Formular cerere de înscriere tip Atestate

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR,

Subsemnatul(a)__________________________________________ născut(ă) la data____________ în localitatea ____________________________ județul___________________________________,

  • medic / medic stomatolog / farmacist*,
  • având gradul profesional: specialist/primar/fără grad profesional (MG, S, F);

confirmat în specialitatea_______________________________________________ prin Ordinul M.S. nr._____/______, angajat al**____________________________ _____________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de obținere  a atestatului  de studii complementare în ____________________________________________________________________, din sesiunea 17 mai 2023, cu susținerea examenului în centrul universitar  __________________________.

Solicit transmiterea atestatului obținut la DSPJ__________________.

CNP___________________________________

Telefon ________________________________

Mail___________________________________

Subsemnatul/a _______________________________________________ declar că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, pentru organizarea examenului și afișarea listelor nominale ale candidaților înscriși pe site-ul www.ms.ro, conform publicației de examen. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de examen.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la examen.

DA, sunt de acord                      NU sunt de acord

Data                                                                         Semnătura,

Doamnei Director a Direcției politici de resurse umane în sănătate

Datele din formular se vor completa cu majuscule şi diacritice, conform CI/BI

* Se va sublinia varianta corectă

            ** Se va completa cu denumirea instituției /angajatorului sau F.P. pentru             candidații care nu au loc de muncă la momentul depunerii actelor de             înscriere.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .

Lasă un răspuns