TEMATICA pentru examenul de medic specialist specialitatea ALERGOLOGIE ŞI IMUNOLOGIE CLINICĂ

Examene

Aprobată cu Nr. R.L./2595/26.03.2012

I. PROBA SCRISĂ
II. PROBA CLINICĂ
III. PROBA PRACTICĂ

I. PROBA SCRISĂ
1. Complexul major de histocompatibilitate. Evaluarea histocompatibilităţii pretransplantare.
Mecanismele şi tipurile de rejet ale grefei. Imunointervenţii în transplantare.
2. Celule prezentatoare de antigen şi limfocite, rol în imunopatologie şi imunoterapie.
3. Eozinofile şi mastocite, rol în imunopatologie şi imunoterapie.
4. Imunoglobuline: izotipuri, structură, funcţie, diversitate. IgE şi receptorii pentru IgE.
5. Citokine, rol în imunopatologie şi imunoterapie.
Mediatori inflamatori (histamina, triptaza, leucotriene etc) şi molecule de adeziune.
6. Componentele şi patologia sistemului complement.
7. Toleranţa imunologică şi autoimunitatea. Autoanticorpi în imunopatologie.
8. Imunopatologia cancerului. Markeri imunologici tumorali. Imunoterapia în cancer.
9. Modificări imunologice în infecţiile virale, bacteriene, fungice, parazitare.
10. Reacţii de hipersensibilitate, clasificare. Terminologia şi clasificarea afecţiunilor alergice.
Alergia ca boală sistemică. Particularităţi ale răspunsurilor imune de organ.
11. Genetica atopiei şi a sintezei IgE.
12. Genetica astmului şi a dermatitei atopice.
13. Imunogenetica hipersensibilităţilor medicamentoase.
14. Epidemiologia bolilor alergice. Epidemiologia imunodeficienţelor primare.
15. Factorii de risc ai bolilor alergice. Atopia. Evoluţia naturală a bolilor atopice şi alergice.
16. Alergene şi haptene – nomenclatură, clasificare, structură, caracteristici fizico-chimice şi
biologice, concentraţii prag. Alergene recombinante.
17. Identificarea şi cuantificarea alergenelor. Factori care influenţează alergenicitatea.
18. Reactivitate încrucişată a alergenelor / cross-reactivitate. Panalergene, caracteristici.
19. Polenuri de arbori, graminee şi buruieni ca surse de aeroalergene, taxonomie. Aerobiologie.
20. Aeroalergene de origine animală (acarieni, animale de companie, gândaci) şi fungică.
21. Aeroalergene şi alergene de contact ocupaţionale. Alergene medicamentoase.
22. Alergene din veninuri şi salivă de insecte sau alte artropode.
23. Alergene alimentare (cu importanţă clinică la adult sau copil).
24. Alergene de contact din seria standard europeană.
25. Extracte alergenice pentru diagnostic şi terapie. Caracterizare şi standardizare.
26. Rinite alergice intermitente şi persistente. Sindromul rinită alergică şi astm coexistent.
27. Rinosinuzite alergice. Polipoza nazală. Rinoadenoidită cronică / vegetaţii adenoide.
28. Astmul alergic la adult şi copil. Astmul alergic la categorii speciale de pacienţi (gravide,
vârstnici, sportivi etc). Astmul de efort.
29. Astmul cu hipersensibilitate la aspirină şi alte antiinflamatoare nesteroidiene neselective
COX. Astmul cu hipersensibilitate la sulfiţi.
30. Astmul alergic ocupaţional.
31. Aspergiloza bronhopulmonară alergică.
32. Pneumonia eozinofilică acută şi cronică. Sindromul Löffler.
33. Eozinofiliile. Sindromul eozinofilie-mialgie şi sindromul hipereozinofilic idiopatic.
34. Pneumonii de hipersensibilizare (alveolite alergice extrinseci).
35. Sindromul de tuse cronică. Fibroza chistică. Dischinezia ciliară primară.
36. Conjunctivite alergice intermitente şi persistente. Keratoconjunctivita vernală.
37. Keratoconjunctivita atopică. Keratoconjunctivita sicca.
38. Conjunctivita giganto-papilară. Blefaroconjunctivita alergică de contact.
39. Urticaria acută şi cronică. Urticaria alergică. Urticaria autoimună. Urticaria din parazitoze.
40. Urticaria la factori fizici (dermografică, la rece, tardivă la presiune, solară etc). Tipuri
speciale de urticarie (urticaria colinergică, aquagenică şi de contact). Crioglobulinemii.
41. Urticaria pigmentosa. Mastocitoza sistemică. Vasculite urticariene.
42. Boala serului şi sindroame de tip boala serului. Boli autoinflamatoare.
43. Eritemul fix medicamentos. Eritemul polimorf. Eritemul nodos.
44. Angioedemul fără urticarie asociată. Angioedemul dobândit histaminergic şi
nonhistaminergic.
45. Dermatita / eczema atopică: etipatogenie, manifestări clinice.
46. Dermatita / eczema atopică: diagnostic pozitiv, diagnostic diferenţial şi tratament.
47. Dermatita de contact alergică la metale, la adezivi, răşini şi aditivi din cauciuc, la
medicamente, indusă de plante.
48. Alergocosmetologie. Dermatita fotoalergică şi fototoxică.
49. Dermatita de contact alergică ocupaţională.
50. Dermatita herpetiformă. Boli gastrointestinale eozinofilice. Boala celiacă.
51. Alergia alimentară IgE- mediată şi non-IgE- mediată. Sindromul de alergie orală.
52. Reacţii de hipersensibilitate la aditivi alimentari. Intoleranţe alimentare cu mecanisme
biochimice. Alimente care conţin constituenţi chimici vasoactivi.
53. Anafilaxia alergică mediată IgE.
54. Anafilaxia alergică non-IgE-mediată.
55. Anafilaxia nonalergică.
56. Anafilaxia asociată cu factori fizici şi anafilaxia idiopatică. Alergia la latex şi la lichid
seminal.
57. Reacţii de hipersensibilitate la înţepături de insecte (venin) şi la muşcături de artropode.
58. Alergii medicamentoase mediate IgE şi non-IgE-mediate. Reacţii adverse medicamentoase
prin alte mecanisme de hipersensibilitate. Noţiuni de farmacovigilenţă.
59. Reacţii de hipersensibilitate la anestezice şi miorelaxante, la plasmă şi substituenţi
plasmatici. Anafilaxia perioperatorie.
60. Reacţii de hipersensibilitate la antiinflamatoare nesteroidiene şi analgezice.
61. Reacţii de hipersensibilitate la substanţe de radiocontrast iodate. Reacţii de
hipersensibilitate asociate dializei.
62. Reacţii de hipersensibilitate la antihipertensive, agenţi fibrinolitici şi anticoagulante.
63. Reacţii de hipersensibilitate la antibiotice şi chimioterapice. Reacţii de hipersensibilitate la
vaccinuri.
64. Reacţii de hipersensibilitate la anticonvulsivante şi medicamente de uz psihiatric.
65. Reacţii de hipersensibilitate la insulină, antidiabetice orale. Reacţii de hipersensibilitate la
antineoplazice.
66. Teste cutanate prick şi i.d. ca metode de diagnostic in vivo în alergologie.
67. Teste cutanate patch ca metode de diagnostic in vivo în alergologie (seria standard
europeană şi serii speciale).
68. Teste de provocare in vivo în alergologie
69. Determinarea IgE specifice ca metode de diagnostic in vitro în alergologie.
70. Teste de activare a bazofilelor şi de transformare limfocitară ca metode de diagnostic in
vitro în alergologie.
71. Profilaxia bolilor alergice şi atopice. Măsuri de profilaxie a expunerii la alergene. Diete la
pacientul alergic şi cu reacţii de hipersensibilitate.
72. Tratamentul urgenţelor alergologice.
73. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată injectabil.
74. Imunoterapia specifică cu extracte alergenice administrată sublingual.
75. Imunoterapia anti-IgE. Tratamente imunomodulatoare nespecifice.
76. Antihistaminice în alergologie.
77. Antileucotriene în alergologie. Antidegranulantele mastocitare.
78. Glucocorticosteroizi intranazali şi inhalatori.
79. Bronhodilatatoare beta2-agonişti, anticolinergice, derivaţi xantinici.
80. Dermatocorticoizi. Inhibitori de calcineurină topici cutanaţi. Emoliente.
81. Hipogamaglobulinemia comună cu expresie variabilă (CVID), deficitul selectiv de IgA şi
alte imunodeficienţe primare predominant umorale.
82. Imunodeficienţe primare combinate ale celulelor T şi B, imunodeficienţele primare ale
celulelor fagocitare şi alte sindroame de imunodeficienţă primară bine definite.
83. Imunodeficienţele primare cu hiper-IgE.
84. Angioedemul ereditar şi alte imunodeficienţe prin deficite ale sistemului complement.
85. Imunodeficienţe secundare neasociate infecţiei HIV. Sindromul de imunodeficienţă
dobândită: simptomatologie, imunodiagnostic.
86. Lupusul eritematos sistemic. Lupusul indus medicamentos. Sindrom anti-fosfolipidic.
87. Artrita reumatoidă. Spondilita anchilozantă şi alte spondilartropatii.
88. Sindromul Sjögren. Boala mixtă a ţesutului conjunctiv. Sindroame overlap.
89. Polimiozita şi dermatomiozita. Scleroza sistemică.
90. Sindromul Churg-Strauss. Poliarterita nodoasă şi alte vasculite primare. Purpura HenochSchönlein. Poliangeita microscopică. Sindromul Behçet. Vasculita crioglobulinemică.
Vasculite secundare.
91. Sarcoidoza. Granulomatoza Wegener şi alte afecţiuni granulomatoase.
92. Endocrinopatii autoimune. Tiroidita autoimună. Boala Graves.
93. Miastenia gravis şi sindromul miastenic Lambert-Eaton. Scleroza multiplă, sindromul
Guillain-Barré şi neuropatii induse imunologic.
94. Afecţiuni dermatologice buloase cu mecanism autoimun.
95. Afecţiuni hematologice autoimune.
96. Boala Crohn şi colita ulceroasă. Hepatita autoimună. Ciroza biliară primitivă. Colangita
sclerozantă.
97. Glomerulonefrite cu mecanism autoimun şi prin complexe imune. Sindromul Goodpasture.
Nefrite interstiţiale acute prin hipersensibilitate medicamentoasă.
98. Glucocorticosteroizii sistemici şi alte strategii terapeutice de modulare a expresiei genice.
99. Inhibitori de calcineurină, sirolimus/rapamicina şi micofenolat mofetil. Imunosupresive
citotoxice şi metode imunosupresive nefarmacologice.
100. Terapia de substituţie în imunodeficienţele primare. Terapia cu celule stem. Imunoterapia cu citokine şi anti-citokine, alţi agenţi imunomodulatori.

II. PROBA CLINICĂ
La proba clinică de specialitate, cazurile vor fi alese din tematica probei scrise.

III. PROBA PRACTICĂ
1. Teste cutanate alergologice prick la alergene de mediu
2. Teste cutanate alergologice prick la alergene alimentare
3. Teste cutanate intradermice (medicamente, veninuri, ser autolog)
4. Teste cutanate alergologice patch
5. Teste cutanate alergologice prick sau patch la medicamente
6. Identificarea pe baza aspectelor morfologice a polenurilor şi plantelor polenizatoare,
a surselor de aeroalergene de origine animală sau fungică
7. Teste fizice sau imunochimice pentru determinarea expunerii la aeroalergene
8. Determinare PEF prin peak flow-metrie
9. Probe funcţionale ventilatorii (spirometrie)
10. Probe funcţionale ventilatorii post-bronhodilatator
11. Teste de provocare nazală/conjunctivală cu alergene
12. Teste de provocare alimentară şi medicamentoasă
13. Teste de provocare la efort, teste de provocare cu agenţi fizici
14. Teste alergologice la alergene ocupaţionale
15. Imunoterapie specifică cu extracte alergenice standardizate
16. Utilizarea trusei de urgenţă în alergologie
17. Determinarea IgE totale serice prin metode rapide imunocromatografice,
prin nefelometrie sau alte metode cantitative
18. Determinarea IgE specifice serice prin metode semicantitative şi cantitative
19. Determinarea anticorpi IgG serici antigen-specifici
20. Determinarea componentelor sistemului complement, inclusiv C1-INH
21. Teste screening de laborator pentru imunodeficienţe primare umorale şi celulare
22. Teste de laborator avansate / de cercetare pentru investigarea imunodeficienţelor şi
Teste screening de laborator pentru imunodeficienţele dobândite
23. Teste de laborator pentru determinarea autoanticorpilor
24. Teste de laborator pentru determinarea complexelor imune circulante
25. Teste de laborator pentru determinarea crioproteinelor
26. Teste imunologice screening sau avansate care pot fi utilizate pentru transplantare
27. Determinări imunologice de markeri serologici tumorali
28. Determinări imunologice de markeri serologici virali
29. Determinări imunologice de markeri serologici bacterieni
30. Determinări imunologice de markeri serologici parazitari
31. Electroforeza proteinelor serice, imunoelectroforeza, imunograma
32. Deteminări de subseturi ale celule imune, de mediatori celulari,
de markeri serici ai inflamaţiei
33. Hemoleucograme la pacienţi cu patologie imuno-alergică
34. Investigaţii biochimice la pacienţi cu patologie imuno-alergică
35. Exudate faringiene şi nazale, analiza sputei
36. Uroculturi la pacienţi cu patologie imuno-alergică
37. Teste imunologice ale sistemului reproductiv,
coproculturi, examene coproparazitologice
38. Explorări imagistice la pacienţi cu patologie imuno-alergică
39. Examene citologice în produse biologice la pacienţi cu patologie imuno-alergică
40. Examene anatomopatologice şi imunohistochimice în patologia imuno-alergică

Lasă un răspuns