiuretajului subgingival.
6. Elaborarea planului de tratament ortodontic pe baza analizei complexe (modele, radiografii,
etc.).
7. Extracţia dentară şi a resturilor radiculare.
8. Regularizarea crestei alveolare.
9. Deschiderea supuraţiilor superficiale.
10. Diagnosticul funcţional al ocluziei şi indicaţiile de reabilitare.
11. Prepararea dinţilor pentru acoperirea cu microproteze şi amprentarea bonturilor dentare pentru confecţionarea microprotezei.
12. Pregătirea rădăcinilor pentru coroane de substituţie şi amprentare.
13. Analiza edentaţiei partiale (modele, radiografii, etc.) şi elaborarea planului de tratament.
14. Adaptarea lingurii individuale şi amprentarea finală la edentatul total.
15. Determinarea rapoartelor intermaxilare la edentatul total şi parţial.

Lasă un răspuns