TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea PSIHIATRIE PEDIATRICĂ

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
Cazurile se aleg din tematica clinică a probei scrise de specialitate, astfel încât să reprezinte domenii semnificativ diferite ale patologiei.

III. PROBA PRACTICĂ

1. Interpretarea unui buletin de analiză a LCR.
2. Interpretarea unei electroencefalograme.
3. Interpretarea unui examen electromiografic şi a vitezei de conducere.
4. Interpretarea unui examen computertomografic.
5. Interpretarea unei radiografii craniene.
6. Interpretarea unui examen al fundului de ochi.
7. Principiile probelor de evaluarea inteligenţei şi interpretarea lor (WISC, Raven).
8. Principiile probelor de evaluare a atenţiei şi interpretarea lor.
9. Principiile probelor proiective – TAT, Rorschach, Rozenzweig, Pate Noir.
10. Principiile probelor de evaluare a memoriei şi interpretarea unei probe.
11. Principiile evaluării gradului de incapacitate psihică şi evaluarea unui caz.
12. Principiile evaluării discernământului unui minor delincvent.
13. Evaluarea nivelului dezvoltării psihice a unui copil sub vîrsta de 6 ani.
14. Principiile metodelor moderne de imagerie cerebrală şi de explorare a debitului sanguin
cerebral şi metabolismului creierului.
15. Principiile examenului potenţialelor evocate cerebrale şi interpretarea unui buletin de
analiză.
16. Elaborarea unui program de intervenţie în criză – pentru suicid, stare comatoasă, criză de
agitaţie cu comportament agresiv, stare depresivă.
17. Elaborarea unui plan de cercetare pentru o temă dată.

Lasă un răspuns