CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA NEUROLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Neurologia este o ramură specială a medicinii care se ocupă cu patologia, diagnosticul și tratamentul bolilor organice care afectează sistemul nervos central, sistemul nervosperiferic si bolilor sistemului muscular si jonctiunilor neuromusculare.1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI1.1. Durata programuluiMINISTERUL SĂNĂTĂŢIINUMARUL TOTAL DE ANI 5NUMARUL TOTAL DE MODULE 10MODULUL […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA NEFROLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Introducere:Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul de studiu universitar, pentru tematica prezentată, în afara cărora sunt prevăzute și 40-50 de ore destudiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării se face prin credite (CFU). 1 credit […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ SPORTIVĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii 1.1. DEFINIŢIEMEDICINA SPORTIVĂ este specialitatea medicală clinică şi academică ce:– susţine marea performantă sportivă în condiţiile păstrării integrităţii fizice a sportivilor– realizează dirijarea medicală a antrenamentului– studiază adaptările fiziologice ale organismului la efortul fizic– elibereaza avizul medico-sportiv, act medico-legal– tratează şi recuperează patologia sportivă– utilizează […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ LEGALĂ

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţia specialităţii:Activitatea de medicină legală constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şicorpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii,integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ DE LABORATOR

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Specializarea în specialitatea Medicină de Laborator se realizează prin studiul următoarelor discipline medicale: Biochimie, Hematologie, Genetică, Biologie moleculară, Imunologie (dedicatebolilor netransmisibile), la care se adaugă studiul într-o serie de domenii necesare pentru o formare profesională completă (management, biosiguranţă, calitate, notiuni elementare de microbiologie siepidemiologie etc.).Activitatea […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ REȘIȚA (JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care […]

Continue Reading

SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA (JUDEȚUL DÂMBOVIȚA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI; un post cu […]

Continue Reading

SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE BUFTEA (JUDEȚUL ILFOV)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la Cabinetul de Oncologie medicală, Ambulatoriul integrat; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul […]

Continue Reading

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN PRAHOVA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN PRAHOVAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală/Medicină de familie la Substația Câmpina.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAȘOVscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la UPU.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;b) […]

Continue Reading