Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” derulează în perioada aprilie 2021 – decembrie 2023 proiectul „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”

Stiri

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” derulează în perioada aprilie 2021 – decembrie 2023 proiectul „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]”/ SMIS 149892, aprobat prin contractul de finanțare nr. POCU/918/4/8/149892.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Operațiunea: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 32 de luni și are o valoare totală de 14.465.754,19 lei, din care 14.176.439,13 lei finanțare nerambursabilă, echivalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă Dezvoltarea în premieră în România a unui program postuniversitar în domeniul economiei sănătății care să răspundă necesităților prezente de formare a specialiștilor și decidenților din domeniul sănătății, program care să constituie baza introducerii principiilor de cost-eficiență în intervențiile din domeniul sănătății prin crearea unui sistem de indicatori de performanță pentru activitățile din sistemul medical.

Principalele rezultate vizate prin implementarea activităților proiectului: 160 de persoane care beneficiază de formare/ schimb de bune practici etc., din care 140 persoane din sectorul medical și 20 persoane din sectorul educațional; 1 instrument/ procedura/ mecanism;  140 de persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificate urmare a sprijinului primit, din care 120 persoane din sectorul medical și 20 de persoane din sectorul educațional; 1 instrument/ procedură/ mecanism etc. validate și utilizate în furnizarea serviciilor, din care din sectorul educațional.

Grupul țintă este format din:

  • 20 persoane ce îndeplinesc cumulativ condițiile:
    1. să fie absolvenți din învățământul superior cu diplomă de licență;
    2. să fie angajați în Universități publice de Medicină și Farmacie.
  • 140 persoane, personal din autorități publice/ implicat în furnizarea de servicii medicale/ specialiști implicați în furnizarea de servicii medicale/ implicat în furnizarea de servicii conexe actului medical ce îndeplinesc cumulativ condițiile:
    1. să fie absolvenți din învățământul superior cu diplomă de licență
    2. să fie angajați într-o instituție publică (ex. spital public, institut de sănătate publică, institut sau instituție medicală, minister, etc.) din domeniul sănătății și domenii conexe

Proiectul „Program postuniversitar de formare în economia sănătății [HEALTHESIS]” este implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:

Ana Cernega

Asistent promovare proiect

E-mail: healthesis.umf@gmail.com

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns