CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ LEGALĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

Definiţia specialităţii:
Activitatea de medicină legală constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, produselor biologice şi
corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracţiunile contra vieţii,integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii prevăzute de lege.
1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI
1.1. Durata programului
NUMĂRUL TOTAL DE ANI 4 ANI
NUMăRUL TOTAL DE MODULE
MODULUL 1 6 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
MODULUL 2 6 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 3 6 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 4 6 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 5 2 săpt.
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 6 3 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 7 2 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 8 2 săpt.
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 9 1 lună
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 10 3 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 11 A 2 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Modulul 11 B 12 luni
NUMĂRUL DE SĂPTAMÂNI/ LUNI/MODUL
ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ
Total ore pregătire teoretică
Total ore pregătire practică

Structura programului
Modulul 1, anul I: TANATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ 6 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 620 ore
1. Tematică
A. TANATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ PROPEDEUTICĂ Şl SEMIOLOGIE
TANATOLOGICĂ. Declararea şi înregistrarea decesului.
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Introducere în medicina legală, definiţie, conţinut, evoluţie istorică a probaţiunii medico-legale.
2. Bazele procedurale ale expertizei, organizarea reţelei de medicină legală. Activitatea medicolegală privată.
3. Legea privind organizarea şi funcţionarea Instituţiilor şi Serviciilor medico-legale în România,aspecte comparative internaționale.
4. Moartea: definiţie, clasificare.
5. Etapele morţii, semnele morţii: semnele negative de viaţă (semnele clinice ale morţii, letargia,preagonia, agonia, coma, moartea clinică, moartea cerebrală, moartea somatică, moartea biologică).
Semnele morţii reale.

6. Modificări cadaverice precoce şi tardive (semnele morţii reale), fenomene naturale de conservare na cadavrelor, metode artificiale de conservare.
7. Manifestări postvitale.
8. Examinarea postmortem: aspecte generale şi speciale (proceduri şi tehnici speciale).
9. Descrierea normală şi patologică morfologică a ţesuturilor şi organelor.
10. Prezentarea aspectelor legale şi procedurale privind înregistrarea decesului (acte de deces,certificatul medical constatator al decesului, recoltarea ţesuturilor şi organelor în vederea
transplantului). Documente care însoţesc solicitarea autopsiei medico-legale. Raportul de necropsie.
Certificatul medical constatator al decesului. Certificatul de îmbălsămare. Certificatul de deces/certificatul de naştere. Documente ce însoţesc recoltarea ţesuturilor şi organelor în vederea
transplantului. Legea transplantului de ţesuturi şi organe.
11. Aspecte etice, legale și sociale legate de moarte și autopsie.
12. Aspecte legate de iatrogenie şi protecţia personalului ce lucrează în săli de prosectură şi laboratoare medico-legale.
B. DIAGNOSTIC TANATOLOGIC MEDICO-LEGAL. APRECIEREA INTERVALULUI POSTMORTEM
Tematica lecţiilor conferinţă
1.Mecanisme tanatogenetice, sindroamele tanatogeneratoare în morţi violente şi neviolente.
2.Tanatocronologia.
3.Transplantul de ţesuturi şi organe.
4.Diagnosticul cauzelor morţii. Raportul de cauzalitate în tanatogeneză.
Baremul lucrărilor practice
1. Examenul extern al cadavrului: elemente de identificare a cadavrului, semnele morţii,particularităţi şi indicii patognomonici, semne de violenţă, semne diverse particulare, urme de
tratament, examenul genital. Manopere: 100 execuţii
2. Redactarea raportului de autopsie. Manopere: 50 execuţii
3. Tehnica examenului la faţa locului: examenul corpurilor delicte, al hainelor, identificarea şi recoltarea probelor. Manopere: 5 examinări
4. Verificarea semnelor morţii şi evaluarea intervalului postmortem şi a momentului decesului.
Manopere: 100 execuţii
5. Cunoaşterea şi prezentarea normelor şi procedurilor care stau la baza solicitării unei autopsii medico-legale, a distincţiei între autopsia medico-legală/anatomopatologică. Manopere: 10examinări
6. Cunoaşterea şi prezentarea procedurilor legate de transplantul de ţesuturi şi organe. Manopere: 5 execuţii
7. Consemnarea documentelor ce însoţesc declararea decesului şi alte acte conexe. Manopere: 50 cazuri
2. Obiective educaţionale
1. Etapa de angajare, luare în evidenţă, rezolvare a problemelor social administrative, prezentare la institutul unde a fost repartizat, repartizarea îndrumătorului şi fixarea planului de activitate.
2. Stagiul de ”Tanatologie Medico-Legală”, propedeutică şi semiologie tanatologică. Declararea şi înregistrarea decesului (acte de deces, certificatul medical constatator al decesului, recoltarea ţesuturilor şi organelor în vederea transplantului).
3. Stagiul de ”Diagnostic Tanatologic medico-legal”. Aprecierea intervalului postmortem.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile, dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).

Modulul 2, anul I: PATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ TRAUMATICĂ 6 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 620 ore
1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1.Traumatologia medico-legală generală. Probleme de traumatologie generală, aspecte medicosociale ale traumatologiei, clasificarea agenților traumatici, leziunile traumatice primare (semiologia medico-legală), mecanismul de producere al leziunilor traumatice, caracterul vital al leziunilor.
2.Traumatologie medico-legală sistemică.
3.Traumatologie medico-legală topografică. TCC, traumatismele toracice, abdominale, din sfera ORL, OMF, oftalmologie. Urgențe traumatologice. Șocul traumatic.
4.Traumatisme mecanice prin hetero și autoagresiune, prin accidente rutiere, accidente de muncă,cădere și precipitare, prin arme de albe, arme de foc, asfixii mecanice.
5.Agenți traumatici fizici: leziuni și moartea prin modificările de temperatură, agresiunea atmosferică, acțiunea curentului electric, radiații, raze X, ultrasunete, barotrauma.
6. Agenți traumatici biologici.
7.Problemele expertizei medico-legale ale gravidității, nașterii, avortului.
8. Uciderea nou-născutului, pruncuciderea. Aspecte probatorii ale expertizei.
9.Violul. Expertiza probațiunilor sexuale, capacitatea sexuală, capacitatea de procreere.
10.Evaluarea leziunilor traumatice în caz de deces. Evaluarea vechimii leziunilor traumatice.
Problematica juridică și medico-legală a comorienților.
11. Criterii de individualizare a efectelor traumatice asupra fondului patologic preexistent.
Particularitățile de evoluție, complicații, sechele.
12. Cauzalitatea medico-legală în traumatisme. Tanatogeneza.
13. Cercetarea la fața locului. Etapa dinamică.
– Metodologia cercetării la fața locului
– Proceduri legale
– Prelevarea probelor, securizarea acestora, trimiterea către laborator
– Delimitarea și securizarea zonelor cercetate și stabilirea importanței zonelor desemnate
– Prezentarea truselor de cercetare la fața locului
– Delimitarea răspunderilor și a lanțului de comandă
– Mijloace de investigație criminalistică
– Metode de documentare
– Documentarea la fața locului
– Situațiile în care se solicită investigația criminalistică și a serviciului omoruri
Baremul lucrarilor practice
1. Executarea tehnică a autopsiei medico-legale: examinarea internă și interpretarea leziunilor la nivelul capului, trunchiului și membrelor. Manopere: 50 execuții
2. Redactarea raportului de autopsie în cazurile analizate. Manopere: 50 execuții
3. Executarea tehnicilor speciale de autopsie (pneumotorax, embolie, tromboflebită, fracturi vertebrale, deschiderea sinusurilor, deschiderea mastoidei, autopsia la copilul nou-născut și sugar,
incizie în Y, traumatismul obstetrical, avort, pruncucidere, intoxicații etc.). Manopere: cel puțin  câte una în fiecare caz
4. Tehnica recoltării de organe și produse biologice de la cadavru pentru examinări de laborator:însămânțări pentru examen bacteriologic, recoltări pentru examen biologic, pete de sânge,,secreție  vaginală, anală și anatomie patologică,toxicologie, factori suplimentari ai împușcării etc. Manopere:
50 execuții
5. Tehnica examenului și constatării la fața locului: examenul corpurilor delicte, al hainelor,identificarea și recoltarea probelor, folosirea și utilizarea aparaturii din dotarea truselor,documentarea. Manopere: 5 examinări
6. Tehnica exhumării și a reautopsierii: examenul de fragmente de corp uman: oase, organe etc,pentru stabilirea speciei, sexului, vârstei, datei morții și cauzei acesteia. Manopere: 1 participare
7. Cunoașterea și prezentarea semnelor specifice decesului de cauze traumatice (nenaturale):împușcare, asfixie mecanică (spânzurare, sugrumare, strangulare), înjunghiere, expunere la agenți
traumatici fizici (frig, căldură, curent electric, radiații, variații ale presiunii atmosferice, apei sau de concentratie ale gazelor respiratorii), chimici, biologici, psihici. Distincția între moartea violentă/neviolentă (traumatică/netraumatică, naturală/nenaturală). Manopere: 50 execuții
8. Cunoasterea și prezentarea semnelor corespunzătoare principalelor intoxicații (supradoză stupefiante, gaze toxice –CO, cianizi, pesticide, alcool metilic, alcool etilic etc). Manopere: 20 examinări
2. Obiective educaţionale
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 3, anul II: ANATOMIE PATOLOGICĂ 6 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 620 ore

1. Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Tulburări circulatorii: Hiperemia activă şi pasivă, staza. Embolia. Tromboza. Coagulopatia de
consum. Sludge. lschemia. Infarctul. Hemoragia.
2. Distrofii hidroprotidice celulare şi interstiţiale – diagnostic diferenţial cu autoliza. Distrofii proteice – distrofie hialină, amiloidoză.
3. Distrofii lipidice – steatoze, lipomatoza, citosteatonecroza, distrofii lipidice complexe. Distrofii glucidice – glicogenoze, mucoviscidoza.
4. Forme anatomopatologice ale inflamaţiei exudative. Leziuni inflamatorii elementare. Elemente celulare componente ale exudatului inflamator. Tipuri de inflamaţie (exudative, alternative,proliferative). Inflamaţii produse de paraziţi animali.
5. Morfopatologia inflamaţiei tuberculoase.
6. Procese de regenerare şi reparaţie tisulară. Reacţia vitală.
7. Morfopatologia tumorilor benigne.
8. Morfopatologia tumorilor maligne.
9. Endocarditele, miocarditele.
10. Cardiopatia ischemică.
11. Boala aterosderotică.
12. Arterite şi flebite.
13. Diagnosticul diferenţial al plămânului respirat-nerespirat. Aspiratul amniotic.
14. Tuberculoza pulmonară.
15. Gastritele.
16. Ulcerul gastric.
17. Enterocolitele acute şi cronice.
18. Hepatitele acute şi cronic.e
19. Cirozele hepatice.
20. Colecistitele.
21. Nefropatii glomerulare, tubulare şi interstiţiale.
22. Endomiometrite. Resturi de sarcină. Patologia placentei. Leziuni dishormonale ale endometrului.
23. Tiroidite.
24. Meningite.
25. Leziuni vasculare ale S.N.C.

Baremul activităţilor practice
1. Efectuarea necropsiei: 5 (cazuri)
2. Orientarea materialului biopsic: 20 (cazuri)
3. Prelucrarea tehnică (includere la parafină): 20 (cazuri)
4. Prelucrare tehnică (microtomie): 10 (cazuri)
5. Prelucrare tehnică (coloraţii uzuale): 10 (cazuri)
6. Prelucrare tehnică (coloraţii speciale): 10 (cazuri)
7. Examinarea histopatologică din patologia digestivă: 20 (cazurî)
8. Examinarea histopatologică din patologia respiratorie: 20 (cazuri)
9. Examinarea histopatologică din patologia urinară: 20 (cazuri)
10. Examinarea histopatologică din patologia pielii: 20 (cazuri)
11. Examinarea histopatologică din patologia tumorală a ţesuturilor moi: 20 (cazuri)
12. Examinarea histopatologică din patologia colului uterin: 20 (cazuri)
13. Examinarea histopatologică din patologia corpului uterin: 20 (cazuri)
14. Examinarea histopatologică din patologia trompei uterine: 10 (cazuri)
15. Examinarea histopatologică din patologia ovarului: 10 (cazuri)
16. Examinarea histopatologică din patologia testiculului: 10 (cazuri)
17. Examinarea histopatologică din patologia glandelor mamare: 10 (cazuri)
18. Examinarea histopatologică din patologia cerebrală şi meningeală: 50 (cazuri)
2. Obiective educaţionale
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 4, anul II: PATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ NETRAUMATICĂ 6 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 620 ore

1.Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă
1. Moartea subită. Definiţie. Aspecte necroptice morfopatologice
2. Cauze de deces în moartea subită grupate pe aparate şi sisteme:
-sistemul cardiovascular
-aparatul respirator
-aparatul digestiv
-aparatul urinar
-aparatul genital
-sistemul endocrin şi metabolic
– alte cauze
3. Moartea subită versus moartea suspectă
4. Embolia îm moartea neviolentă şi moartea violentă
5. Investigaţii tanatochimice, bacteriologice
6. Investigaţii de laborator aprofundate în moartea subită pe grupuri de etiologie
7. Moartea de cauze cardiace. Moartea subită cardiacă.
8. Moartea neviolentă din boli cronice şi/sau consumptive
9. Cauzalitatea medico-legală în moartea subită şi moartea neviolentă. Tanatogeneză.
Baremul lucrărilor practice
1. Executarea tehnică a autopsiei medico-legale: examinare internă şi interpretarea leziunilor
incompatibile cu viaţa a leziunilor organice cronice şi a leziunilor nespecifice. Manopere: 50 execuţii
2. Redactarea raportului de autopsie în cazurile analizate. Manopere: 50 execuţii
3. Tehnica recoltării de organe şi produse biologice de la cadavru pentru examinări de laborator:recoltarea produselor biologice pentru examinări tanatochimice, bacteriologice. Manopere: 50execuţii
4. Tehnica exhumării şi a reautopsierii: examenul de fragmente de corp uman: oase, organe etc,pentru stabilirea speciei, sexului, vârstei, datei morţii şi cauzei acesteia. Reconstrucție facială.
Manopere: 1 participare
5. Cunoaşterea şi prezentarea semnelor corespunzătoare decesului de cauze patologice (naturale).
Manopere: 50 examinări
6. Cunoaşterea şi prezentarea atitudinii şi metodologiei autopsiei medico-legale în cazul constatării unor erori medicale. Manopere: 2 cazuri
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 5, anul III: TEHNICA NECROPTICĂ ȘI TANATOPRAXIE 2 săptămâni
Nr. ore curs: 30 ore
Nr. ore practică: 30 ore
1.Tematică
Structura stagiilor
1.Tehnica necroptică – 1 săptămână
2.Cosmetizarea și conservarea cadavrelor – 1 săptămână

CONȚINUTUL STAGIULUI DE TEHNICĂ NECROPTICĂ
1 Necropsia medico-legală și necropsia anatomo-patologică – particularități și succesiunea timpilor:
– Necropsia nou-născutului
– Tehnica necropsiei în cazul cadavrelor cu modificări cadaverice tardive
– Tehnica exhumării şi a reautopsierii – examenul de fragmente de corp uman: oase, organe etc pentru stabilirea speciei, sexului, vârstei, datei morţii şi cauzei acesteia. Reconstrucția facială.
3. Instrumentar
4. Tehnici si manopere de disecție si microdisecție
Tehnici de autopsie:
– examenul intern al cadavrului
– autopsia extremității cefalice
– autopsia trunchiului și a organelor buco-cervico-toracale
– autopsia organelor abdominale și pelvine
– autopsia coloanei vertebrale și a membrelor
.Tehnici speciale de autopsie:
– autopsia feței
– metoda eviscerării totale și a eviscerării segmentare
– tehnici pentru evidențierea emboliilor, pneumotoraxului, pneumopericardului, pneumoperitoneului

CONTINUTUL STAGIULUI DE COSMETIZARE ȘI CONSERVARE A CADAVRELOR
1. Metode de conservare a corpului defunctului: conservare temporară și conservarea permanentă
– îmbălsămarea cadavrului prin injectare folosind abordul vascular
– aspecte anatomice, localizarea, proiecția tegumentară și selecția vaselor pentru îmbalsămarea cadavrelor
– îmbălsămarea cadavrului prin injectarea cavităților anatomice
2. Metode de reconstrucție și restaurare a corpului defunctului: tanatopraxia – etapele restaurării cadavrelor, cosmetica mortuară
3.Soluții chimice folosite pentru îmbălsămare, tehnici de injecție și drenaj
4. Legislația privind manipularea cadavrelor, etica funerară
5. Asistarea aparţinătorilor: atitudine de urmat
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 6, anul III: LABORATOR MEDICO-LEGAL 3 luni
Nr. ore curs: 60 ore
Nr. ore practică: 300 ore
1.Tematică
1. Stagiul de toxicologie medico-legală: 1 lună
2 Stagiul de Identificare medico-legală, odontostomatologie, antropologie medico-legală, entomologie medico-legală: 1 lună
3. Stagiul de Laborator criminalistic și medico-legal: 2 săpt
4. Stagiul de Filiaţie şi genetică medico-legală: 2 săpt
STAGIUL DE TOXICOLOGIE MEDICO-LEGALĂ:
Tematica lecţiilor conferinţă (20 ore)
1. Noţiuni de toxicitate; toxic
2. Investigaţia la faţa locului în intoxicaţii
3. Clasificarea toxicelor
4. Toxice la poarta de intrare
5. Toxice la poarta de ieşire
6. Toxice cu toxicitate viscerală şi celulară
7. Toxice care se depozitează în organism
8. Farmacodinamia principalelor toxice
9. Farmacodinamia drogurilor stupefiante
10. Clasificarea drogurilor stupefiante
11. Morfopatologia drogurilor stupefiante
12. Droguri stupefiante şi metaboliţi. Legislaţie naţională şi internaţională
13. Recoltarea produselor biologice în vederea stabilirii stării de intoxicaţie
14. Metode şi tehnici de detecţie a drogurilor şi metaboliţilor
15. Metode şi tehnici de toxicologie medico-legală. Particularităţi ale toxicologiei medico-legale în raport cu toxicologia clinic
16. Intoxicaţia cu alcool
17. Interferenţe medicamentoase, reacţii adverse la medicamente, agenţi terapeutici
18. Toxicologia medico-legală a principalelor substanţe toxice întâlnite în practica curentă medicolegală şi de laborator medico-legal
19. Organizarea managementul şi funcţionarea unui laborator modern de toxicologie medico-legală
20. Baza de date toxicologică. Aspecte etice

Baremul lucrărilor practice
1.Recoltări de produse biologice în vederea examenului toxicologic. Tehnici şi metode de înregistrare a probelor. Manopere: 10
2. Tehnici şi metode clasice de toxicologie medico-legală pentru evidenţierea calitativă şi cantitativă a
principalelor toxice curente. Manopere: 5
3.Tehnici de extracţie în vederea determinării gaz cromatografice, analiza spectre GC şi cromatograme.
Manopere: 5
2. Determinarea alcoolemiei în laborator prin metoda clasică precum şi GC Head space. Manopere: 5
STAGIUL DE IDENTIFICARE MEDICO-LEGALĂ, ODONTO-STOMATOLOGIE,
ANTROPOLOGIE MEDICO-LEGALĂ, ENTOMOLOGIE MEDICO-LEGALĂ (20 ore)
Tehnici şi metode moderne de identificare şi individualizare
1. Odontostomatotogie medico-legală
a. Expertiza după oase, dinţi, fragmente de ţesuturi şi organe pentru stabilirea vârstei, sexului, taliei,
speciei, identificare, patologie de bază, data decesului, data înhumării etc.
b. Identificarea prin criterii odonto-stomatologice. Bazele teoretice ale identificării şi identificarea
criminalistică. Identificarea de grup şi individuală. Identificarea reconstructivă şi comparativă.
2. Metode antropologice de identificare în stabilirea speciei, vârstei şi a caracterelor individuale.
Identificarea prin studiul urmelor produse prin muşcare.
3. Entomologie medico-Iegală
a. Metode de conservare şi de distrugere a cadavrului. Studiul general al insectelor necrofage. Ciclul de
viaţă al insectelor
b. Contribuţiile entomotologiei la investigarea criminalistică şi medico-legală
c. Artefacte constatate la cadavru ce pot fi atribuite acţiunii insectelor.
d. Metode, tehnici şi proceduri în investigaţia şi cercetarea entomologică
e. Valoarea studiului entomologic în stabilirea datei probabile a morţii, locului înhumării, identificării,diagnosticului toxicologic
Baremul lucrărilor practice
1. Recoltarea probelor de ţesut şi os, utilizarea truselor şi echipamentelor de bază, a metodelor avansate de identificare, documentare. Manopere: 20
2. Identificarea pe resturi scheletale (inclusiv cu ocazia exhumărilor). Manopere: 20
3. Identificarea odontostomatologică. Manopere: 5
4. Expertiza corpurilor delicte. Manopere 5
5. Evaluarea stadiului de dezvoltare a insectelor şi a intervalului postmortem. Manopere: 5
STAGIUL DE LABORATOR CRIMINALISTIC Şl MEDICO-LEGAL (10 ore)
– Cercetarea locului faptei. Etape: sesizarea, măsuri luate de organul judiciar sosit primul la faţa
locului, reguli generale metodologice de investigare a omorului,constituirea echipei de cercetare
– Pregătirea mijloacelor tehnico-ştiinţifice criminalistice. Efectuarea cercetării la faţa locului:
– cercetarea la faţa locului în faza statică
– cercetarea la faţa locului în faza dinamică
– Principalele acţiuni care se înteprind în cadrul investigării unei infracţiuni, dispunerea expertizelor medico-legale, dispunerea expertizelor criminalistice:
– expertiza dactiloscopică
– expertiza urmelor obiectelor vulnerante
– expertiza urmelor de picioare
– expertiza urmelor de dinți si buze
– expertiza urmelor de vopsea, sticlă
– expertiza balistică
– Expertiza criminalistică a urmelor biologice:
– expertiza urmelor de sânge
– expertiza a urmelor de salivă şi spermă
– expertiza criminalistică a firului de păr

Baremul lucrărilor practice
1. Recoltarea probelor criminalistice, dispunerea tipului de expertiză, documentare, fotografiere,conservare, delimitarea perimetrului, lanţul custodiei probelor, împărţirea sarcinilor în echipă.
Manopere: 20
2. Utilizarea truselor și echipamentelor de bază. Manopere 20
STAGIUL DE SEROLOGIE Şl HEMATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ (10 ore)
Programa analitică
1. Bazele genetice
2.Sisteme serologice folosite în filiaţie
– Tehnica şi metodologia investigaţiei grupelor de sânge şi a altor sisteme sanguine
– Examinarea antropologică în filiație
3.Sistemul HLA în filiaţie
4.Profilul ADN în filiaţie
-Istoricul investigaţiei ADN
-Identificarea medico-legală
– Noţiuni generale de genetică
– Tehnica şi metodologia investigației ADN
– Interpretarea rezultatelor
– Markeri
– Cazuri de studiu
– Documentarea rezultatului
– Formularea concluziilor
Baremul lucrărilor practice
1. Tipajul grupelor de sânge (documentare, redactare, interpretare). Manopere: 10 cazuri
2. HLA (documentare, redactare, interpretare). Manopere: 10 cazuri
3. .Profil ADN (documentare, redactare, interpretare). Manopere: 10 cazuri
4. Tehnica şi metodologia de recoltare şi conservare a probelor în vederea stabilirii filiaţiei(sânge, salivă etc.). Manopere: 20 cazuri
5.Documentarea cazurilor şi formularea concluziilor. Manopere: 20 cazuri
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).

Modulul 7, anul III: DREPT MEDICAL, LEGISLAȚIE ȘI NOȚIUNI EXPERTALE 2 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 140 ore
1. Tematică
STRUCTURA STAGIILOR
– Noțiuni de drept medical – 2 săpt
– Responsabilitate medical- 2 săpt
– Legislație și proceduri medico-legale- 2 săpt
– Calitatea expertală a medicului legist: expertul medico-legal și etica profesională – 2 săpt
STAGIUL DE NOȚIUNI DE DREPT MEDICAL 2 săptămâni
A. Tematica lecţiilor conferinţă
• Interferențe între medicină și drept.
– Justiția în actul medical.
– Nevoile sociale în medicină și justiție.
– Respectul față de demnitatea omului ca principiu etic și juridic fundamental al practicii medicinii.
– Cazuri. Discuții.
• Natura si exercițiul drepturilor în practica medicală.
– Drepturile omului și drepturile pacientului: dreptul la sănătatee, dreptul la îngrijire medicală, dreptul
la libera alegere a furnizorului de îngrijire medicală, dreptul la autodeterminare și autonomie, dreptul
la informare, dreptul la confidențialitate și respect al intimității, dreptul la asistență religioasă, alte drepturi.
– Elemente de legislație internațională.
– Cazuri. Discuții.
• Persoanele vulnerabile și non-discriminarea în practica medicală.
– Îngrijirea medicală în cazul prizonierilor, minorilor, vârstnicilor, persoanelor cu deficiențe,persoane lipsite de autonomie, femeii gravide, subiecților umani în cercetarea științifică.
– Cazuri. Discuții.
• Elemente definitorii de drept medical.
– Izvoarele dreptului medical.
– Asistența medicală, profesiunea medicală, datoria de îngrijire.
– Contractul de asistență medicală.
– Consimțământul informat și secretul profesional în practica medicală.
– Cazuri. Discuții.
• Raportul juridic de drept medical.
– Elementele raportului juridic de drept medical.
– Statutul juridic al corpului uman.
– Asistența medicală curativă vs. profilactică.
– Cazuri cu implicații juridice în practica medicală.
B. Baremul lucrărilor practice
1.Studiu pe dosar în cazul vătămărilor corporale. Manopere: 2 cazuri
2.Studiu pe dosar în cazuri de omor: Manopere: 2 cazuri
3.Studiu pe dosar în cazul lleziunilor cauzatoare de moarte: Manopere: 2 cazuri
4.Studiu pe dosar în cazul infracţiunilor din domeniul vieţii sexuale. Manopere: 2 cazuri

STAGIUL DE RESPONSABILITATE MEDICALĂ ȘI RĂSPUNDERE A MEDICULUI
2 săptămâni
A. Tematica lecţiilor conferinţă
1) Raționamentul medical și decizia medicală profesională: raționamentul analogic bazat pe cazuistică, raționamentul bazat pe tratamentul de probă, farmacologic sau fiziopatologic,rationamentul bazat pe dovezi medicale. Mecanismele deciziei profesionale medicale.
2) Riscurile în practica medicală: riscuri cu privire la diagnostic și tratament ce privesc indicația de tratament, riscurile cu privire la justificarea actului medical, riscurile cu privire la oportunitatea
actului medical, riscurile cu privire la controlul actului medical și consecințelor lui, criterii de apreciere corectă a riscului, managementul riscurilor.
3) Eroarea și greșeala: eroarea de fapt și eroarea de normă.
4) Tipuri de răspundere: răspunderea profesională și răspunderea legală a medicului: răspunderea disciplinară, civilă, penală, administrativă.
5) Răspunderea civilă: de drept comun (delictuală și contractuală, contractul de asistență medicală, elementele probatorii ale răpspunderii civile), malpraxis (definire, standardul de îngrijire,
evaluarea prejudiciului).
6) Răspunderea penală: latura subiectivă și obiectivă a infracțiunii, intenția și culpa, formele și conținutul culpei, elementele probatorii ale răspunderii penale, cauze exoneratoare de răspundere.
7) Întocmirea corectă a documentației medicale.
B. Baremul lucrărilor practice
1) Studiu de caz pe documente medicale si medico-legale în cazul infracţiunilor din domeniul culpei medicale. Manopere: 2 cazuri
2) Studiu de caz pe documente medicale si medico-legale în cazuri penale.
Manopere: 2 cazuri
3) Studiu de caz pe documente medicale si medico-legale în cazuri civile.
Manopere: 2 cazuri

STAGIUL DE LEGISLATIE SI PROCEDURI MEDICO-LEGALE 2 săptămâni
A. Tematica lecţiilor conferinţă
1) Aspecte legislative specifice domeniului de activitate medico-legal:
a. ORDONANȚA nr. 1 (republicată) privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de
medicină legală (PDF)
b. HOTĂRÂREA nr. 774 din 2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor
Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de
medicină legală (PDF)
c. ORDONANŢA nr. 57 din 2001 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.
1/2000 privind organizarea activităţii şi functionarea instituţiilor de medicină legală(PDF).
d. LEGEA nr 271 din 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. (PDF)
e. HOTĂRÂREA nr 1204 din 2002 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală. (PDF)
f. ORDIN nr. 1134 din 25/05/2000 – pentru aprobarea Normelor procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale.
g. ORDIN nr. 1976 din 07/11/2003 – stabilirea unor măsuri privind efectuarea cu celeritate a expertizei pentru stabilirea discernământului minorului între 14 şi 16 ani care a săvârşit o faptă
prevăzută de legea penală.
h. ORDIN nr. 938 din 07/09/2005 – aprobarea criteriilor de atestare a calităţii de expert medicolegal şi stabilirea condiţiilor de suspendare sau de retragere a calităţii de expert medico-legal.
i. ORDIN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ nr 1512 din 2013 pentru aprobarea „Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul probelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor sau
produselor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier. (PDF)
j. NORMELE METODOLOGICE privind participarea expertului parte în cadrul lucrărilor
medico-legale. (PDF) (aprobat de Consiliul Superior de Medicină Legală)
k. ORDIN nr. 1163 din 28/05/2007 privind înfiinţarea, componenţa şi atribuţiile Comisiei
comune a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Sănătăţii Publice de analiză a deceselor persoanelor private de libertate, survenite în sistemul penitenciar. (PDF)
l. HOTĂRÂREA nr. 1609 privind aprobarea tarifului pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale” (Modificat de art.V pct.1 din HG 425/2014).
(PDF)
m. ORDIN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ nr. 246 din 2003 privind aprobarea tarifelor pentru
efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale. (PDF)
n. ORDIN ADMINISTRAŢIE PUBLICă nr. 1143 din 2003 pentru modificarea şi completarea
anexei la Ordinul Ministrului Sănătăţii şi familiei nr. 246/2003 privind aprobarea tarifelor
pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale. (PDF)
o. LEGEA nr. 104 din 2003 (republicată) privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului. ( PDF)
p. ORDIN nr. 154 din 26.02.2003 aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 296/2002 privind acordarea asistenţei medicale în Romania cetăţenilor străini.
q. Decizie nr. 248 din 01.07.2004 protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine.
2) Aspecte legislative specifice funcţionării Colegiului medicilor din România.
3) Aspecte legislative specifice domeniului sanitar: legea 95/2006 cu modificările ulterioare.
4) Aspecte legislative specifice drepturilor pacientului (legea drepturilor pacientului).
5) Proceduri medico-legale: pe persoana în viaţă şi pe persoana decedată.
B. Baremul lucrărilor practice:
1) Studiu de caz pe documente medicale şi medico-legale. Manopere: 6 cazuri
STAGIUL PRIVIND CALITATEA EXPERTALĂ A MEDICULUI LEGIST: EXPERTUL MEDICO-LEGAL ŞI ETICA PROFESIONALĂ 2 săpămâni
A.Tematica lecţiilor conferinţă:
1. Noţiunea de expertiză;
2. Calitatea expertului;
3. Competenţă şi profesionalism;
4. Expertul medico-legal (oficial şi privat);
5. Formarea expertului medico-legal: calitatea expertală a lucrărilor medico-legale (valoarea probatorie
a documentelor medico-legale, opiniile expertale ale medicilor specialişti);
6. Noţiuni de legislaţie privind expertul oficial şi recomandat în medicina legală;
7. Noţiuni de etică profesională: deontologia, normarea etică şi profesională a medicului legist ca medic;
8. Codul deontologic al Colegiului medicilor din România;
9. Codul etic şi dentologic a medicului legist.

B. Baremul lucrărilor practice:
1) Studiu de caz pe documente medicale şi medico-legale. Manopere: 10 cazuri.
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 8, anul III: BIOETICĂ 2 săptămâni
Nr. ore curs: 20 ore
Nr. ore practică: 40 ore
1.Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă:
1) Ce este etica medicală, bioetica: teorii şi principii în etica medicală;
2) Drepturile pacientului, responsabilitatea actului medical: aspecte normative şi legislative aplicate
actului medical;
3) Relaţia medic-pacient;
4) Consimţământul informat;
5) Confidenţialitatea actului medical şi a datelor medicale;
6) Responsabilitatea socială şi alocarea de resurse;
7) Etica cercetării pe subiecţi umani.
8) Aspecte particulare (bioetica începutului vieţii, bioetica sfârşitului vieţii, aspecte etice ale medicinii
de laborator şi imagistice, transplantul de ţesuturi şi organe, genetica şi genomica, etc.).
Tematica seminariilor:
1) Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică.
2) Valori morale profesionale în etica profesională medicală. Etica normativă. Codurile de etică.
Aspecte legale care reglementează drepturile pacientului.
3) Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient.
Încrederea, loialitatea, exerciţiul datoriei, diligenţa. Paternalism şi autonomie. A trata şi a nu trata.
4) Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă.
5) Valoarea şi limitele confidenţialităţii în practica medicală curentă. Dubla loialitate.
7) Accesul la îngrijirile de sănătate- discuţie pe cazuri. Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri concrete. Rolul comitetelor de etică din spitale.
8) Discutarea problemelor etice la începului vieţii pe baza unor cazuri concrete. Discutarea problemelor
etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete. Discutarea problemelor etice în transplantul de
ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri concrete. Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică
pe baza unor cazuri concrete.
Baremul lucrărilor practice:
1. Studii de caz cu implicaţii bioetice. Manopera: 10 cazuri.
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).

Modulul 9, anul III: EXPERTIZA CAPACITĂŢII DE MUNCĂ 1 lună
Nr. ore curs: 50 ore
Nr. ore practică: 70 ore
1.Tematică
1. Expertiza medicală a capacităţii de muncă- 2 săpt.
2. Recuperarea capacităţii de muncă – 2 săpt.
STAGIUL DE EXPERTIZĂ MEDICALĂ A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ:
– Boală, accident, infirmitate, deficienţă, handicap, invaliditate;
– Elemente de stabilire şi formulare a diagnosticului funcţional, a incapacităţii adaptative şi de evaluare a
capacităţi de muncă în bolile şi sechelele invalidante;
– Expertiza medicală a capacităţii de muncă în afecţiunile aparatului locomotor;
– Expertiza medicală a capacităţii de muncă în afecţiunile ORL.
– Expertiza medicală a capacităţii de muncă a deficienţilor vizuali:
– Expertiza medicală a capacităţii de muncă a deficienţilor neuropsihici.
Barem de activităţi practice:
– Examinarea bolnavilor internaţi în INEMRCM;
– Interpretarea rezultatelor explorărilor cu caracter specific pentru cazurile examinate.
STAGIUL DE RECUPERARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ
– Recuperarea capacităţii de muncă (conceptul de recuperare, organizarea activităţii de recuperare, tipuri
de acţiuni recuperatorii);
– Mijloace şi tehnici de recuperare;
– Prognosticul de recuperabilitate – criterii medico-socio-profesionale. Posibilităţi de cuantificare.
Barem de activităţi practice:
– Examinarea bolnavilor pentru care se solicită evaluarea capacității adaptative;
– Orientarea şi reorientarea profesională a bolnavilor evaluaţi;
– Aprecierea gradului de recuperabilitate al unui caz concret (studiu de caz):
– Întocmirea unui program individual de recuperare.
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 10, anul III: PSIHIATRIE, PSIHOPATOLOGIE MEDICO-LEGALĂ Şl
ELEMENTE DE CRIMINOLOGIE 3 luni
Nr. ore curs: 80 ore
Nr. ore practică: 280 ore
1.Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă (80 ore)
1. Obiectul psihiatriei medico-legale, cadrul juridic şi organizatoric şi relaţiile cu diferitele ramuri ale
dreptului, cu criminologia şi socio-psihiatria.

2. Expertiza medico-legală psihiatrică – domeniu al asistentei medico-social-juridice şi al cercetării interdisciplinare.
3. Fundamentarea teoretică a obiectivelor generale ale expertizei cu implicatii medico-legale din domeniul psihopatologiei.
4. Criteriologia interpretării cauzale a conceptului de responsabilitate. Capacitatea psihică.
5. Personalitatea – funcţie de sinteză a psihismului şi concept definitoriu în criteriologia medico-legală a
patologiei psihice marginale.
6. Discernământul şi conştiinţa. Relaţiile cu tipurile de personalitate, cu capacitatea psihica şi
responsabilitatea – iresponsabilitatea.
7. Minoritatea. Comportamentul deviant şi delincvenţa minorilor. Regimul juridic şi problemele
expertizei. Măsuri de siguranţă şi speciale de ordin coerciv – educativ şi medico-pedagogice.
8. Semiologia psihiatrică.
9. Implicaţiile medico-legale psihiatrice ale etilismului acut. Beţia patologică. Regimul juridic aplicabil
în cazurile de constatare a beţiei patologice.
10. Obligarea la tratamentul medical şi internarea obligatorie. Interdicţia.
11. Criteriologia interpretării cauzale a conceptului de responsabilitate. Exprimarea legăturilor
(raporturilor) cauzale în expertiza medico-legală psihiatrică.
12. Agresivitate-agresiune-violenţă-periculozitatea socială a bolnavului psihic. Victimologia.
13. Evoluţia conceptului clinic de psihopatie şi implicaţiile în practica medico-legală psihiatrică.
14. Valoarea şi limitele examenului psihologic în expertiza medico-legală psihiatrică.
15. Tulburările de dezvoltare a personalităţii cu substrat organic obiectivabil (dezvoltări lezionate, stări
psihopatoide de regresiune).
16. Implicaţiile medico-legale neuropsihiatrice ale traumatismelor cranio-cerebrale.Epilepsia.
17. Valoarea şi limitele investigaţiilor paraclinice în expertiza psihiatrică.
18. Psihoze endogene şi psihogenii cu implicaţii medico-legale. Psihoza de detenţie.
19. Ancheta socială în cadrul expertizei medico legale psihiatrice.
20. Tulburări psihice ale vârstei a treia, implicaţii medico-legale.
21. Simularea în expertiza medicinei-legale psihiatrice.
22. Probleme de sexologie cu implicaţii medico-legale psihiatrice.
23. Depresie şi suicid.
Baremul lucrărilor practice:
1. Metodologia examinării dosarului cauzei şi selectarea datelor antecedente (medicale, sociale, scolare,
profesionale, penale etc.) şi de anchetă. Manopere: 10 cazuri
2. Metodologia investigării clinice.
3. Raportul de expertiză medico-legală psihiatrică – părţi componente, metodologia redactării. Manopere:
10 cazuri.
4. Investigările paraclinice şi de specialitate-indicaţii. Manopere: 10 cazuri.
5. Teste psihologice uzuale -indicaţii. Manopere: 10 cazuri.
6. Ancheta socială. Manopere: 5 cazuri.
7. Coroborarea rezultatelor investigaţiilor complementare. Manopere: 10 cazuri
8. Metodologia redactării concluziilor. Manopere: 20 cazuri.
9. Analiza de acte (rapoarte) şi avizări medico-legale. Manopere: 10 cazuri
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).

Modulul 11A, anul III: MEDICINA LEGALĂ CLINICĂ: PROPEDEUTICA 2 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 140 ore
1.Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă (100 ore)
1. NOŢIUNI GENERALE:
Definiţie, domenii de activitate, prezentarea principalelor tipuri de expertize medico-legale. Actele
medico-legale (aspecte generale). Aspecte procedurale în raport cu legislaţia în vigoare.
Organizarea reţelei de medicină legală.
Medicina legală şi medicul de familie.
2. ACTELE MEDICO-LEGALE:
• Examinările medico-legale la solicitarea părţii interesate (certificatul medico-legal);
• Examinările medico-legale dispuse de instanţele de judecată sau de organele de urmărire penală
(raportul de primă şi nouă expertiză);
• Alte examinări.
3. EXAMINAREA MEDICO-LEGALĂ GENITALĂ PE PERSOANA ÎN VIAŢĂ:
• Violul;
• Abuzul sexual al minorului;
• Minorul supus violenţelor fizice: „sindromul copilului bătut (agresat)”.
Baremul lucrărilor practice:
1. Constatarea leziunilor traumatice la persoane în viaţă; Manopere: 50 cazuri.
2. Examenul clinic medico-legal; Manopere: 50 cazuri.
3. Documentarea medico-legală a cazului şi urmărirea lui sub raportul finalizării în termen;
obiectivarea leziunilor traumatice. Manopere: 50 cazuri.
4. Formularea concluziilor intr-o examinare medico-legală pe persoana
în viaţă; Manopere: 50 cazuri.
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
Modulul 11B, anul III: MEDICINĂ LEGALĂ CLINICĂ: EVALUAREA VĂTĂMĂRII
COROPORALE 12 luni
Nr. ore curs: 100 ore
Nr. ore practică: 140 ore
1.Tematică
Tematica lecţiilor conferinţă (100 ore):
• Constatarea medico-legală a vătămării corporale. Evaluarea medico-legală a vătămării corporale în
conformitate cu Art. 193, 194, 196. Avizele Comisiei de avizare şi control precum şi ale Comisiei
superioare medico-legale

• Motive de contestare a actelor medico-legale. Căi procedurale de atac.
• Instituţia expertului medico-legal (oficial şi parte). (Evaluarea corectă a număruui de zile de îngrijire
medicală. Supra şi sub evaluarea numărului de zile de îngrijire medicală – cauze).
Baremul lucrărilor practice:
1. Constatarea leziunilor traumatice la persoane în viaţă; Manopere: 50 cazuri.
2. Examen clinic medico-legal; Manopere: 50 cazuri.
3. Documentarea medico-legală a cazului şi urmărirea lui sub raportul finalizării în termen, obiectivarea
leziunilor traumatice; Manopere: 50 cazuri.
4. Formularea concluziilor într-o examinare medico-legală pe persoana în viaţă; Manopere: 50 cazuri.
5. Participare în comisii (Comisia de avizare şi control precum şi Comisia superioară medico-legală);
Manopere: 50 cazuri.
2.Obiective educaţionale
3.Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulului de pregătire).
ANUL 1 DE REZIDENŢIAT
a. Asistă la examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii
şi contribuie la întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice, sub
supravegherea coordonatorului de rezidentiat sau a responsabilului de formare profesională.
b. Deprinde abilităţi de comunicare cu persoana care solicită o expertiză medico-legală.
c. Asistă la constatări medico-legale completând formularul de examinare clinică în cazul recoltării
de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la
solicitarea persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare, sub supravegherea coordonatorului de rezidentiat sau a responsabilului de formare profesională.
d. Asistă şi contribuie la întocmirea expertizelor medico-legale pe bază de acte, solicitate de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, care sunt repartizate responsabilului de formare.
e. Asistă la examinări medico-legale, autopsii medico-legale, expertize medico-legale şi noi expertize medico-legale care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la întocmirea
rapoartelor de constatare medico-legală, rapoartelor de expertiză medico-legală şi rapoartelor de nouă expertiză medico-legală.
f. Efectuează gărzi conform planificării stabilite de coordonatorul de rezidențiat şi îndrumătorul de stagiu.
g. Se deplasează la faţa locului la solicitarea organelor de urmărire şi cercetare penală cu efectuarea de activităţi de cercetare în teren la faţa locului sub supravegherea medicului responsabil de
formare.
h. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de rezidenţiat
şi de îndrumătorul de stagiu.
i. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor ( cursuri,
conferinţe, prezentări de cazuri, workshopuri, congrese, simpozioane, etc).
j. Actualizează permanent cunoştinţele privind efectuarea expertizelor medico-legale pe cadavru şi
pe persoană, cu formarea deprinderilor privind tehnici comune şi speciale de efectuare a autopsiei.
k. Învată conținutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
l. Respectă programul de lucru zilnic şi utilizează integral timpul de lucru pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.
m. Se conformează prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu.

ANUL 2 DE REZIDENŢIAT
a. Asistă la examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de
consultaţii şi contribuie la întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice, sub supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.
b. Asistă la constatări medico-legale completând formularul de examinare clinică în cazul recoltării de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la
solicitarea persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare, sub supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.
c. Asistă la constatările şi expertizele medico-legale pe baza de acte, solicitate de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată, care sunt repartizate responsabilului de formare şi
contribuie la întocmirea rapoartelor de constatare medico-legală şi rapoartelor de expertiză medico-legală.
d. Asistă la examinări medico-legale, autopsii medico-legale, exhumări, expertize medico-legale şi noi expertize medico-legale care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la
întocmirea rapoartelor de constatare medico-legală, rapoartelor de expertiză medico-legală şi
rapoartelor de nouă expertiză medico-legală.
e. Efectuează gărzi conform planificării stabilite de coordonatorul de rezidențiat şi îndrumătorul
de stagiu.
f. Se deplasează la faţa locului la solicitarea organelor de urmărire şi cercetare penală cu efectuarea
de activităţi de cercetare în teren la faţa locului sub supravegherea medicului responsabil de formare.
g. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de
rezidenţiat şi de indrumătorul de stagiu.
h. Asistă la prelucrarea probelor biologice în laboratoarele în care îşi desfasoară stagiile şi contribuie la redactarea buletinelor de analiză.
i. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor (cursuri,
conferinţe, prezentări de cazuri, workshopuri, congrese, simpozioane, etc).
j. Actualizează permanent cunoştinţele privind efectuarea expertizelor medico-legale pe cadavru
şi pe persoană, cu formarea deprinderilor privind tehnici comune şi speciale de efectuare a autopsiei.

k. Învată conținutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
l. Respectă programul de lucru zilnic şi utilizează integral timpul de lucru pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.
m. Nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care implică instituţia unde lucrează, fără
aducerea la cunoştinţa conducerii instituţiei sau a medicului legist şef.
n. Respectă regulile de protecţia muncii şi de PSI.
o. Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat.
p. Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului
Intern.
q. Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care intră în contact.
ANUL 3 DE REZIDENŢIAT
a. Asistă la examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii
şi contribuie la întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice, sub
supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.
b. Asistă la constatări medico-legale completând formularul de examinare clinică în cazul recoltării
de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la solicitarea persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare, sub
supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.
c. Asistă la constatările şi expertizele medico-legale pe bază de acte, solicitate de organele de urmărire
penala şi instanţele de judecată, care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la întocmirea rapoartelor de constatare medico-legală şi rapoartelor de expertiză medico-legală.
d. Asistă la examinări medico-legale, autopsii medico-legale, exhumări, expertize medico-legale şi noi
expertize medico-legale care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la întocmirea
rapoartelor de constatare medico-legală, rapoartelor de expertiză medico-legală şi rapoartelor de nouă expertiză medico-legală.
e. Execută tehnic autopsii medico-legale şi manopere de cosmetizare a persoanei decedate, sub
supravegherea responsabilului de formare ( conform curriculei de pregătire aferenta anului de rezidenţiat).
f. Solicită prelevarea de probe biologice în vederea efectuării examenelor complementare de laborator
şi supraveghează în mod direct momentul recoltării probelor biologice de către autopsier şi etichetarea acestora.
g. Asistă în comisiile de avizare şi control a actelor medico-legale, comisiile superioare de expertiză medico-legală, comisiile de amânarea-întreruperea executării pedepselor privative de libertate.
h. Asistă la examinările medico-legale psihiatrice şi contribuie la întocmirea rapoartelor de expertiză medico-legală psihiatrică, sub supravegherea coordonatorului de stagiu şi a responsabilului de
formare profesională.
i. Efectuează gărzi conform planificării stabilite de coordonatorul de rezidențiat şi îndrumătorul de stagiu.
j. Se deplasează la faţa locului la solicitarea organelor de urmărire şi cercetare penală cu efectuarea
de activităţi de cercetare în teren la faţa locului sub supravegherea medicului responsabil de formare.
k. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de rezidenţiat
şi de îndrumătorul de stagiu.
l. Asistă la prelucrarea probelor biologice în laboratoarele în care îşi desfăsoară stagiile şi contribuie
la redactarea buletinelor de analiză.
m. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor ( cursuri, conferinţe, prezentări de cazuri, workshopuri, congrese, simpozioane, etc).
n. Actualizează permanent cunoştinţele privind efectuarea expertizelor medico-legale pe cadavru şi
pe persoană, cu formarea deprinderilor privind tehnici comune şi speciale de efectuare a autopsiei.
o. Învaţă conținutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
p. Respectă programul de lucru zilnic şi utilizează integral timpul de lucru pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu.
q. Se conformează prevederilor privind păstrarea secretului de serviciu.
r. Nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care implică instituţia unde lucrează, fără
aducerea la cunoştinţa conducerii instituţiei sau a medicului legist şef.
s. Respectă regulile de protecţia muncii şi de PSI.
t. Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat.
u. Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Functionare şi ale Regulamentului Intern.
v. Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care intră în contact.

ANUL 4 DE REZIDENŢIAT
a. Asistă la examinări medico-legale la solicitarea persoanelor fizice, conform graficului de consultaţii
şi contribuie la întocmirea certificatelor medico-legale, conform normelor metodologice, sub supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.
b. Asistă la constatări medico-legale completând formularul de examinare clinică în cazul recoltării de probe biologice în vederea determinării alcoolemiei şi prezenţei de substanţe psihoactive, la
solicitarea persoanelor sau a organelor de drept, conform metodologiei în vigoare, sub  supravegherea coordonatorului de rezidenţiat sau a responsabilului de formare profesională.

c. Asistă la constatările şi expertizele medico-legale pe bază de acte, solicitate de organele de urmărire
penală şi instanţele de judecată, care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la
întocmirea rapoartelor de constatare medico-legală şi rapoartelor de expertiză medico-legală.
d. Asistă la examinările medico-legale, autopsii medico-legale, exhumări, expertizele medico-legale şi noile expertize medico-legale care sunt repartizate responsabilului de formare şi contribuie la întocmirea rapoartelor de constatare medico-legală, rapoartelor de expertiză medico-legală şi rapoartelor de nouă expertiză medico-legală.
e. Execută tehnic autopsii medico-legale şi manopere de îngrijiri acordate persoanei decedate, sub
supravegherea responsabilului de formare (conform curriculei de pregătire aferentă anului de rezidenţiat).
f. Solicită prelevarea de probe biologice în vederea efectuării examenelor complementare de laborator şi supraveghează în mod direct momentul recoltării probelor biologice de către autopsier şi
etichetarea acestora.
g. Asistă în comisiile de avizare şi control a actelor medicale, comisiile superioare de expertiză medico-legală, comisiile de amânarea-întreruperea executării pedepselor privative de libertate.
h. Asistă la examinările medico-legale psihiatrice şi contribuie la întocmirea rapoartelor de expertiză medico-legală psihiatrică, sub supravegherea coordonatorului de stagiu şi a responsabilului de
formare profesională.
i. Efectuează gărzi conform planificării stabilite de coordonatorul de rezidențiat şi îndrumătorul de stagiu.
j. Se deplasează la faţa locului la solicitarea organelor de urmărire şi cercetare penală cu efectuarea
de activităţi de cercetare în teren la faţa locului sub supravegherea medicului responsabil de formare.
k. Îndeplineşte sarcinile de serviciu specifice care îi sunt trasate de către coordonatorul de rezidenţiat
şi de îndrumătorul de stagiu.
l. Asistă la prelucrarea probelor biologice în laboratoarele în care îşi desfasoară stagiile şi contribuie
la redactarea buletinelor de analiză.
m. Participă la toate activităţile educaţionale organizate pentru formarea rezidenţilor ( cursuri,
conferinţe, prezentări de cazuri, workshopuri, congrese, simpozioane, etc).
n. Actualizează permanent cunoştinţele privind efectuarea expertizelor medico-legale pe cadavru şi
pe persoană, cu formarea deprinderilor privind tehnici comune şi speciale de efectuare a autopsiei.
o. Învaţă conținutul teoretic al programei de pregătire aferentă modulelor în care este repartizat.
p. Respectă programul de lucru zilnic şi utilizează integral timpul de lucru pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
q. Nu întreprinde nici un fel de acţiuni în nume propriu, care implică instituţia unde lucrează, fără
aducerea la cunoştinţa conducerii instituţiei sau a medicului legist şef.
r. Respectă regulile de protecţia muncii şi de PSI.
s. Respectă şi aplică prevederile sistemului de management al calităţii adoptat.
t. Respectă prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului Intern;
u. Respectă secretul profesional şi se îngrijeşte de păstrarea documentelor cu care intră în contact.

Nr. ore curs.
Nr. ore practică.
1. Tematică.
2. Obiective educaţionale.
3. Rezultate aşteptate (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile dobândite în urma
parcurgerii şi promovării modulelor de pregătire, ierarhizate după cum urmează:
– asistenţă pasivă
– necesită supraveghere atentă
– abilitate de a efectua procedura sub o oarecare supraveghere
– abilitate de a efectua procedura fără supraveghere
cu posibilităţi de nuanţare în funcţie de specialitate, în special la cele chirurgicale: prim
operator/ajutor/instrumentar/observator)
Etc ………………………………
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE GENERALE:
SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE SPECIFICE:

REZULTATE AŞTEPTATE (STANDARD PROFESIONAL CURENT) la finalizarea
pregătirii:

Examenul de medic specialist:
Probe de evaluare, specifice programului:
– probă scrisă Da/Nu
– examen clinic
– probă de abilităţi/manualităţi
– probă pe casetă video
– probă operatorie
– dizertaţie
TEMATICA DE EXAMEN
1. Tanatologie medico-legală.
2. Reacțiile vitale.
3. Moartea subită la adult și copil.
4. Raportul de cauzalitate în medicina legală.
5. Traumatologie medico-legală generală: clasificarea agenților traumatici, clasificarea
leziunilor traumatice elementare, mecanisme de producere, aspecte anatomo-patologice.
6. Aprecierea gravității leziunilor corporale în conformitate cu prevederile Codului Penal.
7. Traumatismul cranio-cerebral: leziuni și tanatogeneză.
8. Traumatismele oftalmologice și ORL: leziuni și tanatogeneză
9. Traumatismele buco-maxilo-faciale: leziuni și tanatogeneză.
10. Traumatisme vertebro-medulare: leziuni și tanatogeneză.
11. Traumatismele gâtului: leziuni și tanatogeneză.
12. Traumatismele toracelui: leziuni și tanatogeneză.
13. Traumatismele abdomenului și bazinului: leziuni și tanatogeneză.
14. Traumatismele membrelor: leziuni și tanatogeneză.
15. Traumatismele vaselor și nervilor: leziuni și tanatogeneză.
16. Accidente de circulatie (rutiere, feroviare, aviatice)- leziuni și tanatogeneză.
17. Căderea: leziuni și tanatogeneză.
18. Leziunile și moartea prin arme de foc.
19. Asfixiile: leziuni și tanatogeneză.
20. Leziunile și moartea prin agenți fizici (căldură, frig, electricitate).
21. Leziunile și moartea prin agenti biologici (intoxicația cu ciuperci, înțepătura de albine/viespi, mușcătura
de șarpe).
22. Toxice hematice: CO și nitrați/nitriți.
23. Intoxicatia cu HCN si derivatii acestuia.
24. Intoxicatii cu alcool etilic și alcool metilic.
25. Intoxicatia cu substanțe caustice.
26. Intoxicatia cu As, Hg, Pb și derivații acestora.
27. Intoxicatii de natură medicamentoasă (barbiturice, derivați fenotiazinici, anestezice).
28. Intoxicația cu stupefiante.
29. Intoxicația cu pesticide.
30. Uciderea nou-născutului de către mamă: probleme medico-legale.
31. Expertiza medico-legala a filiației.
32. Avortul: probleme medico-legale.
33. Violul: probleme medico-legale.
34. Expertiza medico-legală a capacității de muncă.
35. Expertiza medico-legală psihiatrică.
36. Răspunderea profesională în practica medicală: răspunderea penală, răspunderea civilă, răspunderea
disciplinară.
37. Identificarea medico-legală: identificarea antropologică, identificarea odontologică, expertiza ADN,
identificarea produselor biologice (sânge, salivă, spermă).

Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maxim 2000 caractere)
2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST ÎN ……………………….
2.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
– Urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional)
2.2. Obligaţii
– Etice, deontologice
– Profesionale
PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE IN CURRICULUM
PRESEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,


Nume, prenume:
Semnatura:

Lasă un răspuns