Formular cerere de înscriere tip Atestate

Examene

DOAMNĂ DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul(a)__________________________________________ născut(ă) la data____________ în localitatea ____________________________ județul___________________________________,

  • medic / medic dentist / farmacist*,
  • având gradul profesional: specialist/primar/fără grad profesional (MG, D, F);

confirmat în specialitatea_______________________________________________ prin Ordinul M.S. nr.______/_______, cu loc de muncă la **__________________ _____________________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea la examenul de obținere  a atestatului  de studii complementare în ____________________________________________________________________, din sesiunea 25 mai 2022, cu susținerea examenului în centrul universitar  __________________________.

Solicit transmiterea atestatului obținut la DSPJ__________________.

CNP____________________

Telefon _________________

Mail____________________

 

Subsemnatul ________________________________________________ declar

că am luat la cunoștință drepturile mele conform legislației în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679/2016 și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs, pe durata pregătirii și pentru organizarea examenului/concursului. Datele și documentele cu caracter personal sunt cele prevăzute în publicația de înscriere/examen/concurs.

Refuzul acordării consimțământului atrage imposibilitatea înscrierii la pregătire/examen/concurs.

 

DA, sunt de acord                      NU sunt de acord

Data                                                                         Semnătura,

 

Doamnei Director General

a Direcției Generală Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale

Cererea se va completa cu litere de tipar și  cu diacritice, conform CI/BI

* Se va sublinia varianta corectă

            ** Se va completa cu denumirea instituției /angajatorului sau F.P. pentru             candidații care nu au loc de muncă la momentul depunerii actelor de             înscriere.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .

Lasă un răspuns