TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST SPECIALITATEA CHIRURGIE DENTO-ALVEOLARĂ

Examene

Publicată în „Viaţa Medicală” Nr.29/17 iulie 2009
PROBE DE CONCURS∗

I. Proba scrisă
II-III. Două probe clinice
IV. Proba practică

I. PROBA SCRISĂ
1. Anestezia în medicina dentară:
– Noţiuni de fiziologie a transmiterii nervoase;
– Substanţe anestezice utilizate în anestezia locală;
– Instrumentarul folosit pentru anestezia loco-regională;
– Tehnici folosite în anestezia loco-regională;
– Accidente şi complicaţii ale anesteziei loco-regionale;
– Analgezie-sedare conştinetă inhalatorie cu protoxid de azot-oxigen în medicina dentară şi chirurgia oro-maxilo-facială.
2. Extracţia dentară:
– Indicaţiile extracţiei dentare;
– Contraindicaţii în extracţia dentară;
– Examenul clinic şi examenul radiologic;
– Pregătiri preextracţionale;
– Instrumentarul pentru extracţie;
– Principii generale ale tehnicilor de extracţie dentară;
– Tehnica extracţiei dentare pe grupe de dinţi;
– Consideraţii generale privind extracţia cu elevatorul;
– Extracţia dentară cu separaţie interradiculară;
– Extracţia resturilor radiculare;
– Principii de tehnică pentru extracţia dinţilor temporari;
– Accidente şi complicaţii ale extracţiei dentare.
3. Patologia erupţiei dentare:
– Noţiuni de embriogeneză şi organogeneză dentară;
– Cronologia dezvoltării dentare;

∗Cele 4 probe de concurs se vor susţine în Clinicile de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială. Probele clinice
(2+3) se vor desfăşura sub forma prezentărilor de caz din toată patologia specialităţii.
– Tulburările erupţiei dentare;
– Patologia molarului de minte;
– Incluzia caninului superior;
– Incluzia caninilor şi premolarilor inferiori.
4. Tratamentul chirurgical al leziunilor periapicale:
– Rezecţia apicală;
– Chiuretajul periapical;
– Amputaţia radiculară.
5. Tratamentul chirurgical preprotetic:
– Tratamentul chirurgical preprotetic al părţilor moi;
– Tratamentul chirurgical preprotetic al substratului osos.
6. Tratamentul chirurgical preimplantar:
– Tehnici chirurgicale preimplantare în tratamentul atrofiei osoase.
7. Metode chirurgicale de tratament al parodontopatiilor marginale cronice:
8. Implanturile dentare:
– Indicaţii, contraindicaţii;
– Alegerea tipului de implant în funcţie de particularităţile câmpului protetic;
– Tehnici chirurgicale de inserare a implanturilor dentare.
9. Infecţii oro-maxilo-faciale:
– Infecţii nespecifice: – Infecţii periosoase;
– Infecţiile spaţiilor fasciale primare şi secundare maxilare şi
mandibulare;
– Limfadenite;
– Infecţii osoase.
10. Afecţiuni de origine dentară ale sinusului maxilar:
– Generalităţi. Noţiuni de anatomie;
– Sinuzita maxilară de cauză dentară;
– Comunicarea oro-sinuzală.
11. Traumatologie oro-maxilo-facială:
– Semne clinice comune ale fracturilor maxilo-mandibulare;
– Tratamentul de urgenţă al fracturilor maxilo-mandibulare;
– Traumatisme dento-alveolare.
12. Chisturi şi tumori benigne ale părţilor moi orale:
– Chistul dermoid;
– Mucocelul şi sialochistul;
– Ranula;
– Hiperplazii şi hipertrofii reactive şi inflamatorii („epulis-like”);
– Papilomul;
– Fibromul;
– Fibromatoza gingivală;
– Lipomul.
13. Chisturi şi tumori benigne ale oaselor maxilare:
– Chisturile oaselor maxilare;
– Ameloblastomul;
– Odontomul compus şi odontomul complex;
– Cementoblastomul.
14. Tumori maligne oro-maxilo-faciale:
– Factori de risc în apariţia tumorilor maligne oro-maxilo-faciale;
– Aspecte clinice şi diagnosticul tumorilor maligne oro-maxilo-faciale.
15. Patologia articulaţiei temporo-mandibulare:
– Patologia extraatriculară – sindromul algodisfuncţional (SAD).
16. Patologia glandelor salivare:
– Tulburările secreţiei salivare;
– Tulburări de cauză obstructivă ale glandelor salivare;
– Infecţiile glandelor salivare.
17. Aparate şi proteze în chirurgia oro-maxilo-facială:
– Aparate şi proteze utilizate postextracţional;
– Aparate şi proteze utilizate în chirurgia preprotetică;
– Aparate utilizate în patologia traumatismelor oro-maxilo-faciale;
– Aparate şi proteze utilizate în defecte osoase;
– Aparate şi proteze utilizate în patologia articulaţiei temporo-mandibulare.
18. Durerea în teritoriul oro-maxilo-facial:
– Afecţiuni dureroase de cauză neurogenă.

II. – III. DOUĂ PROBE CLINICE:
Se vor alege cazuri din tematica probei scrise.

IV. PROBA PRACTICĂ
1. Extracţia alveolo-plastică;
2. Odontectomia dinţilor incluşi;
3. Rezecţia apicală;
4. Metode chirurgicale preprotetice:
– frenectomia;
– frenoplastia;
– frenoplastia cu vestibuloplastie;
– extirparea hiperplaziilor inflamatorii;
– extriparea fibromatozelor tuberozitare;
– excizia crestelor balante;
– plastia şanţurilor periosoase;
– remodelarea procesului alveolar;
– plastia modelantă a torusurilor.
5. Metode chirurgicale preimplantare:
– grefe de apoziţie şi interpoziţie;
– elongarea osoasă dirijată a crestelor alveolare (osteodistracţia);
– lifting sinus.
6. Tratamentul chirurgical al infecţiilor nespecifice periosoase (abces vestibular,
palatinal
şi parodontal).
7. Plastia imediată a comunicării oro-sinuzale în deschiderea accidentală a sinusului
maxilar.
8. Imobilizarea de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare.
9. Tratamentul chirurgical al traumatismelor dento-alveolare.
10. Extirparea chirurgicală a tumorilor de tip:
– „epulis-like”;
– papilom;
– fibrom;
– mucocel;
– sialochist.
11. Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare care nu implică sinusul
maxilar, fosele nazale şi canalul mandibular.
12. Metode nechirurgicale de reducere a luxaţiilor temporo-mandibulare.
13. Aplicarea de dispozitive pe dinţii incluşi în vederea redresării chirurgicalortodontice.
14. Realizarea protezei cu obturator.
15. Inserarea implanturilor dentare.

Lasă un răspuns