TEMATICA pentru examenul de medic primar specialitatea PSIHIATRIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
Cazurile clinice se vor susţine din întreaga problematică a specialităţii.

IV. PROBA PRACTICĂ
1. Examinarea, obţinerea datelor şi diagnosticul în psihiatrie.
– Tipuri de interviu (structurat, semistructurat, nestructurat); cunoaşterea principalelor instrumente OMS în acest domeniu: SCAN, CIDI.
– Foi de observaţie şi evidenţă standardizată în psihiatrie (AMDP-PHSD-OMS)
– Diagnosticul în perspectiva definiţiilor operaţionale în psihiatrie pe baza “criteriilor de diagnostic” ale ICD-10-DCR şi DSM-IV
– Diagnosticul pe axe (perspectiva DSM-IV şi ICD-10)
2. Tomografia computerizată, RMN
3. Electroencefalografia în psihiatrie.
4. Examenul fundului de ochi în psihiatrie.
5. Teste biochimice în psihiatrie: testul de supresie a dezametazonei (DST), testul de stimulare a tireotopului (TRH).
6. Probe psihologice de evaluare a funcţiilor cognitive: atenţiei, percepţiei, memoriei;instrumente şi tehnici de evaluare a inteligenţei şi “capacităţilor cognitive” la diverste vârste(Wechsler: WAIS, WISC, Raven, etc.).
7. Tehnici proiective de investigare a personalităţii în perspectiva psihiatriei: Rorschach, TAT, Rosenzweig, Szondi, Luscher, etc.
8. Chestionare pentru investigarea personalităţii: MMPI, PF16, IPDE interviul OMS, Tyrer,Karolinska, etc.
9. Scale de evaluare psihopatologice: globale: SCL-90, CRSP, BRPS şi pentru anumite nuclee sindromatice ca depresia, anxietatea, fobiile, schizofrenia pozitivă şi cea negativă, etc.
10. Scale de evaluare observaţionale a comportamentului în diferite împrejurări: în spital, la ergoterapie, în societate; evaluarea disabilităţilor (DAS) şi alte scale de evaluare utile în psihiatrie.

Lasă un răspuns