CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PSIHIATRIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii CADRU GENERALRezidenţiatul în psihiatrie are durata de 5 ani şi constă într-un program format din module de pregătire, atât în psihiatrie generală, cât şi specialităţi conexe.Scopul rezidenţiatului este dobândirea cunoştinţelor teoretice şi practice pentru profesarea psihiatriei. Procesul de învăţare se bazează pe cursuri-conferinţă, seminarii,activitate practică […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PROTETICĂ DENTARĂ

Ministerul Sanatatii 1 DefiniţieÎn sensul medicinei dentare, protetica tratează metodele de restaurare morfo-funcţională şi estetică a aparatului dento-maxilar (ADM) cu ajutorul unor proteze biocompatibile. Tipul structurilor restaurate determină delimitarea a două sub-domenii distincte: protetica dentarăşi protetica maxilo-facială; prima abordează restaurarea arcadelor dento-alveolare, iar cea de-a doua protezarea altor structuri maxilo-faciale. La rândul său, protetica dentară […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PNEUMOLOGIE

Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2017 și ulterior. Ministerul Sanatatii Definiţie:Pneumologia este specialitatea care se ocupă cu depistarea, diagnosticarea, tratarea şi recuperarea bolnavilor care suferă de boli ale aparatului respirator, prin mijloace nechirurgicale.Curriculum de pneumologie propus, reflectă normele europene stabilite prin curriculum-ul HERMES 2008 („European Curriculum Recommendations for Training in Adult Respiratory Medicine”)http://hermes.ersnet.org/uploads/Document/ee/WEB_CHEMIN_4258_1237469227.pdf1. ORGANIZAREA PROGRAMULUI […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PEDIATRIE

1.1. DEFINIŢIE: Pediatria este specialitatea medicală care se ocupă cu patologia copilului de la 0 la 16 ani. Include un domeniu profilactic, din care face parte şi puericultura, un domeniu curativ, cu diferite specialităţi, şi un domeniu social.1.2. DURATA : 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, prezentări de […]

Continue Reading

CURRICULUM DE PREGĂTIRE ÎN SPECIALITATEA PEDIATRIE

Ministerul Sanatatii 1.1. DEFINIŢIE: Pediatria este specialitatea medicală care se ocupă cu patologia copilului de la 0 la 16 ani. Include un domeniu profilactic, din care face parte şi puericultura, un domeniu curativ, cu diferite specialităţi, şi un domeniu social.1.2. DURATA : 5 aniCurriculumul prevede un număr de 200 de ore didactice ( curs, seminar, […]

Continue Reading

INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția clinică III Boli infecțioase adulți – temporar vacant până la 31.08.2020.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde […]

Continue Reading

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ SF. GHEORGHE (JUDEȚUL COVASNA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ SF. GHEORGHE (JUDEȚUL COVASNA)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicina muncii.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an […]

Continue Reading

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ DE CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE ȘI ARSURI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ DE CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE ȘIARSURI BUCUREȘTIscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale; un post cu normă întreagă de medic primar confirmat […]

Continue Reading

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)scoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare: un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie,Ambulatoriu integrat.La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți […]

Continue Reading

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVAscoate la CONCURSîn conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie; două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli […]

Continue Reading