CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA MEDICINĂ SPORTIVĂ

Rezidentiat

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

Ministerul Sanatatii

1.1. DEFINIŢIE
MEDICINA SPORTIVĂ este specialitatea medicală clinică şi academică ce:
– susţine marea performantă sportivă în condiţiile păstrării integrităţii fizice a sportivilor
– realizează dirijarea medicală a antrenamentului
– studiază adaptările fiziologice ale organismului la efortul fizic
– elibereaza avizul medico-sportiv, act medico-legal
– tratează şi recuperează patologia sportivă
– utilizează medicaţia şi suplimentele specifice sportului de performanţă
– combate dopajul
– contribuie la cercetarea ştiinţifică în domeniul fiziologiei efortului fizic
– fundamentează din punct de vedere biologic exerciţiul fizic ca factor sanogenetic
– promovează exerciţiul fizic ca mijloc de creştere a calităţii vieţii
– previne bolile cronice datorate sedentarismului
– asigură asistenta medico-sportivă la sportivii cu dizabilităţi
NUMARUL TOTAL DE ANI 4 ani
NUMARUL TOTAL DE MODULE 12
MODULUL 1 MEDICINA SPORTIVĂ
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
12 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 2 MEDICINA FIZICĂ SI DE
REABILITARE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
6 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 3 ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
6 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 4 MEDICINĂ INTERNA
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 5 CARDIOLOGIE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 6 CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 7 ECODIAGNOSTIC MUSCULOSCHELETAL
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 8 ELECTROMIOGRAFIE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
2 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 4 ore/saptamana
MODULUL 9 NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
MODULUL 10 MEDICINĂ DE URGENTĂ
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
3 luni
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/sapatamana
MODULUL 11 ACTIVITATE PRACTICĂ LA BAZE
SPORTIVE SI LOTURI OLIMPICE
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
5 luni si 2 saptamani
ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA
MODULUL 12 BIOETICĂ
NUMARUL DE
SAPTAMANI/LUNI/MODUL
2 saptamani

ORE DE CURS/LUNA/SAPTAMANA 5 ore/saptamana
Total ore pregatire teoretica 800 ore
Total ore pregatuire practica Conform contractului de munca individual
4
1.2 DURATA: 4 ani
Curriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice (curs, seminar, prezentări de cazuri) pe anul
de studiu universitar, pentru tematica prezentată, înafara cărora sunt prevăzute şi 40 – 50 de ore de
studiu individual. Cuantificarea pregătirii în vederea echivalării, se face prin credite ( CFU). 1 credit
= 25 ore de instruire Din timpul alocat pregătirii, activitatea didactică acoperă 20-30%, restul de 70-
80%, fiind dedicată activităţilor practice şi studiului individual. La sfârşitul fiecărui modul de
pregătire ( cel puţin o dată pe an), are loc o evaluare de etapă, facută în unitatea de pregătire de către
responsabilul de stagiu şi îndrumător. Evaluarea se finalizează prin acordarea de credite CFU.
Întreaga activitate de pregătire este monitorizată prin caietul de stagiu ( log-book), în care vor fi
trecute de asemenea evaluările de etapă în credite, activitatea în programele de cercetare, participarea
la manifestări ştiinţifice şi de educaţie continuă.
1.3 STRUCTURA STAGIILOR

1.3.1. Stagiul de Medicină Sportivă : 1 an (anul I)
1.3.2. Stagiul de Medicină fizica si de Reabilitare : 6 luni (anul II)
1.3.3 Ortopedie si traumatologie: 6 luni (anul II)
1.3.4. Medicină interna: 3 luni (anul III)
1.3.5. Cardiologie: 3 luni (anul III)
1.3.6. Cardiologie pediatrică : 2 luni ( anul III)
1.3.7. Ecodiagnostic neuro-musculo-scheletal: 2 luni (anul III)
1.3.8. Electromiografie: 2 luni ( anul III)
1.3.9. Nutritie si boli metabolice : 3 luni (anul IV)
1.3.10. Medicină de Urgenta: 3 luni (anul IV)
1.3.11. Bioetica: 2 saptamani (anul IV)
1.3.12. Activitate practica la baze sportive si loturi nationale: 5,5 luni (anul IV)
Anul I Anul II Anul III Anul IV
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9 1.3.10 1.3.11 1.3.12
1.4 CONTINUTUL STAGIILOR
MODULUL DE MEDICINA SPORTIVĂ
Nr. Ore curs: 200
Nr. Ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri

1. Curs introductiv in Medicina Sportiva
2. Clasificarea eforturilor. Surse de energie
3. Contractia musculara – baze fiziologice si biochimice
4. Fiziologia si biochimia efortului sportiv
5. Modificari imediate si tardive induse de efortul fizic la nivelul aparatului respirator
6. Modificari imediate si tardive induse de efortul fizic la nivelul aparatului cardio-vascular
7. Raspunsul neuro- muscular in efortul fizic
8. Modificari hormonale induse de efort
9. Capacitatea de efort
10. Evaluare functionala si testarea capacitatii de efort
11. Biotipul constitutional. Factorii performantei sportive
12. Principiile antrenamentului sportiv
13. Selectia si orientarea medico-sportiva in sport
14. Evaluarea dezvoltarii fizice la sportivi
15. Deficiente fizice
16. Cordul sportiv
17. Modificari EKG adaptative si patologice in sportul de performanta
18. Riscul cardio-vascular si Moartea subita cardiaca la sportivi
19. Forma sportiva – starea de start
20. Pregatirea biologica de concurs
21. Refacerea in sportul de performanta
22. Alimentatia la sportivi
23. Farmacologie sportiva ( medicatie sustinere/refacere )
24. Dopingul in sport. Tehnici utilizate in controlul doping
25. Aparatul digestiv in practica medico-sportiva. Ficatul de efort
26. Aparatul renal in practica medico-sportiva. Rinichiul de efort
27. Antrenamente si competii la altitudine medie
28. Aclimatizare la altitudini mari
29. Antrenamente si competii in conditii de variatii de fusuri orare
30. Adaptarea organismului sportiv la conditii climaterice deosebite
31. Oboseala patologica acuta si cronica in sport
32. Bioritmurile in sport
33. Traumatologia sportiva- leziuni acute si de suprasolicitare
34. Prioritati in reabilitarea traumatismelor sportive
35. Investigatia psihologica la sportivi
36. Dirijarea medico-sportiva a antrenamentului. Testele de teren
37. Colaborarea medic – antrenor in dirijarea antrenamentului
38. Genetica in sport
39. Aspecte imunologice in sport
40. Investigatiile radiologice si imagistice la sportivi
41. Sportul la diverse varste (copii, juniori, varsta a III-a si a IV-a)
42. Femeia si sportul.
43. Contraindicatii temporare si definitive in sportul de performanta
44. Avizul medico-sportiv: diagnostic, indicatii-contraindicatii
45. Prescrierea exercitiului pentru sanatate. EPH.
46. Coduri etice in Medicina Sportiva
Barem activitati practice:

• Anamneza medico- sportiva initiala si periodica 100
• Somatoscopia (examenul clinic al dezvoltarii fizice) 100
• Somatometria (examenul paraclinc al dezvoltarii fizice) 100
• Determinarea compozitia corporala (metoda celor 5 plici de tesut adipos) 100
• Dinamometrie (determinarea fortei musculare) 100
• Miotonometria (evaluarea tonusului muscular) 100
• Proba Ruffier 50
• Proba clino-ortostatica Schellong100
• Proba Martinet 50
• Proba Flack 100
• Calcularea costului energetic al exercitiului fizic si a substratului utilizat 50
• Interpretarea EKG de repaus si efort la sportivi100
• Electroencefalografia EEG la sportivi 20
• Electromiografia EMG la sportivi 50
• Examenul clinic ortopedic al sportivului 100
• Spirometrie 50
• Evaluarea capacitati aerobe de efort (spiroergometrie, Testul INMS) 200
• Evaluarea capacitatii anaerobe cu cicloergometru (testul Wingate, testul Travaliului Total
Realizat) 200
• Testul Sargent 50
• Testul Bosco 50
• Interpretarea testarilor de acid lactic si echilibrului acido-bazic intra si post-efort 50
• Elaborarea avizului medico-sportiv 200
• Scheme de refacere in diverse probe sportive 100
• Scheme terapeutice energotrope si trofotrope 100
• Verificarea juranalului de auto-control 100
• Alcatuirea zilnica a ratiei alimentare dupa specificul efortului 100
• Scheme de recuperare adaptate cazului 100
• Prezentare de cazuri 20
• Prezentare de referate 10
MODULUL DE MEDICINĂ FIZICĂ ȘI DE REABILITARE
Nr. ore curs: 100
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematică cursuri
1. Domeniul de competenţă în MFR
2. Diagnosticul în MFR
3. Electrodiagnosticul
4. Proceduri specifice de MFR – totalitatea agenţilor fizici cu efecte terapeutice.
5. Kinetologia; Analiza mersului; Analiza mişcării; Posturografia, Podologia, etc
6. Orteze şi proteze..
7. MFR şi sportul; MFR şi sporturile la persoanele cu dizabilităţi
8. Balneologia în MFR (Factori Naturali Terapeutici şi Cura Balneară).
9. MFR la persoanele cu afecţiuni musculoscheletale, inclusiv de ţesuturi moi (ex: fibromialgia,
sdr. de oboseala cronica, etc) şi cu boli profesionale musculoscheletale
10. MFR la persoanele cu afecţiuni ale coloanei vertebrale (inclusiv dorso-lombo-sacralgice)
11. MFR la persoanele cu leziuni posttraumatice ale trunchiului şi membrelor
12. MFR la persoanele cu afecţiuni inflamatorii şi autoimune (ex: PR, LES,SA,SASN, etc.)
13. MFR la persoanele cu intervenţii chirurgicale ortopedice reconstructive
14. MFR la persoanele cu sindromul dureros complex regional (CRPS)
15. MFR la persoanele cu durere cronică
16. Evaluarea dezvoltării copilului: dezvoltarea psihomotorie, mobilitatea, dezvoltarea senzorială şi cognitivă. Testarea şi evaluarea stadiilor de dezvoltare.

17. Fiziopatologia în dezvoltarea sistemului locomotor. Interacţiuni între creştere şi anomalii din
structurile musculo-scheletice şi ale articulaţiilor.
18. Malformaţii congenitale ale sistemului musculo-scheletic (coloana vertebrală, membre,
agenezie scheletică, aplazie şi displazie congenitală, displazie de şold, picior strâmb, alte
malformaţii ale piciorului).
19. Tulburări de creştere.
20. Inegalităţi ale membrelor inferioare.
21. Scolioze idiopatice, congenitale şi secundare.
Barem activitati practice
• Bilanț articular
• Bilanț muscular
• Interpretare de Radiografii ale sistemului osteoarticular,
• Interpretare Computer tomograf,
• Interpretare de Rezonanță magnetica
• Infiltrații intraarticulare si periarticulare
• Evaluarea mersului și a posturii
• Buletin de analize factori naturali terapeutici
MODULUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

Nr. Ore curs: 100
Nr. Ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri

1. Fiziologia si fiziopatologia musculara si articulara
2. Fiziologia si patologia tendonului
3. Osificarea. Formarea calusului.
4. Entorsa de genunchi.
5. Entorsa de glezna.
6. Entorsa de pumn, umar.
7. Luxatii-generalitati: -umar, acromio-clavicular, cot
8. Luxatii sold
9. Fracturi, luxatii coloana vertebrala
10. Fracturile membrului superior
11. Fracturile membrului inferior
12. Fracturi de bazin
13. Deficiente fizice ale coloanei vertebrale (cifoze, scolioze).
14. Patologia lombo-sacrata
15. Artroze
16. Entezite-miozite
17. Osteocondroze
18. Periartrita scapulo-humerala
19. Principii de tratament ale fracturilor
20. Principii de tratament inbolile degeneraative ale aparatului locomotor.

Barem activitati practice
• Reducerea si imobilizarea fracturii extremitatii distale de radius (3)
• Reducerea si imobilizarea fracturii bimaleolare (5 )
• Reducerea si imobilizarea luxatiei de umar (5)
• Reducerea luxatiei de cot (3)
• Aparat gipsat cu camera libera in fractura de calcaneu (3)
• Toaleta chirurgicala a plagilor in urgenta (10)
• Vizionare-alungire tendon achilian (5)
• Vizionare-cura chirurgicala fractura de rotula (5)
• Vizionare-capsulotomia post genunchi (5)
• Vizionare-artrodeza tibio-astragalian (5)
• Vizionare-osteosinteza cu tije (5)
• Vizionare-osteosinteza cu placa si suruburi (5)
• Examenul clinic al bolnavului de ortopedie si traumatologie (30)
• Examinarea unui bolnav cu: Deformatii congenitale (4) Osteocondrodistrofii (2) Osteomielita
(2) Afectiuni reumatismale (5) Cifoze-scolioze (10) Picior stramb congenital (5)
Traumatisme ale aparatului locomotor (2)
• Demonstratii: Aparat gipsat (30) Mulaje (30)
MODULUL DE MEDICINĂ INTERNĂ
Nr. Ore curs: 50
Nr. Ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri
1. Pneumonii microbiene si virale.
2. Astm bronsic
3. Pleurezii
4. Edemul pulmonar
5. Valvulopatii
6. Tulburarile de ritm ale inimii
7. Tulburarile de conducere ale inimii
8. Cardiomiopatia
9. Cardiopatia ischemica
10. Tromboembolii
11. Hipertensiunea arteriala
12. Glomerulonefrite acute, rapid progresive si cronice
13. Litiaza renala
14. Sindromul nefrotic
15. Cistita acuta
16. Ulcerul gastric si duodenal
17. Enterocolitele (infectioase-de stres)
18. Icterele
19. Hepatite acute si cronice
20. Litiaza biliara
21. Pancreatitele
22. Hemoragiile digestive
23. Anemiile
24. Reumatism poliarticular.
25. Colagenoze
26. Osteoporoza
27. Manifestari viscerale endocrine.
28. Infectii stafilococice si streptococice
29. T.B.C. primar si secundar.
Barem activitati practice
• Interpretare examen radiologic: 30
• Interpretare rezultate explorari respiratorii: 10
• Interpretare ECG, apexograma, carotidograma: 20
• Interpretare echocardiografie: 10
• Interpretare echografie abdominala: 10
• Interpretare si efectuare oscilometrie: 5
• Tehnici de resuscitare cardio-respiratorie: 10
• Interpretarea rezultatelor de diagnostic periferic : 20
• Interpretare explorari functionale renale, hepatice, gastrice: 50
• Alcatuirea regimului alimentar: 5
• Interpretarea antibiogramei:10
MODULUL DE CARDIOLOGIE
Nr. ore curs: 50
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematică cursuri
1. Fiziologia aparatului cardiovascular
2. Locul examenului clinic în cardiologia modernă – 2 ore
3. Explorarea radiologică (convenţională) a aparatului cardiovascular si Tehnici moderne
imagistice (CT, RMN)
4. HTA primară şi secundară – 2 ore
5. Valvulopatiile mitrale aortice, tricuspidiene, pulmonare – 2 ore
6. Cardiopatiile congenitale ale adultului – 2 ore
7. Riscul cardiovascular – 2 ore
8. Boala cardiacă ischemica dureroasă şi nedureroasă – 2 ore
9. Tulburările de ritm – 2ore
10. Tulburările de conducere – etiopatogenie, diagnostic, tratament – 2ore
11. Patologia miocardului; miocardite şi cardiomiopatii – 2 ore
12. Patologia pericardului – 2 ore
13. Socul cardiogen -2 ore
14. Traumatismele cardiovasculare – 2 ore
15. Bolile cardiovasculare la grupe speciale (tineri, vârstnici) – 2 ore
16. Cordul atletic – 1 oră
17. Sincope : fiziopatologie , diagnostic,tratament
18. Moarte subită : cauze şi mecanisme, clinica morţii subite, diagnostic, prevenirea morţii
subite, evoluţie şi prognostic
19. Reanimarea cardio – respiratorie : organizarea , personal, dotare, metodologia reanimării
cardio – respiratorii, evaluarea reanimării, tratamentul postreanimare
20. Electrocardiografia
Barem activităţi practice
1. Interpretarea unei electrocardiograme: stabilirea axului electric şi modificările patologice
ale axului , hipertrofiiie atriale şi ventriculare, modificările electrocardiogramei în
cardiomiopatii, cardiopatia ischemica etc , tulburări de ritm cardiac, tulburări de conducere,
indicaţiile, tehnica şi interpretarea probei EKG de efort
2. Interpretarea principalelor date ecocardiografice pentru patologia prevăzută în tematica
3. Tehnicile de resuscitare cardiorespiratorie, defibrilarea şi cardioversia, denudare venă antebraţ, resuscitare cardiacă

MODULUL DE CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ
Nr. ore curs: 40
Nr. Ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematică cursuri
1. Semiologia cardiovasculară pediatrică (anamneză, examen fizic)
2. Evaluarea performanței miocardice
3. Defectul septal atrial
4. Defectul septal ventricular
5. Canalul arterial persistent
6. Canalul atrioventricular
7. Atrezia de valvă tricuspidă
8. Transpoziția de vase mari corectată anatomic
9. Trunchiul arterial comun
10. Stenoza aortică
11. Stenoza pulmonară
12. Patologia aparatului mitral
13. Anomalii ale arterelor coronare (ALCAPA, ec.)
14. Hipertensiunea arterială pulmonară
15. Sincopa
16. Moartea subită
17. Cardiomiopatii (CMD/ Miocardite,CMH, CMR, CM prin noncompactare, displazie
aritmogenă de VD)
18. Endocardite
19. Pericardite
20. Reumatismul articular acut
21. Hipertensiunea arterială sistemice
22. Afectarea cardiacă în boli extracardiace

Barem activități practice
• Efectuarea examenului clinic cardiologic pediatric
• Determinarea tensiunii arteriale
• Determinarea saturației periferice în oxigen.
• Suportul vital de bază- participă la manoperele de resuscitare în cadrul echipei – sub
supravegherea coordonatorului.
• Efectuarea testului de mers de 6 minute
• Efectuarea electrocardiogramei (ECG). Recunoașterea traseului normal și patologic
(sesizarea anomaliilor către medicul îndrumător).
• Montare și interpretare Holter-ECG
• Montare și interpretare Holter-TA
• Tehnica efectuării și interpretarea testului Schellong
• Tehnica efectuării testului de efort și interpretarea testului de efort
MODULUL DE ECODIAGNOSTIC MUSCULO – SCHELETAL
Nr. ore curs: 40
Nr. ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematică cursuri
1. Generalități despre ecografie și sonde
2. Anatomia ecografică a aparatului locomotor
3. Indicații ale examinării ecografice
4. Revărsate articulare, tenosinovite
5. Examinarea canalului carpian, tarsian
6. Examinarea ecografică a piciorului în încarcare
7. Examinarea ecografică a țesuturilor moi- muschi, ligamente, tendoane, burse, aponevroze
8. Examinarea ecografică a umărului rupturile coafei rotatorilor
9. Examinarea ecografică a genunchiului leziuni ligamentare, meniscale, capsulare, sinoviale
10. Rupturile tendoanelor- achileean, rotulian, cvadricipital, bicipital
11. Hematoamele și revărsatele intra-articulare
12. Examinarea ecografica a tumorilor de țesut moale- localizare, masuratori, monitorizare.
Barem activitati practice
• Interpretare de ecografii musculo-scheletale
MODULUL DE ELECTROMIOGRAFIE
Nr. ore curs. 40
Nr. ore practica: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri
1. Introducere. Investigația electronică neuromusculară.
2. Principii de neuro-electro-fiziologie. Unitatea motorie. Neuronul. Joncțiunea neuromusculară.
Fibra musculară. Arhitectura unității motorii. Tipurile de fibre nervoase.

3. Inervația radiculară, tronculară, miotomală
4. Leziuni de nervi periferici
5. Tehnici clasice de electrodiagnostic.
6. Aparatura de electromiografie
7. Electromiografia-semiologie. Activitate spontană, potențialul de uitate motorie, recrutarea,
EMG de fibră unică.
8. Electro-mio-neurografia – principii generale: studii de conducere nervoasă motorie,
studiideconducerenervoasăsenzitivă-tehnicăanti-dromicași orto-romica, studiul reflexelorunda F, unda A, reflexul H, reflexul de clipire, stimularea repetativă
9. Biofeed-back electromiografic
10. Metode cantitative în electromiografie- EMG kineziologică: stimularea magneto-electrică,
patologiaEMG (leziuni focale ale nervilor. Polineuropatii. Neuronopatii, Miopatii, Tulburări
ale transmiterii neuro-musculare
Barem activitati practice
• Interpretare de Electromiografii- 50
MODULUL DE NUTRITIE SI DIABET
Nr. ore curs: 50
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri
1. Principiile alimentaţiei sănătoase, comportament alimentar
2. Principii de dietoterapie
3. Tulburări de nutriţie, tulburări de comportament alimentar (inclusiv triada atletelor)
4. Metabolismul intermediar şi energetic al glucidelor, lipidelor şi proteinelor
5. Tulburările echilibrului hidro-electrolitic şi acido-bazic
6. Obezitatea – diagnostic, clasificare, epidemiologie, etiopatogeneza, managementul
obezităţii, factor de risc în patologie
7. Dislipidemiile – nozologie, screening, diagnostic, etiopatogeneza, managementul
dislipidemiilor
8. Sindromul X metabolic, evaluarea şi managementul riscului cardiovascular
9. Principiile studiului epidemiologic
Barem activitati practice
• Evaluarea stării de nutriţie, antropometrie, perimetre
• Crearea unui regim alimentar zilnic
• Calculul cheltuielilor energetice zilnice
• Elaborarea planurilor de intervenţie nutriţională (in diabet zaharat, obezitate, dislipidemii,
denutriţie şi hipovitaminoze, hiperuricemii)
• Explorarea echilibrului acido bazic şi hidro-electrolitic – tehnică şi interpretare
• Tehnica şedinţelor de educaţie individuală şi de grup
• Principii de gastrotehnie
• Ancheta alimentară
• Screeningul familial în bolile metabolice
• Metodologia cercetării epidemiologice

MODULUL DE MEDICINA DE URGENTA
Nr ore curs: 50
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Tematica cursuri

1. Suportul primar al vietii (BLS)
2. Suportul avansat al vietii (ACLS, ATLS)
3. Disritmii – atitudine si urgenta
4. Inecul
5. Electrocutarea
6. Hipotermia
7. Arsuri
8. Degeraturi
9. Socul termic
10. Intepaturi, muscaturi insecte, animale
11. Anafilaxia – Soc anafilactic
12. Coma – atitudine in urgenta
13. Intoxicatii acute– masuri generale de eliminare a toxicului, atitudine de urgenta
14. Probleme legate de altitudine si medicina hiperbara
15. Politraumatismul – Definitie, atitudine, evaluare primara, evaluare secundara
16. Socul hemoragic, hipovolemic
17. Traumatismele cranio-cerebrale, evaluare si atitudine
18. Traumatismele vertebrale, evaluare si atitudine
19. Durerea toracica – Diagnostic, definitie si atitudine terapeutica
20. Factori patogenici in transportul medicaalizat.
Baremul activitatilor practice

• ACLS
• ATLS
• Perfuzii
• Injectii intra-musculare
• Injectii intra-dermice
• ECG – interpretare – ischemie, leziune, necroza
• Pansamente – plagi; solutii antiseptice
• Punctia pleurala
• Punctia abdominala
• Sondaj vezical
• Sondaj naso-gastric
• Oxigenoterapie – modalitati de administrare
• Manevre terapeutice in politraumatism
• Pozitii de transport
14
MODULUL DE BIOETICĂ
Nr. ore teoretice: 20
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual

Tematica cursuri
1. Introducere în Bioetică (2 ore) Morala, etica, etica medicală – definire, delimitarea
obiectului de studiu. Contextul apariţiei bioeticii. Definirea bioeticii. Delimitarea
domeniului de studiu al bioeticii. Teorii şi metode în bioetică.
2. Conceptele de sănătate, boală, suferinţă prin prisma bioeticii (2 ore) Definirea
conceptelor de sănătate, boală, suferinţă. Conceptele de sănătate, boală şi suferinţă în contextul evoluţiei medicinii şi ştiinţelor vieţii. Rolul credinţelor şi valorilor personale sau de grup în conturarea conceptelor de sănătate, boală şi suferinţă (percepţii particulare
funcţie de credinţă religioasă, etnie, etc.).
3. Relaţia medic-pacient I (2 ore) Valori ale relaţiei medic-pacient. Paternalism versus
autonomie. Modele ale relaţiei medic-pacient. Dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate.
4. Relaţia medic-pacient II – 2 ore Consimţământul informat. Confidenţialitatea în relaţia
medic-pacient. Relaţia medic-pacient minor. Acte normative care reglementează relaţia medic-pacient.
5. Greşeli şi erori în practica medicală – 2 ore Definirea noţiunilor de greşeală şi eroare.
Culpa medicală – definire, forme, implicaţii juridice şi deontologice. Managementul
greşelii şi erorii medicale în practica medicală.
6. Probleme etice la începutul vieţii – 2 ore Libertatea procreaţiei. Dileme etice în avort.
Etica reproducerii umane asistate medical. Probleme etice în clonarea reproductivă.
7. Probleme etice la finalul vieţii – 2 ore Definirea morţii în era noilor tehnologii în medicină. Probleme etice în stările terminale. Tratamente inutile în practica medicală.
Eutanasia şi suicidul asistat. Îngrijirile paliative.
8. Probleme etice în transplantul de ţesuturi şi organe umane – 2 ore Donarea de organe de la cadavru. Donarea de organe de la persoana vie. Etica alocării de resurse în transplant.
9. Probleme etice în genetică şi genomică – 2 ore Eugenia şi discriminarea pe baza geneticii. Proiectul genomului uman – probleme etice, redefinirea noţiunii de boală prin
prisma cunoaşterii genomului uman. Etică şi testarea genetică prenatală, neonatală şi postnatală. Statutul moral al embrionului uman; cercetarea pe embrioni. Terapia genică.
Posibilitatea îmbunătăţirii rasei umane prin intervenţii genetice.
10. Etica cercetării pe subiecţi umani – 2 ore Principii etice în cercetarea pe subiecţi umani.
Protecţia participanţilor într-o cercetare biomedicală – discutarea principalelor coduri de
etică şi convenţii internaţionale în cercetare, a cadrului legislativ în care se derulează cercetarea pe subiecţi umani. Populaţii vulnerabile în contextul cercetării pe subiecţi
umani. Aspecte etice în cercetările multicentrice, multinaţionale. Comitetele de etică a cercetării. Comportamentul ştiinţific neadecvat, conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică.
Tematică seminarii
• Ilustrarea prin cazuri particulare a teoriilor şi principiilor în bioetică – 2 ore
• Reglementarea practicii medicale prin coduri de etică – 2 ore Jurământul lui Hipocrate –
comentarea formei iniţiale a jurământului lui Hipocrate şi evaluarea gradului de
aplicabilitate a perceptelor acestuia în condiţiile medicinii actuale. Alternative ale  jurământului lui Hipocrate. Alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent.
• Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore. Valoarea şi
limitele consimţământului informat în practica medicală curentă.. Valoarea şi limitele
confidenţialităţii în practica medicală curentă. Rolul comunicării în relaţia medic-pacient.
• Ilustrarea valorilor etice ale relaţiei medic-pacient prin cazuri practice – 2 ore Accesul la îngrijirile de sănătate – discutare de cazuri. Drepturile pacienţilor – reglementare
legislativă. Rolul comitetelor de etică din spitale.
• Exemplificarea noţiunilor de greşeală şi eroare în medicină prin cazuri concrete – 2 ore
Delimitarea cadrului noţiunii de malpraxis. Greşeala medicală din perspectiva sistemului
de malpraxis Perspectiva deontologică asupra greşelilor medicale.
• Discutarea problemelor etice la începutului vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
• Discutarea problemelor etice la finalul vieţii pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
• Discutarea problemelor etice în transplantul de ţesuturi şi organe pe baza unor cazuri
concrete – 2 ore
• Discutarea problemelor etice în genetică şi genomică pe baza unor cazuri concrete – 2 ore
• Discutarea problemelor etice în cercetarea pe subiecţi umani prin prisma unor cazuri
concrete – 2 ore
STAGIUL LA BAZĂ SPORTIVĂ SAU LOT OLIMPIC
Nr. ore prezentari caz, referate : 80
Nr. ore practică: activitate clinică curentă conform contractului de muncă individual
Barem activitati practice
1. Controlul igienico-sanitar al bazelor sportive zilnic
2. Valorificarea datelor avizului medico-sportiv din I.M.S. in planul de pregatire (10)
3. Asistenta medicala la antrenamente si competitii (30)
4. Anamneza medico-sportiva (30)
5. Evaluarea dezvoltarii fizice (30)
6. Evaluare functionala si a capacitatii de efort (30)
7. Investigatii in efort specific (50)
8. Verificarea juranalului de auto-control (50)
9. Examene profilactice, clinice la 7-10 zile (20)
10. Testele de teren (saptamanal) (50)
11. Alcatuirea ratiei alimentare dupa specificul efortului (30)
12. Alcatuirea schemei de medicatie sustinatoare si de refacere (30)
13. Evaluarea gradului de antrenament si a formei sportive (20)
14. Alcatuirea schemei de refacere in functie de specificul antrenamentului (30)
15. Scheme de recuperare adaptate cazului (20)

1.5. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EDUCAŢIONALE
 Deprinderea noțiunilor clinice și interpretarea probelor paraclinice necesare în elaborarea
avizului medico-sportiv,
 Diagnosticul, tratamentul și recuperarea patologiei sportive.
 Dirijarea medicala a antrenamentului sportiv
 Asigurarea asistenta medicale de urgenta a sportivilor
 Supervizarea medicala a antrenamentelor si competitiilor sportive
1.6. REZULTATE ASTEPTATE (Competenţe teoretice şi practice minimum acceptabile
dobandite în urma parcurgerii şi promovării modulului de pregătire)
 Ințelegerea și cunoașterea managementului medico-sportiv si a riscurilor aferente
 Identificarea particularitatilor de recuperare in traumatologia sportiva si alte patologii
asociate sportului de performanta
 Prescrierea exercitiului fizic in functie de particularitatile biologice personale
 Executarea manevrelor diagnostice și terapeutice in stabilirea obiectivelor de mai sus
 Cunoasterea indicațiilor si contraindicațiilor practicarii sportului
 Identificarea rolurilor și responsabilităților medicului de medicina sportiva într-o echipă
multidisciplinară (antrenor, psiholog, kinetoterapeut etc)
 Prescrierea exercitiului fizic in scopul profilaxiei bolilor datorate sedentarismului si a
cresterii calitatii vietii a pacientilor cu boli cronice

1.7. EXAMENUL DE MEDIC SPECIALIST
Probe de evaluare, specifice programului:
1. Proba scrisa
2. Proba clinica pe sportiv sanatos (aviz medico-sportiv)
3. Proba clinica pe sportivul bolnav (patologie sportiva)
4. Proba practica
Tematica examen
PROBA SCRISA
1. Clasificarea eforturilor. Surse de energie
2. Fiziologia si biochimia efortului sportiv
3. Modificari imediate si tardive induse de efortul fizic la nivelul aparatului respirator
4. Modificari imediate si tardive induse de efortul fizic la nivelul aparatului cardio-vascular
5. Cordul sportiv
6. Raspunsul neuro- muscular in efortul fizic
7. Capacitatea de efort – baze fiziologice si biochimice.
8. Evaluare functionala si testarea capacitatii de efort
9. Biotipul constitutional. Factorii performantei sportive
10. Principiile antrenamentului sportiv
11. Selectia si orientarea medico-sportiva in sport
12. Evaluarea dezvoltarii fizice la sportivi
13. Modificari EKG adaptative si patologice in sportul de performanta
14. Riscul cardio-vascular si Moartea subita cardiaca la sportivi
15. Pregatirea biologica de concurs. Forma sportiva – starea de start
16. Refacerea in sportul de performanta
17. Alimentatia la sportivi
18. Medicatia efortyului sportiv (sustinere)
19. Dopingul in sport.
20. Aparatul digestiv in practica medico-sportiva. Ficatul de efort
21. Aparatul renal in practica medico-sportiva. Rinichiul de efort
22. Antrenamente si competii la altitudine medie
23. Aclimatizare la altitudini mari
24. Antrenamente si competii in conditii de variatii de fusuri orare
25. Adaptarea organismului sportiv la conditii climaterice deosebite
26. Oboseala patologica acuta si cronica in sport
27. Bioritmurile in sport
28. Traumatologia sportiva (aspecte specifice de tratament si recuperare)
29. Leziuni traumatice articulare – entorse, luxatii
30. Afectiuni inflamatorii si traumatice ale muschilor si partilor moi
31. Leziuni traumatice de suprasolicitare specifice sportului de performanta
32. Prioritati in reabilitarea traumatismelor sportive
33. Sportul la diverse varste (copii, juniori, varsta a III-a si a IV-a)
34. Femeia si sportul.
35. Contraindicatii temporare si definitive in sportul de performanta
36. Avizul medico-sportiv: diagnostic, indicatii-contraindicatii
37. Prescrierea exercitiului pentru sanatate. EPH.
PROBA CLINICA PE SPORTIVUL SANATOS
Anamneza, examen clinic, evaluare fizica si functionala, diagnostic, indicatii, contraindicatii.

PROBA CLINICA PE SPORTIV BOLNAV
Motivele internarii, anamneza, istoric, examene clinice si paraclinice, diagnostic pozitiv si
diferential, tratament, recuperare, prognoza.
PROBA PRACTICA
1. Anamneza medico- sportiva initiala si periodica
2. Somatoscopia (examenul clinic al dezvoltarii fizice)
3. Somatometria (examenul paraclinc al dezvoltarii fizice)
4. Determinarea compozitia corporala (metoda celor 5 plici de tesut adipos)
5. Dinamometrie (determinarea fortei musculare)
6. Miotonometria (evaluarea tonusului muscular)
7. Proba Ruffier
8. Proba clino-ortostatica. Proba Martinet
9. Proba Flack
10. Calcularea costului energetic al exercitiului fizic si a substratului utilizat
11. Interpretarea EKG de repaus si efort la sportivi
12. Electromiografia EMG la sportivi
13. Examenul clinic ortopedic al sportivului
14. Spirometrie
15. Evaluarea capacitati aerobe de efort (spiroergometrie, Testul INMS)
16. Evaluarea capacitatii anaerobe cu cicloergometru (testul Wingate, testul Travaliului Total
Realizat)
17. Testul Sargent
18. Testul Bosco
19. Jurnalul de autocontrol
20. Investigatia in efort specific
21. Fisa de nutritie si calcularea ratiei alimentare
22. Interpretarea testarilor de acid lactic si echilibrului acido-bazic intra si post-efort
23. Elaborarea avizului medico-sportiv
24. Scheme de refacere in diverse probe sportive
25. Scheme terapeutice energotrope si trofotrope

Bibliografia
1. American College of Sports Medicine – Guidelines for exercise testing and prescription. (14th
ed. ) Baltimore: Williams and Wilkins, 2014
2. Avramescu T., IonescuA.M. „Alimentatia si medicatia efortului sportiv”, Editura Universitaria,
Craiova, 2004
3. Bruckner P., Khan K. – Clinical Sports Medicine 4th ed., McGraw Hill, Australia 2012
4. Drăgan I , Medicina Sportivă, Editura Medicală, Bucureşti, 2002
5. EFSMA Exercise Prescription for health – Index to the Green Prescription (Cummiskey J)
www.efsma.eu ,
6. Exercise Prescription for Health – http://www.efsma-scientific.eu
7. Ionescu A.M., ”Medicina Sportiva, Performanta si Sanatate”, Editura Medicala, Bucuresti, 2013
8. Ionescu A.M., „Capacitatea de efort” Editura Universitaria, Craiova, 2005
9. Klisouras V., Ionescu A. „Fiziologia Exercitiului – notiuni fundamentale”,EdituraBren,
Bucuresti 2013
10. McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. Exercise physiology: Energy, nutrition, and human
performance. Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2010
11. Ionescu A.M, “Medicină sportivă. Ghid de lucrări practice” Ecas Trade SRL, Bucuresti, 2001
Baremul de manevre, tehnici si activitati practice (vezi pagina 4 si 5)
1.8. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI SPECIALIST DE MEDICINA
SPORTIVĂ
1.8.1. Competenţa profesională intrinsecă specialităţii
Urmare promovării examenului de medic specialist (standard profesional):
o Va practica specialitatea de Medicină Sportiva la nivel european de pregătire având în
vedere ca atât Curriculum cât și tematica sunt în concordanță cu recomandările Multiple Join Committee on Sports Medicine – UEMS
o Va înțelege, va trata și va integra necesitățile medicale ale sportivilor, cu problemele sociale și familiale ale acestora.

1.8.2. Drepturi
• Sa elibereze avizul medico-sportiv, act medico-legal (singuri specialialiști!)
• Să practice specialitatea în regim public sau privat, în policlinici specializate, cabinete
medicale, baze sportive sau la loturi nationale si olimpice.
• Să ceară opinii profesionale experților din clinici universitare
• Să participe la stagii de perfecționare în clinici universitare
• Să participe la proiecte de cercetare științifică, studii clinice, etc
• Să susțină examenul de Board European MJC – UEMS
• Să participe la conferinte, cursuri/specializări nationale și internaționale
• Să participe la obținerea de atestate pentru studii complementare
• Să fie aleși în structurile de conducere ale asociației profesionale “Societatea Română de
Medicina Sportiva”
1.8.3. Obligaţii
– Să respecte principiile de etică în supravegherea medicala a sportivilor si dirijarea medicala a
antrenamentului sportiv
– Sa vegheze la pastrarea sanatatii sportivilor
– Să se perfecționeze pe toată durata practicării specialității
1.8.4. Modulele de pregătire, similare unor atestate de studii complementare din cuprinsul
pregătirii, care intră in standardul profesional şi pot fi practicate urmare obţinerii
titlului de medici specialist:
• Cardiologie sportivă
• Ecografie musculoscheletală
• Electromiografie
• Terapia Durerii
• Podiatrie
1.8.5. Domeniile adiționale de dezvoltare profesională în specialitate, prin formare specializată suplimentară (atestate de pregătire complementară existente în legislaţia
MS), ulterior obţinerii titlului de medic specialist:
• Managementul Serviciilor de Sănătate
• Acupunctură
• Homeopatie
• Apifitoterapie
• Medicină Aerospațială
PRIN ACEASTA SE CERTIFICĂ LEGALITATEA ȘI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE ÎN CURRICULUM
PREȘEDINTELE COMISIEI DE SPECIALITATE A MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII,


Prof. Dr. Anca Mirela Ionescu
Subcomisia de Specialitate Medicină Sportiva a Ministerului Sanatatii

Lasă un răspuns