SPITALUL MUNICIPAL VULCAN (JUDEȚUL HUNEDOARA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL MUNICIPAL VULCAN (JUDEȚUL HUNEDOARA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie cu atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oftalmologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0254.570.450.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?