TEMATICA pentru examenul de medic primar Specialitatea RADIOTERAPIE

Examene

I – II. DOUĂ PROBE CLINICE
III. PROBA PRACTICĂ

I. PRIMA PROBĂ CLINICĂ din tematică:
1. Biologia cancerului: cancerogeneză şi progresie tumorală.
2. Epidemiologia cancerului
3. Prevenirea cancerului, depistare precoce, educaţia sanitară a populaţiei
4. Morfopatologia tumorilor maligne
5. Semne şi simptome ale bolii canceroase
6. Metode de diagnostic
7. Clasificarea, stadializarea şi factori de prognostic
8. Tratamentul chirurgical: principii generale
9. Radioterapia: principii generale
10. Chimioterapia şi tratamentele hormonale: principii generale
11. Tratamentele biologice şi alte forme de tratament, principii generale
12. Decizia terapeutică: obiectivele tratamentului şi alegerea modalităţilor terapeutice
13. Urmărirea bolnavilor
14. Tratamentele de susţinere şi simptomatice
15. Aspecte psihosociale şi calitatea vieţii
16. Tratamentul stadiilor terminale
17. Bazele biologice ale efectului radiaţiilor asupra materiei vii
18. Răspunsul tumorilor la iradiere
19. Efecte acute şi tardive ale iradierii în ţesuturile sănătoase
20. Indicaţiile radioterapiei în funcţie de tipul şi localizarea tumorii şi planul de tratament pentru toate localizările tumorale
21. Fizica radiaţiilor: tipuri de radiaţii, parametrii fascicolului de radiaţii, metode şi unităţi de măsură, calculul timpului de expunere, izodoze, combinaţii de fascicole, corecţii, iradieri pendulare
22. Tehnici şi echipamente pentru radioterapie: aparate de cobalt, acceleratori liniari, sisteme afterloading HDR, LDR, MDR, etc.
23. Planul de tratament şi dozimetria în radioterapia externă şi brachiterapie
24. Utilizarea terapeutică a radionuclizilor
25. Radioprotecţie
26. Asigurarea şi controlul calităţii în radioterapie
27. Tratamente asociate (radio-chimioterapie, chimio-chirurgie)
28. Rolul radioterapiei în bolile nemaligne
29. Principiile şi metodologia trialurilor clinice
30. Cuantificarea răspunsului tumoral
31. Descrierea şi cuantificarea reacţiilor ţesuturilor sănătoase
32. Evaluarea trialurilor şi rezultatelor clinice
33. Statistica medicală
34. Etica cercetării clinice

II. A DOUA PROBĂ CLINICĂ
Proba clinică constă din examinarea unui bolnav oncologic, formularea diagnosticului de malignitate, bilanţul preterapeutic şi stadializare, indicaţia terapeutică şi planul de tratament,respectiv:
– examenul clinic general şi al tumorii conform localizării (examen ginecologic, ORL, tuşeu
rectal, etc.) = 20 minute
– interpretarea examinărilor imagistice sau instrumentale cerute de candidat = 20 minute

III. PROBA PRACTICĂ
Pregătirea planului de radioterapie cu completarea fişei tehnice de iradiere şi efectuarea radiografiilor de control (simulator sau aparatul de iradiere).
Metodologia pentru examenul de primariat:
Două probe clinice complete: examen clinic, interpretarea documentaţiei imagistice,stadializare, stabilirea indicaţiei terapeutice multidisciplinare şi efectuarea planului de radioterapie (simulare, dozimetrie, radiografii control completarea fişei tehnice).

Lasă un răspuns